Ambrus Attila József: Néhány szó a PTE Egyetemi Könyvtár Központi Könyvtárának számítógépes hálózatáról

43 %
57 %
Information about Ambrus Attila József: Néhány szó a PTE Egyetemi Könyvtár Központi...
Education

Published on October 8, 2009

Author: ambrusa

Source: slideshare.net

Description

Pécsi Tudományegyetem
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
Hálózati ismeretek (könyvtári informatika III.)

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar INFKBA06-L – Hálózati ismeretek (könyvtári informatika III.) Knoch László Néhány szó a PTE Egyetemi Könyvtár Központi Könyvtárának számítógépes hálózatáról Ambrus Attila József Informatikus könyvtáros – AL – 2. évfolyam. 2. félév Pécs, 2009. május 10.

Bevezetés Dolgozatunkban szeretnénk rövid bemutatást adni a PTE Egyetemi Könyvtár Központi Könyvtárának számítógépes hálózatának, csomópontjainak összekapcsolásáról, azaz a hálózat topológiájáról, felépítéséről. Hálózati topológiánk A Központi Könyvtár számítógépes hálózatának kiépítésekor a fő szempont a csomópontok közötti kapcsolatok kiépítettsége, a kommunikáció sebessége és az adat-továbbítás megbízhatósága volt. Ezért a leginkább megfelelőként a teljesen összekapcsolt (fully connected) hálózat jöhetett szóba. Így a rendszert alkotó összes csomópont között közvetlen kapcsolat létrehozására nyílt mód. Természetesen ezzel szemben állt a kapcsolat kiépítésének magas költsége, ami négyzetesen arányos volt a csomópontok számával. Ezzel a hálózati kiépítéssel a kommunikáció gyorssá vált, hiszen csak egy csatornára volt szükség az üzenetnek a címzetthez való juttatásához. A hálózat roppant megbízhatóvá vált, mert a közvetlen csatorna meghibásodása esetén két csomópont között sok egyéb csomópontot érintő útvonal jöhetett létre. Az így létrehozott csillag-topológia rugalmas hálózatot biztosított. Maguk a hálózat végpontjai könnyen bővíthetők, viszonylag kis költséggel telepíthetők. Emellett a megoldás mellett szólt még az a tényező is, hogy az épületben lévő egyéb telefon- és épület-felügyeleti kábelezés is a rendszer részévé válhatott. Az épületben több helyen elhelyeztünk kapcsolóeszközöket (switch), így a kapcsolt hálózatok modernitását kihasználva a számítógépes kommunikáció még gyorsabbá vált, hiszen a kapcsolók a csomópontok közötti hálózat kialakítását a hálózatban adott pillanatban található csomagoknak megfelelően alakítják ki, a feladókat közvetlenül összekötve a vevőkkel. Ily módon a kapcsolt topológia az állomások között olyan pont-pont kapcsolatot valósít meg, mely dinamikusan változtatható az adatátviteli igényeknek megfelelően. Előnye továbbá, hogy a hálózat kiépítésének költségét a sima csillag-topológiához képest csak a kapcsolóeszköz beépítése 1

növeli. Tehát könyvtárunkban a kommunikáció sebessége nagyságrendekkel növekedett, mivel egyszerre kevés eszköz használja ugyanazt a vonalat, és az állomások a kapcsolón keresztül pont-pont módon köthetők össze. A hálózat mérete Könyvtári számítógépes hálózatunk a PTE-vel összekötött, de független hálózat; kiterjedése szempontjából városi [MAN], de tulajdonképpen kiterjedt [WAN] hálózatnak mondható, ugyanis a különböző karokon (más és más városrészekben) lévő fiókkönyvtárakat is összeköti. Az Egyetemi Könyvtárhoz csak később csatlakozott a szekszárdi Kar könyvtára, így vált számítógépes hálózatunk az utóbbi időben WAN-ná. A hálózati modellünk Könyvtárunkban kliens-szerver (ügyfél-kiszolgáló) modellt használunk. Ez a modell két számítógépes program közötti kapcsolatot ír le, ahol az egyik program egy szolgáltatást kér a másiktól, amely eleget tesz a kérésnek. A szolgáltatást kérő programot kliensnek nevezzük, azt a programot pedig, amelyik a szolgáltatást nyújtja, szervernek. A kliens-szerver kapcsolat szerepe főként hálózati környezetben jelentős, ahol a programok egymástól fizikailag is távol, különböző számítógépeken futnak. Hálózatunkban azonban használjuk a peer to peer modellt is, melynek lényege, hogy a hálózat bizonyos részeit egyenrangú gépek alkotják. Mindenki szerver és munkaállomás egyszerre, az egyes perifériák minden felhasználó számára hozzáférhetőek, az adatok több helyen tárolhatóak. Ez a hálózati nyomtatás előnyeit használja ki. Így nem szükséges minden munkaállomás mellé egy nyomtatót is telepíteni, hanem elegendő egy szobában egy nyomtató, vagy egy emeleten egy központi nyomtatót elhelyezni. Könyvtárunkban a legelterjedtebb hálózati protokollt használjuk (TCP/IP) 2

