Apolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal Medya

43 %
57 %
Information about Apolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal Medya

Published on February 6, 2014

Author: dr_gezgin

Source: slideshare.net

Description

Apolitik Olanın Politikleşmesi ve Politik Olanın Dijitalleşmesi

Doç.Dr. Ulas Basar Gezgin
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/ulasbasargezgin

Özet
Artan düzeylerdeki siyasal katılımın zamansal-uzamsal bir coğrafyası olarak Türkiye’nin 2013’ü, içiçe geçmiş iki sürece gömülü durumda: Apolitik olanın politikleşmesi ve politik olanın dijitalleşmesi. Bu iki eğilim, yalnızca artan düzeylerdeki siyasal katılıma katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda, sosyal medyanın her yerde birdenliği yoluyla, resmi siyasal iklime yönelik bir geribildirim ve ileribildirim düzeneği olarak hizmet veriyor. Sosyal psikolojik bir açıdan, bu siyasal diriliş, siyasal etkililik (political efficacy) kavramıyla (siyasal eylemlerin dünyayı değiştirebileceğine duyulan inanç) sıkıca birbirine bağlı. Bu açıdan, siyasal etkililik, yalnızca siyasal ve toplumbilimsel bir değişken değil, aynı zamanda algılarla ilgili olan ve sözümona ‘toplumsal olgular’la ilgili olmayan sosyal psikolojik bir değişken. Bu ayrım, neredeyse tümüyle, muhalefeti ve protestoları nesneleştiren açıklamalarla (örneğin, yapısal etmenler, işsizlik, başka bir seçeneğin kalmaması vb.) özneleştiren açıklamalar (örneğin, duygular, inançlar, tutumlar, kararlar vb.) arasındaki ayrıma, özgür irade ile belirlenimcilik tartışmalarına ve bir de, kitle iletişim modelleriyle kullanımlar ve doyumlar modelleri arasındaki ayrıma karşılık geliyor. Anonimlik, nonimlik, südonimlik, inanılırlık, çokyönlülük ve kullanıcı-üretimi medya, siyasal etkililik algısını bir ölçüde kolaylaştırıyor. İkincisi, sosyal medya kullanımı, insanların, kullanıcı adını ve/ya da profil fotoğrafını değiştirmek, protesto paylaşımları yapmak, devlet temsilcilerine tvit atmak, video üretmek, düzenlemek, altyazılamak, dilekçe imzalamak vb. gibi sert ve yumuşak muhalefet biçimlerini içeren geniş bir tayfta protesto yapmalarına olanak sağlıyor. Bu bağlamda, bu çalışma, apolitik olanın politikleşmesini ve politik olanın dijitalleşmesini birbirine koşut süreçler olarak tartışıyor.
Anahtar Sözcükler: Medya psikolojisi, sosyal psikoloji, sosyal medya çalışmaları, siyasal katılım ve medya etkileri.

Apolitik Olanın Politikleşmesi ve Politik Olanın Dijitalleşmesi Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin ulasbasar@gmail.com Fotoğraf Kaynakları: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/2013_Taksim_Gezi_Park_protests_(15th_June).jpg, http://www.agos.com.tr/upload/haber/nm_550_sergi_1212.jpg, http://www.tersninja.com/wp-content/uploads/2013/11/gezi-direni%C5%9Fi-2.jpg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Taksim_Gezi_Park%C4%B1_protestolar%C4%B1.jpg 2/5/2014 1

