Antiga Roma Share

60 %
40 %
Information about Antiga Roma Share
Education

Published on May 7, 2009

Author: susanalosada

Source: slideshare.net

Description

Resumo da Historia, arquitectura e Arte na antiga Roma

ANTIGA ROMA monarquía: S. viii-vi A. c. República: S. v- i A. c. Imperio: S. i a. c. – S. V D.c.

MONARQUÍA (750 A.c.- 509a. c.) LOBA DO CAPITOLIO, S. VII A. c SEGUNDO A LENDA AMANTOU A RÓMULO E REMO, FILLOS DE Marte e de Silvia. Rómulo funda Roma no 750 a. c., sendo o primeiro rei dos sete deste período

a Italia arcaica Os romanos emprenden guerras cos pobos veciños e vanse apoderando do Latium (Lacio, rexión central de Italia)

Rapto das sabinas: a necesidade de mullres fai que os romanos rapten ás dos pobos veciños Os sabinos declaran a guerra aos romanos As mulleres interpóñense e conséguen a paz. Os sabinos intégranse en Roma

OS ETRUSCOS Brillante civilización do norte de Italia, más desenvolvida que Roma. Nos s. V e IV expándense polo centro de italia, sendo etruscos os tres últimos reis do período monárquico. Os etruscos convirten a Roma nunha nunha grande cidade rica e • Sarcófago dos poderosa esposos de Cerveteri (Etruria, s,. VI a. C.)

necrópoles etruscas • Frescos representando unha cerimonia fúnebre.

Tumbas tarquinias

A cidade na monarquía Na época dos reis etruscos COMPLÉTASE A UNIFICACIÓN DAS SETE COLINAS QUE CONFIGURAN rOMA. copian o trazado dos gregos: modelo reticular proposto polo arquitecto hipodamo as vias principais son o cardo (n-s) e decumanus (l-o) No cruce destas vías está o foro, centro da vida social e relixiosa

Os etruscos comezan a edificación de obras públicas como a cloaca máxima e o templo de Xúpiter Capitolino. Reconstrucción do templo de Xúpiter Capitolino en época Etrusca

fin da monarquía Servio Tulio, penúltimo rei, divide a poboación en “comitia” centuriata (asembleas de 100 persoas) para favorecer o recrutamento no exército. Os comicios elixen ós maxistrados. Os abusos dos últimos reis etruscos fan que o pobo se subleve e expulse ó último rei, suicidio de Lucrecia, matrona Tarquinio o romana, ultraxada por un fillo soberbio. de Tarquinio o soberbio

A REPÚBLICA (509 A. C.-18 A. C.) • novo orde Senado: 300 membros político: antigos maxistrados. gobernan o Promulgan leis, deciden senado e o sobre a paz e a guerra pobo Pobo: reunido en romano “comitia” (asembleas) (spqr) elixen ós maxistrados e ratifican as decisisóns do senado. Maxistrados: cargos públicos elixidos por un ano. Non reciben soldo, son “honores” e deben desempeñarse comezando polo máis baixo ata chegar ó mási alto: os dous cónsules que están ó fronte da república.

REPÚBLICA: crases sociais Patricios: nobres propietarios das terras, con todos os dereitos políticos Plebeios: pobo chan sen dereitos. Loita de crases: os plebeios retíranse en “folga” ó monte sacro”. conseguen ter un representante (tribuno da plebe) e as primeiras leis escritas: Lei das XII táboas. Os plebeios equiparán totalmente os seus dereitos cos dos patricios cara fins da república. destacan nesta loita os irmáns Graco, defensores dos dereitos do plebeios.

