advertisement

Amenore - www.jinekolojivegebelik.com

50 %
50 %
advertisement
Information about Amenore - www.jinekolojivegebelik.com

Published on June 25, 2008

Author: jinekolojivegebelik

Source: slideshare.net

Description

Amenore - www.jinekolojivegebelik.com
advertisement

AMENORE 2008

Sunum Planı Tanım ( Primer/Sekonder Amenore) Amenore nedenleri Amenore klasifikasyonu Tanı Yöntemleri Tanı Algoritmaları Tedavi Komplikasyonlar / Prognoz

Tanım ( Primer/Sekonder Amenore)

Amenore nedenleri

Amenore klasifikasyonu

Tanı Yöntemleri

Tanı Algoritmaları

Tedavi

Komplikasyonlar / Prognoz

Tanım Reprodüktif dönemde spontan menslerin yokluğu Primer Amenore: Sekonder seks karakterleri varlığında 16 yaşına kadar, sekonder seks karakterleri gelişmemiş adölesanlarda 14 yaşına kadar menstruasyonun görülmemesidir. İnsidans %0.1-2.5 dir. Sekonder Amenore: Oligomenore zemininde mensin takip eden 3 siklus boyunca görülmemesi ya da önceden regüler mens gören bir kadında 6 ay mens görülmemesidir. İnsidans %1-5 dir.

Reprodüktif dönemde spontan menslerin yokluğu

Primer Amenore: Sekonder seks karakterleri varlığında 16 yaşına kadar, sekonder seks karakterleri gelişmemiş adölesanlarda 14 yaşına kadar menstruasyonun görülmemesidir.

İnsidans %0.1-2.5 dir.

Sekonder Amenore: Oligomenore zemininde mensin takip eden 3 siklus boyunca görülmemesi ya da önceden regüler mens gören bir kadında 6 ay mens görülmemesidir.

İnsidans %1-5 dir.

Amenorenin Önemi Gebelik (en sık) Amenoreli kadınlar ovulasyonsuzdur G enital atrofi ve osteoporoz E ndometrial hiperplazi ve karsinom So syal ve psikoseksüel problemler

Gebelik (en sık)

Amenoreli kadınlar ovulasyonsuzdur

G enital atrofi ve osteoporoz

E ndometrial hiperplazi ve karsinom

So syal ve psikoseksüel problemler

Amenore Nedenleri

Amenorenin klasifikasyonu Anatomik Bozukluklar Labial aglütinasyon,füzyon İmperfore hymen Transvers vajinal septum Servikal agenezi,stenoz Müllerian agenezi ( Rokitansky-Küstner- Mayer- Hauser sendromu ) Komplet androjen rezistansı (Testiküler feminizasyon) Asherman Sendromu Ovarian Nedenler Gonadal agenezi Gonadal Disgenezi Ovarian enzimatik yoksunluk Prematür ovarian yetmezlik SSS Nedenleri A) Hipofizer Nedenler Prolaktinoma Kraniofarenjioma Boş sella sendromu Arterial anevrizma Sarkoidoz Sheehan Sendromu B)Hipotalamik Nedenler Kronik anovulasyon,östrojen var Polikistik over sendromu Tiroid disfonksiyonu Adrenal Hastalıklar (Cushing hastalığı/sendromu, erişkin adrenal hiperplazi) Kronik anovulasyon ,östrojen yok (Hipogonadotropik hipogonadizm) Tümörler Enfeksiyon ve diğer hastalıklar (Kallman sendromu,tbc, sifilz, sarkoidoz) Fonksiyonel (Stres, kilo kaybı, malnütrisyon psikolojik faktörler, egersiz )

Anatomik Bozukluklar

Labial aglütinasyon,füzyon

İmperfore hymen

Transvers vajinal septum

Servikal agenezi,stenoz

Müllerian agenezi

( Rokitansky-Küstner-

Mayer- Hauser sendromu )

Komplet androjen rezistansı

(Testiküler feminizasyon)

Asherman Sendromu

Ovarian Nedenler

Gonadal agenezi

Gonadal Disgenezi

Ovarian enzimatik yoksunluk

Prematür ovarian yetmezlik

SSS Nedenleri

A) Hipofizer Nedenler

Prolaktinoma

Kraniofarenjioma

Boş sella sendromu

Arterial anevrizma

Sarkoidoz

Sheehan Sendromu

B)Hipotalamik Nedenler

Kronik anovulasyon,östrojen var

Polikistik over sendromu

Tiroid disfonksiyonu

Adrenal Hastalıklar

(Cushing hastalığı/sendromu,

erişkin adrenal hiperplazi)

