Ang panahon

51 %
49 %
Information about Ang panahon
Education

Published on March 7, 2014

Author: ruthela1

Source: slideshare.net

Description

Good Job !!!

Ang Panahon ng Renaissance “Re- Birth” ARALIN 22

Renaissance 1 • Simula noong ika-14 siglo, ininilang ang isang bagong ideya na Malaki ang pagkakaiba sa namamayaning pag-iisip sa Middle Ages. Ang pananaw nito noon ay hinggil sa kalawakan, lipunan, at tao ay unti-unting nabago nang simulang ibatay ito sa agham at sekularismo. • Ang Sekularismo ay paniniwalang ang mga gawain ng tao ay nakabatay sa ebidensya at katotohanan, hindi sa pamahiin at paniniwalang panrelihiyon. Dahil sa naranasan at nasaksihang paghihirap at suliranin sa huling bahagi ng Middle Ages, hindi naging katanggap-tanggap ang mga interpretasyong relihiyoso hinggil sa kalikasan. • Tinangkang gamitin ang reasoning o pangangatwiran para sa pagsusuri ng mga bagay at pagbubuo ng mga institusyon. • Humina ang simbahan bunga ng pagkakahati nito sa Panahon ng Great Schism noong ika-14 siglo kung saan dalawa ang namuong Papa

KAHULUGAN NG RENAISSANCE 2 • Sa pagtatapos ng Middle Ages sa huling bahagi ng ika-14 siglo, isinilang ang Renaissance. • Ito ay nangangahulugang “Muling Pagsilag” o “re-Birth”. • Maaari itong ilarawan sa dalawang paraan. Una, bilang kilusang Kultural o Intelektuwal na nagtangkang ibalik ang kagandahan ng sinaunang kulturang Greek at Roman sa pamamagitan ng pag-aaral sa panitikan at kultura ng mga nasabing sibilisasyon. Ikalawa, bilang panahon ng transisyon mula sa Middle Ages tungo sa Modern Period o Modernong Panahon. • Nagsimula ang Renaissance sa Italy, pagkatapos ay lumaganap sa Germany, France, England at Spain sa huling bahagi ng ika-15 hanggang ika-17 siglo.

PAG-USBONG NG RENAISSANCE 3 • Dahil sa pag-unlad sa agrikultura bunga ng mga pagbabago sa kagamitan at pamamaraan sa pagtatanim, umunlad ang produksyon sa Europa noong Middle Ages. • Humantong ito sa paglaki ng populasyon at pagdami ng pangangailangan ng mga mamamayan na natugunan naman ng maunlad na kalakalan. Ang yaman ng mga lungsod-estado ay hindi nakasalalay sa lupa kundi sa kalakalan at industriya. Kapag nangangailangan ang mga Papa, Hari o Panginoong maylupa, nanghihiram sila sa mga mangangalakal at banker. • Ang mga Medici sa Florence ay halimbawa ng isang pamilya ng mangangalakal at banker.

ANG PAMILYANG MEDICI 4 • Ang pamilya Medici ang sinasabing gumabay sa kapalaran ng Florence, Italy mula ika-15 hanggang ika-18 siglo. Yumaman ang pamilyang ito at naging kilala sa Europa bilang mga Duke ng Tuscany dahil sa pagiging mangangalakal at banker. • Bilang mga patron ng sining at karunungan, napag-ibayo ng mga Medici ang paglaganap ng Renaissance sa pamamagitan ng pagpapatayo ng pampublikong aklatan na sentro ng pag-aaral at pagsuporta sa mga pintor at eskultor.

ANG MGA HUMANISTA 5 • Ang mga tagapagtaguyod ng Renaissance ay kilala bilang mga Humanista dahil ang pinagtuunan nila ng pansin ay ang mga asignatura sa Humanidades gaya ng wikang Latin at Greek, komposisyon at pilosopiya, maging ng Matekatika at musika. • Sila din ang mga iskolar na nanguna sa pag-aaral sa klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome. • Ang ama ng humanism ay si Frensco Petrarch.

6 MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN POLITIKA KASAYSAYAN PANITIKAN Kinakitaan ang Europe ng paglalabanang political. Ang naglalaban-laban para sa pamumuno ay ang Papa, ang emperador ng Holy Roman Emphire, at ang mga pinuno ng France at Spain. Isa sa kanilang mga hangarin ay ang maibalik ang katanyagan at kapangyarihan na kahalintulad ng naganap sa panahon ng Imperyong Roman. Marami ring manwal ang naisulat hinggil sa kung paano maging mas epektibo ang pamumuno, ayon kay Niccolo Machievalli, “The end Justifies the means.” Naniniwala ang mga humanista na mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan upang maunawaannila ang panahong kanilang kinabibilangan. May natuklasan din silang mga huwad na dokumento kung kaya nagsimula silang magsiyasat sa pagiging makatotohanan ng mga diumano’y isinulat ng mga eksperto. Mapapansin sa mga akda ng mga manunulat ng Renaissance ang paghamon sa mga kaisipan ng Middle Ages, lalo na sa ideya ng pagiging makapangyarihan sa Simbahan. Binalikan din nila ang panitikan ng mga sinaunang Greek at Roman upang magbigay ng inspirasyon sa tema at ideya. SINING Ang katangian ng sining sa panahong ito ay maihahalintulad sa sining na klasikal ng Roman at Greek kung saan binigyang halaga ang pagiging kakaiba ng bawat mukha at pigura ng tao. Si Gitto di Bondone ang unang gumamit ng teknik sa paglikha ng perspektiba noong ika-14 siglo.