Kábelezésünk A Szepesy Ignác utcai bejáratnál jön be az épületbe a PTE gerincvezetéke, mely a magasföldszinti közlekedő folyosón végighaladva jut el a szerverszobába. A szerverszoba egy elkülönített helyiség, mely a túlmelegedés miatt állandó légkondicionálást igényel. A kábelezés egy része a magasföldszinti irodákba fut be, míg a többi a mennyezeten át jut fel az 1. emeleti könyvkiválasztó és folyóiratolvasó terembe. Innen a 2. emeleti könyvraktárba futnak a kábelek, majd a 3. emeleti tetőtérben lévő irodákba és az Informatika Oktató Kabinetbe. A számítógépes hálózat bővítési lehetőségei Ahhoz, hogy a fejlett európai követelményrendszernek megfeleljen az intézet számítógépes/információs infrastruktúrája, fontos lenne annak bővítése, modernizálása. Ehhez elsősorban a helyenként elavult hardver- feltételrendszert kellene megújítani. Ez magában foglalhatná a munkaállomások modernizálását és a központi szervergépek erősebb teljesítményű gépcseréjét, és az adatelosztó routerek és switch-ek nagyobb teljesítményű, több bemenetes modellekkel való helyettesítését. A hálózati végpontok növelése is szükségessé vált. A telepített munkaállomások mellett a felhasználók manapság már saját hordozható gépeiket is szeretnék használni a könyvtár területén, ezért fontos a megfelelő wifi szolgáltatás beindítása is. Főleg a 2. sz. mellékleten látható olvasóteremben kellene a hálózati végpontokat bővíteni, mert jelenleg ennek a teremnek a hálózattal való ellátottsága nagyon gyenge. Ez a fejlesztés szükségessé tenné továbbá a 220 V-os tápcsatlakoztatókkal való bővítést is. A fenti javaslatok figyelembevételével a könyvtár informatikailag modernebbé vállhatna, segítve ezzel a feldolgozó munkát, a szolgáltatatás minőségét és a látogatók elégedettségét is. 3

Szervereink Tűzfal hw: IBM kompatibilis PC os: Devil-Linux 1.2.14-i686-SMP, GNU/Linux 2.4.35.2 #1 SMP i686 GenuineIntel cpu: 1db Intel(R) Celeron(R) D CPU 3.33GHz mem: 1GB RAM Corvina szerver hw: SUN Enterprise 3500 os: Solaris, SunOS 5.8 Generic_117350-04 sun4u sparc SUNW,Ultra- Enterprise cpu: mem: 2GB RAM Tartalék Corvina szerver hw: SUN Ultra Enterprise 3000 os: Solaris, SunOS 5.8 Generic_117350-16 sun4u sparc SUNW,Ultra- Enterprise cpu: mem: 1GB RAM HP szerver 1 hw: HP Proliant DL360 os: Debian 4.0 Etch, GNU/Linux 2.6.17.5-skas3-v9-pre9 #1 SMP PREEMPT i686 cpu: 2db Intel(R) Xeon(TM) DualCore CPU 3.40GHz mem: 4GB RAM HP szerver 2 hw: HP Prolianr DL360G5 os: Debian 4.0 Etch, GNU /Linux 2.6.18-6-xen-vserver-686 #1 SMP i686 cpu: 2db Intel(R) Xeon(R) QuadCore CPU E5310 @ 1.60GHz mem: 4GB RAM Oracle XE szerver hw: IBM kompatibilis PC os: Debian 4.0 Etch, GNU/Linux 2.6.18-5-686 #1 SMP i686 cpu: 2db Intel(R) Pentium(R) III CPU family 1133MHz mem: 1GB RAM A mellékletek a 2000. július 28-án kelt átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz csatolt dokumentumok másolatai. 4