Expansión de Roma s. iii a C. domina o Lacio (centro Italia) s. III-II A.C.: sicilia, Norte de África (Cartago),leste pen. ibérica, grecia, asia menor s. I A-C.: Resto de Hispania, Galias

GUERRAS PÚNICAS (roma/cartago) Tres guerras contra os Cartaxineses nos s.III, II e I a.C. A victoria sobre os cartaxineses supón a Roma o dominio do Mediterraneo Occidental anibal, xeneral cartaxines, protagonista da ii guerra púnica, foi un dos peores inimigos de roma

AS GUERRAS DAS GALIAS As Galias foron conquistadas por Xulio César no s. I a.C. O seu triunfo como militar deixouno nun primeiro plano na escena política.

O FINAL DA REPÚBLICA Coa incorporación de novos territorios, a República non semella para algúns ser a forma de goberno idónea para Roma. NO s. I a. C. prodúcense loitas polo poder persoal: César, Pompeio e Craso (Triumvirato) repártense o poder. Pompeio e César enfróntanse nunha Guerra Civil. César, o vencedor, autonoméase dictador vitalicio. César é asasinado no 44 a. C. por Bruto e Casio, partidarios da República.

O Imperio (18 a. C.- 476 d. C.) Octavio, sobriño de César, pon fin as guerras civís e vai asumindo todos os poderes, recibindo os títulos de imperator e Augustus. O seu mandato ou principado durou máis de 40 anos e foi un período de estabilidade e paz relativa, (pax augusta), no que se consolida a nova forma de goberno. O senado e demais institucións perden competencias a favor do imperator ou César

S. I A. C.- I D.C: SÉCULOS DE OURO É poca de gran desenvolvemento cultural: Poesía: Virxilio, que compón a Eneida, Ovidio Historia: Tito Livio, Tácito, Sátira: Marcial, Xuvenal Filosofía: Séneca

S.II D. C.: con Traxano máxima expansión do Imperio Romano • 1, 2, 3, 54: Hispania • 4,5,6,7,16,1,7,18 Galia • 8 Britania • 9, 10, 11 Xermania • 12 Retia • 13, 14 italia • 19 Norucum • 20 Panonia • 21 DAlmacia • 22 Dacia • 23 Moesia • 24, 25,26,27 Grecia • 28 Asia • 29 Bitinia • 35 Chipre • 36 Cilicia • 37 Capadocia • 47 Xudea –Palestina, 48 Arabia • 38 Ponto • 43 Armenia • 49 Exipto, 51 Numidia • 46 Siria • 52 Africa, 53 Mauritania

Arte romana: O urbanismo Para os romanos a vida na cidade era superior ó do campo. A palabra “civilización” procede de “civis” (cidade), polo que urbanidade era sinónimo de progreso. Aprenden urbanismo dos etruscos, e por medio deles descubren o modelo de plano xeométrico dos gregos, que empregarán nos campamentos militares e nas novas cidades. Plano de Lucus Augusti (Lugo)

comodidade ante todo Os romanos preocúpanse máis Via da Abundancia, práctico que do Pompeia estético Preocúpanse por mellorar a calidade de vida do cidadán con comodidades (auga, rúas Termas romanas beirarrúas...), hixiene Lugo (alcantarillado, termas), seguridade (murallas) e entretenimento (teatros, anfiteatros, circos...)

tecnicas de construcción Aprenden: Dos etruscos: modelos urbanísticos Dos gregos: os estilos arquitectónicos De Oriente: o arco, a bóveda a cúpula e uso do ladrillo cocido... Aportan: Basílica de Maxencio O invento do cemento roma Disimulan os materiais pobres (cemento e ladrillo) cubríndoos con mármores, frescos, escaiolas, mosaicos...

augas Acueductos: sumistran a auga ás cidades. Coñecían técnicas hidraúlicas Acueducto de Segovia coma a do sifón (~ vasos comunicantes ), para salvar os desniveis)

augas cloacas: o sistema de alcantarillado consistía nunha cloaca Máxima rede de cloacas roma ou galerías subterráneas que levaban as augas negras ós ríos ou ó mar constrúíanse con bóvedas de medio cañón cunha altura que permitise o paso de persoas, encargadas de letrinas públicas de Pompeia limpalas.