MGA KABABAIHAN SA RENAISSANCE 7 • Bagama’t limitado sa pagkakataon at karapatan, may kababaihan ding nagkaroon ng ambag sa humanism, lalo na sa larangan ng sining , panitikan at mga kaisipang teolohikal at sekular. EPEKTO NG PALIMBAGAN SA PAGLALAGANAP NG RENAISSANCE • Gumamit na ang mga Europeo ng woodblock printing simula ika-12 siglo. Kahawig ito ng ginagamit ng mga Tsino simula 800 C.E. Noong unang bahagi ng dekada 1450, nakapaglimbag ang German na si Johann Gutenberg ng unang aklat, isang kopya ng Bibliya, gamit ang naimbento niyang movable type na mas modern kaysa naunang tipo. • Ang mahalagang ideyang umusbong sa panahon ng Renaissance ay hindi lalaganap kung hindi dahil sa pagkakaimbento ng palimbagan. Pagdating ng ika-16 siglo, laganap na sa Europe ang halos siyam na milyong kopya ng 40 iba’t ibang aklat. Karamihan dito ay mga akdang panrelihiyon, mga klasiko, mga akdang may kinalaman sa batas, pilosopiya at iba pa.

Tara na’t Magbalik Aral !! Maikling Pagsusulit batay sa Tinalakay na aralin 1-10 8

PANUTO: PILIIN ANG TAMANG SAGOT SA LOON NG KAHON • Ito ang nangangahulugang “Muling Pagsilang”? • Saan unang nagsimula ang Renaissance? • Anong pamilya ang gumabay sa kapalaran ng Florence, Italy mula ika-15 hanggang ika-18 na siglo? • Sino ang ama ng Humanismo? • Sino ang ama ng humanism? • Sino ang may akda ng “The Prince”? • Tumutukoy sa paglalarawan ng tao o bagay batay sa tunay na anyo nito? • Ano ang ginamit ng mga Europeo na kahawig ng ginamit ng mga Tsino sa paglilimbag? • Ano ang hangarin ng Politika sa panahon ng Renaissance? • Ilang mga kopya ang lumaganap noong panahon ng Renaissance? 9

RENAISSANCE MONALISA IKA-16 SIGLO MICHAELANGELO ITALY WOODBLOCK PRINTING PAMILYANG MEDICCI KATANYAGAN FRENCESCO PETRARCH SIYAM NA MILYONG KOPYA NICCOLO MACHIEVELLI KAHARIAN REALISMO LEONARDO DA VINDI 10

MARAMING SALAMAT !!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Panahon TV | Weather Philippines

PANAHON.TV airs the earliest weather broadcast daily at 5:00 am right at the national weather bureau’s forecasting center, the Philippine Atmospheric, ...
Read more

Panahon TV - YouTube

Panahon.TV is a Philippine TV program that provides weather news and forecasts as well as environment-related information, that airs daily at 5:00AM on ...
Read more

Iba’t Ibang Panahon ng Panitikang... - fILIPINOLAYBRARI ...

Iba’t Ibang Panahon ng Panitikang Pilipino (Kasaysayan ng Panitikan sa Pilipinas. Sinaunang Panahon - May sarili nang panitikan ang ating mga ninuno sa ...
Read more

Ang Panahon - YouTube

(1)Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon kaibigan, maaraw man o maulan pagpasok sa eskwelahan. (2)Maulan ang panahon (repeat 4x) Repeat (1 ...
Read more

Pilipinas Sa Panahon Ng Kastila - scribd.com

PILIPINAS SA PANAHON NG KASTILA EDUKASYON • Dekretong Pang-edukasyon 1863 – layunin nitong mapalaganap ang edukasyon sa ibang bahagi. ng bansa sa ...
Read more

panahon ng kastila | Philippines | Narrative

panahon ng kastila - Download as ... Sa karamihan ng nangingibig sa kalaunan ng panahon ang ginayon.URBAN A AT FELISA The perceived counterpart of ...
Read more

Panahon - Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang panahon (Ingles: time) ay isang bahagi ng sistemang pansukat para malaman ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at mga patlang sa gitna nila at kung ...
Read more

Ibalik Ang Panahon - Kyla jetzt als MP3 in top Qualität ...

Ibalik Ang Panahon - Kyla jetzt als MP3 in top Qualität herunterladen. Komplette Alben und Einzeltitel verfügbar - Amazon Music
Read more

Kasaysayan ng Pilipinas - Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Noong panahon ng Komonwelt, nagpadala ang Pilipinas ng isang halal na Resident Commissioner sa Mababang Kapulungan ng Estados Unidos ...
Read more

PANAHON: Tagalog to English: Dictionary Online

PANAHON. English translations of the Filipino word panahong. Multiple meanings? How to say time or weather in Tagalog? Napapanahon...
Read more