Ajánlott irodalom: Barabási Albert László: Behálózva – A hálózatok új tudománya. Helikon Kiadó, Budapest, 2008. Bártfai Barnabás: Hálózatépítés otthonra és kisirodába. BBS-Info Kft., 2005. Chinn, W. G. – Steenrod, N. E.: Bevezetés a topológiába. Gondolat Kiadó, Budapest, 1980. Császár Ákos: Bevezetés az általános topológiába. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974. Csórián Sándor: Számítógépes hálózatok. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1999. Englert Tamás: Hálózati szoftverek. LSI Oktatóközpont, 2005. Ferrero, Alexis: Az örök Ethernet. Szak Kiadó, Budapest, 2001. Gál Tamás, Szabó Levente, Szerényi László: Rendszerfelügyelet rendszergazdáknak. Szak Kiadó, Budapest, 2007. Geier, Jim: Vezeték nélküli hálózatok – Tempo. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2005. Hudson, K. – Stewart, J. M. – Tittel, E.: Hálózati ismeretek. Kiskapu Kiadó, Budapest, 1999. Kis Balázs – Szalay Márton: Windows server 2008 rendszergazdáknak. Szak Kiadó, Budapest, 2008. Kónya László: Számítógép-hálózatok. LSI Oktatóközpont, 1999. Kovács Péter: Számítógép-hálózatok. ComputerBooks Kft., Budapest, 2003. Kún Gergely: Helyi számítógép-hálózatok – Panem Praktikus Informatika. Panem Kft., Budapest, 2004. Kurose, James F. – Ross, Keith W.: Számítógép-hálózatok működése – Alkalmazásorientált megközelítés. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2008. McMahon, Richard A.: PC hálózatok a gyakorlatban + CD-ROM – Tempo. Panem Könyvkiadó, 2004. Miller, Michael: Drót nélküli hálózat Windows Vistával. Kiskapu Kft., Budapest, 2008. Norton, Peter: A hálózati biztonság alapjairól. Kiskapu Kiadó, Budapest, 2000. Reynders, Deon – Wright, Edwin: TCP/IP és Ethernet hálózatok a gyakorlatban. Kiskapu Kft., Budapest, 2005. Stanek, R. William: Windows Server 2008 – A rendszergazda zsebkönyve. Szak Kiadó, Budapest, 2008. Tanenbaum, Andrew S.: Számítógép-hálózatok. Panem Kiadó Kft., Budapest, 2004. Z. Karvalics László: Fogpiszkáló a hálózaton (írások az internetről). Prím Kiadó, Budapest, 2000. · A fedőlapon a Csili Művelődési Központ weboldalán található illusztráció látható. URL: http://www.csili.hu/tiny_img/konyv.gif (Letöltés: 2009. 05. 01.) 5

Központi Könyvtár, IP-telefonok Router 2641 Tűzfal D-Link 3Com DES-1026G OfficeConnect 26 port EDIMAX 5 port switch Hub 8 2651 2649 192.168.1.43 3Com Switch 3300 2669 192.168.1.46 12 port 2650 2652 EDIMAX 9 port hub 2638 3Com SuperStack II Központ Hub 500 192.168.1.40 3Com Switch 3300 2654 12 port

PTE Egyetemi Könyvtár hálózati struktúra 1. épület 3. épület Tetőtér 50 végpont I. Emelet 4 felszálló 8 végpont II. Emelet 5 végpont 2 felszálló 4 felszálló I. Emelet 70 végpont 8 felszálló Földszint Földszint 4 végpont 40 végpont Router Szerver  2 felszálló szoba UPNET

PTE Egyetemi Könyvtár hálózati struktúra D­Link DES­1026G 26 port 3Com SuperStack  Cisco Catalyst 2950 24 port Dual Speed II Hub 500 12 port D­Link DES­1008D 8port 3Com OfficeConnect 8port 3Com SuperStack 3 D­Link DES­1024R+ 24port  3Com Baseline Switch 2024  24port 3Com 3Com SuperStack II Switch 3300 Hub 500 12 port TK OfficeConnect 3Com Hub 8 (Telefonközpont) Router Tűzfal Szerverek 3Com Switch 3300 12 port UPNET 193.6.50.160/255.255.255.224 129.168.1.0/255.255.255.0   INTRANET

Add a comment

Related presentations