Aparell reproductor

29 %
71 %
Information about Aparell reproductor
Education

Published on March 5, 2014

Author: els23misteriosos

Source: slideshare.net

Description

student work

1) Índex. 2) Definició. 3) Órgans que formen part d'aquest aparell. 4) Localització en el cos. 5)Diferències entre l'aparell reproductor masculí i femení. 6) Que passaria si no tenguessim l'aparell reproductor?. 7) Com mantindré l'aparell reproductor en bon estat?. 8) Fi.

• La reproducció és una funció essencial dels éssers vius. Gràcies a ella, les espècies segueixen al llarg del temps. Les persones, éssers vius que som, tenim la possibilitat de reproduir-nos a partir d'una certa edat. • La reproducció humana és sexual, perque intervenen dos sexes: el femení i el masculí. És vivípara, perque les cries neixen del ventre de la dona.

Masculí: L'aparell reprodutor masculí s'encarrega de produir els espermatozoides i de transportar-los fins a l'aparell reproductor femení perque s'hi produeixi la fecundació. Femení: L’aparell reproductor femení s’encarrega de produir òvuls, de rebre els espermatozoides si hi ha fecundació, d’allotjar l’embrió durant el seu desenvolupament.

- E ls d o s te sticle s: C a d a u n e stà fo rm a t p e r u n a g ra n q u a n tita t d e tu b s m o lt fin s a n o m e n a ts tú b u ls se m in íte rs. - L 'e scro t: É s la b o ssa d e p e ll q u e re co b re ix e ls d o s te sticle s I e ls m a n té a l'e xte rio r d e la ca vita t a b d o m in a l. - E ls co n d u cte s d e fe re n ts: S ó n d o s tu b s q u e su rte n d e ca d a te sticle , s'in ce rte n e n la ca vita t a b d o m in a l i co n e cte n a m b la u re tra (q u e é s e l co n d u cte u rin a ri). - L e s g là n d u le s a n n e xe s: L e s p rin cip a ls só n ; la p rò sta ta i le s ve sícu le s se m in a ls. A b o q u e n a la u re tra , a llà o n a q u e sta s'u n e ix a ls co n d u cte s d e fe re n ts.

- El Penis: És un órgan allargat situat a l'exterior del cos, al pubis. Està format per un teixit esponjós i està travessat per la uretra que és un conducte compartit entre l'aparell reproductor i l'aparell urinari.

-Els dos ovaris: Són ovalats de la mida d’una nou, es situen a l’altura del baix ventre. -Les dues trompes de fal·lopi: Són uns canals d’uns deu centímetres de longitut que parteixen de cada un dels ovaris i que conecten amb l’úter. -L’úter: És un òrgan buit. La part més estreta, anomenada coll, conecta amb la vagina.

-La vagina: És un conjunt de parets musculars elàstiques que comunica l’úter amb l’exterior. -La vulva: És la part externa de l’aparell reproductor femení. Consisteix en uns plecs de pells anomenats llavis. Que es disposen sobre els orificis de la vagina i de la uretra. En la dona, el conducte de la uretra no està relacionat amb l’aparell reproductor.

L’aparell reproductor femení i masculí es localitza en la part inferior de l’abdomen.

• La difèrencia més bàsica és que el sistema reproductor femení està regulat amb el cicle menstrual el qual es reparteix rítmicament al llarg de tota la seva vida fèrtil. • L’aparell de l’home en canvi, està en una situació de permanent alerta reproductiva. La seva edat de reproducció comença a la pubertat i dura tota la seva vida poguent respondre a les necessitats de la ferilització en el moment que se’l necessiti.

• El que passaria seria que no ens podriem reproduir, per tant s’acabaria la vida a la terra, tant d’animals com de persones.

• Per mantindre l’aparell reproductor en bon estat tenim que tenir en compte no prendre drogues, no donar-se cops, tenir higiene personal,etc.

Add a comment

Related presentations

Related pages

L'aparell reproductor - Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica ...

L'aparell reproductor femení. L'aparell reproductor femení és molt diferent del masculí. El motiu és que la funció que realitza la dona ...
Read more

Sistema reproductor - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Els sistema reproductor és el conjunt d'òrgans que entre les seves funcions principals tenen la reproducció dels éssers ... Aparell reproductor femen ...
Read more

reproductor2 - Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa ...

L'aparell reproductor é s la part del cos preparada per poder tenir fills. Sense reproducció, els éssers vius no tindrien descendència (fills i filles).
Read more

L’aparell reproductor | Aula d'Acollida - XTECBlocs

Làmina: l’aparell reproductor femení DIDAC – Diccionari de català. Làmina interactiva on passant el ratolí per sobre d’algunes imatges i clicant ...
Read more

EL Aparato Reproductor Masculino - YouTube

Standard YouTube License; Loading... Autoplay When autoplay is enabled, ... APARATO REPRODUCTOR MASCULINO PASO A PASO - Duration: 15:33.
Read more