Kronik anovulasyon ,östrojen yok

(Hipogonadotropik hipogonadizm)

Tümörler

Enfeksiyon ve diğer hastalıklar

(Kallman sendromu,tbc, sifilz,

sarkoidoz)

Fonksiyonel

(Stres, kilo kaybı, malnütrisyon

psikolojik faktörler, egersiz )

Anatomik Bozukluklar 1) Labial aglütinasyon, füzyon 2) İmperfore hymen 3) Transvers vajinal septum 4) Servikal agenezi, stenoz 5) Müllerian agenezi (Rokitansky-Küstner-Mayer-Hauser Sendromu) 6) Komplet androjen rezistansı (Testiküler feminizasyon) 7) Asherman Sendromu

1) Labial aglütinasyon, füzyon

2) İmperfore hymen

3) Transvers vajinal septum

4) Servikal agenezi, stenoz

5) Müllerian agenezi (Rokitansky-Küstner-Mayer-Hauser Sendromu)

6) Komplet androjen rezistansı (Testiküler feminizasyon)

7) Asherman Sendromu

Anatomik Bozukluklar 1) Labial aglütinasyon – Tedavi : Estrojenli krem 2) Vajenin konjenital defektleri, imperfore hymen, yapışık vajinal septum - Siklik abdminal ağrı - Tedavi : basit bir kesi veya eksizyon

1) Labial aglütinasyon

– Tedavi : Estrojenli krem

2) Vajenin konjenital defektleri, imperfore hymen,

yapışık vajinal septum

- Siklik abdminal ağrı

- Tedavi : basit bir kesi veya eksizyon

Anatomik Bozukluklar 3) Müllerian anomaliler veya agenezis Müllerian agenezi ( Rokitansky-Küstner- Mayer- Hauser sendromu ) Komplet androjen rezistansı ( Testikü ler feminizasyon ) Servikal agenezi Uterin agenezi Uterin kavitenin bulunmaması Uterin kavite mevcut iken endometriumun konjenital yokluğu

3) Müllerian anomaliler veya agenezis

Müllerian agenezi

( Rokitansky-Küstner- Mayer- Hauser sendromu )

Komplet androjen rezistansı

( Testikü ler feminizasyon )

Servikal agenezi

Uterin agenezi

Uterin kavitenin bulunmaması

Uterin kavite mevcut iken endometriumun konjenital yokluğu

Rokitansky-Küstner- Mayer- Hauser S endromu * Karyotip 46 XX *Sporadik , sıklık 1/4500 *Primer amenorenin %15 nedeni *Normal sekonder seks karakterleri *Uterus ve üst 2/3 vajen gelişmemiş

* Karyotip 46 XX

*Sporadik , sıklık 1/4500

*Primer amenorenin %15 nedeni

*Normal sekonder seks karakterleri

*Uterus ve üst 2/3 vajen gelişmemiş

Testiküler feminizasyon (komplet androjen insensitivitesi) Karyotip 46 XY, erkek pseudohermafrodit X’e bağlı resesif kalıtım Bilateral testisler var, T: normal veya yüksek erkek düzeyinde Androjen reseptör yokluğu veya defektinden dış genital yapılar ve mezonefrik kanallar androjene cevap veremez. AMH var: Uterus ve üst vajen yok Biraz estrojen yapabildiklerinden meme gelişimi var ancak kıllanma yok 16-18 yaşında pubertal gelişim tamamlandıktan sonra gonadektomi

Karyotip 46 XY, erkek pseudohermafrodit

X’e bağlı resesif kalıtım

Bilateral testisler var,

T: normal veya yüksek erkek düzeyinde

Androjen reseptör yokluğu veya defektinden dış genital yapılar ve mezonefrik kanallar androjene cevap veremez.

