Ambrus Attila József: Elektronikus szaktájékoztatási stratégia ismertetése

50 %
50 %
Information about Ambrus Attila József: Elektronikus szaktájékoztatási stratégia ismertetése
Education

Published on October 8, 2009

Author: ambrusa

Source: slideshare.net

Description

Pécsi Tudományegyetem
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
Tájékoztatás- információforrások III.

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar INFKBA05-L – Tájékoztatás- információforrások III. Sipos Anna Magdolna Elektronikus szaktájékoztatási stratégia ismertetése Ambrus Attila József Informatikus könyvtáros – AL – 2. évfolyam. 2. félév Pécs, 2009. június 10.

Feladat: Két kihúzott és egy, a szakdolgozati témához illeszkedő téma szaktájékoztatási stratégiáját ismertetni. Felhasználandó adatbázis-csomagok: EBSCOhost, EISZ I. téma: Az abortáció veszélye az AIDS-betegeknél II. téma: A nemek közötti különbözőségek kutatása az orvostudományban III. téma: Elektronikus könyvek használata az oktatásban I. téma: Az abortáció veszélye az AIDS-betegeknél Az első téma, amelyhez megpróbáltam információkat gyűjteni, meglehetősen összetett. Mivel a témában nem vagyok járatos, ezért olyan magyar nyelvű tanulmányokat próbáltam keresni az interneten, amelyek támpontot adnak (először magyar nyelven) a téma lényegét illetően. Arra gondoltam, hogy ezt követően jobban tudok majd kulcsszavakat alkotni a tárgyszavas kereséshez, azonban elég kevés információt sikerült így összegyűjtenem. Főleg fórumbejegyzéseket és „amatőr” hozzászólásokat sikerült találnom. (Ennek többek között valószínűleg az is oka lehet, hogy Magyarországon ez az orvosi probléma szerencsére ritka, ezért kevéssé kutatott, másrészt talán az is, hogy magyar nyelvű (orvosi) folyóirataink elektronikus elérése ma még korlátozott. Sajnos, a Google Scholar sem vezetett túl sok eredményhez, ha magyar keresőszavakkal dolgoztam ("AIDS" + "abortusz" stb.). Ez után beírtam ugyanezeket a szavakat angolul ("AIDS" + "abortion"), ám a találatok szinte kivétel nélkül olyan cikkekre és könyvekre mutattak, amelyek témája az, hogy milyen egészségügyi problémát jelent (különösen a világ fejlődő országaiban) mind az AIDS, mind pedig az abortusz. Túlnyomórészt nem arról szóltak tehát az így megtalált anyagok, hogy az AIDS betegeknél milyen nagy veszélyt jelent az abortáció. Néhány anyag azonban még a túl tág keresés ellenére is adott némi támpontot a továbblépéshez. Például a google books anyagai között a Sachedov szerkesztette, 1988-as kiadású „International handbook on abortion”. Ezt követően megpróbálkoztam azzal, hogy – a fellelt szöveges anyagokat is felhasználva – 15-20, a témához feltételezéseim szerint köthető angol 1

keresőszót gyűjtöttem. (Például: pregnancy, complication, therapeutic abortion, pre-natal examination, antenatal care, embryo, foetus, terminate the pregnancy, procure an abortion, get rid of a baby, amniotic fluid stb.) Ezeknek az angol kifejezéseknek a használatakor a Google Scholar sok esetben az új szolgáltatásának köszönhetően egyenesen a „EBSCOhost Full Text”-hez irányított. A találatokat például az alábbi keresőszavakkal szűkítettem: "AIDS" + "abortion" + "complication" + "pregnancy" + "examination" + "terminate the pregnancy" + "prenatal". Keresés az EBSCOhost felületen (http://web.ebscohost.com) Beléptem az EBSCOhost nyitófelületére, majd kiválasztottam azokat az adatbázisokat, amelyek a témához illő találatokat adhatnak: · Academic Search Complete · MEDLINE · MasterFILE Premier · MasterFILE Premier · Health Source: Nursing/Academic Edition A többi adatbázist nem jelöltem meg, mert úgy véltem, hogy azok félrevinnének a keresés folyamán. Továbblépés után az „Összetett keresés” menüpontra klikkeltem. A keresőmezőbe beírtam: "AIDS" AND "Women". Az erre adott találatok száma 32742 volt. Mivel előzőleg utánanéztem, hogy az AIDS fertőzésről mikor tudósítottak először (1981-ben), ezért az adatbázis keresőjénél az időcsúszkát átállítottam 1980-tól napjainkig, majd frissítettem a találatokat. A találatok száma így 32489 volt. Mivel a találati lista nem sokat szűkült, ezért rájöttem, hogy ez így nem jó, hiszen a legelső keresésnél hiába volt az időcsúszka a kezdetekhez igazítva, a program kilistázott találatokként már eleve mindenképpen csak az 1980 2

