Apua kemikaaliriskinarviointiin

50 %
50 %
Information about Apua kemikaaliriskinarviointiin
Education

Published on March 13, 2014

Author: tyoterveyslaitos

Source: slideshare.net

Description

Milja Koponen ja Niina Kallio, Työterveyslaitos @perjantaimeeting 28.2.2014

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Hyvinvointia työstä

Apua kemikaaliriskinarviointiin Stoffenmanager ja Kemikaalivihi Milja Koponen ja Niina Kallio

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Mikä on Stoffenmanager? 28.2.2014 2Esittäjän nimi

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi07.09.2012 Milja Koponen Stoffenmanageria tarvitaan: 1. Priorisoimaan haitallisten kemikaalien aiheuttamat riskit • vaaranarviointi käyttöturvallisuustiedotteen tietojen pohjalta, altistumisen arviointi havainnoiden ja haastatellen • huomioi hengitystiealtistumisen, paikalliset ihovaikutukset ja systeemisen ihoaltistumisen 2. Määrittelemään tarvittava riskinhallinnan taso • mitä pitäisi tehdä, jotta tilanne olisi turvallinen? 3. Viestimään terveys- ja turvallisuusvaaroista työpaikan sisällä (työpistekohtaiset infokortit) ja sidosryhmien kanssa (työterveyshuolto, viranomaiset) • käy entistä hankalammaksi käyttöturvallisuustiedotteiden muuttumisen (mm. altistumisskenaariot) vuoksi

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi07.09.2012 Milja Koponen Stoffenmanageria tarvitaan: 4. Tarkistamaan kemikaalin käytön altistumisskenaarionmukaisuus (REACH) 5. Laatimaan lakisääteinen kemikaaliluettelo 6. Laatimaan CMR-aineluettelo ("musta lista") • REACH:n myötä haitallisimpien aineiden korvaamisen tarve kasvaa. On myös kustannustehokasta pyrkiä etsimään korvaava aine/valmiste mahdollisimman ajoissa. 7. Varmistamaan nanomateriaalien turvallinen käyttö työpaikalla (Stoffenmanager Nano 1.0)

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi07.09.2012 Milja Koponen Stoffenmanager ja työterveyshuolto • Yrityksiä pitää kannustaa tekemään riskinarviointinsa strukturoidusti ja hyvin dokumentoiden: Stoffenmanager • Stoffenmanagerin avulla kemikaaliriskien arviointi ei ole pelkästään käyttöturvallisuustiedotteen ja mutu-tuntuman varassa. • Työhygieenisten selvitysten tarvetta on helpompi perustella kvantitatiivisen arvioinnin pohjalta.

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Stoffenmanager ja työterveyshuolto • Kemikaalien terveydellisen vaaran arviointi on koettu usein hankalaksi työterveyshuollossa (mm. TTH Suomessa –katsaukset) • Stoffenmanagerin perusfilosofia: "Asioiden tulisi olla niin yksinkertaisia kuin mahdollista - mutta ei sen yksinkertaisempia". Yksinkertaisuus ja helppous mahdollistavat käyttäjien (ja työterveyshuollon?) keskittymisen oikeasti tärkeisiin asioihin. 07.09.2012 Milja Koponen

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi7 Stoffenmanager perusriskinarviointi • Priorisoi työntekijään kohdistuvat haitallisten aineitten aiheuttamat riskit ja auttaa määrittämään tarpeelliset torjuntakeinot. • Suunnattu erityisesti pk-yrityksille – käyttäjät kaiken kokoisia. • Riskin suuruuden perusteella määritellään torjuntamenetelmät (control banding –periaate) • Tuottaa toimintasuunnitelman eli yhteenvedon riskinarvioinnista ja tarvittavasta riskinhallinnasta (vastuuhenkilöt, aikataulut, jne.)

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Control Banding

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi9 Stoffenmanagerin altistumisen arviointimalli (Arto Säämänen) Lähde • Ominaispäästö, E • Käsittelytapa, H • Torjuntatoimet lähteellä Lähikenttä, Cnf • Paikalliset torjuntatoimet, ŋlc • Yleisilmanvaihdon vaikutus lähikenttään, ŋgv_nf Imissioon vaikuttaminen • työntekijän eristäminen, ŋimm • henkilönsuojaimet, ŋimm • tehtävän kesto, th • altistumisen toistuvuus, tf Kaukokenttä, Cff • muut samaa työtä tekevät työntekijät • haihtuminen, kovettuminen, kuivuminen Taustalähteet, Cds • siivoaminen, a • kunnossapito, a

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi10 Kvantitatiivinen osio • Samat kysymykset, samat mallit taustalla -> laskee ilmapitoisuustason (mg/m3 työtehtävä- kohtaisesti, voi laskea 8h keskiarvon; vertailu HTP-arvoon) • Apuna REACH:n skenaarioitten tulkinnassa.