AMH var: Uterus ve üst vajen yok

Biraz estrojen yapabildiklerinden meme gelişimi var ancak kıllanma yok

16-18 yaşında pubertal gelişim tamamlandıktan sonra gonadektomi

Müllerian agenezi & Androjen insensitivitesi %5-10 Normal insidans Gonadal neoplazi nadir sık Diğer anomaliler Normal veya hafif artmış erkek Normal kadın Testosteron seviyesi Yok veya yetersiz Normal kadın Seksuel kıllanma Maternal X’e bağlı resessif Bilinmiyor Kalıtım 46, XY 46, XX Karyotip Androjen insensitivitesi Müllerian agenezi

4) Uterin skar (Asherman Sendromu) NEDENLERİ: Postpartum veya enfekte bir düşükte yapılan derin küretaj Sık arayla yapılmış bir kaç D&C Postpartum hipogonadism Uterin cerrahi: Myomektomi, C/S, metroplasti, Uterin arter embolizasyonu, Uterin schistosomiasis T überküloz endometritis TANI : Östrojen progesteron testi: 25 gün 2,5 mg konjuge östrojen, son 10 gün 10 mg MPA HSG, Histeroskopi TEDAVİ: Optimal tedavi sineşilerin histeroskopik lizisidir Müdahele sonrası RIA veya pediatrik foley kateter yerleştirilir 2-3 ay süreyle yüksek doz östrojen (5mg/gün KÖ) ve 10 mg MPA Tedavi sonrası RIA çekilir ve HSG tekrarlanır Bu tedaviyle hastaların 2/3’ si tedavi edilebilmektedi r.

NEDENLERİ:

Postpartum veya enfekte bir düşükte

yapılan derin küretaj

Sık arayla yapılmış bir kaç D&C

Postpartum hipogonadism

Uterin cerrahi: Myomektomi, C/S, metroplasti,

Uterin arter embolizasyonu,

Uterin schistosomiasis

T überküloz endometritis

TANI :

Östrojen progesteron testi:

25 gün 2,5 mg konjuge östrojen,

son 10 gün 10 mg MPA

HSG, Histeroskopi

TEDAVİ:

Optimal tedavi sineşilerin histeroskopik lizisidir

Müdahele sonrası RIA veya pediatrik foley kateter yerleştirilir

2-3 ay süreyle yüksek doz östrojen (5mg/gün KÖ) ve 10 mg MPA

Tedavi sonrası RIA çekilir ve HSG tekrarlanır

Bu tedaviyle hastaların 2/3’ si tedavi edilebilmektedi r.

Ovarian Nedenler 1) Gonadal agenezi 2) Gonadal Disgenezi 3) Ovarian enzimatik yoksunluk 4) Prematür ovarian yetmezlik 5) Rezistan over sendromu 6) Ovarian tümörler

1) Gonadal agenezi

2) Gonadal Disgenezi

3) Ovarian enzimatik yoksunluk

4) Prematür ovarian yetmezlik

5) Rezistan over sendromu

6) Ovarian tümörler

Gonadal disgenezi Ovarian fonksiyon bozukluğu ve seks kromozomu anomalileri Gonadal gelişimdeki problemler primer veya sekonder amenore ile ortaya çıkabilir Primer Amenore: primer amenore olgularının %30-40 ‘ında streak gonad vardır 45, X Mosaik 46, XX Sekonder Amenore: 46, XX (en sık) Normal fonksiyon için aktif oositte her iki X kromozomunun da bulunması gerekir. Mosaik X’in kısa veya uzun kolunda delesyon 47, XXX 45, X

Ovarian fonksiyon bozukluğu ve seks kromozomu anomalileri

Gonadal gelişimdeki problemler primer veya sekonder amenore ile ortaya çıkabilir

Primer Amenore:

primer amenore olgularının %30-40 ‘ında streak gonad vardır

45, X

Mosaik

46, XX

Sekonder Amenore:

46, XX (en sık)

Normal fonksiyon için aktif oositte her iki X kromozomunun da bulunması gerekir.

Mosaik

X’in kısa veya uzun kolunda delesyon

47, XXX

45, X

Ovarian Nedenler 1) Gonadal Disgenezis: - Germ hücre yokluğu A-Turner Sendromu : Turner sendromlu (45X0) veya mozaisizmli (45X0/XX) hastalarda , germ hücelerinin normal olarak overe migasyonu olmakla birlikte bu hücreler hızlı bir atrezi sürecine girer. Böylece pubertede overde hiçbir oogonia kalmaz.

1) Gonadal Disgenezis:

- Germ hücre yokluğu

A-Turner Sendromu :

Turner sendromlu (45X0) veya mozaisizmli (45X0/XX) hastalarda , germ hücelerinin normal olarak overe migasyonu olmakla birlikte bu hücreler hızlı bir atrezi sürecine girer.

