Anorganická chemie - skupenství

60 %
40 %
Information about Anorganická chemie - skupenství
Education

Published on February 27, 2014

Author: kylianek

Source: slideshare.net

Description

Základní informace o skupenství látek

Skupenství látek Základní škola Čelákovice Kostelní 457, 250 88 Čelákovice

Skupenství látek KAPALNÉ PEVNÉ PLYNNÉ Skupenství Anorganická chemie 8.ročník – ZŠ Kamenka Čelákovice

Skupenství látek Pevné skupenství: Částice jsou blízko sebe ve struktuře, téměř se nemohou pohybovat a mají určitý tvar. Kapalné skupenství: Částice jsou v pravidelné struktuře, působí na sebe silami, ale jsou vzdáleny od sebe dále. Nemají stálý tvar, zaujímají tvar nádoby. Plynné skupenství: Částice se pohybují velmi rychle, nepůsobí na sebe téměř žádnými silami, nemají stálý tvar. Anorganická chemie 8.ročník – ZŠ Kamenka Čelákovice

Skupenství látek Obr.1 Obr.2 Obr.3 KAPALNÉ PEVNÉ PLYNNÉ Anorganická chemie 8.ročník – ZŠ Kamenka Čelákovice

Skupenství látek - přechody VODA LED PÁRA (vypařování) VODA (tání) zvýšení teploty VODA PÁRA LED (tuhnutí) VODA (kondenzování) snížení teploty Anorganická chemie 8.ročník – ZŠ Kamenka Čelákovice

Skupenství látek přechody jednotlivých skupenství Obr.4 Anorganická chemie 8.ročník – ZŠ Kamenka Čelákovice

Add a comment

Related presentations

Related pages

2. Anorganická chemie

Anorganická chemie Anorganická chemie je definována jako ... představuje téměř všechnu na Zemi přítomnou vodu v kapalném a pevném skupenství.
Read more

Obecná a anorganická chemie - Vysoká škola chemicko ...

Obecná a anorganická chemie – program p řednášek • Oxoanionty ve vodných roztocích a krystalech • Koordina ční slou čeniny • Struktura a ...
Read more

CLIL - hodina chemie - třídění látek a změny ...

CLIL - hodina chemie - třídění látek a změny skupenství 2012 Vysočina Education. Subscribe Subscribed Unsubscribe 5 5. Loading ...
Read more

Obecná a anorganická chemie

Obecná a anorganická chemie Obecná chemie Anorganická chemie Chemie Systematická chemie všech prvků a jejich sloučenin s výjimkou většiny ...
Read more

Obecná a anorganická chemie - Farmaceutická fakulta UK ...

Obecná a anorganická chemie. Bakalářsk ... Skupenské stavy: plynné, kapalné, pevné skupenství, plasma, kapalné krystaly, skupenské přeměny.
Read more

Anorganická chemie - ZŠ Obříství

Anorganická chemie. 8. a 9. ročník. Úvod do chemie Skupenství látek Směsi Oddělování složek směsi Částicové složení látek
Read more

Sylabus přednášky ' Obecná a anorganická chemie '

Charakteristika pevného skupenství, srovnání s plyny a kapalinami. Fázové přeměny, ... Sylabus přednášky " Obecná a anorganická chemie " ...
Read more

DUMY.CZ Materiál Anorganická chemie PP

Dumy.cz - sdílejme společně ... ITveSkole.cz - nový katalog řešení ITveSkole představuje nový katalog řešení Podzim 2015.
Read more