Anne Lauringson. Töötushüvitiste mittestimuleeriva mõju suurus majanduskasvu ja -languse tingimustes

50 %
50 %
Information about Anne Lauringson. Töötushüvitiste mittestimuleeriva mõju suurus...
Finance

Published on February 28, 2014

Author: eestipank

Source: slideshare.net

Description

Anne Lauringson
Eesti Töötukassa

Eesti Panga avatud seminar, 27. veebruaril 2014

Töötushüvitiste mittestimuleeriva mõju suurus majanduskasvu ja -languse tingimustes Anne Lauringson Eesti Töötukassa 27. veebruar 2014

Artiklis uuritakse, kuidas mõjutavad töötushüvitised töötuse kestust erinevas majandusolukorras, kasutades selleks Eesti andmeid viimase majanduskriisi perioodist ja enne seda.

Otsimisteooria ja teooria edasiarendused Heldemad töötushüvitised Madalam tööotsimisaktiivsus Kõrgem reservatsioonipalk Kõrgem sissetulek Madalam tööpakkumiste saabumismäär Madalam tööpakkumiste aktsepteerimismäär Madalam tööotsimise alternatiivkulu Pikem töötuseperiood Kõrgem töötusejärgse töö kvaliteet

Otsimisteooria ja majanduskriis • Tööpakkumisi tuleb inimesele vähem ja seega on vähem võimalusi töötusest väljuda (Mortensen 1986). • Reservatsioonipalk langeb ja töötud muutuvad vähem valivaks töökohtade suhtes ning töötusest tööle liikumine suureneb (Mortensen 1986). • Töötud võivad vähendada tööotsimise intensiivsust, sest piirtulu tööotsimiseks tehtud pingutustest võib langeda (Mortensen 1986, Burdett and Mortensen 1998). • Mittestimuleeriva mõju kohta eeldatakse, et kriisitingimistes on see mõju pigem väiksem, kuigi teooria ei anna selles küsimuses siiski päris ühest vastust (Krueger and Meyer 2002, Jurajda and Tannery 2003, Kroft and Notowidigdo 2011).

Uuringu periood TKH - töötuskindlustushüvitis

Töötushüvitised Eestis uuritaval perioodil • Töötuskindlustushüvitis (TKH): 270 päeva või 180 päeva (alates märtsist 2011 ka 360 päeva) • 50% eelnevast keskmisest palgast esimesed 100 päeva, 40% pärast seda • Katab ainult „sunnitud“ töötust • Nõutav eelnev töötuskindlustusmaksete maksmise periood • Töötutoetus (TT) 90/210/270 days +180days • Uuritaval perioodil ligikaudu 64 EUR kuus • Nii „vabatahtlik“ kui „sunnitud“ töötus kaetud • Eelneva töötamise kriteerium leebem

Töötushüvitistega kaetus Euroopa Liidus Töötushüvitise saajate arv 100 töötada tahtva inimese kohta Allikas: Eurostat

Andmed • Andmed töötushüvitiste kohta TKH määramine 1) 2007 2) juuli 2008 – märts 2009 • Erinevad isikutunnused • Aktiivsetes meetmetes osalemine • Palga andmed hõivesse liikumine 1) veebruar 2007-detsember 2008 2) august 2008 – märts 2010 • Tööpakkumiste arv, kuine maakondlik registreeritud töötuse määr

