Aparell circulatori

50 %
50 %
Information about Aparell circulatori

Published on March 27, 2008

Author: voramar

Source: slideshare.net

9 LA SANG ESTA FORMADA PER PLASMA I CEL·LULES SANGUINIES. EL PLASMA ES: BASICAMENT AIGUA I S’ENCARREGA DE TRANSPORTAR LAS SUBTANCIES NUTRITIVES I DE REBUIG. ELS GLOBULS VERMELLS SON: LES CEL·LULES MES NOMBROSES I TENEN FORMA DE DISC. S’OCUPEN DE TRANSPORTAR L’OXIGEN I EL DIOXID DE CARBONI. ELS GLOBULS BLANCS I ELS LEUCÒCITS SON: SON LES CEL·LULES QUE DEFENSEN EL NOSTRE COS. LES PLAQUETES: ACTUEN CONTRA LES HEMORRÀJIES I FABRIQUEN SUBSTANCIES QUE FORMEN COAGÚLS. DE QUE ESTA FORMADA LA SANG? QUE ES LA SANG? I PERQUE SERVEIX? LA SANG ES EL LIQUID QUE TRANSPORTA EL OXIGEN I ELS NUTRIENTS A TOTES LES CEL·LULES DEL NOSTRE COS. SI NO HO FES LES CEL·LULES ES MORIRIEN RAPIDAMENT I NOSALTRES TAMBÉ. LA SANG TAMBÉ RECULL LES SUBSTÀNCIES DE REBUIG I DEFENSA EL NOSTRE COS D’ALGUNES MALALTIES . LES SUBSTANCIES DE REBUIG SON LES COSES QUE EL COS JA NO NESCESSITA . EL COR I ELS VASOS SANGUINIS EL COR ES L’ORGAN QUE BOMBA LA SANG. QUAN BATEGA IMPULSA LA SANG CAP ENFORA I DESPRES CAP EL SEU INTERIOR. EL COR BATEGA CONTÍNUAMENT I FA QUE LA SANG ARRIBI A TOTS ELS RACONS DEL COS. EL RECORREGUT DE LA SANG ES DIU: CIRCULACIÓ SANGUÍNIA.

ANNA GARCIA NÚRIA NICOLAU GUILLEM LEBRERO ARNAU GARZO JOAQUIN MUNIENTE

FUNCIONS L'aparell circulatori s'encarrega de portar la sang per tot el cos. Est à format pel cor i els vasos sanguinis . La funci ó del cor é s impulsar la sang pels vasos sanguinis.

LA SANG La sang é s un l í quid vermell ó s que circula per l'interior dels vasos sanguinis que recorren tot el nostre organisme. En el nostre cos tenim cinc litres de sang. Algunes de les seves funcions s ó n transportar subst à ncies per tot l'organisme i protegir el cos de malalties.

COMPOSICIÓ DE LA SANG La sang est à formada per un l í quid anomenat plasma i per c è l · lules sangu í nies que suren en el plasma. El plasma é s un l í quid groguenc constitu ï t b à sicament per aigua. Transporta subst à ncies nutritives i subst à ncies residuals. Les c è l · lules sangu í nies s ó n: · Els glòbuls vermells . Tenen forma de disc i s ó n vermellosos. Transporten l'oxigen i el diòxid de carboni. · Els glòbuls blancs . Tenen forma irregular i s ó n gaireb é transparents. Combaten les infeccions causades per microorganismes com ara la grip. · Les plaquetes . Tenen forma arrodonida. S ó n les responsables de la coagulaci ó de la sang quan es produeix un tall a la pell.

COMPOSICIÓ DE LA SANG

La sang est à formada per un l í quid anomenat plasma i per c è l · lules sangu í nies que suren en el plasma.

El plasma é s un l í quid groguenc constitu ï t b à sicament per aigua. Transporta subst à ncies nutritives i subst à ncies residuals.

Les c è l · lules sangu í nies s ó n:

· Els glòbuls vermells . Tenen forma de disc i s ó n vermellosos. Transporten l'oxigen i el diòxid de carboni. · Els glòbuls blancs . Tenen forma irregular i s ó n gaireb é transparents. Combaten les infeccions causades per

microorganismes com ara la grip. · Les plaquetes . Tenen forma arrodonida. S ó n les responsables de la coagulaci ó de la sang quan es produeix un tall a la pell.