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Vastaus voisi olla Stoffenmanager ja käytännönläheiset riskinhallintaohjeet 11 Tilanne työpaikalla? Meillä on satoja aineita käytössä, muttei varaa mitata niitä kaikkia. Monilla aineilla ei edes ole HTP- arvoja. Mistä minä tiedän missä töissä tarvittaisiin jotain torjuntatoimenpiteitä altistumisen vähentämiseksi?

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi PK-yritysten kemikaaliriskinhallinta 28.2.2014 12

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kemikaalivihi • on osa Työhyvinvointifoorumia • työpaikkojen (sekä asiantuntijoiden) muodostama vuorovaikutteinen verkosto, joka luo yhteyden työpaikkojen välille tavoitteena kemikaaliturvallisuustason parantaminen työpaikoilla • tavoitteena on maine keskeisenä, luotettavana tiedonlähteenä ja kohtaamispaikkana kemikaaliturvallisuuteen liittyvissä asioissa • koskee kemikaalituotteita ja huomioi muut työpaikan kemialliset altisteet 29.1.2014 Kemikaalivihi/MK

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kohderyhmät • Kemikaalituotteita käyttävät työpaikat ja työpaikat, joilla tapahtuu altistumista kemiallisille tekijöille (ml. pölyt, huurut, jne.) • Erityishuomio kemianteollisuuden ulkopuolisiin toimijoihin + pk-sektoriin • Työterveyshuolto, oppilaitokset, kuluttajat, jne. 29.1.2014 Kemikaalivihi/MK

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Nettiportaalin sisältöä • Kemikaaliturvallisuuden Vihipedia • Palvelut, työkalut, tapahtumat, hankkeet (Anna Vihiä) • Kemikaaliturvallisuuden 5 porrasta • Asiantuntija vastaa ja UKK • Koulutus/esitysmateriaalit (Slideshare) • Nopeampi tiedonvälitys- ja keskustelumahdollisuus Facebookissa • Yritysten hyvät käytännöt ja onnistumiset 29.1.2014 Kemikaalivihi/MK

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kemikaaliturvallisuuden 5 porrasta Tietoisuuden herääminen - pientä vihiä? Asiakirjat laadittu - Vainu on saatu! Tarkentava riskinarviointi - Ratkaisujen etsiminen Riskinhallinta on toimivaa, ennakoivaa Kehittämismyönteinen, toimiva turvallisuuskulttuuri 29.1.2014 Kemikaalivihi/MK

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Teemat/kampanjat 2014: • Kemikaaliriskinarviointi kuntoon –Stoffenmanager (1. alueellinen verkostointikiertue) • Uudistuvien käyttöturvallisuustiedotteiden ja altistumisskenaarioitten hyödyntäminen työpaikalla • Kemikaalien korvaamisen hyvät käytännöt, Malliratkaisu tulossa + yhteistyössä mm. STM:n työsuojeluosaston ja TUKESin kanssa suunniteltavia aihealueita. 29.1.2014 Kemikaalivihi/MK

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Verkostotapahtumat • Avajaishaukahdukset 29.1.2014, Helsinki • Alueellisia tilaisuuksia keväällä • Lahti 3.4., Tampere 10.4., Oulu, Kuopio • Vierailuja muissa tilaisuuksissa, mm. Work Goes Happy 1.4. • Ks. Kemikaalivihin nettisivut tai TTL:n tapahtumakalenteri 29.1.2014 Kemikaalivihi/MK

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Näillä eteenpäin! www.ttl.fi/kemikaalivihi www.facebook.com/kemikaalivihi www.ttl.fi/stoffenmanager Kysy ja anna vihiä! kemikaalivihi@ttl.fi 29.1.2014 Kemikaalivihi/MK

Add a comment

Related presentations

Related pages

Työterveyslaitos - Työterveyshuolto

28.2.2014 Apua kemikaaliriskinarviointiin – Stoffenmanager ja Kemikaalivihi Milja Koponen, FT, erikoistutkija, Työterveyslaitos ...
Read more

Smith, screening for ard, helsinki conference

Smith, screening for ard, helsinki conference. Tweet. Information about Smith, ... Apua kemikaaliriskinarviointiin. Education. Tweet. 13. 03. 2014 0 views
Read more

Young immigrants’ employment stories, FIOH

Young immigrants’ employment stories, FIOH. Tweet. Information about Young immigrants’ employment stories, FIOH. Career. Published on April 14, 2014.
Read more

Työterveyslaitos - Tutkimus

Tutkimus. Hankkeessa on tavoitteena lanseerata Suomeenkin maailmalla jo hyvin tunnettu kemikaaliriskinhallintamenetelmä. Englanniksi sitä kutsutaan ...
Read more