Böylece pubertede overde hiçbir oogonia kalmaz.

Ovarian Nedenler B- Kromozomal mozaisizm: XO/XY, XO/XYY, XO/XY/XYY Gonadektomi (tanı konduğunda) (virilizasyon ve malignensi nedeniyle) C-Saf gonadal disgenezis (bilateral streak gonad): 46XY (Swyer sendromu), Müllerian sistem palpe edilebilir, Testosteron N kadın düzeyinde, Sexuel gelişim yoktur 46XX Perrault Sendromu Normal karyotip Gonadal disgenezi Sensörinöral sağırlık 46 XX gonadal disgenezi olgularında işitme değerlendirmesi yapılmalıdır.

B- Kromozomal mozaisizm:

XO/XY, XO/XYY, XO/XY/XYY

Gonadektomi (tanı konduğunda) (virilizasyon ve malignensi nedeniyle)

C-Saf gonadal disgenezis (bilateral streak gonad):

46XY (Swyer sendromu),

Müllerian sistem palpe edilebilir,

Testosteron N kadın düzeyinde,

Sexuel gelişim yoktur

46XX Perrault Sendromu

Normal karyotip

Gonadal disgenezi

Sensörinöral sağırlık

46 XX gonadal disgenezi olgularında işitme

değerlendirmesi yapılmalıdır.

Ovarian Nedenler 2) Prematür ovarian yetmezlik Ovarium foliküllerinin 40 yaşından önce tüketilmesi 30 yaş altında k aryotip tayini İdiopatik yetmezlik Otoimmün nedenler Enfeksiyon (örn.Kabakulak ooforiti) Kanser kemoterapisi (reversibl , alkilleyici ajanlar örn cyclofosfamid, methotrexat, fluorourasil ) Radyasyon yıkımı (irreversibl , yaş, doz ) Erken ovarium yetmezliğinde HRT

2) Prematür ovarian yetmezlik

Ovarium foliküllerinin 40 yaşından önce tüketilmesi

30 yaş altında k aryotip tayini

İdiopatik yetmezlik

Otoimmün nedenler

Enfeksiyon (örn.Kabakulak ooforiti)

Kanser kemoterapisi (reversibl , alkilleyici ajanlar örn cyclofosfamid, methotrexat, fluorourasil )

Radyasyon yıkımı (irreversibl , yaş, doz )

Erken ovarium yetmezliğinde HRT

Ovarian Nedenler 3) Rezistan over sendromu Gonadotropinler yüksek olmasına rağmen uyarılmamış foliküller mevcuttur. Otoimmün hastalık bulgusu yoktur. Over biopsi: foliküller mevcut, lenfositik infiltrasyon yok.

3) Rezistan over sendromu

Gonadotropinler yüksek olmasına rağmen uyarılmamış foliküller mevcuttur.

Otoimmün hastalık bulgusu yoktur.

Over biopsi: foliküller mevcut,

lenfositik infiltrasyon yok.

Ovarian Nedenler- Tanı Seksüel infantizmi olan tüm primer amenore vakaları Estrojen yokluğu bulguları olan tüm sekonder amenoreli vakalar 4-6 hafta aralıklarla bakılan FSH >40IU/L (en az 4 kez) 30 yaş altında karyotip tayini

Seksüel infantizmi olan tüm primer amenore vakaları

Estrojen yokluğu bulguları olan tüm sekonder amenoreli vakalar

4-6 hafta aralıklarla bakılan

FSH >40IU/L (en az 4 kez)

30 yaş altında karyotip tayini

Ovarian Nedenler- Tanı Y kromozomu %25 Malign transformasyon! Gonadal doku eksizyonu . Ovarian enzim defekti? 17-alfa hidroksiprogesteron seviyesi TFT, otoimmün antikor seviyeleri

Y kromozomu %25

Malign transformasyon!

Gonadal doku eksizyonu

. Ovarian enzim defekti?

