Antaramuka Manusia-Komputer

60 %
40 %
Information about Antaramuka Manusia-Komputer

Published on April 1, 2009

Author: zaharihamidon

Source: slideshare.net

Description

Sesuai untuk kursus Rekabentuk Interaktif

RekabentukInteraktif Disusunoleh Zahari Hamidon Dept of Educational Foundations SHBIE, UniversitiBrunei Darussalam 2008

Interaktiviti  Rekabentukinteraktifmelibat 2 sistem  Manusiadanmesin  Kaedahdicari agar kedua- duanyabolehbekerjasama  Rekabentukinteraktifmengenalpastiperlak uansecarakuantitatifdankualitatifterhadapk emudahanprodukatauperkhidmatan yang disediakan.

FungsiInteraktiviti  Rekabentukineraktifmembolehkansistemmanusiaberinter aksidengansistem yang lain.  Fikirkan  Perekabentukinteraktifperlumemahamijenisinterakt iviti yang sesuaibagisetiapaplikasibagimengenalpasti  Interaksiantarakomputerdenganpengguna  Interaksiantarakandungandenganpengguna

Add a comment

Related pages

Komputer - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Antaramuka Manusia-Komputer; Kamus komputer Karyanet; Kamus Istilah FTSM UKM; Istilah komputer; CD-ROM : introduction to Computers(english) Perkakasan ...
Read more

_maLa_: INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

Interaksi manusia-komputer ( Human-Computer Interaction-HCI ) ... Antaramuka Pengguna salah satu kajian terpenting dalam bidang HCI adalah antaramuka pengguna.
Read more

UPM : FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

SSE3306- Antaramuka Manusia-Komputer; SSE3301- Kejuruteraan Keperluan Perisian; SSE3304- Reka Bentuk Perisian; SSE3305- Pengujian Perisian; SSE4306 ...
Read more

Kajian terhadap rekabentuk antaramuka | emram yunus ...

Disediakan oleh: Emram bin Yunus Multimedia dalam Pendidikan Kajian terhadap rekabentuk antaramuka koswer multimedia, rekabentuk antaramuka majalah ...
Read more