Analiza i krytyka piśmiennictwa a Web 2.0. Wybrane zagadnienia metodologiczne.

47 %
53 %
Information about Analiza i krytyka piśmiennictwa a Web 2.0. Wybrane zagadnienia...

Published on December 5, 2008

Author: sabinacisek

Source: slideshare.net

Analiza i krytyka piśmiennictwa a Web 2.0. Wybrane zagadnienia metodologiczne. Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński Konferencja „Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej”, 2-4 grudnia 2008, Instytut INiB, Wrocław

Plan, spis treści prezentacji Centralne pytanie referatu – slajd 3 Web 2.0 – slajd 4 Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa – slajd 14 Kiedy Web 2.0 jest (prawdopodobnie) przydatny dla analizy i krytyki piśmiennictwa? – slajd 23 Wykorzystane publikacje – slajd 27

Centralne pytanie referatu – slajd 3

Web 2.0 – slajd 4

Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa – slajd 14

Kiedy Web 2.0 jest (prawdopodobnie) przydatny dla analizy i krytyki piśmiennictwa? – slajd 23

Wykorzystane publikacje – slajd 27

Centralne pytanie referatu Czy – gdy gromadzimy literaturę przedmiotu na jakiś temat, prowadzimy badania metodą analizy i krytyki piśmiennictwa – powinniśmy brać pod uwagę dokumenty/źródła typu Web 2.0? Na przykład: posty z blogów, wypowiedzi w dyskusjach internetowych, prezentacje zamieszczone w SlideShare

Czy – gdy gromadzimy literaturę przedmiotu na jakiś temat, prowadzimy badania metodą analizy i krytyki piśmiennictwa – powinniśmy brać pod uwagę dokumenty/źródła typu Web 2.0?

Na przykład: posty z blogów, wypowiedzi w dyskusjach internetowych, prezentacje zamieszczone w SlideShare

Web 2.0

Web 2.0: charakterystyka Druga generacja WWW Treść/zawartość Sieci jest w dużej mierze tworzona/współtworzona przez użytkowników Networking, tworzenie różnego rodzaju sieci, powiązań Funkcjonują społeczności internetowe, w których występują interakcje „merytoryczne” i społeczne

Druga generacja WWW

Treść/zawartość Sieci jest w dużej mierze tworzona/współtworzona przez użytkowników

Networking, tworzenie różnego rodzaju sieci, powiązań

Funkcjonują społeczności internetowe, w których występują interakcje „merytoryczne” i społeczne

Naukowe (?) serwisy Web 2.0. Przykłady BLOGOSFERA, np. Research Blogging http://researchblogging.org/ DYSKUSJE INTERNETOWE, FORA, np. http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/ KNOWLEDGE-SHARING COMMUNITIES, np. Knol http://knol.google.com/k NARZĘDZIA WSPÓŁPRACY, WSPÓŁTWORZENIA PUBLIKACJI Collaboration and co-creation tools , np. Scholarpedia http://www.scholarpedia.org/ RSS-y, np. MedWorm: Medicine RSS http://www.medworm.com/ SHARING SITES, np. Many Eyes http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/app , Swivel http://www.swivel.com/ SPOŁECZNOŚCIOWE SERWISY ORGANIZUJĄCE I PORZĄDKUJĄCE ZASOBY INTERNETU Bibliography builders, Bookmarking and Tagging, Social bookmarking sites, Online reference management , np. Bibsonomy http://www.bibsonomy.org/ , CiteULike http://www.citeulike.org/ , Connotea http://www.connotea.org/

BLOGOSFERA, np. Research Blogging http://researchblogging.org/

DYSKUSJE INTERNETOWE, FORA, np. http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/

KNOWLEDGE-SHARING COMMUNITIES, np. Knol http://knol.google.com/k

NARZĘDZIA WSPÓŁPRACY, WSPÓŁTWORZENIA PUBLIKACJI Collaboration and co-creation tools , np. Scholarpedia http://www.scholarpedia.org/

RSS-y, np. MedWorm: Medicine RSS http://www.medworm.com/

SHARING SITES, np. Many Eyes http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/app , Swivel http://www.swivel.com/

SPOŁECZNOŚCIOWE SERWISY ORGANIZUJĄCE I PORZĄDKUJĄCE ZASOBY INTERNETU Bibliography builders, Bookmarking and Tagging, Social bookmarking sites, Online reference management , np. Bibsonomy http://www.bibsonomy.org/ , CiteULike http://www.citeulike.org/ , Connotea http://www.connotea.org/

