Aprenentatge obert i connectivitat

62 %
38 %
Information about Aprenentatge obert i connectivitat
Education

Published on November 9, 2008

Author: fllorensc

Source: authorstream.com

Aprenentatge obert i connectivitat en Internet : Francesc Llorens i Cerdà. 2008 Creative Commons . Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Aprenentatge obert i connectivitat en Internet Cap a l’e-learning 2.0? 1. El marc: la tecnopedagogia : 1. El marc: la tecnopedagogia “Modelem les nostres eines i després aquestes ens modelen a nosaltres.” Marshall McLuhan 2. L’escenari: l’e-learning : 2. L’escenari: l’e-learning Cóm transformen les tecnologies basades en xàrcies els processos d’aprenentatge? “La demanda de performativitat ha subvertit la idea del coneixement com allò que ha de ser validat per alguna ‘epistemologia’ científica.” Richard Edwards-Robin Usher QUÈ SIGNIFICA CONEIXER: UNA PARADOXA 2. L’escenari: l’e-learning : 2. L’escenari: l’e-learning Cóm transformen les tecnologies basades en xàrcies els processos d’aprenentatge? LA PERSPECTIVA MODERNA EPISTEMOLOGIA PEDAGOGIA La tecnologia és una part instrumental dels processos d’aprenentatge. L’aprenentatge és una part del temps i del cicle de vida del subjectes. L’aprenentatge es concep de manera bàsicament formal i la pedagogia de suport és de tipus instructivista. Aprendre significa integrar o “engolir”. L’epistemologia que hi ha a la base suposa que el coneixement s’adquireix dintre processos força estructurats. 2. L’escenari: l’e-learning : EPISTEMOLOGIA PEDAGOGIA Tecnologia 2. L’escenari: l’e-learning Cóm transformen les tecnologies basades en xàrcies els processos d’aprenentatge? LA PERSPECTIVA POSTMODERNA Aprenentatge Subjecte Subjecte Subjecte “L’aprenentatge no està en la xàrcia: l’aprenentatge és la xàrcia” Stephen Downes 2. L’escenari: l’e-learning : 2. L’escenari: l’e-learning Cóm transformen les tecnologies basades en xàrcies els processos d’aprenentatge? QUÈ HI S’HA TRANFORMAT..? TECNOLOGÍA Canvis en la natura de les tecnologies i la seva relació amb la ‘socialitat’ ANTROPOLOGIA Canvis epsitemològics i de la cognició PEDAGOGIA Canvis en el model educatiu i organitzacional UNA TRANSFORMACIÓ EN LA CONCEPCIÓ DE L’APRENENTATGE 3. Transformacions (I): la tecnologia : 3. Transformacions (I): la tecnologia Tecnologia i societat: un canvi de paradigma Xip programable ≈1945 ≈1975 Tecnologia La societat modela la tecnologia Periode transicional: mass-media. Societat de la informació El passat Societat La tecnologia modela la societat ≈1995 Societat informatitzada Cap a la societat virtual … El futur 3. Transformacions (I): la tecnologia : UNA PREGUNTA INNOCENT: 3. Transformacions (I): la tecnologia El continuum subjecte-tecnologia En què s’assembla la rentadora ‘A’ a la rentadora ‘B’? A B 3. Transformacions (I): la tecnologia : RESPOSTA: 3. Transformacions (I): la tecnologia El continuum subjecte-tecnologia En RES (o quasi) Vaja, en res substancial 3. Transformacions (I): la tecnologia : SEGONA PREGUNTA: 3. Transformacions (I): la tecnologia El continuum subjecte-tecnologia En què s’assembla Jaume (usuari de Moodle) a la rentadora ‘B’? Jaume B 3. Transformacions (I): la tecnologia : RESPOSTA: 3. Transformacions (I): la tecnologia El continuum subjecte-tecnologia Ambdós: -Reben i sintetitzen informació. -Realitzen càlculs i estimacions. -Prenen decissions . -Inicien i interrompen processos. -Comparen els processos amb una planificació establerta. -Produeixen resultats objectius. NOTA: Que Jaume siga usuari de Moodle és merament circumstancial. Era per a despistar. 3. Transformacions (I): la tecnologia : CONCLUSSIÓ: 3. Transformacions (I): la tecnologia El continuum subjecte-tecnologia NO És Jaume una rentadora? (necessàriament) Però… 3. Transformacions (I): la tecnologia : 3. Transformacions (I): la tecnologia El continuum subjecte-tecnologia ARA CONNECTEM JAUME AMB LA SEVA NEVERA INTEL·LIGENT … 3. Transformacions (I): la tecnologia : 3. Transformacions (I): la tecnologia El continuum subjecte-tecnologia I AQUESTA AMB LA SEVA CASA INTEL·LIGENT 3. Transformacions (I): la tecnologia : 3. Transformacions (I): la tecnologia El continuum subjecte-tecnologia I LA CASA AMB EL MÓN (Moodle inclós)… 3. Transformacions (I): la tecnologia : 3. Transformacions (I): la tecnologia El continuum subjecte-tecnologia I PERMETEM JAUME CONTROLAR-HO TOT MITJANÇANT UN DISPOSITIU MÒBIL 3. Transformacions (I): la tecnologia : 3. Transformacions (I): la tecnologia El continuum subjecte-tecnologia DEIXEM FINALMENT JAUME CONEIXER TOTS ELS JAUMES DEL MÓN… 3. Transformacions (I): la tecnologia : 3. Transformacions (I): la tecnologia El continuum subjecte-tecnologia I TOTES LES PEPITES… 3. Transformacions (I): la tecnologia : 3. Transformacions (I): la tecnologia El continuum subjecte-tecnologia I CONNECTEM AQUESTOS ENTRE ELLS, AMB DIFERENTS EINES… 3. Transformacions (I): la tecnologia : EL CONTINUUM SUBJECTE-TECNOLOGIA 3. Transformacions (I): la tecnologia El sistema-global Tecnologia …i açò és l’Ecosistema Digital del sistema-global Tecnologia 3. Transformacions (I): la tecnologia : UN ECOSISTEMA TÉ DIFERENTS NIVELLS DE COMPLEXITAT… 3. Transformacions (I): la tecnologia Ecosistemes digitals ED= f{e,c} e= entitats c=connexions 3. Transformacions (I): la tecnologia : UN GRAFO SENZILL 3. Transformacions (I): la tecnologia Ecosistemes digitals 3. Transformacions (I): la tecnologia : UN MÉS COMPLEX 3. Transformacions (I): la tecnologia Ecosistemes digitals No us recorda una estructura iterativa (fractal)? 