Åpne læringsressurser - presentasjon Bibsys-konferansen 12. mars 2014, Trondheim

55 %
45 %
Information about Åpne læringsressurser - presentasjon Bibsys-konferansen 12. mars 2014,...
Education

Published on March 14, 2014

Author: toreh

Source: slideshare.net

Description

En innføring i åpne læringsressurser rettet mot bibliotekarer. (Presentasjonen ble fulgt opp av en innledning av Rolf K. Baltzersen om hans prosjekt med å lage en lærebok som en åpen ressurs - se http://praksisveilederen.pressbooks.com

Åpne læringsressurser Tore Hoel Medieseksjonen Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus 1 @tore BIBSYS-konferansen 2014

Denne presentasjonen er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no 2 (Der en mer restriktiv lisens er brukt, er dette oppgitt)

http://open-resources-librarian.blogspot.no/2014/03/webcast-libraries-leading-way-on-open.html

Dagens tema • Tore Hoel: Hva er åpne læringsressurser • Rolf Kristian Baltzersen: Å skrive en lærebok som en åpen læringsressurs

Flere åpne bevegelser

Et spektrum av åpenhet

Drivkreftene

Å sikre åpen tilgang til ressurser som er finansiert av det offentlige openpolicynetwork.org Lisensierin g

Eksempel på finansieringsmodell som ikke styrker spredning, økonomisk effektivitet og samfunnsnytte Myndighet utlyser midler for produksjon av læremidler Læremidler blir produsert Kvalitets- sikring i lukket miljø Den som betaler / skriver sitter med Copyright – ingen forpliktelse til å dele Innhold bare brukt der copyright- holder tillater Allmenheten vet ikke om / har ikke tilgang til læringsressursen Allmenheten er gitt liten eller ingen gjenbruksrett Ny læring går tregt, dårlig utnyttelse av offentlige penger

Eksempel på finansieringsmodell som styrker spredning, økonomisk effektivitet og samfunnsnytte Offentlige utlysninger og offentlig støtte setter betingelse om åpen lisens Læremidler blir produsert Kvalitetsskring utvidet til alle som er del av utdanning Copyright beror hos opphavsmannen, alle ressurser har åpen lisens Innhold brukt av bestiller og andre Allmenheten får kjennskap til læringsressursen Allmenheten er gitt tillatelse til å gjenbruke ressursen fullt ut Økt læring, maksimal utnyttelse av offentlig midler

Den nye lærerrollen Networked Teacher Diagram – Update by Alec Couros CC BY-NC- SA

En ny model for innholdsproduksjon

opendefinition.org

OER-definisjoner OER are learning resources that are usable, adaptable to specific learning needs, and freely shareable (European Commission. Opening up Education: Innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources, COM(2013) 654 final)

What are OER? OERs are teaching, learning or research materials that are in the public domain or released with an open license that allows for free use, adaptation, and distribution (UNESCO, 2012) Open Educational Resources are digital learning resources offered online (…) freely and openly to teachers, educators, students, and independent learners in order to be used, shared, combined, adapted, and expanded in teaching, learning and research (OECD, 2012) OER accessible (open/public) use, re-vise, re-mix free (no cost) Share, re-use, re-distribute The “4R” of OER Source: IPTS.JRC.EC.Europe.eu

Content Cost Access Personalisation Collaboration Key Dimensions OER People Efficiency Quality free (no cost) accessible (open/public) use, re-vise, re- mix Share, re-use, re-distribute Source: IPTS.JRC.EC.Europe.eu

OER som del av åpen læring

norgesuniversitetet.no/skrift Og i Norge – Digital stillstand?

Norsk digital stillstand Studentenes opplevelse av tilrettelegging for bruk av digitale fag- og læringsressurser (i prosent) - Kilde: Digital tilstand (2011)

Mer under overflaten?

Barrierer og muliggjørere – hvordan nå til neste nivå?

Nordisk OER nettverk

Barrierer (1)

Barrierer (2)

OER 1.0 – begrensninger ved dagens modell • Kvaliteten er ikke god • Lærerne finner ikke løsninger som er enkle nok for dem å ta i bruk • Manglende samarbeid (også med kommersielle aktører) • Ingen meritering ved bruk av åpne ressurser • Læring må stå i høysetet!

Hvilke krav må møtes for at åpen ressurser skal ta av? De må være enkle å bruke Gjøre det lett å finne ressurser Gratis er ikke nok Opprett utviklingsmodeller som sikrer kvalitet (studér det norske eksempelet NDLA.no!) Skap merverdi Inngå allianser med grupper som gir merverdi til dine læringsressurser Relevans! – Brikkene må passe sammen Utvikle ressurser som støtter studieplanene CC-BY: Cyril Oberlander, SUNY Geneseo; David Harris, OpenStax College; David Ernst, University of Minnesota - presentation Feb 5, 2014 Open Courseware Consortium

Mot OER 2.0 Hvor ønsker bibliotek- sektoren å posisjonere seg?