ELS VASOS SANGUINIS Els vasos sanguinis són conductes de parets elàstiques per on circula la sang. N'hi ha de tres tipus: artèries, venes i capil·lars. Les artèries transporten la sang del cor a la resta del cos. Tenen les parets gruixudes. Les venes transporten la sang de les diferents parts del cos cap al cor. Tenen les parets primes.   Els capil·lars són vasos molt fins que comuniquen les artèries amb les venes. En els capil·lars es produeix l'intercanvi de substàncies entre la sang i les cèl·lules.  

EL COR El cor é s un m ú scul de la mida del puny situat entre els pulmons. Gr à cies al seu moviment de contracci ó i dilataci ó , fa circular la sang pels vasos sanguinis. El cor t é quatre cavitats: les dues superiors s'anomenen aur í cules i les dues inferiors ventricles . La sang entra per les aur í cules, passa als ventricles, i aquests l'expulsen amb for ç a cap a l'exterior.

En el cos hi ha dos circuits sanguinis diferents, el pulmonar i el general . En el circuit pulmonar , la sang va del cor als pulmons, i dels pulmons al cor. Als pulmons, la sang expulsa el diòxid de carboni i absorbeix l'oxigen de l'aire. En el circuit general , la sang va del cor cap a les diferents parts del cor (cap, extremitats, intestins, ronyons, etc.) i torna de nou al cor. En el circuit general, la sang proporciona substàncies nutritives i oxigen a les cèl·lules. Les cèl·lules transformen aquestes substàncies en energia, i generen substàncies residuals i diòxid de carboni que aboquen a la sang, la qual s'encarregarà d'expulsar-les del cor. EL CIRCUIT SANGUINI

En el cos hi ha dos circuits sanguinis diferents, el pulmonar i el general .

En el circuit pulmonar , la sang va del cor als pulmons, i dels pulmons al cor. Als pulmons, la sang expulsa el diòxid de carboni i absorbeix l'oxigen de l'aire.

En el circuit general , la sang va del cor cap a les diferents parts del cor (cap,

extremitats, intestins, ronyons, etc.) i torna

de nou al cor.

En el circuit general, la sang proporciona substàncies nutritives i oxigen a les

cèl·lules. Les cèl·lules transformen aquestes substàncies en energia, i generen substàncies residuals i diòxid de carboni que aboquen a la sang, la qual s'encarregarà d'expulsar-les del cor.

EL COR NO ÉS AIXÍ: ÉS AIXÍ:

FI ALGUNA PREGUNTA

 

Add a comment

Related pages

L'aparell circulatori - Inici. XTEC

L'APARELL CIRCULATORI Funcions L'aparell circulatori s'encarrega de portar la sang per tot el cos. Està format pel cor i els vasos sanguinis.
Read more

circulatori3 - Inici. XTEC

Les funcions de l'aparell circulatori són: 1. Transportar les substàncies nutritives i l'oxigen a tot el cos. 2. Recollir les substàncies de rebuig i ...
Read more

Sistema circulatori - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Aparell circulatori obert. L'aparell circulatori obert és característic dels artròpodes i del mol·luscos no cefalòpodes. El líquid que es mou pels ...
Read more

aparell circulatori teoria 3 eso i test - aula 2005 castellano

L'APARELL CIRCULATORI I LA CIRCULACIÓ: Activitats a realitzar. Llegeix les explicacions sobre la sang i l'aparell circulatori i i ...
Read more

circulatori - XTECBlocs

l’aparell circulatori 1. el sistema circulatori sanguini 2.1) els vasos sanguinis 2.2) la sang 2.3) el cor 2.4) el funcionament del cor 2.5) la doble ...
Read more

Aparell circulatori by Jesus Manel Martinez - issuu

aparell cirdulatori | Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.
Read more

Aparell Circulatori | Espai per les Ciències de la natura

Aquestes activitats estan destinades per treballar a l’aula d’informàtica, individualment o per parelles i a ser possible amb la meitat del grup (per ...
Read more

Aparato circulatorio - YouTube

Video introductorio sobre la anatomía del aparato circulatorio realizado por los alumnos de 1ºB de Bachillerato, del Colegio Marista San José ...
Read more

El sistema circulatorio - YouTube

El sistema circulatorio - Biología - Educatina - Duration: 14:34. Educatina 361,995 views. 14:34 Niños japoneses, competencia sin límites - 4 ...
Read more