3. Transformacions (I): la tecnologia : I MÉS ENCARA… 3. Transformacions (I): la tecnologia Ecosistemes digitals Font: 3. Transformacions (I): la tecnologia : 3. Transformacions (I): la tecnologia Ecosistemes digitals Europa QUÈ ÉS..? 3. Transformacions (I): la tecnologia : COMPLEXITAT/OBERTURA 3. Transformacions (I): la tecnologia Ecosistemes digitals Les transformacions tecnològiques són avui explicades amb models que fan referència: A la teoria de sistemes informacionals (L. von Bertalanffly) A les teories de la complexitat (Edgar Morin) A la teoria de jocs (von Neumann, John F. Nash) A les teories del caos, les catàstrofes i els fractals (René Thom, Benoït Mandelbrot, Edward Lorentz) 3. Transformacions (I): la tecnologia : COMPLEXITAT/OBERTURA 3. Transformacions (I): la tecnologia Ecosistemes digitals “Transformacions linials en el grafo tecnològic produeixen transformacions hipercomplexes en l’ecosistema digital” Postulat 1 3. Transformacions (II): l’antropologia : ÉREM, SOM, SEREM 3. Transformacions (II): l’antropologia Evolució biològica i evolució virtual La capacitat cranial humana ha evolucionat fins als 1500 cc. Aquesta capacitat s’abasta en un xiquet al voltant dels sis anys. Després, el cervell deixa de creixer…. Les funcions cognitives i operacionals del cervell adult (inducció, associació, relació, extrapolació, etc.) tenen a veure amb la producció sinàptica i la neurogènesi fins la postpubertat, però sobre tot amb l’enriquiment de la complexitat de l’experiència 3. Transformacions (II): l’antropologia : UNA NOVA PERSPECTIVA: L’EVOLUCIÓ VIRTUAL 3. Transformacions (II): l’antropologia Evolució biològica i evolució virtual “Si en els darrers dos milions d’anys els nostres cervells han crescut físicament, a partir d’ara ho faran virtualment.” Teemu Arina 3. Transformacions (II): l’antropologia : UNA NOVA PERSPECTIVA: L’EVOLUCIÓ VIRTUAL 3. Transformacions (II): l’antropologia Evolució biològica i evolució virtual Homo Contextus 3. Transformacions: l’antropologia : UNA NOVA PERSPECTIVA: L’EVOLUCIÓ VIRTUAL 3. Transformacions: l’antropologia Evolució biològica i evolució virtual Homo Contextus Supera les seves mancances físiques mitjançant les tecnologies de xàrcia. En l’homo sapiens el cervell s’incrementa físicament. En l’homo contextus, virtualment. Aquesta és una possibilitat exclusivament tecnològica. Les capacitats cognitives depenen de la complexitat de l’ecosistema digital. La tecnologia és una pròtesi del pensament La seva socialitat es centra en la producció d’objectes i artefactes digitals. 3. Transformacions: l’antropologia : DE NOU EL MODEL COMPLEXITAT/OBERTURA… “La complexitat cognitiva de l’Homo Contextus és funció del grau de complexitat/obertura dels ecosistemes digitals” 3. Transformacions: l’antropologia Evolució biològica i evolució virtual Postulat 2 3. Transformacions (III): la pedagogia : PARADIGMES PSICOPEDAGÒGICS 3. Transformacions (III): la pedagogia Models d’aprenentatge “Behaviorisme, Cognitivisme i Constructivisme són les teories més utilitzades en el disseny d’entorns instruccionals (…) Aquestes teories no consideren l’aprenentatge que té lloc fora de les persones, per exemple, l’aprenentatge emmagatzemat en i manipulat per tecnologies.” George Siemens 3. Transformacions (III): la pedagogia : 3. Transformacions (III): la pedagogia Models d’aprenentatge Individu Grup - Societat Xàrcia Conductisme Cognitivisme Constructivisme El futur Determinació psicofisiològica Determinació contexosocial Determinació virtual Ecosistema tancat Ecosistema obert … 3. Transformacions (III): la pedagogia : 3. Transformacions (III): la pedagogia Cap a un model d’aprenentatge obert Connectivisme El coneixement pot residir en objectes i artefactes. L’aprenentatge és un procés de connexió entre nodes o fonts d’informació. La capacitat de coneixer és més crítica que el que es coneix. L’aprenentatge rau en la diversitat d’opinions. El coneixement consisteix a desenvolupar habilitats per a identificar connexions entre idees i camps de l’experiència, és a dir, en l’identificació de patrons i itineraris. La presa de decissions és també un procés d’aprenentatge. Hom pot decidir què i quan aprendre. G. Siemens 3. Transformacions (III): la pedagogia : 3. Transformacions (III): la pedagogia Cap a un model d’aprenentatge obert Network Learning El coneixement pot ser subsimbòlic (analògic, tàcit…). El coneixement és distribuït. El coneixement és interconectat. El coneixement és personal. El coneixement és un fenòmen emergent. No rau especificament en el cervell, sinò que és el reconeixement d’un patró en un conjunt d’esdeveniments (neurals o empírics). Aquest patró és diferent en diferents persones. S. Downes 3. Transformacions (III): la pedagogia : 3. Transformacions (III): la pedagogia Cap a un model d’aprenentatge obert Homo Contextus Les organitzacions basades en el coneixement han d’utilitzar coneixements implícits i tàcits. L’aprenentatge informal és essencial en el procés de coneixement. Aprenentatge parasitari (re-mix, collage, mashups). El coneixement és distribuït. La capacitat simbòlica consisteix a identificar i reconeixer patrons en esquemes d’informació redundant. Aprenentatge casual o “seredipic”. T. Arina 3. Transformacions (III): la pedagogia : TECNOLOGIA / ANTROPOLOGIA / PEDAGOGIA 3. Transformacions (III): la pedagogia En resum… El futur 3. Transformacions (III): la pedagogia : 3. Transformacions (III): la pedagogia Cap a un model d’aprenentatge obert Un model d’aprenentatge obert 3. Transformacions (III): la pedagogia : 3. Transformacions (III): la pedagogia Cap a un model d’aprenentatge obert Aprenentatge obert Té lloc en un ecosistema digital hipercomplexe, suportat per xàrcies i bases de dades. El grafo {e,c} tend a infinit, augmentant la densitat, la velocitat , el fluxe, la flexibilitat i el grau de connectivitat de les entitats. És un aprenentatge distribuït. Els elements informals i no-formals predominen sobre els formals. Aprendre és construir, apropiar-se, re-mesclar i manipular (parasitisme). L’aprenentatge ha de produir un augment de la complexitat de l’ecosistema. L’individu adapta el sistema a les seves necessitats. L’aprenentatge té lloc mitjançant processos d’identificació de patrons, resultants en ocassions d’itineraris cognitius “casuals”. 3. Transformacions (III): la pedagogia : DE NOU EL MODEL COMPLEXITAT/OBERTURA… 3. Transformacions (III): la pedagogia Cap a un model d’aprenentatge obert “L’aprenentatge obert és la resultant de l’adaptació cognitiva del sujecte a la complexitat dels ecosistemes digitals” Corolari La possibilitat de l’aprenentatge obert es major quan major és l’obertura dels CODIS mitjançant el que es relacionen les entitats en l’Ecosistema Digital. Postulat 3 Slide 42: “Connectivism is the integration of principles explored by chaos, network, and complexity and self-organization theories” G. Siemens (2004) 3. Transformacions (III): la pedagogia Cap a un model d’aprenentatge obert “We will live in multiple metaverses. Meta+universe implies there are layers to our universe hidden from the previous paradigms of experiencing. Instead of multiple lives – in the metaverse – we will live through multiple personas. In latin, persona means mask. Our masks will be undertaken and carried by avatars” T. Arina (2008) Aprenentatge obert “Whether something counts as 'knowledge' rather than, say, 'belief' or 'speculation', depends less on the state of the world, and more on the strength or degree of connectedness between the entities. To 'know' something is to not be able to not know” S. Downes (2006) 4. La “traducció” : 4. La “traducció” Codis oberts Com implementar tecnològicament en els entorns virtuals les possibilitats implicades per les anàlisi teòriques. S’adapten els sitemes d’aprenentatge virtual als canvis tecnopedagògics i epistemològics examinats? 4. La “traducció” : 4. La “traducció” L’evolució d’Internet INTERNET 1.0 INTERNET 2.0 Hipercomplexitat {e,c}∞ 4. La “traducció” : 4. La “traducció” Les tres obertures en l’Ecosistema Digital 4. La “traducció” : 4. La “traducció” Obertura/Connectivitat/Llibertat "A més obertura més connecitivitat, a més connectivitat més complexitat, a més complexitat més llibertat” Postulat 4 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 : 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 Evolució de la Web Font: Frédéric COZIC Web 1.0 Integració Unitat d’informació: pàgina Individual: interacció limitada Sistema tancat Instructivista Web 2.0 Distribució per sindicació Unitat d’informació: missatge Social: interacció ampla Sistema obert Constructivista 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 : 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 Més enllà de Blocs i Wikis Web 2.0 Aprenentatge Obert TENDÈNCIES NO SUFICIENTMENT DESENVOLUPADES Estandarització (IMS, SCORM) Interacció amb el codi de les aplicacions (APIs, Mashups) Immersió (Entorns 3D) Aprenentatge basat en dispositius mòbils (Mobile Learning) Entorns Personals d’Aprenentatge (Personal Learning Environments) Accesibilitat i interoperabilitat 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 : 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 Ecosistema 2.0 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 : 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 Un entorn connectiu TASQUES I ACTIVITATS INTERACCIÓ MOBILITAT IMMERSSIÓ RESULTAT RECURSOS API’s MASHUPS ALLOTJAMENT EXTERN REUTILITZACIÓ PROCÉS Learning Objects Wrapper (marc d’aprenentatge) RSS-XML 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 : 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 Algunes tendències connectives Agregació Feed / Manipulació Feed A Generador B Agregador A Generador B Manipulador Canals, ítems + namespace Base de dades Bloc Document 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 : 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 Algunes tendències connectives Feeds / aprenentatge mòbil Podcasting amb iTunes 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 : 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 Algunes tendències connectives API 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 : 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 Algunes tendències connectives API (Application Programming Interface) Mapa creat en aplicacions externes i inserit. API Mapa creat dinàmicament i manipulat dintre una aplicació map.setCenter(new GLatLng([lat], [long]), [Z]); map.openInfoWindowHtml(map.getCenter(), '[cod]'); var point=new GLatLng([lat], [long]); map.addOverlay(new GMarker(point)); API Key… + CODI 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 : 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 Algunes tendències connectives API (Application Programming Interface) PDF creat dinàmicament a partir de diverses fons de dades i compartit en línia AdobeAuth apikey=“0000000000000000000",data="POST https://api.share.acrobat.com/webservices/api/v1/auth/ 1225824029264",sig="0e1c95cda7e8d23cf58657f2e4597522" ADOBE SHARE Key… + CODI API PDF creats amb un servei extern i visualitzats en línia 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 : 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 Algunes tendències connectives MASHUPS. Hibridació d’aplicacions API APIs RSS Servicis Web Widgets Yahoo Pipes Micosoft PopFly Google Mashup Editor OpenKapow MashMaker … http://www.programmableweb.com/ 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 : 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 Algunes tendències connectives MASHUPS. Hibridació d’aplicacions http://www.popfly.com/ Geolocalització dinàmica d’albums de Flickr. 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 : 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 Algunes tendències connectives MASHUPS. Hibridació d’aplicacions API Google Maps + Google Chart + YouTube http://sindicacionenmapas.com/ 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 : 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 Algunes tendències connectives MASHUPS. Hibridació d’aplicacions http://www.publicdomainreprints.org/ API API 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 : API OBERTA PER A INTERACTUAR AMB APLICACIONS SOCIALS (Facebook, MySpace, Orkut, Ning…) 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 Algunes tendències connectives Open Social 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 : 5. Connectivitat per a l’aprenentatge 2.0 Aprenentatge formal / aprenentatge obert Adaptat de: Ruth Martínez (‘AureA Memotech’. Presentació en SlideShare Formal / Obert ¿Integració? LMS: Sistemes de gestió de l’aprenentatge Moodle, Dokeos, WebCT, etc. OL: Objectes d’Aprenentatge estandaritzats PLE: Aprenentatge personalitzat WEB x.0: Aprenentatge col·laboratiu MUVE: Aprenentatge immerssiu ML: Aprenentatge mòbil És possible un sistema d’aprenentatge obert? : Des de l’epistemologia, des de l’antropologia i des de la pedagogia s’esbrinen canvis profunds en la natura del coneixement… En lloc de tancar, deixem algunes qüestions “obertes”, per a finalitzar… És possible un sistema d’aprenentatge obert? És possible un sistema d’aprenentatge obert? : Es pot concebre ja la idea d’una plataforma “a la carta”? Es tractarà d’integració o de substitució dels VLE tradicionals? Com hi respondran els estàndars? Podrem crear aplicacions i entorns suficientmente modulars? Podrem desenvolupar plataformes immerssives realistes i funcionals? Podrem “transportar” l’aprenentatge amb nosaltres? Podrà l’aprenentage adaptar-se finalment l’aprenent? En definitiva… pot hui la tecnologia donar suport complet a les teories pedagògiques sobre aprenentatge connectiu? És possible un sistema d’aprenentatge obert? És possible un sistema d’aprenentatge obert? : Recordem: És possible un sistema d’aprenentatge obert? “Tecnologia és imaginació” Slide 65: FI Creative Commons . Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Francesc Llorens i Cerdà. 2008 Aprenentatge obert i connectivitat en Internet