17-alfa hidroksiprogesteron seviyesi

TFT, otoimmün antikor seviyeleri

Ovarian Nedenler-Tedavi Estrojen- progesteron replasmanı 17-alfa hidroksilaz eksikliği olanlarda glukokortkoid replasmanı

Estrojen- progesteron replasmanı

17-alfa hidroksilaz eksikliği olanlarda glukokortkoid replasmanı

SSS Nedenleri A) Hipofizer Nedenler Tümörler Prolaktinoma Kraniofarenjioma İnflamasyon , infiltrasyon Sarkoidoz Hiperprolaktinemi Boş sella sendromu Arterial anevrizma Sheehan Sendromu B)Hipotalamik Nedenler Kronik anovulasyon,östrojen var Polikistik over sendromu Tiroid disfonksiyonu Adrenal Hastalıklar (Cushinghastalığı/sendromu, erişkin adrenal hiperplazi) Kronik anovulasyon ,östrojen yok (Hipogonadotropik hipogonadizm) Tümörler Enfeksiyon ve diğer hastalıklar (Kallman sendromu, tbc, sifilz, sarkoidoz) Fonksiyonel (Stres, kilo kaybı, malnütrisyon, psikolojik faktörler, egersiz )

A) Hipofizer Nedenler

Tümörler

Prolaktinoma

Kraniofarenjioma

İnflamasyon , infiltrasyon

Sarkoidoz

Hiperprolaktinemi

Boş sella sendromu

Arterial anevrizma

Sheehan Sendromu

B)Hipotalamik Nedenler

Kronik anovulasyon,östrojen var

Polikistik over sendromu

Tiroid disfonksiyonu

Adrenal Hastalıklar

(Cushinghastalığı/sendromu,

erişkin adrenal hiperplazi)

Kronik anovulasyon ,östrojen yok

(Hipogonadotropik hipogonadizm)

Tümörler

Enfeksiyon ve diğer hastalıklar

(Kallman sendromu, tbc, sifilz,

sarkoidoz)

Fonksiyonel

(Stres, kilo kaybı, malnütrisyon,

psikolojik faktörler, egersiz )

Hipofiz Hastalıkları 1) Tümörler En sık görülen hipofiz tümörleri : -Prolaktin salgılayan tümörler (%50) -Nonfonksiyone tümörler ACTH salgılan tümörler, GH salgılayan tümörler (nadir) 2) İnflamasyon , infiltrasyon 3) Hiperprolaktinemi -insidans %10 >100ng/ml  pitüiter adenom <100ng/ml  karaciğer,böbrek hastalığı; ilaçlar (antidepresan,antipsikotik);hipotiroidi Bitemporal hemianopsi 1000 ng/ml  lokal invaziv tümör 2000-3000ng/ml  kavernöz sinüs invazyonu -MRI

1) Tümörler

En sık görülen hipofiz tümörleri :

-Prolaktin salgılayan tümörler (%50)

-Nonfonksiyone tümörler

ACTH salgılan tümörler, GH salgılayan tümörler (nadir)

2) İnflamasyon , infiltrasyon

3) Hiperprolaktinemi

-insidans %10

>100ng/ml  pitüiter adenom

<100ng/ml  karaciğer,böbrek hastalığı; ilaçlar

(antidepresan,antipsikotik);hipotiroidi

Bitemporal hemianopsi

1000 ng/ml  lokal invaziv tümör

2000-3000ng/ml  kavernöz sinüs invazyonu

-MRI

Hipofiz hastalıkları 4) Boş sella sendromu Sellar diafram konjenital olarak inkomplet gelişmiştir. Cerrahi, RT, hipofiz tümör enfarktı sonrası gelişebilir 5) Sheehan Sendromu Obstetrik kanama Parsiyel veya komplet hipofizer yetmezlik Amenore, laktasyon kaybı, genital ve aksiller kıllanma kaybı Uygun hormon replasmanı

4) Boş sella sendromu

Sellar diafram konjenital olarak inkomplet gelişmiştir.

Cerrahi, RT, hipofiz tümör enfarktı sonrası gelişebilir

5) Sheehan Sendromu

Obstetrik kanama

Parsiyel veya komplet hipofizer yetmezlik

Amenore, laktasyon kaybı, genital ve aksiller kıllanma kaybı

Uygun hormon replasmanı

Hipotalamik faktörler Fonksiyonel hipotalamik amenore Kilo kaybı, yeme bozuklukları Egzersiz, stres Ağır ve uzun süren kronik hastalıklar 2) GnRH sekresyon ve etkisinde bozukluk 3) Leptin, leptin resp, GnRH resp. 4) Multiple hipotalamik hormon eksikliği 5) Kallman Sendromu 6) Tümör, radyasyon, travma 7) Enfeksiyon (Tbc, menenjit, ensefalit)

Fonksiyonel hipotalamik amenore

Kilo kaybı, yeme bozuklukları

Egzersiz, stres

Ağır ve uzun süren kronik hastalıklar

2) GnRH sekresyon ve etkisinde bozukluk

3) Leptin, leptin resp, GnRH resp.

