Ar-GE / Teknoloji Projeleri - Proje Destek Programları için Proje Önkoşulları

25 %
75 %
Information about Ar-GE / Teknoloji Projeleri - Proje Destek Programları için Proje...
Technology

Published on April 18, 2014

Author: msdurgun

Source: slideshare.net

Ne Zaman Proje Destek Programlarından Faydalanmak için Proje Yazılmalıdır ? ve AÇIK OLAN TÜBİTAK ÇAĞRILARI www.eydem.com www.imcen.com

Ne Zaman Proje Destek Programlarından Faydalanmak için Proje Yazılır? Halen bir Ar-Ge Projesi yürütülüyorsa www.eydem.com www.imcen.com

Ne Zaman Proje Destek Programlarından Faydalanmak için Proje Yazılır? Ar-Ge Projesi kapsamında destek sağlansa da sağlanmasa da personel ve malzeme gibi kalemlerde harcamalar yapılıyorsa, (destek bağımsız Proje yürütülüyor ve harcamalar varsa) www.eydem.com www.imcen.com

Ne Zaman Proje Destek Programlarından Faydalanmak için Proje Yazılır? Halen Proje yok ancak fikir var ve bu fikri gerçekleştirebilecek kişiler istihdam edilmiş veya edilebilecek durum mevcutsa www.eydem.com www.imcen.com

Ne Zaman Proje Destek Programlarından Faydalanmak için Proje Yazılır? Teknoloji Ürünü şirkete özgü bir ürün mevcutsa ve benzeri Türkiye’de / Dünya’da mevcut değilse www.eydem.com www.imcen.com

Ne Zaman Proje Destek Programlarından Faydalanmak için Proje Yazılır? Mevcut bir üründe kapsamlı bir yenilik, teknoloji eklemesi yapılabiliyorsa, üretimde maliyetler düşürülebiliyorsa www.eydem.com www.imcen.com

Ne Zaman Proje Destek Programlarından Faydalanmak için Proje Yazılır? Yurtiçinde pazarı olan Yurtdışında var olan bir teknolojinin/sistemin/ürünün yerlileştirilmesi, ithal ürüne karşı ikame yerli bir teknoloji ürünün geliştirilmesi ve üretimi www.eydem.com www.imcen.com

Ne Zaman Proje Destek Programlarından Faydalanmak için Proje Yazılır? Ürüne/Teknolojiye dönüşmemiş teknolojik bir akademik çalışma varsa www.eydem.com www.imcen.com

Ne Zaman Proje Destek Programlarından Faydalanmak için Proje Yazılır? Sağlam bir teknoloji ortağı şirket varsa www.eydem.com www.imcen.com

Ne Zaman Proje Destek Programlarından Faydalanmak için Proje Yazılır? Listelenmiş olan 8 maddeden en az 1 ve/veya birden fazlası sizin şirketinizde mevcutsa Proje Destek Programları için «Desteklenebilme Potansiyeli Yüksek» bir Proje Dosyası hazırlanabilir ve TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları gibi kurumlara destek için Başvuru yapılabilir. www.eydem.com www.imcen.com

Ne Zaman Proje Destek Programlarından Faydalanmak için Proje Yazılır? İş/Teknoloji Fikirleriniz ve Projeleriniz size özeldir. Proje Destek Dosyanız Size Özel hazırlanmalı, takip edilmeli, yönetilmeli ve raporlanmalıdır. www.eydem.com www.imcen.com

ARDEB 1003 – AKADEMİK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı PROJE SÜRESİ Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır. PROJE BÜTÇESİ 2014 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar Orta Ölçekli projeler : 500.001 - 1.000.000 TL Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL www.eydem.com www.imcen.com

TEYDEB 1511 – SANAYİ Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2012 yılında program kapsamında toplam 22 çağrı yayımlanmış, 682 ön başvuru alınmış, 337 proje öneri başvurusu alınmış ve 177 adet projenin desteklenmesine karar verilmiştir. 177/337 = %52,5 PROJE BÜTÇESİ Açılan çağrılara göre değişmektedir. Genelde: 800.000 TL – 4.000.000 TL KOBILER için : %75 destek oranı KOBI harici : %60 destek oranı www.eydem.com www.imcen.com

08 Ağustos 2014 Kapanış Tarihli Çağrılar Proje başvuruları 06 Mayıs 2014’te alınmaya başlanıp 08 Ağustos2014 tarihinde sona erecektir. Makine İmalat-Kalıp Tasarımı Büyük Boyutlu Polimer Parçalar İçin Kalıp Tasarım ve İmalat Yöntem. Gelişt. (2m TL, 36 ay) Polimer Ürünler İçin İleri Kalıplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi (2m, 36 ay) Makine İmalat-İmalat Teknolojileri Çok Katmanlı İleri İmalat Yöntemleri (5m, 36ay) Kesici Takım Tasarım ve İmalatı (2m, 36 ay) Enerji Verimliliği- Sanayide Proses İyileştirme ve Atık Isı Geri Kazanımı Organik Rankine Çevrimine (ORC) Dayalı Buharlı Güç Sistemleri (2m, 24 ay) Küçük Kapasiteli Buhar ve Gaz Türbinleri (3m, 30 ay) Ölçüm ve Otomasyon Amaçlı Buhar Sayaçlarının Geliştirilmesi (500k, 18 ay) Gıda ve Tarla Bitkileri Nişasta ve Şeker Bitkileri Islahı (2m, 36 ay) Yağ ve Lif Bitkileri Islahı (2m, 36 ay) Yemeklik Tane Baklagiller Islahı (1.5m, 36 ay) Yem Bitkileri Islahı (1.5m, 36 ay) Tahıl Islahı (2m, 36 ay) TEYDEB 1511 Açık Çağrılar (12 + 11 = 23) www.eydem.com www.imcen.com