Add a comment

Related presentations

Related pages

wikigrup1final - Bibliografia

MUÑOZ, R., PÉREZ, J.C., VIVANCOS, M. J. Teories de l'aprenentatge i aplicacions educatives de les TIC. ... F. Aprenentatge obert i connectivitat. 2008.
Read more

La docència de les tecnologies everyware de la traducció ...

La docència de les tecnologies everyware de la traducció: un enfocament cap el creixement personal i el aprenentatge al llarg de la vida
Read more

Sistema de gestió de l'aprenentatge - Viquipèdia, l ...

Sistemes de gestió de l'aprenentatge i sistema de gestió de continguts per a l'aprenentatge. Formalment, l'IEEE Learning Technology Standards Commitee ...
Read more

Copy of Connectivisme. Enfocament teòric, principals ...

El connectivisme és una nova teoria de l’aprenentatge per a l’era digital desenvolupada per George Siemens i Stepen Downes a partir de les limitacions ...
Read more

Projecte basat en l'aprenentatge d'un idioma amb recursos ...

Projecte basat en l'aprenentatge d'un idioma amb recursos TIC. No description by joan sabate on 6 June 2013 Tweet. Comments (0) Please log in to ...
Read more

Campus d’Aprenentatge: Creació i Paisatge | Eufònic

Eufònic convoca per primera vegada el Campus d’Aprenentatge: Creació i Paisatge, un programa formatiu obert a participants de diferents nivells de ...
Read more

ESPAIS VIUS. UNA EXPERIÈNCIA PARTICIPATIVA PER L ...

L’APRENENTATGE DE LA SOSTENIBILITAT URBANA . ... s’estimula un debat obert i continu entorn un cas d’estudi treballat a l ... la connectivitat, ...
Read more

Ponencias y conferencias | francescllorens.eu

Aprenentatge obert i connectivitat en Internet. Cap a l’e-learning 2.0? III Congrés Internacional de Programari Lliure en l’Educació.
Read more

teories-aprenentatge-us-tic-grup-7 - Introducció de les ...

... com a models pedagògics. És en aquest context quan comencen a aparèixer conceptes com ara “aprenentatge obert”, “aprenentatge flexible”, ...
Read more

Les nostres 5 conclusions de la Jornada sobre TIC i ...

El passat dijous 6 de novembre dues editores de Text-LaGalera vam assistir a la jornada “TIC i aprenentatge, reptes i nous models”, organitzada ...
Read more