AUGAS Termas: ós romanos preocupáballe a hixiene persoal. En todas as cidades existían baños públicos para os cidadáns que nontiñan baños na casa. Exisitían zonas separadas Termas de Pompeia (italia) para homes e mulleres, e cando isto non era posible había dous horarios distintos para a súa utilización quentábanse mediante un sistema de fornos subterraneos chamado hipocausto

Augas estancias das termas: Apodyterium: vestiario, sá con ocos para deixar a roupa Caldarium: habitación con piscinas de auga Apodyterium Termas de lugo quente e vapor. A auga quetábase co hipocausto Tepidarium: habitación intermedia para que o paso o frigidarium non fose tan brusco. Aquí podíase comer e beber algo frigidarium: Última sá con piscinas de auga fría para a natación

VIAS Ó convertirse en imperio, Roma necesitou crear unha ampla rede viaria que conectase todos os vÍA apia: CONECTABA ROMA CON puntos, por razóns Brundisium (bridisi, NO sur) militares, e políticas. As vías contribuiron a rápida romanización dos territorios conquistados e adquiriron un carácter comercial: ERAN NECESARIAS PARA TRANSPORTAR OS PRODUCTOS OBTIDOS NOS TERRITORIOS SOMETIDOS

VIAS sTATUMEN NUCLEUS o EXCELENTE ESTADO DE CONSERVACIÓN DÉBESE A GRAN CALIDADE DE CONSTRUCCIÓN. moitas veces eran realizadas polos lexionarios sUMMA CRUSTA nO FORO ROMANO ATOPÁBASE O PUNTO CERO DO QUE PARTÍAN TODAS AS CALZADAS (MILIARIUM AUREUM). CADA 1.000 PASOS (1427 M.) COLOCÁBASE UN MILIARIO PARA MEDIR A DISTANCA CON RESPECTO A ROMA: “TODOS OS Miliarios do xurés (Ourense) CAMIÑOS CONDUCEN A , na via XVIII que unía ROMA” bracara augusta con asturica augusta

vias Pontes: fundamentais no sistema de Ponte romana de Mérida comunicacións romano para salvar desniveis e ríos. Consturíanse con bloques de pedra encaixados sen Ponte romana de ourense cemento. Ás veces os acueductos servían tamén de ponte mediante unha dobre arcada Pont du garde (Francia)

FAROS Os grandes portos marítimos dispuñan de grandes torres con fachos que lles servían de faros. A torre de Hércules foi construída polos romanos en Brigantium no s. II d.C. constaba dun corpo superior con forma cilíndrica e dunha rampa exterior. Foi restaurada nos s.XVII e XVIII, nos que se construiu a escaleira interior e se forraron as paredes interiores.

Murallas Os romanos protexían as súas cidades con murallas, símbolo de poderío e prestixio Construíanse con Muralla de materiais sólidos: lugo pedra de sillería e cemento, con torreóns e portas anchas que permitían o paso de máquinas de guerra. Na parte exterior A muralla completábase cun foso, e na interior cun intervallum ou “vía de servicio” restosdo Foso muralla de lugo

O FORO Era ocorazón da cidade, centro da vida social e política romana. Solía ser unha Foro da cidade romana de empùries praza rectangular porticada, na que edificios de de distintos usos: político (curia), xudicial (basílicas), comercial (stoas, tabernas), relixiosos (templos), escolas FORO ROMANO

Espectáculos O ocio era moi importante para os romanos. O espectáculo favorito eran xogos ou ludi : combates de gladiadores, feras, carreiras. violencia nos Ludi de Os ludi eran costeados nocera, cerca de pompeia polos maxistrados nas súas campañas electorais. a paixón polos xogos foi paralela ó alonxamento dos romanos da vida política. (panem et circenses)

