Anders Borgs presentation DI Afrika, 20140307

33 %
67 %
Information about Anders Borgs presentation DI Afrika, 20140307
Investor Relations

Published on March 7, 2014

Author: VIRGOkonsult

Source: slideshare.net

Växande Afrika – möjligheter för Sverige Finansminister Anders Borg 7 mars 2014 Finansdepartementet

Sammanfattning • Afrika växer snabbt • Tillväxtförutsättningarna har förbättrats det senaste decenniet • Långsiktiga möjligheter för svenska företag • Risker och utmaningar kvarstår Finansdepartementet

Stark tillväxt i Afrika söder om Sahara BNP-tillväxt per år 1980-2012, i procent 10 8 6 4 2 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 -2 -4 -6 Europeiska Unionen Tillväxt- och utvecklingsländer Afrika söder om Sahara USA Källa: IMF Finansdepartementet Sverige

Den snabba tillväxten väntas fortsätta Prognostiserad genomsnittlig BNP-tillväxt 2014-2018 Moçambique Etiopien Rwanda Kina Nigeria Uganda Tanzania Ghana Angola Botswana 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Källa: IMF Finansdepartementet 8% 9%

Vad är skälen till en positiv utveckling? • Goda demografiska förutsättningar • Minskad politisk osäkerhet – Färre konflikter och ökad demokratisering • Ökad ekonomisk stabilitet • Strukturella reformer som har förbättrat tillväxtförutsättningarna • Informationsteknologi Finansdepartementet

Arbetsför befolkning ökar kraftigt i Afrika söder om Sahara Förändring av antalet personer i åldern 15-64 år 2010-2050 Procent 200 187 150 100 50 41 33 16 0 Världen Finansdepartementet Europa Kina -19 -50 Afrika SSA -15 USA Indien Källa: FN

Större ekonomisk stabilitet Inflation Budgetunderskott Årlig inflation i procent 20% Afrika söder om Sahara 15% Världen 6% Procent av BNP, genomsnitt 4% 2% 10% 0% 5% -2% -4% 0% 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 -6% 2000 Statsskuld 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2006 2008 2010 2012 Bytesbalans Procent av BNP 5% 80% I procent 3% 60% 1% 40% -1% 20% -3% 0% -5% 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2000 2002 2004 Källa: IMF Finansdepartementet

Södra Afrika Befolkning 2010: 110 miljoner Befolkning 2030: 159 miljoner Sydafrika, Botswana, Angola, Zambia och Moçambique • Relativt stabila politiska system • Kraftig tillväxt i regionen (undantaget Sydafrika) och en växande medelklass • Stora naturtillgångar • Sverige och svenska företag har gott rykte i regionen • Risker förknippade med korruption, krånglig byråkrati och stort råvaruberoende • Stor ojämlikhet på många håll – utbildningssystem behöver förstärkas Finansdepartementet

Östra Afrika Befolkning 2010: 131 miljoner Befolkning 2030: 227 miljoner Tanzania, Kenya, Uganda och Rwanda • Snabbt växande region som till stor del har stabilt säkerhetsläge, reforminriktade regeringar • Diversifiering av tillväxtbaserna mellan de olika länderna (råvaror, jordbruk, ICT, logistik) • Relativt god infrastruktur (ffa Kenya och Tanzania) • Sverige har goda band med regionen • Utbredd korruption och hög kriminalitet i ffa Kenya • Svag infrastruktur i länderna som saknar kust (Uganda och Rwanda) Finansdepartementet

Västafrika Befolkning 2010: 184 miljoner Befolkning 2030: 308 miljoner Nigeria och Ghana • Råvarudriven tillväxt och bristande fattigdomsbekämpning • Höga konsumentpriser • Nigeria har Afrikas största och snabbast växande befolkning • Svenska företag redan etablerade • Säkerhetsläget ett problem i stora delar av Nigeria • Utbredd korruption, ffa i Nigeria Finansdepartementet

Befolkning 2010: 87 miljoner Befolkning 2030: 138 miljoner Etiopien • Mycket hög tillväxt senaste decenniet • Växande befolkning – goda förutsättningar för att förlägga produktion i regionen • Stora arealer odlingsbar mark • Förhållandevis god säkerhet • Bristande demokrati och auktoritär regim • Dåligt fungerande finansiella marknader och svagt egendomsskydd Finansdepartementet