4) Multiple hipotalamik hormon eksikliği

5) Kallman Sendromu

6) Tümör, radyasyon, travma

7) Enfeksiyon

(Tbc, menenjit, ensefalit)

Hiperandrojenizm Polikistik over sendromu (PCOS) Adrenal Hastalıklar Cushing Sendromu Geç başlangıçlı KAH Over tümörleri ve adrenal tümörler

Polikistik over sendromu (PCOS)

Adrenal Hastalıklar

Cushing Sendromu

Geç başlangıçlı KAH

Over tümörleri ve adrenal tümörler

PCOS Kalın kapsül, İyi gelişmiş stroma Multipl çatlamamış küçük foliküller Yüksek androjenler, Hirsutismus O bezite Androjenler yağ dokusunda östrojenlere çevrilir Yüksek östrojen LH/FSH oranını yükseltir Androjen üretimi artar, foliküler atrezi hızlanır

Kalın kapsül, İyi gelişmiş stroma

Multipl çatlamamış küçük foliküller

Yüksek androjenler, Hirsutismus

O bezite

Androjenler yağ dokusunda östrojenlere çevrilir

Yüksek östrojen LH/FSH oranını yükseltir

Androjen üretimi artar, foliküler atrezi hızlanır

Konstitüsyonel Puberte Gecikmesi Aile öyküsü Kızlarda erkeklerden daha nadir Kısa boy, zayıf, kemik yaşı geriliği Diğer nedenler ekarte edilmeli Tedavi gerekmez

Aile öyküsü

Kızlarda erkeklerden daha nadir

Kısa boy, zayıf, kemik yaşı geriliği

Diğer nedenler ekarte edilmeli

Tedavi gerekmez

Tanısal Yaklaşım Öykü Fizik Muayene Laboratuar İncelemeleri USG

Öykü

Fizik Muayene

Laboratuar İncelemeleri

USG

Anamnez Ağır egzersiz, kilo kaybı, kronik hastalık, SSS cerrahisi, travma, radyoterapi  Hipotalamik nedenler Ailede geç büyüme ve puberte öyküsü  Konstitüsyonel puberte gecikmesi Boy kısalığı ve dismorfik bulgular  Turner sendromu

Ağır egzersiz, kilo kaybı, kronik hastalık, SSS cerrahisi, travma, radyoterapi  Hipotalamik nedenler

Ailede geç büyüme ve puberte öyküsü  Konstitüsyonel puberte gecikmesi

Boy kısalığı ve dismorfik bulgular 

Turner sendromu

Anamnez Galaktore, baş ağrısı, görme bozukluğu  Pitüiter tümör Hirsutizm, akne ,virilizasyon  PCOD, KAH, Cushing sendromu Pubik ve aksiller kıllanma yokluğu  Androjen rezistansı Siklik karın ağrısı  Akımda obstrüksiyon Hipotiroidi semptomları  Hipotiroidi

Galaktore, baş ağrısı, görme bozukluğu  Pitüiter tümör

Hirsutizm, akne ,virilizasyon  PCOD, KAH, Cushing sendromu

Pubik ve aksiller kıllanma yokluğu  Androjen rezistansı

Siklik karın ağrısı  Akımda obstrüksiyon

Hipotiroidi semptomları  Hipotiroidi

Fizik Muayene Antropometrik ölçümler, VKİ Tanner puberte evresi Dismorfik bulgular Ciltte hiperpigmentasyon veya vitiligo Tiroid muayenesi

Antropometrik ölçümler, VKİ

Tanner puberte evresi

Dismorfik bulgular

Ciltte hiperpigmentasyon veya vitiligo

Tiroid muayenesi

Fizik Muayene Stria, bufalo hump, hipertansiyon Virilizasyon Kıllanma azlığı veya fazlalığı İmperfore hymen, transvers vajinal septum Kliteromegali, ambigius genitalya, gonadların palpe edilmesi

Stria, bufalo hump, hipertansiyon

Virilizasyon

Kıllanma azlığı veya fazlalığı

İmperfore hymen, transvers vajinal septum

Kliteromegali, ambigius genitalya, gonadların palpe edilmesi

Laboratuar tetkikleri Müllerian yapıların mevcudiyeti USG (Uterus, overler ve serviks) Uterus mevcut değilse Karyotip Testesteron Uterus mevcut ise FSH (Yüksek ise karyotip) PRL TSH Androjen