 

 

 

 

 

 

 

Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa Literature review

Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa – elementy charakterystyki Stosowana powszechnie, często intuicyjnie / paradygmatycznie w dociekaniach naukowych we wszystkich dyscyplinach i na każdym etapie procesu badawczego Ma różne warianty, może mieć charakter ilościowy, jakościowy albo łączyć obydwa podejścia Jej sedno stanowi odwołanie się do istniejących, upublicznionych dokumentów Może pełnić funkcję heurystyczną, pomocniczą (punkt wyjścia i podstawa dla właściwych badań) lub występować jako samodzielna metoda generująca nową wiedzę

Stosowana powszechnie, często intuicyjnie / paradygmatycznie w dociekaniach naukowych we wszystkich dyscyplinach i na każdym etapie procesu badawczego

Ma różne warianty, może mieć charakter ilościowy, jakościowy albo łączyć obydwa podejścia

Jej sedno stanowi odwołanie się do istniejących, upublicznionych dokumentów

Może pełnić funkcję heurystyczną, pomocniczą (punkt wyjścia i podstawa dla właściwych badań) lub występować jako samodzielna metoda generująca nową wiedzę

Warianty metody analizy i krytyki piśmiennictwa „ Klasyczna” analiza i krytyka piśmiennictwa = Critical literature review Narracyjna / ekspercka analiza i krytyka piśmiennictwa = Expert / narrative review Przegląd systematyczny = Systematic review Przegląd systematyczny + metaanaliza = Meta-analysis

„ Klasyczna” analiza i krytyka piśmiennictwa = Critical literature review

Narracyjna / ekspercka analiza i krytyka piśmiennictwa = Expert / narrative review

Przegląd systematyczny = Systematic review

Przegląd systematyczny + metaanaliza = Meta-analysis

Cele i funkcje metody analizy i krytyki piśmiennictwa Opis i ocena dotychczas osiągniętej wiedzy na jakiś temat (stan badań) Uporządkowanie tejże wiedzy, m.in. poprzez kategoryzację, mapowanie ( knowledge mapping ), w efekcie wykrycie dotąd niedostrzeżonych prawidłowości, relacji, faktów, zjawisk Wykrycie luk poznawczych, obszarów niezbadanych Poszukiwanie inspiracji, tematu badań Identyfikacja nowych kierunków badawczych Identyfikacja autorytetów, wiodących idei, dominujących szkół badawczych

Opis i ocena dotychczas osiągniętej wiedzy na jakiś temat (stan badań)

Uporządkowanie tejże wiedzy, m.in. poprzez kategoryzację, mapowanie ( knowledge mapping ), w efekcie wykrycie dotąd niedostrzeżonych prawidłowości, relacji, faktów, zjawisk

Wykrycie luk poznawczych, obszarów niezbadanych

Poszukiwanie inspiracji, tematu badań

Identyfikacja nowych kierunków badawczych

Identyfikacja autorytetów, wiodących idei, dominujących szkół badawczych

Etapy procesu analizy i krytyki piśmiennictwa Formułowanie problemu badawczego Dobór piśmiennictwa Gromadzenie potencjalnie przydatnych dokumentów/tekstów Ocena/wartościowanie i selekcja przeprowadzone w zbiorze zgromadzonych dokumentów Porządkowanie i analiza wybranego piśmiennictwa i jego zawartości/treści Wyniki, publikacja

Formułowanie problemu badawczego

Dobór piśmiennictwa

Gromadzenie potencjalnie przydatnych dokumentów/tekstów

Ocena/wartościowanie i selekcja przeprowadzone w zbiorze zgromadzonych dokumentów

Porządkowanie i analiza wybranego piśmiennictwa i jego zawartości/treści

Wyniki, publikacja

Od czego zależy jakość, metodologiczna poprawność i poznawcza wartość metody analizy i krytyki piśmiennictwa? Cechy efektywnej analizy i krytyki piśmiennictwa Kontrolowanie/minimalizowanie elementu subiektywnego (tzw. obiektywność) uchwycić różne punkty widzenia, teorie, metody, strategie obecne w literaturze przedmiotu unikać jednostronnej perspektywy, tendencyjności