Tillväxten har bidragit till bättre levnadssituation Mödradödlighet Barnadödlighet Antal döda per 100 000 födslar Antal av 1000 födda barn som inte blir 5 år 1000 200 175 800 150 125 600 100 75 50 400 1990 2000 1990 2010 Deltagande i undervisning 2000 2012 Förekomst av HIV Andel som skriver in sig i grundskola Procent av befolkningen 8% 80% 6% 70% 4% 60% 50% 2% 40% 0% 1990 2000 2005 2011 1990 1995 2000 2005 Källa: Världsbanken Finansdepartementet 2010

Andelen fattiga minskar Andel av befolkning som lever på under 1.25$/dag, Afrika söder om Sahara 2011-2015 avser prognos 65% 55% 45% 35% 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Källa: Världsbanken Finansdepartementet

Fattigdomen minskar i vissa länder Andel av befolkning som lever på under 1.25$/dag Etiopien Mozambique Rwanda Uganda Botswana Ghana Sydafrika Kenya Zambia Nigeria Tanzania 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 1991 1996 Finansdepartementet 2001 2006 2011 0% 1991 1996 2001 2006 2011

Hur kan Sverige bidra till Afrikas utveckling? • Ökad handel – Goda förutsättningar för svenska företag att handla och etablera sig i Afrika • Fler investeringar – Möjligheter till för bl.a. pensionsfonder att göra långsiktiga investeringar i t.ex. infrastruktur • Bistånd – Målet om att biståndet ska uppgå till 1% av BNI ligger fast – Fortsatt samarbete för att främja demokrati och mänskliga rättigheter Finansdepartementet

Många svenska företag är etablerade i Afrika • Ericsson och Millicom (Tigo) viktiga aktörer inom ICT • ABB, Atlas Copco, Sandvik, SWECO – energi och gruvnäring • Volvo och Scania vidgar verksamheten, utbildar chaufförer • Tetrapak/SIDA utvecklar system för mjölkhantering i Kenya • H&M har etablerat viss produktion i Etiopien Finansdepartementet

Add a comment

Related presentations

Gage-Cannon Investor Services

Gage-Cannon Investor Services

November 10, 2014

Gage-Cannon helps ventures accelerate organic growth or obtain equity funding, and...

Mavenir Analyst Day

Foro MAB Sevilla 13 de noviembre de 2014

ING Q3 2014 Earnings Report

ING Q3 2014 Earnings Report

November 5, 2014

Analyst presentation third quarter 2014 results. ING posts 3Q14 underlying net pro...

Related pages

Event: Lessons from Sweden on the Global Financial Crisis

Lessons from Sweden on the Global Financial Crisis. Anders ... in handling the global financial crisis. Anders Borg ... Presentation [pdf] Anders Borg
Read more

Investment Kinnevik AB (KINVb.ST) People | Reuters.com

Mr. Lorenzo Grabau has been appointed Chief Executive Officer of Investment Kinnevik AB, ... di Roma, La Sapienza, Italy. Anders Borg: ... presentation and ...
Read more

As Ukraine crisis deepens, Russia's neighbors boost defenses

As Ukraine crisis deepens, Russia's neighbors ... Finance Minister Anders Borg said Russia was "a bit ... which requires fair presentation and ...
Read more

Biography: Anders Aslund - Peter G. Peterson Institute for ...

Anders Åslund was a senior fellow at the Peterson Institute from 2006 to 2015. ... Africa and the Middle East; Asia and the Pacific. APEC ASEAN; China;
Read more

Paper: Can the World Adjust to China's "New Normal"?

Africa and the Middle East; Asia and the Pacific. APEC ASEAN; China; India and South Asia; Japan; Koreas; Southeast Asia; Europe. EU Trade Policy and ...
Read more

Biography: Monica de Bolle - Peter G. Peterson Institute ...

Monica de Bolle. Author Bio; Online Publications; Media Appearances; ... Africa and the Middle East; Asia and the Pacific. APEC ASEAN; China; India and ...
Read more

BorgWarner

Webcasts and Presentations Career Search Social Responsibility . Welcome to BorgWarner. ... BorgWarner’s expertise includes engine timing systems, ...
Read more

Themenseiten und Specials - soester-anzeiger.de

Afrika. Ägäis. Ägypten. Aida. Aids. Ailton. ... Alfredo Di Stefano. Alice Schwarzer. ... Anders Fogh Rasmussen. Änderungen.
Read more

Global disclosure of civilizations and technologies of a ...

This is a peaceful call to the leaders of the world to act in honour and integrity to those who have elected them, to the people of our planet, and to the ...
Read more

TRANSIT-Informationsseite: www.denic.de

TRANSIT-Informationsseite. Die aufgerufene Domain ist derzeit nicht erreichbar. Der Domaininhaber bzw. der administrative Ansprechpartner ist bereits über ...
Read more