Müllerian yapıların mevcudiyeti

USG (Uterus, overler ve serviks)

Uterus mevcut değilse

Karyotip

Testesteron

Uterus mevcut ise

FSH (Yüksek ise karyotip)

PRL

TSH

Androjen

Primer Amenore Değerlendirmesi Meme gelişimi FSH düzeyi Uterus varlığı

Meme gelişimi

FSH düzeyi

Uterus varlığı

Primer Amenore Meme gelişimi(-) FSH yüksek Meme gelişimi(+) uterus(-) FSH normal Meme gelişimi(+) uterus(+) FSH normal Gonadal disgenezi Androjen resistansı Müllerian agenezis Akımda obstrüksiyon Sekonder amenore nedenleri

Sekonder Amenore Değerlendirmesi B hcg : Gebelik Vücut ağırlığı : Obezite, ileri derecede zayıflık Prolaktin yüksekliği: Prolaktinoma, diğer sebepleri FSH yüksekliği: Over yetmezliği Testesteron yüksekliği : <200ng/ml over kökenli hiperandrojenizm >200g/ml over veya adrenal kökenli tümörler TSH yüksekliği: Hipotiroidizm

B hcg :

Gebelik

Vücut ağırlığı :

Obezite,

ileri derecede zayıflık

Prolaktin yüksekliği:

Prolaktinoma,

diğer sebepleri

FSH yüksekliği:

Over yetmezliği

Testesteron yüksekliği :

<200ng/ml over kökenli hiperandrojenizm

>200g/ml over veya adrenal kökenli tümörler

TSH yüksekliği:

Hipotiroidizm

Primer Amenore Sekonder seks karakterleri araştırılır Gelişmiş Gelişmemiş USG FSH,LH ölçümü Uterus(+) Uterus(-) Düşük Yüksek Obstrüksiyon Karyotip analizi Hipogonadotropik Hipergonadotropik Sek.Amenore 46XX 46XY hipogonadizm hipogonadizm nedenleri Müllerian Androjen Karyotip analizi agenezis rezistansı 46XX 45XO Prematür Turner over yetmezliği

Primer Amenore

Sekonder seks karakterleri araştırılır

Gelişmiş Gelişmemiş

USG FSH,LH ölçümü

Uterus(+) Uterus(-) Düşük Yüksek

Obstrüksiyon Karyotip analizi

Hipogonadotropik Hipergonadotropik

Sek.Amenore 46XX 46XY hipogonadizm hipogonadizm

nedenleri

Müllerian Androjen Karyotip analizi

agenezis rezistansı

46XX 45XO

Prematür Turner

over yetmezliği

Sekonder Amenore Gebelik testi negatif FSH, TSH, PRL TSH ( ) FSH ( ) FSH(N)veya( ) PRL ( ) Hipotiroidizm Hipergonadotrpik Hirsutizm(+) Hirsutizm(-) Prolaktinoma hipogonadizm PCOS Hipogonadotropik KAH hipogonadizm Tümör

Sekonder Amenore

Gebelik testi negatif

FSH, TSH, PRL

TSH ( ) FSH ( ) FSH(N)veya( ) PRL ( )

Hipotiroidizm Hipergonadotrpik Hirsutizm(+) Hirsutizm(-) Prolaktinoma

hipogonadizm

PCOS Hipogonadotropik

KAH hipogonadizm

Tümör

Amenore Galaktore TSH,PRL,PCT TSH,PRL,MRI(?) TSH( ) PCT(+) PCT(-) Hipotiroidizm PRL(N),TSH(N) PRL>100 EPCT Anovulasyon MRI EPCT(+) EPCT(-) FSH,LH Endorgan sorunu ( ) , (N) ( ) MRI Ovarian yetmezlik Hipotalamik Amenore

Amenore Galaktore

TSH,PRL,PCT TSH,PRL,MRI(?)