Özet • Artan düzeylerdeki siyasal katılımın zamansaluzamsal bir coğrafyası olarak Türkiye’nin 2013’ü, içiçe geçmiş iki sürece gömülü durumda: Apolitik olanın politikleşmesi ve politik olanın dijitalleşmesi. Bu iki eğilim, yalnızca artan düzeylerdeki siyasal katılıma katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda, sosyal medyanın her yerde birdenliği yoluyla, resmi siyasal iklime yönelik bir geribildirim ve ileribildirim düzeneği olarak hizmet veriyor. Sosyal psikolojik bir açıdan, bu siyasal diriliş, siyasal etkililik (political efficacy) kavramıyla (siyasal eylemlerin dünyayı değiştirebileceğine duyulan inanç) sıkıca birbirine bağlı. Bu açıdan, siyasal etkililik, yalnızca siyasal ve toplumbilimsel bir değişken değil, aynı zamanda algılarla ilgili olan ve sözümona ‘toplumsal olgular’la ilgili olmayan sosyal psikolojik bir değişken. Bu ayrım, neredeyse tümüyle, muhalefeti ve protestoları• nesneleştiren açıklamalarla (örneğin, yapısal etmenler, işsizlik, başka bir seçeneğin kalmaması vb.) özneleştiren açıklamalar (örneğin, duygular, inançlar, tutumlar, kararlar vb.) arasındaki ayrıma, özgür irade ile belirlenimcilik tartışmalarına ve bir de, kitle iletişim modelleriyle kullanımlar ve doyumlar modelleri arasındaki ayrıma karşılık geliyor. Anonimlik, nonimlik, südonimlik, inanılırlık, çokyönlülük ve kullanıcı-üretimi medya, siyasal etkililik algısını bir ölçüde kolaylaştırıyor. İkincisi, sosyal medya kullanımı, insanların, kullanıcı adını ve/ya da profil fotoğrafını değiştirmek, protesto paylaşımları yapmak, devlet temsilcilerine tvit atmak, video üretmek, düzenlemek, altyazılamak, dilekçe imzalamak vb. gibi sert ve yumuşak muhalefet biçimlerini içeren geniş bir tayfta protesto yapmalarına olanak sağlıyor. Bu bağlamda, bu çalışma, apolitik olanın politikleşmesini ve politik olanın dijitalleşmesini birbirine koşut süreçler olarak tartışıyor. Anahtar Sözcükler: Medya psikolojisi, sosyal psikoloji, sosyal medya çalışmaları, siyasal katılım ve medya etkileri. 2

Apolitik Olanın Politikleşmesi Fotoğraf Kaynakları: http://cdn.listelist.com/wpcontent/uploads/2013/06/kahrol sun-bazi-seyler.png; http://www.halkizbiz.com/image s/haberler/apolitik_gencler_imaj i_gercek_degildi_h5069.jpg ; http://ekonomikdurum.com/Ima ges/haberler/apolitik-genclikefsanesi-yikildi.jpg 2/5/2014 3

Politik Olanın Dijitalleşmesi 2/5/2014 4

Artan Düzeylerdeki Siyasal Katılım Fotoğraf Kaynakları: http://gazeteci.tv/images/haber/1249076575.jpg; http://www.21yyte.org/assets/uploads/images/p olis_taksim_ve_gezi_parki_ni_gostericil.jpg ; http://i.radikal.com.tr/480x325/2013/06/09/fft64 _mf1493862.Jpeg 2/5/2014 5

Sosyal Medyanın Her Yerde Birdenliği Fotoğraf Kaynakları: http://3.bp.blogspot.com/x2CkJMKpRyk/UanVkPDhGeI/AAAAAAAAL2g/I46_5JiOUpw/s1600/k ad%C4%B1ko%CC%88y+4.jpg; http://vagus.tv/wpcontent/uploads/2013/08/k%C3%B6pr%C3%BC.jpg; http://www.kpssrehber.com/Kutuphane/Resim/guncel/557314.jpg 2/5/2014 6

Resmi Siyasal İklime Yönelik Geribildirim ve İleribildirim 2/5/2014 7

Siyasal Diriliş Fotoğraf Kaynakları: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/thumb/e/e1/1may%C4%B1s_77_1.jpg/230px1may%C4%B1s_77_1.jpg; http://2.bp.blogspot.com/-QIoIgKe61mw/Tb2VdgTbII/AAAAAAAABdM/1RrGKth1ofE/s640/1mayis1977.jpg 2/5/2014 8

Siyasal Etkililik Fotoğraf Kaynakları: http://www.itusozluk.com/image/geziparki-eylemlerinde-duvaryazilari_507289.jpg, http://2.bp.blogspot.com/GkJ_Q46mhHg/UaswAlRmJrI/AAAAAAAAC mY/rrWS4PJR1gQ/s1600/IMG_4373.JPG 2/5/2014 9

