Anneli Leppänen: Hyvinvointia työstä

50 %
50 %
Information about Anneli Leppänen: Hyvinvointia työstä
News & Politics

Published on March 13, 2014

Author: Tyoelama2020

Source: slideshare.net

Description

Työelämä 2020 -hankkeen tiedoverkoston tilaisuudessa 11.3.2014 pidetty esitys "Mihin työelämän tutkimusta tulisi suunnata"

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Hyvinvointia työstä

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Mihin työelämän tutkimusta tulisi suunnata Anneli Leppänen

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Mitä tapahtuu? • Toimintaympäristöt muuttuvat • Liiketoimintaympäristöt muuttuvat • Työelämän rakennemuutokset • Työn muutokset • Millaista työtä Suomessa (ja Suomen asukkailla/kansalaisilla) nyt ja tulevaisuudessa? 13.03.14 3

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kysymyksiä? • Pystymmekö olemaan proaktiivisia toimintaympäristöjen muuttuessa? • Vastaavatko käsityksemme työstä, terveydestä ja aikaansaamisesta sekä niiden vuorovaikutuksesta nykyaikaa? • Mitä on hyvä työelämän laatu ja miten se toteutuu dynaamisissa ja kompleksisissa olosuhteissa? 13.03.14 4

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Mitä seuraa? • Kansainvälistyvä työ (ammatit, toimintakulttuurit, työajat, kielet, matkat jne) • Epäjatkuvat työurat–niiden hallinta ja hallintakeinot • Em. kysymykseen liittyen yrittäjät • Palvelu- tai koko julkinen sektori ja palveluinnovaatiot, toiminnan kehittyminen • Mobiili työ, tekniikan ja työjärjestelyjen mahdollistamat ratkaisut työajoissa, -paikoissa, -olosuhteissa ja niiden seurauksissa • Luova ajattelutyö –mitä se on ja miten siinä kehittyy/kuormittuu? 13.03.14 5

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi • Mitä ”perinteellistä”ainakin Suomeen jää: Turvallisuukriittiset alat ja niiden ominaisuuksia sisältävät alat – voidaanko suuria teollisuuslaitoksia myös kohdella tällaisina? • Julkiset ja muut palvelut esim. SOTE ja opetusala • Matkailuala • Pienet ja keskisuuret työpaikat 13.03.14 6

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Mitä tutkimusta tarvitaan? • Muuttuvan työn tutkimus • Toiminnan tutkiminen ja kehittäminen ml. osaaminen • Erilaisten työn kehittämistoimien arviointitutkimuksen lisääminen • Työhyvinvoinnin pitkittäistutkimukset • Eri toimijaryhmien yhteistyö ja tuki muutoksessa 13.03.14 7

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Millaisia asetelmia? • Monitasoisia (toimiala, organisaatio, ryhmä, ihmiset) • Monimenetelmällisyyttä, ml. olemassa olevan tiedon hyödyntäminen • Yhteiskehityksellisiä , seuraavia, arvioivia • Miten ratkaistaan nopean muutoksen ja hitaan tutkimuksen ristiriita? 13.03.14 8

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kiitos! 9Esittäjän nimi

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kiitos! 9Esittäjän nimi

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä . ... Aina on oikea ikä! Anneli Leppänen, osaamiskeskuksen johtaja © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Miksi?
Read more

Hyvinvointia työstä - Metsämiesten Säätiö

Hyvinvointia työstä © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kuinka ... Anneli Leppänen © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työhön liittyvän osaamisen/
Read more

Hyvinvointia työstä - Suomimies - Etusivu - uutiset ja ...

Anneli Leppänen Professori, osaamiskeskuksen johtaja Työn ja työorganisaatioiden kehittäminen ... Hyvinvointia työstä Author: hka014302 Created Date:
Read more

Hyvinvointia työstä

Anneli Leppänen Professori, osaamiskeskusjohtaja. ... • Visio: Hyvinvointia työstä • Strategiset tavoitteet: Turvallinen ja mielekäs ty ...
Read more

Hyvinvointia työstä

Anneli Leppänen © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työhön liittyvän osaamisen/ ammattitaidon tutkimus ... Hyvinvointia työstä Author:
Read more

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Hyvinvointia työstä.

... www.ttl.fi Hyvinvointia työstä. SlidePlayer. Haku; ... www.ttl.fi Työurien pidentämisen keinot ja mahdollisuudet työpaikoilla Anneli Leppänen ...
Read more

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä. 3.11.2011 Esittäjän nimi © Työterveyslaitos – www.ttl.fi ... osaamiskeskusjohtaja, professori Anneli Leppänen.
Read more

© Työterveyslaitos – www.ttl - SAK

HYVINVOINTIA TYÖSTÄ STRATEGISET TAVOITTEET • Turvallinen ja mielekäs ty ... Anneli Leppänen, Työterveyslaitos/ © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Read more