NordicOER platform

1. Verdigrunnlag I de nordiske land deler vi verdier som åpenhet og en gjennomsiktig forvaltning, lik rett til utdanning, og idealet om aktiv samfunnsdeltakelse. Åpne læringsressurser (OER) bygger på disse verdiene. Spredning og bruk av OER vil være med på å gjøre nordisk utdanning bedre.

2. Nyskapning OER reiser nye spørsmål om utdanning. Slik vil OER spille en stadig mer viktig rolle i å skape nye og innovative globale utdanningspraksiser. Det er behov for å fokusere på hvordan OER kan bidra til nyskaping for de nordiske kunnskapsøkonomiene.

3. Utdanningsformer OER gir organisasjoner en anledning til å tenke nytt om sine utdanningsmessige og økonomiske modeller. Å fremme OER bidrar til å identifisere muligheter og bygge ned barrierer for høykvalitets læring og undervisning.

4. Markedsøkonomi OER som kan deles fritt, betyr ikke slutten på et marked for åpne læringsressurser. Forfattere og innholdsleverandører, forlag, skolemyndigheter og andre bør diskutere hvordan OER kan bli integrert i det nordiske utdanningssystem.

5. Bevisstgjøring Å skape oppmerksomhet er første prioritet for å fremme OER i de nordiske land. UNESCOs Paris- deklarasjon og EUs Opening Up Education er internasjonale initiativ som gir et godt grunnlag for informasjonsarbeidet. Inspirasjon bør også søkes fra nordisk politikkutvikling på områder som åpen kildekode, åpen tilgang til artikler og forskningsmateriale, åpne data, åpen utdanning, åpen forskning og åpen innovasjon – siden åpne læringsressurser er en del av disse åpne praksisene.

6. Kvalitet Deling fremmer kvalitet i utdanningen, og åpne læringsressurser bringer et aspekt av fagfellevurdering til læring og undervisning. Kvalitet bør være fokuset ved integrering av OER i nordisk utdanning.

7. Språk og kultur De nordiske språkene og kulturene er små og må finne sin egen rolle i en OER-bevegelse som er dominert av engelsk språk og anglo- amerikansk kultur. De nordiske land vil ha nytte av et nært samarbeid når man søker egne løsninger på hvordan man kan bidra til den lokale og den globale OER-allmenningen.

8. Globalt ansvar OER er et globalt fenomen uten grenser for hvem som kan publisere læringsressurer eller hvem som kan bruke dem. Gjennom å fremme OER vil de nordiske land kunne styrke sine bidrag til global utvikling av utdanning.

9. Institusjonsansvar Utdanningsinstitusjoner bør ha strategi og konkrete planer for å fremme åpne læringsressurser. Nordisk samarbeid om OER bør hjelpe skole, høgskoler, universitet, yrkesutdanningsinstitusjoner og andre utdanningsinstitusjoner i å utvikle sin strategi på området, f.eks. gjennom deling og utveksling av kunnskap.

10. Myndighetsansvar Myndighetene er ansvarlige for å sørge for etablering av gode rammeverk for åpne læringsressurser. Lokale, regionale og nasjonale myndigheter bør utvikle politikk og strategier for bruk av OER innenfor sine myndighetsområder

Fra enkeltressurs til bok

Takk! Tore.Hoel [@] hioa.no @tore @ToreHoel slideshare.net/toreh Mer informasjon www.creativecommons.no www.creativecommons.org 44

Credits Open Policy slides ● Open Policy Network slides – from Tim Vollmer @ Creative Commons ● Big idea Icon - from the Noun Project, Public Domain ● Blueprint Icon - by Dimitry Sokolov, from The Noun Project - CC BY ● Check List Icon - by fabrice dubuy, from The Noun Project - CC BY ● Hackathon - by Iconathon 2012 - CC0 ● Question Icon - by Rémy Médard, from The Noun Project - CC BY

Add a comment

Related presentations

Related pages

Åpne læringsressurser - presentasjon Bibsys-konferansen 12 ...

En innføring i åpne læringsressurser rettet mot bibliotekarer. (Presentasjonen ble fulgt opp av en innledning av Rolf K. Baltzersen om hans prosjekt med ...
Read more

Presentasjon masteroppgave 30. mars 2011 - Education

Home; Education; Presentasjon masteroppgave 30. mars 2011; Download. of 40 ×
Read more

Synkron nr 1 2014 by Fleksibel utdanning Norge - issuu

Title: Synkron nr 1 2014, Author: Fleksibel utdanning Norge, Name: synkron_nr1_2014, Length: 20 pages, ... tiL å BLi KLoK av åPnE ELLER LuKKEDE nEtt ...
Read more

⭐CLARINO. Common Language Resources and Technology ...

CLARINO Common Language Resources and Technology Infrastructure Norway Koenraad De Smedt Universitas Bergensis OSLO DIE XVI FEBRUARII A D MMXII Hvorfor er ...
Read more