Direnişi Nesneleştiren Açıklamalar • Yapısal etmenler, • İşsizlik, • Başka bir seçeneğin kalmaması vb. 2/5/2014 Fotoğraf Kaynağı: http://www.bianet.org/bianet/toplum/147690-mezuniyet-torenlerinde-gezi-direnisi 10

Özneleştiren Açıklamalar • • • • Duygular, İnançlar, Tutumlar, Kararlar vb. Fotoğraf Kaynağı: http://3.bp.blogspot.com/XEGnXgYVyQE/UbBi0dtPXYI/AAAAAAAAQUc/uAOvBobYD08/s1600/Gezi+Park%C4%B11.JPG 2/5/2014 11

Özgür İrade vs. Belirlenimcilik Fotoğraf Kaynakları: http://www.kulturmafyasi.com/w p-content/uploads/2014/01/gezidirenisi1.jpg; http://evrimagaci.org/dosyalar/fo tograflar/73/3423_73_580479_62 5549347470480_301934239_n.jp g; http://www.derindusunce.org/w pcontent/uploads/2011/01/sans_k ader_ozgur_irade_2.jpg 2/5/2014 12

Kitle İletişim Modelleri vs. Kullanımlar ve Doyumlar Modelleri Kaynaklar: http://thepowerofmedia.files.wordpress.com/2012/02/screenshot-2012-02-28-at-8-11-14-pm.png; http://thepowerofmedia.files.wordpress.com/2012/02/screenshot-2012-02-28-at-9-06-56-pm.png; http://timothyblotz.files.wordpress.com/2013/07/usesgratifications-social-media-model-1.jpg 2/5/2014 13

Sosyal Medya • • • • Anonimlik, nonimlik, südonimlik, inanılırlık, çokyönlülük kullanıcı-üretimi medya 2/5/2014 14

Muhalefet Yelpazesi • kullanıcı adını ve/ya da profil fotoğrafını değiştirmek, • protesto paylaşımları yapmak, • devlet temsilcilerine tvit atmak, • video üretmek, düzenlemek, altyazılamak, • dilekçe imzalamak 2/5/2014 15

Fotoğraf 2/5/2014 Kaynağı: http://www.medyafaresi.com/g2/64f_f5881.jpg 16

Add a comment

Related pages

Apolitik Olanın Politikleşmesi: Gezi Direnişi ve Sosyal Medya

Apolitik Olanın Politikleşmesi ve Politik Olanın Dijitalleşmesi Doç.Dr. Ulas Basar Gezgin Linkedin: ... Gezi Direnişi ve Sosyal Medya.
Read more

Apolitik Olanın Politikleşmesi ve Politik Olanın ...

... Apolitik olanın politikleşmesi ve politik olanın ... sosyal medya kullanımı ... www.21yyte.org/assets/uploads/images/polis_taksim_ve_gezi_parki_ni ...
Read more

PPT - Apol itik Olanın Politikleşmesi ve Politik Olanın ...

Apol itik Olanın Politikleşmesi ve Politik Olanın Dijitalleşmesi. Doç.Dr. Ula ş Ba ş ar Gezgin ulasbasar @gma il.com. Slideshow 6637273 by iona ...
Read more

Bianet: Direnişin Politik Psikolojisi ‘Kalabalıklar ve ...

Gezi Direnişi, politik psikoloji açısından nasıl yorumlanabilir? ... Öte yandan, bu politik olan dışarısı ve apolitik olan içerisi ayrımı, ...
Read more

1 Mayıs 2014 ve Solun Psikolojik Sermayesi - Ulaş Başar ...

1 Mayıs ve Taksim Israr ... asla gelmeyecek olanların sempati duyması hedeflenmeli. Gezi’den sonra bile, Beyoğlu Belediyesi, ...
Read more

Sosyal Medya Uygulamalarında Verimlilik - Documents

Download Sosyal Medya Uygulamalarında Verimlilik. Transcript. 1. SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINDA VERİMLİLİK ...
Read more

Sosyal Medya Uygulamalarında Verimlilik - Documents

Sosyal Medya Uygulamalarında Verimlilik Dec 14, 2014 Documents iprospectturkiye. of 3
Read more