Hüvitisesaajaid kirjeldav statistika Enne kriisi Kriisi ajal TKH 180 TKH 270 TKH 180 TKH 270 Vaatluste arv 3029 3304 10148 13232 Hüvitise suurus esimesel sajal päeval, EEK 120,7 145,2 163,1 197,6 Inimeste osakaal, kellel TT peale TKH Osakaal, kes jätkavad hüvitiseperioodi eelmisest töötuse perioodist Meeste osakaal 28.9% 0.2% 54.3% 0.3% 7.2% 2.3% 2.8% 3.1% 37% 38% 55% 56% Vanus hüvitiseperioodi alguses 40,7 46,7 36,7 44,8 Eesti keel põhiliseks 51% 53% 54% 58% Põhiharidus või vähem 15% 12% 21% 13% Kõrgharidus 16% 20% 13% 17% Elukoht linnas 71% 73% 69% 68% Töövõimekaoga 14% 16% 8% 9% Osalenud tööturukoolitusel 17% 22% 15% 20% Osalenud mõnes aktiivses meetmes 35% 42% 31% 35%

Meetodid • Kestvusanalüüsi meetodid, keskmes riskimäär väljuda töötusest tööle - Kaplan-Meieri ellujäämismäärad, riskimäärad - Tükiti konstantne proportsionaalne riskimäära mudel

Riskimäär liikuda töötusest tööle Enne kriisi Smoothed hazard estimates - pre-crisis 0 0 .001 Riskimäär Hazard rate .002 .003 Riskimäär Hazard rate .004 Kriisi ajal Smoothed hazard estimates - crisis 0 90 180 270 360 450 540 630 720 Töötuse kestus päevades Unemployment duration in days 95% CI UIB TKH 180 95% CI UIB TKH 270 0 90 180 270 360 450 540 630 720 Töötuse kestus päevades Unemployment duration in days 95% CI UIB TKH 180 95% CI UIB TKH 270

Tükiti konstantse proportsionaalse riskimäära mudeli hindamistulemused Hüvitise saamist kirjeldav muutuja Referentsgrupp Riskimäärade suhe Enne kriisi Kriisi ajal 0 EEK < päevamäär <100 EEK 0,374*** 0,354*** 100 EEK ≤ päevamäär <200 EEK 0,395*** 0,461*** 0,330*** 0,458*** 300 EEK ≤ päevamäär <400 EEK 0,266*** 0,495*** 400 EEK ≤ päevamäär x 0,457*** 60 päeva enne TKH-180 lõppu 1,219*** 1,003 60 päeva enne TKH-270 lõppu 1,417*** 1,758*** 60 päeva enne TT lõppu 2,045*** 2,153*** 0,856* 1,084 60 päeva pärast TKH-270 lõppu 1,572*** 1,595*** 60 päeva pärast TT lõppu 0,872 1,059 200 EEK ≤ päevamäär <300 EEK 60 päeva pärast TKH-180 lõppu * p < 0,1; **p < 0,05; *** p < 0,01 Hüvitist ei ole Ülejäänud aeg

Hüvitiste mõju hindamistulemused

Hüvitiste mõju kokku: riskimäärade suhe Hüvitiste mõju hüvitiseperioodi jooksul Hüvitise tüüp Hüvitiste mõju töötuseperioodi esimese 330 päeva jooksul Enne kriisi Kriis Enne kriisi Kriis TKH-270 0,402 0,427 0,618 0,634 TKH-180 0,392 0,350 0,631 0,633 TKH-180 + TT-90 0,454 0,436 0,529 0,546

Baasriskimäär lahkuda töötusest tööle Baasriskimäär liikuda töötusest tööle 0.03 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 Töötuse kestus päevades Kriis Enne kriisi

Järeldused • Töötushüvitiste mittestimuleeriv mõju avaldub isegi väga sügava majanduskriisi tingimustes • Töötushüvitiste mittestimuleeriv mõju võib majanduskriisi tingimustes olla veidi väiksem kui heas majandusolukorras, kuid vahe on siiski väga väike • Tulemused pigem sarnased vähestele olemasolevatele uuringutele • Kas on mõttekas pikendada töötushüvitiste maksimaalset kestust majanduskriisi olukorras, et piirata seda, et suureneb nende töötute osakaal, kes peavad tööd otsima ilma rahaliste vahenditeta?

Tänan! anne.lauringson@tootukassa.ee

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group