Kontrolowanie/minimalizowanie elementu subiektywnego (tzw. obiektywność)

uchwycić różne punkty widzenia, teorie, metody, strategie obecne w literaturze przedmiotu

unikać jednostronnej perspektywy, tendencyjności

Od czego zależy jakość, metodologiczna poprawność i poznawcza wartość metody analizy i krytyki piśmiennictwa? Cechy efektywnej analizy i krytyki piśmiennictwa Kompletność, wszechstronność, bycie wyczerpującym (zwłaszcza w przypadku przeglądu systematycznego) identyfikacja „wszystkich” interesujących i/lub ważnych wypowiedzi w danym zakresie (tu chodzi raczej o kompletność intelektualną a nie „fizyczną”) Sprawdzalność intersubiektywna

Kompletność, wszechstronność, bycie wyczerpującym (zwłaszcza w przypadku przeglądu systematycznego)

identyfikacja „wszystkich” interesujących i/lub ważnych wypowiedzi w danym zakresie (tu chodzi raczej o kompletność intelektualną a nie „fizyczną”)

Sprawdzalność intersubiektywna

Jak to osiągnąć? Między innymi – na etapie doboru piśmiennictwa: jasno określić [intersubiektywna sprawdzalność] strategię wyszukiwawczą gdzie szukamy potencjalnie przydatnych publikacji i dlaczego tam właśnie jak formułujemy wyrażenie wyszukiwawcze kryteria oceny i selekcji wyszukanych dokumentów nie negować a priori pewnych treści i/lub form dokumentów niezgodnych z naszymi koncepcjami, przyzwyczajeniami, tradycją badawczą, pozwolić literaturze przedmiotu „mówić” [kontrolowanie elementu subiektywnego oraz kompletność/wszechstronność ]

Między innymi – na etapie doboru piśmiennictwa:

jasno określić [intersubiektywna sprawdzalność]

strategię wyszukiwawczą

gdzie szukamy potencjalnie przydatnych publikacji i dlaczego tam właśnie

jak formułujemy wyrażenie wyszukiwawcze

kryteria oceny i selekcji wyszukanych dokumentów

nie negować a priori pewnych treści i/lub form dokumentów niezgodnych z naszymi koncepcjami, przyzwyczajeniami, tradycją badawczą, pozwolić literaturze przedmiotu „mówić” [kontrolowanie elementu subiektywnego oraz kompletność/wszechstronność ]

Kryteria doboru, oceny i selekcji piśmiennictwa mającego być przedmiotem analizy i krytyki Należy uwzględniać publikacje naukowe, ale co to znaczy „publikacja naukowa”? o dobrej jakości, czyli jakie? Mogą się różnić w zależności od specyfiki i „obyczajów” dyscypliny/dziedziny w zależności od dominującego celu badań inne w kontekście opisu, oceny i analizy dotychczas osiągniętej i zaakceptowanej wiedzy na jakiś temat (stan badań) inne, gdy poszukujemy inspiracji, tematu badań (kontekst heurystyczny) jeszcze inne, gdy identyfikujemy najnowsze tendencje, nowe idee, „mody” w jakimś zakresie

Należy uwzględniać publikacje

naukowe, ale co to znaczy „publikacja naukowa”?

o dobrej jakości, czyli jakie?

Mogą się różnić

w zależności od specyfiki i „obyczajów” dyscypliny/dziedziny

w zależności od dominującego celu badań

inne w kontekście opisu, oceny i analizy dotychczas osiągniętej i zaakceptowanej wiedzy na jakiś temat (stan badań)

inne, gdy poszukujemy inspiracji, tematu badań (kontekst heurystyczny)

jeszcze inne, gdy identyfikujemy najnowsze tendencje, nowe idee, „mody” w jakimś zakresie

Kiedy Web 2.0 jest (prawdopodobnie) przydatny dla analizy i krytyki piśmiennictwa?

W kontekście jakości, metodologicznej poprawności i poznawczej wartości metody analizy i krytyki piśmiennictwa Minimalizowanie elementu subiektywnego oraz kompletność/wszechstronność W zasobach Web 2.0 mogą znajdować się idee, koncepcje z różnych względów* nieobecne w oficjalnej literaturze przedmiotu (tj. głównie w recenzowanych czasopismach) *np. z powodu długiego cyklu wydawniczego, konserwatyzmu wpływowych redakcji/środowisk naukowych, preferencji autorów, nowości problematyki Dyskusyjne jest obecnie dominujące kryterium naukowości i/lub jakości publikacji, skupiające się przede wszystkim na zewnętrznych cechach wiedzy naukowej, tj. naukowe = recenzowane (i to w pewien określony sposób)

