Amy Rader Olsson - Ledarskap för hållbarhet i en komplex värld

50 %
50 %
Information about Amy Rader Olsson - Ledarskap för hållbarhet i en komplex värld

Published on February 27, 2014

Author: GlobalUtmaning

Source: slideshare.net

Ledarskap för hållbarhet i en komplex värld Amy Rader Olsson Centrum för hållbart samhällbyggande KTH 140213

Vad är en stad? • Tät befolkningsstruktur? • Befolkning? • Mått på interaktionsintensitet? • Där människan interagerar med biofysiska systemen?

Staden som interagerande system A slum occurs when a well functioning labour market meets a poorly functioning housing market World Bank Vilka system ser ni?

Complicatedness & complexity Are cities complicated or complex? • • • • • Flera sampelande delar Kedjor och steg Vi KAN göra prognoser om vi vet allt om delarna samt hur de interagerar Utmaning: specificera delarna och interaktioner En maskins beteened • • • • • Flera interagerande delar Feedback loops Vi kan INTE göra ―riktiga‖ prognoser (men kan dock läsa signaler, trender Utmaning: hantera/utnyttja förändring, undvik krascher och/eller att det ―fastnar.‖ En transportsystems beteende

Ledarskap I komplicerade och komplexa system Komplicerade system Komplexa system Team Ledaren formar och styr—tydliga roller, ömsesidig beroende Självorganiserad, dynamisk, skapas genom interaktioner Föränding Planerad och genomfört för att möta ett problem eller nå ett mål Händer kontinuerligt, kan vara stor eller mindre, planerad eller utan varning Konflikt Resultat av en dålig ledare/management— undvikas!! Resultat av själorganisation, kan vara en innovationskraft.. Politik Ledaren använder politik Ledaren använder politik för att åstadkomma för att ge mening till förändring emergent föränding Adapted from Plowman and Duchon, 2008

3 EXEMPEL PÅ SYSTEMEFFEKTER

Example 1: VATTEN Mälaren riskerar bli en del av Saltsjön Två miljoner människor får i dag sitt dricksvatten från Mälaren. Men om hundra år kan Mälaren vara en havsvik och en del av Saltsjön. I så fall måste dricksvattnet hämtas från till exempel Vättern eller Dalälven. I dag ligger Mälarens yta normalt cirka 70 centimeter över Saltsjöns. Enligt beräkningarna minskar skillnaden till drygt bara 20 centimeter om 100 år. Antagandet är gjort utifrån att landhöjningen är drygt 50 centimeter och att havsnivån globalt höjs med en meter. En sådan liten skillnad får följder. Om inget görs kan alltså vatten strömma in från Saltsjön och förvandla Mälaren till en havsvik.‖ SvD, 1 September 2011

Example: SEGREGATION Shelling’s segregation game Suppose everyone wants to live in an integrated neighborhood, but not be the only one of her ‖kind....‖ (red, blue, green) If you are red and have 1-3 neighbors you want them all to be red, 3-6 neighbors 2 red, 6-8 neighbors 3 red. If you are unhappy you will move to a vacant lot that makes you happier, or leave the city. Same rules for blue and green.

Example: STÖRNING February 11, 2011

Några viktiga aspekter av komplexa system • Tipping points, phase shifts (Mälaren och Saltsjön) • Emergens, självorganisastion och ―flux‖ (Schelling’s segregationsspel) • Störning, cascades, black swans (snöstorm)

1. TIPPING POINTS AND PHASE SHIFTS

Tipping points and phase shifts http://www.youtube.com/ watch?v=GA8z7f7a2Pk Holling, C.S., “Resilience and Stability of Ecological Systems” Annual Review of Ecology and Systematics ,1973

Städers läge i utvecklingscykeln skiftar • Long periods marked by collecting resources, building new links (r to K): stable, predictable, increasing connectedness •Short periods with opportunities for reorganization, innovation, ‖creative destruction‖ : (omega to alpha) chaotic,unpredictable, rapid Holling (1973) claims that understanding the dynamics of interactions within complex systems is critical to acheiving sustainability –particularly release and reorganization phases Källa: Holling, C.S., “Resilience and Stability of Ecological Systems” Annual Review of Ecology and Systematics ,1973. Cycles of growth,accumulation, collapse and renewal in ecosystems, societies, economies and other complex adaptive systems

Growth, decline, decay, rebirth? ―Cities appear to rise like bubbles from the surface of the earth, swelling, bursting – some dying altogether, others healing themselves and rising again.‖ John Readers, Cities (2005)

2. SJÄLVORGANISATION

http://www.youtube.com/watch?v=BZUQQmcR5-g TRAFIKPLANERING?

CASCADING FAILURES AND BLACK SWANS

Butterflies and black swans The butterfly effect or chaos theory: simple rules and small changes can lead to large, system-wide effects: both self-organized order and to chaos: systems tend to shift between stable and instable states Black swans: major, disruptive events that are considered unpredictable in advance (but explainable after the fact) sometimes the outliers You cannot control or dictate outcomes, but you can improve the capacity of your organization to respond to surprise

Komplexitet=möjlighet • Konflikt och förändring kan bana vägen för innovation • Ledarna kan identifiera viktiga interaktioner, aktörer och fas—va lättfotad! • Ledarna använder långa, stabila perioder som möjlighter att planera för plötsliga förändringar

DIY Ledarskap? 20

SLUTSATSER 21

Ledning i komplexa system Utmaning Ledarens respons Tipping points, phase shifts Läs signalerna och följa förändringsprocesser istället för att försöka ―träffa rätt‖ Förvänta korta och intensiva förändringar efter långa stabila perioder—och utnyttja dem! Emergens/ självorganisation Istället för att försöka reglera spelet och aktörerna—bygg en bra arena och använda incitament som påverkar! Risk av ―cascading failure‖ Identifiera vilka delar av systemen är sårbara—bygg in redundans och planera för konsekvenser –det går inte att undivka störningar

Design for reassembly • omvandlingsbar • anpassningbar • nya former för hyror, lokaldelning mm • use-based • undvik ‖välja vinnaren‖ 23

Rekommendationer • • • • • Älska förändring Läsa signaler ‖Shoot the rapids‖ Var lättfotad Bygg spelplanen Lycka till och tack! 24

Add a comment

Related pages

Program Ledarskap för Hållbara Städer

14.00 Ledarskap för hållbarhet i en komplex värld ... Tekn. Dr. Amy Rader Olsson, föreståndare för Centrum ... Program Ledarskap för Hållbara ...
Read more

Ledarskap för Hållbara Städer Stockholm 13 februari ...

Ledarskap för Hållbara Städer ... 14.00 Ledarskap för hållbarhet i en komplex värld ... Tekn. Dr. Amy Rader Olsson, föreståndare för Centrum för ...
Read more

Planera för hållbarhet vid ett förändrat klimat ...

Planera för hållbarhet vid ett förändrat ... Amy Rader Olsson - Ledarskap för hållbarhet i en ... Den här presentationen var en ...
Read more

En rättvis stad i en osäker värld - HallbaraStader - Forum

Nytt ledarskap behövs för den hållbara staden ... Stadsbyggande och hållbarhet ... En rättvis stad i en osäker värld Amy Rader Olsson ...
Read more

Projekten lever kvar - HallbaraStader - Forum

En rättvis stad i en osäker värld Amy Rader Olsson ... Nytt ledarskap behövs för ... företag och organisationer i arbetet för hållbarhet och ...
Read more