Analiza metode 2014

53 %
47 %
Information about Analiza metode 2014
Education

Published on February 18, 2014

Author: ionelnitu10

Source: slideshare.net

Metode şi proceduri utilizabile în analiza de intelligence Ionel Nițu Bucureşti 2014

Referințe • Johnston, Rob (2005), Analytic Culture in the US Intelligence Community: An Ethnographic Study, Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, Washington DC. • Heuer, Richards J. Jr. & Pherson, Randolph H. (2011), Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis, CQPRES, Washington DC. • Heuer, Richards J. Jr. (1999), Psychology of Intelligence Analysis, Center for the Study of Intelligence, Washington DC. • Maior, George Cristian & Nițu Ionel (2013), Ars Analytica, Editura RAO, București.

Metode si proceduri

Analiza ipotezelor concurente (AIC) • Metoda permite identificarea tuturor alternativelor raționale, indiferent de gradul de probabilitate, testarea compatibilității ipotezelor plauzibile cu informațiile disponibile şi selectarea celei mai relevante. AIC furnizează un cadru pentru identificarea surprizelor şi evaluarea indicatorilor tactici şi a altor forme de dovezi curente care contrazic presupunerile şi convingerile formate în timp îndelungat. • Oficial majoritatea serviciilor de informații fac trimitere la acest tip de metodă ca fiind cea mai frecvent utilizată în activitatea analiştilor, probabil şi pentru că reprezintă un instrument dezvoltat exclusiv pentru îmbunătățirea analizei de intelligence. Cel mai adesea, însă, este folosită intuitiv şi nu toți paşii sunt respectați în sens procedural.

Brainstorming • Este o tehnică de stimulare sistematică a creativităţii în cadrul unui grup, în vederea alcătuirii unor liste cât mai ample de idei ce pot conduce la soluţionarea unei probleme date. Presupune participarea a 5-12 persoane la mai multe întâlniri/sesiuni de grup, coordonate de un lider - care trebuie să prezinte succint şi clar o singură problemă, fără să permită divagaţii membrilor grupului -, cu respectarea unor reguli simple. • Este descrisă de multe studii, însă este utilizată în elaborarea de documente complexe, inter-disciplinare, care presupun expertiză din domenii variate, inclusiv din zone diferite de INT-uri. Brainstormingul este necesar pentru obţinerea unor perspective alternative, stimularea gândirii out of the box şi generarea de produse analitice cu caracter predictiv.

Delphi • Aplicarea sa presupune consultarea unui grup de specialişti, de obicei cu expertize complementare în raport cu problema abordată, în vederea elaborării unei liste cât mai complete de evenimente viitoare posibile, estimarea datei probabile de apariţie a unui nou eveniment/fenomen, evidenţierea necesităţilor, precum şi a structurii resurselor ce pot apărea în viitor. Spre deosebire de brainstorming, metoda Delphi se caracterizează prin anonimatul participanţilor (comunicarea dintre experţi fiind mediată de grupul de conducere al anchetei în scopul creşterii consensului de la o rundă la alta). • Reprezintă o metodă utilizată frecvent în cadrul task-forceurilor dedicate unui anumit subiect, iar produsul final este un produs agreat (intelligence agreed).

Metoda scenariilor • Metoda este utilizată în avertizarea timpurie (dacă un anumit scenariu poate evolua în sensul producerii de implicaţii majore pentru securitate), dar şi pentru proiectarea unor strategii sau decizii alternative, luând în calcul posibilele implicaţii ale fiecăreia. Capacitatea de a construi scenarii valabile depinde de specialitatea şi nivelul de pregătire ale analiştilor, de tipurile de modele şi criteriile pentru care aceştia optează, precum şi de măsura în care se respectă condiţia esenţială de plauzibilitate. • În intelligence, scenariile sunt considerate „liste de evenimente ipotetice”, create pentru a trata aspectele esenţiale şi cauzele lor.

Avocatul diavolului • Reprezintă o metodă deconstructivă (deoarece membrii echipei nu ajung la nicio opinie comună) utilă atunci când se doreşte provocarea unei discuţii argumentative, verificarea unui consens analitic cu privire la o anumită temă sau identificarea oricăror date, informaţii sau raţionamente care ar putea contesta/slăbi propria argumentaţie - permiţând eliminarea carenţelor astfel identificate. • În domeniul intelligence, metoda prezintă relevanţă inclusiv din perspectiva identificării unor interpretări alternative asupra unei teme, care să faciliteze, ulterior, direcţionarea culegerii de informaţii