Minimalizowanie elementu subiektywnego oraz kompletność/wszechstronność

W zasobach Web 2.0 mogą znajdować się idee, koncepcje z różnych względów* nieobecne w oficjalnej literaturze przedmiotu (tj. głównie w recenzowanych czasopismach)

*np. z powodu długiego cyklu wydawniczego, konserwatyzmu wpływowych redakcji/środowisk naukowych, preferencji autorów, nowości problematyki

Dyskusyjne jest obecnie dominujące kryterium naukowości i/lub jakości publikacji, skupiające się przede wszystkim na zewnętrznych cechach wiedzy naukowej, tj. naukowe = recenzowane (i to w pewien określony sposób)

W kontekście dominującego celu badań, funkcji którą pełni analiza i krytyka piśmiennictwa Serwisy Web 2.0 mogą być szczególnie użyteczne, zwłaszcza gdy: poszukujemy inspiracji, tematu badań (aspekt heurystyczny) gdy identyfikujemy najnowsze tendencje, nowe idee, także „mody” w jakimś zakresie

Serwisy Web 2.0 mogą być szczególnie użyteczne, zwłaszcza gdy:

poszukujemy inspiracji, tematu badań (aspekt heurystyczny)

gdy identyfikujemy najnowsze tendencje, nowe idee, także „mody” w jakimś zakresie

W kontekście etapu procesu analizy i krytyki piśmiennictwa Etap doboru piśmiennictwa – gromadzenie potencjalnie przydatnych dokumentów pomocne mogą być m.in. serwisy typu social bookmarking

Etap doboru piśmiennictwa – gromadzenie potencjalnie przydatnych dokumentów

pomocne mogą być m.in. serwisy typu social bookmarking

Wykorzystane publikacje ANKEM, Kalyani (2008). Evaluation of method in systematic reviews and meta-analyses published in LIS. Library and Information Research Vol. 32 No. 101, p. 91-104. BARJAK, Franz (2006). The role of the Internet in informal scholarly communication. Journal of the American Society for Information Science and Technology Vol. 57 Issue 10, p. 1350-1367. CISEK, S. (2008). Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej. W: Informacja w świecie cyfrowym. Publikacje. Dąbrowa Górnicza: Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej im. J. Altkorna. [online]. http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/nauka%202.0.pdf lub http://eprints.rclis.org/archive/00012894/01/nauka_2.0.pdf CISEK, Sabina (2008). Narzędzia, technologie i zasoby internetowe w nauce XXI wieku: wybrane aspekty. [online]. http://www.slideshare.net/sabinacisek/internet-w-nauce-21-wieku-presentation CISEK, Sabina (2008). Problematyka metodologiczna w internetowych platformach dzielenia się wiedzą ( knowledge-sharing communities ). [online]. http://www.slideshare.net/sabinacisek/problematyka-metodologiczna-w-internetowych-platformach-dzielenia-si-wiedz-knowledgesharing-communities-wybrane-aspekty-presentation CISEK, Sabina (2008). Weblogi (blogi) – nowe narzędzie komunikacji w nauce. W: Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 170-177. COHEN, Laura (2007). Social Scholarship on the Rise. [online]. http://liblogs.albany.edu/library20/2007/04/social_scholarship_on_the_rise.html

ANKEM, Kalyani (2008). Evaluation of method in systematic reviews and meta-analyses published in LIS. Library and Information Research Vol. 32 No. 101, p. 91-104.

BARJAK, Franz (2006). The role of the Internet in informal scholarly communication. Journal of the American Society for Information Science and Technology Vol. 57 Issue 10, p. 1350-1367.

CISEK, S. (2008). Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej. W: Informacja w świecie cyfrowym. Publikacje. Dąbrowa Górnicza: Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej im. J. Altkorna. [online]. http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/nauka%202.0.pdf lub http://eprints.rclis.org/archive/00012894/01/nauka_2.0.pdf

CISEK, Sabina (2008). Narzędzia, technologie i zasoby internetowe w nauce XXI wieku: wybrane aspekty. [online]. http://www.slideshare.net/sabinacisek/internet-w-nauce-21-wieku-presentation

CISEK, Sabina (2008). Problematyka metodologiczna w internetowych platformach dzielenia się wiedzą ( knowledge-sharing communities ). [online]. http://www.slideshare.net/sabinacisek/problematyka-metodologiczna-w-internetowych-platformach-dzielenia-si-wiedz-knowledgesharing-communities-wybrane-aspekty-presentation

CISEK, Sabina (2008). Weblogi (blogi) – nowe narzędzie komunikacji w nauce. W: Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 170-177.

