Anneli Leppänen: Hyvinvointia työstä

50 %
50 %
Information about Anneli Leppänen: Hyvinvointia työstä
News & Politics

Published on March 13, 2014

Author: Tyoelama2020

Source: slideshare.net

Description

Työelämä 2020 -hankkeen tiedoverkoston tilaisuudessa 11.3.2014 pidetty esitys "Mihin työelämän tutkimusta tulisi suunnata"

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Hyvinvointia työstä

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Mihin työelämän tutkimusta tulisi suunnata Anneli Leppänen

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Mitä tapahtuu? • Toimintaympäristöt muuttuvat • Liiketoimintaympäristöt muuttuvat • Työelämän rakennemuutokset • Työn muutokset • Millaista työtä Suomessa (ja Suomen asukkailla/kansalaisilla) nyt ja tulevaisuudessa? 13.03.14 3

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kysymyksiä? • Pystymmekö olemaan proaktiivisia toimintaympäristöjen muuttuessa? • Vastaavatko käsityksemme työstä, terveydestä ja aikaansaamisesta sekä niiden vuorovaikutuksesta nykyaikaa? • Mitä on hyvä työelämän laatu ja miten se toteutuu dynaamisissa ja kompleksisissa olosuhteissa? 13.03.14 4

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Mitä seuraa? • Kansainvälistyvä työ (ammatit, toimintakulttuurit, työajat, kielet, matkat jne) • Epäjatkuvat työurat–niiden hallinta ja hallintakeinot • Em. kysymykseen liittyen yrittäjät • Palvelu- tai koko julkinen sektori ja palveluinnovaatiot, toiminnan kehittyminen • Mobiili työ, tekniikan ja työjärjestelyjen mahdollistamat ratkaisut työajoissa, -paikoissa, -olosuhteissa ja niiden seurauksissa • Luova ajattelutyö –mitä se on ja miten siinä kehittyy/kuormittuu? 13.03.14 5

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi • Mitä ”perinteellistä”ainakin Suomeen jää: Turvallisuukriittiset alat ja niiden ominaisuuksia sisältävät alat – voidaanko suuria teollisuuslaitoksia myös kohdella tällaisina? • Julkiset ja muut palvelut esim. SOTE ja opetusala • Matkailuala • Pienet ja keskisuuret työpaikat 13.03.14 6

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Mitä tutkimusta tarvitaan? • Muuttuvan työn tutkimus • Toiminnan tutkiminen ja kehittäminen ml. osaaminen • Erilaisten työn kehittämistoimien arviointitutkimuksen lisääminen • Työhyvinvoinnin pitkittäistutkimukset • Eri toimijaryhmien yhteistyö ja tuki muutoksessa 13.03.14 7

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Millaisia asetelmia? • Monitasoisia (toimiala, organisaatio, ryhmä, ihmiset) • Monimenetelmällisyyttä, ml. olemassa olevan tiedon hyödyntäminen • Yhteiskehityksellisiä , seuraavia, arvioivia • Miten ratkaistaan nopean muutoksen ja hitaan tutkimuksen ristiriita? 13.03.14 8

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kiitos! 9Esittäjän nimi

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kiitos! 9Esittäjän nimi

Add a comment

Related presentations

Related pages

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä . ... Aina on oikea ikä! Anneli Leppänen, osaamiskeskuksen johtaja © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Miksi?
Read more

Hyvinvointia työstä - Metsämiesten Säätiö

Hyvinvointia työstä © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kuinka ... Anneli Leppänen © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työhön liittyvän osaamisen/
Read more

Hyvinvointia työstä - Suomimies - Etusivu - uutiset ja ...

Anneli Leppänen Professori, osaamiskeskuksen johtaja Työn ja työorganisaatioiden kehittäminen ... Hyvinvointia työstä Author: hka014302 Created Date:
Read more

Hyvinvointia työstä

Anneli Leppänen Professori, osaamiskeskusjohtaja. ... • Visio: Hyvinvointia työstä • Strategiset tavoitteet: Turvallinen ja mielekäs ty ...
Read more

Hyvinvointia työstä

Anneli Leppänen © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työhön liittyvän osaamisen/ ammattitaidon tutkimus ... Hyvinvointia työstä Author:
Read more

© Työterveyslaitos – www.ttl.fi Hyvinvointia työstä.

... www.ttl.fi Hyvinvointia työstä. SlidePlayer. Haku; ... www.ttl.fi Työurien pidentämisen keinot ja mahdollisuudet työpaikoilla Anneli Leppänen ...
Read more

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä. 3.11.2011 Esittäjän nimi © Työterveyslaitos – www.ttl.fi ... osaamiskeskusjohtaja, professori Anneli Leppänen.
Read more

© Työterveyslaitos – www.ttl - SAK

HYVINVOINTIA TYÖSTÄ STRATEGISET TAVOITTEET • Turvallinen ja mielekäs ty ... Anneli Leppänen, Työterveyslaitos/ © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Read more