Aplicacions web

50 %
50 %
Information about Aplicacions web
Technology

Published on October 21, 2008

Author: guest335c1a

Source: slideshare.net

Description

La nostre presentacio

- Web Application - Una nova forma de treballar

Introducció - Conceptes bàsics · Web · Aplicació · Host · Una mica d'història - Web 2.0 ----> obre la porta al món de les aplicacions web · Precedent: Web 1.0 · Conseqüent: Web 2.0 · Llenguatges

Introducció - Aplicacions Web · Funcionament · Què ens aporta · Contínua evolució · Exemples

Conceptes bàsics Web és un sistema de documents ellaçats i accessibles a través d'un navegador (Primer símbol de World Wide Web WWW) Aplicació és un programa informà- tic disseñat per facilitar a l'informàtic i/o usuari una determinada tasca Plug-in  És un progrma que pot adjun tar-se a un altre per augmentar-ne les seves funcionalitats.

Conceptes bàsics Host sistema final on s'executarà l'aplicació que és sol·licitada al servidor (clàssic exemple de host que tots tenim a les nostres llars) Dates clau: - 1995 > Netscape incopora plug-in per soportar java - 1996 > Apareix Flash - 1999 > Sorgeix el terme aplicació web - 2004 > Es crea el concepte de Web 2.0 - 2005 > Apareix Ajax

Web 2.0 - O'Reilly Media 2004 crea el concepte. - Segona generació de web basada en comunitats d'usuaris i una gama especial de serveis. (Antecedent Web 1.0) -Representa una evolució de les aplicacions tradicionals cap a aplicacions web enfocades a l'usuari final -Fomenta la col·laboració i l'intercambi d'informació entre usuaris. -Tecnologies que utilitza: java, flash, ajax, xml ...

Aplicacions Web Que és? Com funciona? - Aplicació que s'ejecuta en el navegador. -No requereix d'instalació previa. (només plug-ins) -Utilitzen llenguatges com java, ajax, flash, xml... i es basen en un model host-servidor. -Pot funcionar en qualsevol plataforma.

Aplicacions Web Que ens aporten? Característiques. - Permeten compartir, modificar, generar, comentar e interectuar en general amb la informació del Web. - Disponibilitat de les aplicacions en qualsevol moment sempre i quan disponguem de connexió a Internet. - Disposar dels nostres arxius on-line i compartir-los. - Crear xarxes socials on tothom està interconectat i pot compartir els seus arxius i documents. - En general gratuïtes. - Millora continua de les aplicacions (sempre actualitzades).

Aplicacions Web

Exemples http://www.sumopaint.com/ http://www.maxglaser.net/google-earth-como-aplicacion-web/ http://www.powerchallenge.com/

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Web application - Wikipedia, the free encyclopedia

In computing, a web application or web app is a client-server software application in which the client (or user interface) runs in a web browser. [1]
Read more

Webanwendung – Wikipedia

Eine Webanwendung (auch Webapplikation oder kurz Web-App) ist ein Anwendungsprogramm, das in einem Webbrowser angezeigt und bedient wird. Webanwendungen ...
Read more

What Are Web Applications? - Web application security with ...

Find out, in layman's terms, what a web applications are and how they effect our everyday online life, as well as related security issues.
Read more

Web Application Framework – Wikipedia

Ein Web Application Framework oder Webframework ist eine Software, die für die Entwicklung von dynamischen Webseiten, Webanwendungen oder Webservices ...
Read more

Create a Web Application (IIS 7)

Create a Web Application (IIS 7) Applies To: Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista
Read more

What is a Web Application? - About.com Tech

A guide to the architecture, history and future of web-based applications presented by About.com.
Read more

Introduction to Web Application Projects

Option or Task Web Application Projects Web Site Projects; Need to migrate large Visual Studio .NET 2003 applications: X Prefer single-page code model to ...
Read more

What is Web application (Web app)? - Definition from ...

A Web application (Web app) is an application program that is stored on a remote server and delivered over the Internet through a browser interface.
Read more

ASP.NET MVC Web Application - W3Schools Online Web Tutorials

To learn ASP.NET MVC, we will Build an Internet Application. Part I: Creating the Application
Read more

Web application security - Wikipedia, the free encyclopedia

Web application security is a branch of Information Security that deals specifically with security of websites, web applications and web services.
Read more