O anfiteatro Plano anfiteatro Nel realizábanse de mérida combates de gladiadores, combates con animais ou batallas navais simuladas. os espectadores accedían polos vestíbulos ou vomitorium e sentaban no graderío ou cavea. eran os edificios con maior capacidade (sempre máis de 10.000 espectadores) anfiteatro de itálica (sevilla)

O anfiteatro O Coliseo de Roma é o máis importante dos anfiteatros conservados. construíuse no s. I D.C. Consta de catro pisos, os tres primeiros con arcadas adornados por medis columnas dos tres estilos gregos (1º dórico, 2º xónico, 3º corintio) está recuberto con mármore travertino tiña capacidade para 50.000 persoas e podía baleirarse en 10 minutos.

o circo Era o lugar onde se facían carreiras de carros (de catro cabalos,cuadrigas) Planta circo de Mérida A espina era un corpo lonxitudinal que cos seus extremos marcaba as metas e o lugar no que debía xirar as cuádrigas circo máximo, roma

Orquestra O teatro a aficción ó teatro non era tan grande como en Grecia non aproveitaban os desniveis de terreo, senón que cavea levantaban unha escena estructura con arcos Teatro de mérida

TEMPLOS Frontón Aseméllanse moito ós gregos pero: - Están rodeados dun falso peristilo - Están levantados sobre un pedestal O templo principal das cidades romanas estaba dedicado á tríada capitolina: Xúpiter, xuno e Minerva Co imperio establécese o culto imperial: o emperador pasa a ser adorado coma un deus Maison carrée (Francia): templo corintio dedicado a Caio e Lucio, netos de Augusto

O PANTEÓN Dedicado a todos os deuses. Construído por Agripa (a. 27 d.C.) e reconstruído por Adriano no 126, co arquitecto Apolodoro de Damasco. O edificio, de planta circular, inscríbese nuha esfera de 43’20 m de diámetro. A semiesfera da súa cúpula ten unha abertura de 8’92 m que ilumina o interior. Está construída con nervios e arcos de descarga (recheos de formigón) que se apoian no muro circular da base. Inspirou a arquitectos bizantinos e renacentistas coma Brunellesci.

A BASÍLICA Son recintos rectangulares cun ábside nos que se impartía xusticia ou se facían negocios. Posteriormente os cristiáns copiaron esta planta para os seus templos dando lugar a Basílica de Maxencio un tipo de iglesia.

AS CASAS Había diferentes tipos na cidade - Insulae: edificios de varios pisos nos peristilo de domus-pompeia que vivían as Compluvium clases baixas. Triclinium Peristilum - Domus: casas cubibula suntuosas decoradas con estatuas, mármores, frescos e mosaicos tablinium

vilas As casas de campo, onde se retiraban os ricos. A partir do s. II a.C. convírtense en centro de actividades agrícolas, o redor delas créanse núcleos de poboación (topónimos con vila-) VILA e castro ROMANos, s. TOMÉ -OURENSE

MONUMENTOS CONMEMORATIVOS En honor columna dalgún traxana, xeneral para para celebrar a celebrar unha conquista victoria da dacia polo militar emperador Arco de Tito Arcos de Traxano (roma) en memoria das triunfo victorias de tito Columnas e vespasiano sobre os xudeos Obeliscos

A PINTURA ROMANA fresco Pompeia Venus e cupido retrato matrona necrópole retrato safo al Fayyum fresco pompeia (exipto) Na escultura os romanos imitaron os modelos gregos Na pintura os romanos acadaron un alto grado de perfección, especialmente no retrato Usan os frescos para emebelecer a paredes, tapando materiais pobes (adobe, xeso) FRESCO DA VILA DOS MISTERIOS, POMPEIA

o mosaico Serve para endurecer, impermeabilizar e facer liso o chan, que antes era de terra batida. É lavable e doado de manter, polo que adquire importancia ata converterse en arte “Cave canem” retrato maior. (pompeia) matrona Para a confección dun mosaico era necesario o traballo dun equipo de persoas (albaneis, pintores...) e antes compría instalar tres capas (statumen, Nudus, nucleus ≈ vias) Sobre o nucleus vai o supranucleus (morteiro lixeiro de 1-2 cm) sobre o que se colocan as teselas Odiseo e as Sereas (túnez) ou pedriñas de cores que configuran o mosaico.