Red team • Este o metodă bazată pe lucrul în echipă şi exersarea empatiei în raport cu ţinta vizată („intrarea în mintea şi în pielea celuilalt”, pentru a gândi prin prisma strategiilor acestuia). Pentru ca tehnica să fie aplicată cu succes, ţinta trebuie cunoscută în detaliu, iar aplicarea sa presupune lucrul într-o echipă, fiecărui membru revenindu-i un anumit rol. • Printre punctele tari se numără faptul că ajută analistul să înţeleagă că nu numai capcanele cognitive, dar şi prejudecăţile şi stereotipurile (de exemplu cele de ordin cultural) pot fi un obstacol în înţelegerea ţintei/adversarului şi contribuie la inventarierea problemelor ce trebuie soluţionate analitic. De asemenea, previne riscul de a-i privi pe ceilalţi ”în oglindă”, respectiv de a-i privi ca pe tine însuţi. Această tehnică poate fi folosită pentru a orienta căutarea de noi informaţii şi generarea de scenarii.

Alte metode • • • • Analiza SWOT Matricea ponderată Team A – Team B Analiza de conținut Metoda Brainstorming Delphi Avocatul diavolului AHC Metoda scenariilor Red Team SWOT Matricea ponderată Team A Analiza de - Team conținut B

PROCEDURI • Procedura conformităţii interne (PCI) - Este un concept nou, pe care l-am brevetat cu prilejul tezei de doctorat • Metodologia de realizare a conexiunilor între entităţi (cunoscută şi drept Link Analysis sau I2) - A fost descrisă în volumul Ars Analytica • Analize geospaţiale Presupun utilizarea de algoritmi ce permit vizualizarea unor caracteristici sau indicatori geografici (GIS), avand legătură cu topografia și cartografia. Au multiple utilizări (de la biologie și diverse industrii, până la planificare urbană și cybersecurity), dar în particular interesează cele pretabile domeniului GEOINT, unde culegerea și analiza de informaţii în timp real (cu ajutorul UAV-urilor, dronelor sau sateliţilor) se poate dovedi vitală în teatrele de operaţiuni.

• Utilizarea de metode și proceduri de analiză presupune import științific într-o activitate considerată mai degrabă apanajul intuiţiei și flerului. • În măsura în care analiza de intelligence este și artă și știință, atunci este posibil ca optimizarea procesului de analiză să se poată realiza și prin dezvoltarea de metodologii știinţifice, fără a neglija dezvoltarea capabilităţilor individuale ale analiștilor.

Vă mulţumesc pentru atenţie

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kvantitativne metode - mf.uni-lj.si

april 2014 Kvantitativne metode Metode –analiza podatkov Podatki so bili statistično analizirani s pomočjo programa SPSS 13.0 (SPSS inc., Chichago, IL,
Read more

Analiza implementiranosti sustava kvalitete 2014 by Svijet ...

Title: Analiza implementiranosti sustava kvalitete 2014, Author: Svijet Kvalitete, Name: analiza_implementiranosti_sustava_k, ... ZNANSTVENE METODE ...
Read more

Raport_de_analiza_s_I_2013-2014.pdf - ro.scribd.com

February 27, 2014 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”EUROPA” RAPORT de ACTIVITATE pentru semestrul I anul şcolar 2013– 2014 Provocările secolului al XXI-lea ...
Read more

POŽARNOVARNOSTNA ANALIZA OBJEKTOV 2014-2015

Predmet: POŽARNOVARNOSTNA ANALIZA OBJEKTOV ... Metode pou čevanja in uč ...
Read more

10.Analiza Rizika 2014 MV2 - scribd.com

metode procjene senzitivna analiza (analiza osjetljivosti) ... 10.Analiza Rizika 2014 MV2. by Marko. 0 views. Embed. Download. Description. 10.-predavanje.
Read more

ANALIZA VEDENJA IN VARNOST 2014-2015 - fkkt.uni-lj.si

Predmet: ANALIZA VEDENJA IN VARNOST ... metode za usposobitev za učinkovito ...
Read more

Piata Forex - analiza saptamanala - 01 Iulie 2014 - YouTube

Piata Forex - analiza saptamanala - 01 Iulie 2014 ... Analiza branzeturilor - metode senzoriale.wmv - Duration: 4:35. Ioli Luncan 239 views. 4:35
Read more

Analiza a 2014 - Documents - docslide.us

AGENŢIA ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE a Republicii Moldova pentru anul 2014 Pe parcursul anului 2014 piaţa imobiliară din Republica Moldova s-a ...
Read more

Analiza zadružnog sustava u 2014. godini

Analiza zadružnog sustava u 2014. ... MATERIJAL I METODE Korišteni su podaci Evidencije zadruga i zadružnih saveza, Hrvatskog centra za zadružno
Read more