TSH( ) PCT(+) PCT(-)

Hipotiroidizm PRL(N),TSH(N) PRL>100 EPCT

Anovulasyon MRI EPCT(+) EPCT(-)

FSH,LH Endorgan

sorunu

( ) , (N) ( )

MRI Ovarian yetmezlik

Hipotalamik

Amenore

TEDAVİ 1- OVULASYON İNDÜKSİYONU (FERTİLİTE İSTEĞİ) A-Hipofizer makroadenomlu Amenore-Galaktoreli hastada Cerrahi tedavi Bromocriptin /Kabergolin ile tedavi B- Mikroadenomlu Amenore-Galaktoreli hastada Bromocriptin /Kabergolin C- Hipotiroidili hastada Tiroid replasman tedavisi D- Primer Ovaria n Yetmezlikli hastalarda Otoimmun ooforitisli hastalarda kortikosteroid Y kromozomlu hastada ooforektomi (Tümör riski )

1- OVULASYON İNDÜKSİYONU (FERTİLİTE İSTEĞİ)

A-Hipofizer makroadenomlu Amenore-Galaktoreli hastada

Cerrahi tedavi

Bromocriptin /Kabergolin ile tedavi

B- Mikroadenomlu Amenore-Galaktoreli hastada

Bromocriptin /Kabergolin

C- Hipotiroidili hastada

Tiroid replasman tedavisi

D- Primer Ovaria n Yetmezlikli hastalarda

Otoimmun ooforitisli hastalarda kortikosteroid

Y kromozomlu hastada ooforektomi (Tümör riski )

TEDAVİ 1- OVULASYON İNDÜKSİYONU ( Devam ) D- Progesteron test (-) hastalarda LH ve FSH seviyeleri yüksek değildir Klomifen sitrat 150-250 mg/5 gün Cevap alınamaz ise hMG Gereğinde her ikisi kombine edilir E- Progesteron test (+) hastalarda Klomifen sitrat iyi cevap verir 50 mg/5 gün, maksimum 250 mg/5 gün Androjenler yüksek ise kortikosteroidler ilave edilir Cevap yok ise hMG verilir PKO vakalarında cerrahi olarak wedge rezeksiyon

1- OVULASYON İNDÜKSİYONU ( Devam )

D- Progesteron test (-) hastalarda

LH ve FSH seviyeleri yüksek değildir

Klomifen sitrat 150-250 mg/5 gün

Cevap alınamaz ise hMG

Gereğinde her ikisi kombine edilir

E- Progesteron test (+) hastalarda

Klomifen sitrat iyi cevap verir

50 mg/5 gün, maksimum 250 mg/5 gün

Androjenler yüksek ise kortikosteroidler ilave edilir

Cevap yok ise hMG verilir

PKO vakalarında cerrahi olarak wedge rezeksiyon

TEDAVİ 2- OVULASYON İNDÜKSİYONU ARZU ETMEYEN , FERTİLİTE İSTEĞİ OLMAYAN HASTALARDA A- HRT B- Oral kontraseptifler C- Progesteron test (+) ise yalnız progesteron

2- OVULASYON İNDÜKSİYONU ARZU ETMEYEN ,

FERTİLİTE İSTEĞİ OLMAYAN HASTALARDA

A- HRT

B- Oral kontraseptifler

C- Progesteron test (+) ise yalnız progesteron

KOMPLİKASYONLAR Hipoöstrojenik hastalarda osteoporoz ve fraktür Progesteron test (+) ise hiperplazi ve karsinom

Hipoöstrojenik hastalarda osteoporoz ve fraktür

Progesteron test (+) ise hiperplazi ve karsinom

PROGNOZ Prognoz iyidir Pek çok hipotalamik amenoreli hastada spontan menstrüel siklus başlayabilir Bromocriptin /Kabergolin , Klomifen sitrat, Kortikosteroidler, hMG ve LHRH ile ovulasyon indüksiyonları oldukça başarılıdır

Prognoz iyidir

Pek çok hipotalamik amenoreli hastada spontan menstrüel siklus başlayabilir

Bromocriptin /Kabergolin , Klomifen sitrat, Kortikosteroidler, hMG ve LHRH ile ovulasyon indüksiyonları oldukça başarılıdır

Add a comment

Related pages

ADET GÖREMEME (AMENORE) - jinekolojivegebelik.com

Amenore'yi ikiye ayırmak gerekir: 14 yaşına gelmiş ve meme gelişimi veya pubik tüylenme gibi sekonder seks karekterleri gelişmemiş bir genç ...
Read more

Anne sütü - www.jinekolojivegebelik.com

Information about Anne sütü - www.jinekolojivegebelik.com. Published on March 4, 2008. Author: jinekolojivegebelik. Source: slideshare.net. Description ...
Read more