COHEN, Laura (2007). Social Scholarship on the Rise. [online]. http://liblogs.albany.edu/library20/2007/04/social_scholarship_on_the_rise.html

Wykorzystane publikacje Evidence Based Library and Information Practice. [online]. http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP JACOBSON, Trudi E. (2008). Evaluating Web Content. [online]. http://library.albany.edu/usered/eval/evalweb/ JESSON, Jill; LACEY, Fiona (2006). How to do (or not to do) a critical literature review. Pharmacy Education Vol. 6 (2), p. 139-148. LEVY, Yair; ELLIS, Timothy J. (2006). A Systems Approach to Conduct an Effective Literature Review in Support of Information Systems Research [online]. Informing Science Journal Vol. 9, p. 181-212. http://inform.nu/Articles/Vol9/V9p181-212Levy99.pdf MCKIBBON, Ann K. (2006). Systematic Reviews and Librarians. Library Trends Vol. 55 No. 1, p. 202-215. TARABORELII, Dario (2008). Soft peer review. Social software and distributed scientific evaluation. [online]. In: Proceedings of the 8th International Conference on the Design of Cooperative Systems (COOP 08), Carry-Le-Rouet, France, May 20-23, 2008. http://nitens.org/docs/spr_coop08.pdf THOMAS, James; HARDEN, Angela (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews . [online]. BMC Medical Research Methodology Vol. 8 . http://www.biomedcentral.com/1471-2288/8/45

Evidence Based Library and Information Practice. [online]. http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP

JACOBSON, Trudi E. (2008). Evaluating Web Content. [online]. http://library.albany.edu/usered/eval/evalweb/

JESSON, Jill; LACEY, Fiona (2006). How to do (or not to do) a critical literature review. Pharmacy Education Vol. 6 (2), p. 139-148.

LEVY, Yair; ELLIS, Timothy J. (2006). A Systems Approach to Conduct an Effective Literature Review in Support of Information Systems Research [online]. Informing Science Journal Vol. 9, p. 181-212. http://inform.nu/Articles/Vol9/V9p181-212Levy99.pdf

MCKIBBON, Ann K. (2006). Systematic Reviews and Librarians. Library Trends Vol. 55 No. 1, p. 202-215.

TARABORELII, Dario (2008). Soft peer review. Social software and distributed scientific evaluation. [online]. In: Proceedings of the 8th International Conference on the Design of Cooperative Systems (COOP 08), Carry-Le-Rouet, France, May 20-23, 2008. http://nitens.org/docs/spr_coop08.pdf

THOMAS, James; HARDEN, Angela (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews . [online]. BMC Medical Research Methodology Vol. 8 . http://www.biomedcentral.com/1471-2288/8/45

Add a comment

Comments

Robertwoony | 23/08/17
[url=http://www.colegiomonarch.edu.gt/preguntas-frecuentes/]i need someone to write my research paper[/url]

Related pages

Analiza i krytyka piśmiennictwa a Web 2.0. Wybrane ...

1. Analiza i krytyka piśmiennictwa a Web 2.0. Wybrane zagadnienia metodologiczne. Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i ...
Read more

Wybrane Zagadnienia - Wady Serca - Documents

Podstawy Elektrotechniki Zagadnienia Wybrane ... Analiza i krytyka piśmiennictwa a Web 2.0. ... zagadnienia 1.
Read more

Serwisy Web 2.0 wspieraj ce generowanie

Serwisy Web 2.0 wspieraj ... Analiza i krytyka piśmiennictwa a Web 2.0. Wybrane ... pimiennictwa-a-web-20-wybrane-zagadnienia-metodologiczne ...
Read more

2008-03-01

... (przeszukuje także inne zasoby Web 2.0) ... Analiza i krytyka piśmiennictwa a Web 2.0. ... a-web-20-wybrane-zagadnienia-metodologiczne ...
Read more

Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej

„Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji ... Analiza i krytyka piśmiennictwa a Web 2.0. Wybrane zagadnienia metodologiczne ... analiza wybranych ...
Read more

Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o ...

... ze zwróceniem uwagi na wybrane zagadnienia ... Analiza i krytyka piśmiennictwa wykorzystywana jest ... iż wraz z Web 2.0 pojawiła ...
Read more