TEYDEB 1511 Açık Çağrılar (12 + 11 = 23) 16 Haziran 2014 Kapanış Tarihli Çağrılar Mobil İletişim Çağrıları Araç-Araç, Araç-Altyapı Haberleşme Sistemleri (4m TL, 36 ay) Mobil İletişimde Anten Teknolojileri ve RF Uç Birimleri (3m, 36 ay) Mobil Şebekelerde Omurga - Ara Bağlanım(Backhaul) İçin Altern. İletim Tekno. (3m, 36 ay) Akıllı Mobil Cihaz ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi (5m, 36 ay) Uydu Üzerinde Konuşlandırılmış Haberleşme Sistemleri (10m, 36 ay) 4G ve sonrası Sistemler için Radyo Erişim Ağı Teknolojileri (3m, 36 ay) Enerji Verimliliği- Elektrik Motorları Sürekli mıknatıslı senkron motor teknolojilerinin geliştirilmesi (1,5 m 30 ay) Özel elektrik motor teknolojilerinin geliştirilmesi (1m, 30 ay) Biyomedikal Ekipmanlar- Ameliyathane Robotları ve Cerrahi Aprat/Cihazlar Yüksek Hassasiyetli Robotik Cerrahi Sistemlerinin ve Alt Bileşenlerinin Gelişt. (10m, 60 ay) Cerrahi Uygulama Amaçlı Yenilikçi Medikal Cihazların ve Sistemlerin Gelişt. (3 m, 36 ay) Hematoloji Kitleri ve Referans Malzemeler Hematoloji kitlerinin ve/veya referans materyallerinin geliştirilmesi (1,5 m, 24 ay) www.eydem.com www.imcen.com

Diğer TÜBİTAK Proje Destek Programları TEYDEB 1507 ve TEYDEB 1501 destek programlarına ön şartları sağlamanız durumunda yılın her dönemi başvuru yapabilirsiniz. Çağrılı Programlar gibi belli başvuru dönemleri yoktur. www.eydem.com www.imcen.com

Projeniz için Küçük ancak Önemli İpucu Birden fazla iş/teknoloji fikriniz veya projeniz varsa ve bunlar birden fazla çağrılı veya sürekli açık proje destek programına uyuyorsa Proje ön değerlendirmesi, proje gereksinim- strateji analizi, swot-gzft analizi desteği almanız; sizin en güçlü/iyi projenizle en uygun programa yönlenmenizi sağlayacaktır. www.eydem.com www.imcen.com

EYDEM Entegre Yönetim Danışmanlık Eğitim Merkezi ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Demircioğlu İş Merkezi, Şehit Sadık Erişen Sk. 46 / 6, Birlik Mah. Çankaya / Ankara - Türkiye Tel : 0312 385 1150 Faks: 0312 385 1135 Mobil 1: 0533 25 161 25 Mobil 2: 0533 25 180 25 E-posta : info@eydem.com Web : www.eydem.com veya www.imcen.com www.eydem.com www.imcen.com

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Ensüstriyel AR-GE ve Teknoloji Yönetimi - Education

Ensüstriyel AR-GE ve Teknoloji Yönetimi. by ali-osman-oencel. on Jun 26, 2015. Report Category: Education. Download: 2 Comment: 0. 170. views. Comments.
Read more

Ulusal Destek Programları - Education

Ulusal Destek Programları; ... Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Fonları Ulusal Fon Kaynaklarına Yönelik Programların Tanıtımı Eğitimi, ...
Read more

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Y ...

Tez/Proje Yazım Kılavuzu; ... Şirketler için dışardan teknoloji transferinin önemi, ... AR-GE ve Müşteri Dostlukları,Performans Muhasebesi ...
Read more

ÇÜ Bilgi Paketi/Ders Kataloğu - eobs.cu.edu.tr

Proje yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar ... Araştırma ve geliştirme, sanayi Ar-Ge projeleri için mali destek ... teknoloji, sanayi ve ekonomi ...
Read more

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı ...

Yüksek lisans programları ... Home>Yüksek Lisans Programları>Mühendislik>Kadıköy> Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı ...
Read more

Top Online Sertifikalar içinde Mühendislik ve Teknoloji

Online Sertifika içinde Mühendislik ve Teknoloji. ... Lisans programları ve online ... geleneksel okul daha düşük olduğu online kurslar için ...
Read more

İstanbul Teknik Üniversitesi - itu.edu.tr

İTÜ PROJE ... karar ile tüm derslerin önkoşulları FF veya BZ ... ders kayıtları için Öğrenci İşleri Daire ...
Read more

Serdar Durgun - Google+

Savunma ve Havacılık Sanayimizde Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici/Tedarikçi olarak çalışan/çalışmak isteyen Firmaların Tedarik Bölümü ...
Read more