s. II D. C.:expansión e estabilidade do imperio con Traxano comeza unha dinastía de emperadores de orixe hispana que manteñen as fronteiras do Imperio: Adriano: renuncia a novas conquistas e reorganiza o imperio. gran admirador do mundo grego. Marco aurelio: emperador filósofo. resiste a presión dos pobos xermanos e do Leste.

s. III D. C: PERÍODO DE CRISES Tras o asasinato de Cómodo, fillo de Marco Aurelio, comeza un período de revoltas militares e socias e ataques dos bárbaros. A fins do S.III: pequena recuperación,o poder concéntrase aínda máis no emeprador. Diocleciano emperador: crea a tetraquía (reparte o poder entre 2 césares que nomean dous colaboradores- sucesores). Persegue cultos: cristiáns e maniqueos

Constantino o Grande É proclamado emperador polos soldados. Consegue quedar como único emperador tras eliminar ós tetrarcas (e a parte da súa propia familia) Crea unha nova capital no itsmo de Bizancio: Constantinopla proclama a liberdade de cultos e á súa morte convértese ó cristianismo.

DIVISIÓN DO IMPERIO FINS S. IV d.c. Teodosio impranta o cristanismo como relixión oficial e divide definitivmente o imperio entre os seus fillos: Oriente con capital en Constantinopla para Arcadio e Occidente, con capital en Roma para Honorio. Os cultos pagáns quedan prohibidos e a cultura clásica entra en decadencia A igrexa cristiana lexitima o poder e colabora con el.

Caída do imperio romano de occidente Durante o s. V os godos saquean roma en distintas ocasión. No 476 é derrotado Rómulo Augusto, último emperador definitivamente. O Imperio romano de Oriente perdurá baixo o nome de Imperio Bizantino ata o s. XV, no que os otománs toman Constantinopla

• Feito por Susana Losada Soto • IES de Melide (A Coruña)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Hostaria Antica Roma, Rome - Restaurant Reviews, Phone ...

Hostaria Antica Roma, Rome: See 625 unbiased reviews of Hostaria Antica Roma, rated 4.5 of 5 on TripAdvisor and ranked #1,583 of 10,349 ...
Read more

Roma Antiga - Download - 4shared - Bianca Rebello

Roma Antiga - download at 4shared. Roma Antiga is hosted at free file sharing service 4shared.
Read more

La antigua Roma en 3D - YouTube

La antigua Roma en 3D Los Borrachos Bastardos. ... Share More. Report. Need to report the video? Sign in to report inappropriate content. Sign in.
Read more

Antiga Roma

Antiga Roma. 198 likes. Antiga Roma. Facebook logo. Email or Phone: Password: Keep me logged in. Forgot your password? Sign Up. Antiga Roma is on Facebook.
Read more

Powerpoint-Roma Antiga - Download - 4shared

Powerpoint-Roma Antiga - download at 4shared. Powerpoint-Roma Antiga is hosted at free file sharing service 4shared.
Read more

L'Antica Roma, Rome - Monteverde - Restaurant Reviews ...

L'Antica Roma, Rome: See 88 unbiased reviews of L'Antica Roma, rated 3.5 of 5 on TripAdvisor and ranked #5,308 of 10,341 restaurants in Rome.
Read more

Roma Antiga - Docs.com

Content published by Fernando Aguiar about Roma Antiga. 2 Views, 0 Likes on Docs.com.
Read more