utáni idők dokumentumait dobta ki, hiszen ezen évszám előtt nem is születhettek a témába vágó tudósítások. Következő lépésben a kereső mezőbe beírtam ezt: "AIDS and Women", majd a második mezőbe az "Abortion" keresőszót írtam be, úgy hogy a két kifejezés között az AND operátort használtam. A találatok száma így 746 volt. Az EBSCOhost felület baloldali függőleges menüsávjában megnéztem az adatbázisok szerinti találati listák számát is, amiből kiderült számomra, hogy a MEDLINE (573) adatbázis mellett az általános Academic Search Complete (248) adott még érdemleges találatokat. (A dokumentumok közötti átfedések miatt, több adatbázisban is megtalálhatóak lehetnek az egyes találatok.) A keresést újraindítottam, és a "AIDS and women"-t kiegészítettem egy "Abortion and complications" kifejezéssel. A találatok száma így 136 volt. Ismét megnéztem az EBSCOhost felület baloldali függőleges menüsávjában az adatbázisok szerinti találati listák számát, és már csak a MEDLINE (124) maradt „versenyben”. A többi adatbázis csak pár találatot mutatott, így azokat átnéztem egyenként és kiválasztottam a témához kapcsolható találatokat. Azokat a találatokat, melyek relevánsak lehettek a keresésünk szempontjából, az „Add to folder” opció segítségével mappába mentettem. Ehhez a találatokra kattintva be kellett lépnem előbb a dokumentumok leírásához, hogy a referátumok alapján eldönthessem, hogy a találat használható-e számomra vagy sem. A szövegek fordításához segítségül használható a http://www.webforditas.hu/ és a http://translate.google.com/ webes fordítófelületet is, amely ugyan jelenleg még eléggé kezdetleges fordításokat ad, de a nehezebb szakszövegek fordításában azért alapsegítséget nyújthat. Újabb AND operátorral beírtam a "Complication" keresőszót. A találatok száma így 17 volt. Mivel a találati lista igen szűk lett, így újabb kifejezéssel próbálkoztam az előző helyett: "Prenatal" Ezzel a találatok száma 24 volt. 3

A találatokat átnézve rájöttem, hogy ez a módszer nem tökéletes, mert ugyan olyan dokumentumokat dobott ki a kereső, amelyekben a fenti keresőszavak szerepeltek, de mégsem feleltek meg a találatok az elvárásoknak. Nagyon sok afrikai témával foglalkozó írás jelent meg a találati listában az AIDS kifejezés miatt, azonban témájukat illetően nem voltak szoros kapcsolatban az abortációval. Ekkor a „SmartText keresés”-sel próbálkoztam. A címet lefordítva beírtam: "The danger of the abortation at the AIDS patients", majd az AND operátort használva kiegészítettem a keresést a "AIDS and women" kifejezéssel, és újabb AND operátort hozzáadva az "Abortion" kulcsszót adtam meg. Így a találati lista egyre jobban szűkült. Hozzáadtam egy újabb AND operátort és a "Prenatal" keresőszót. Ezzel a találatok száma 48-ra csökkent. A találati listát szemügyre véve örömmel konstatálhattam, hogy immár egy releváns találati halmazt kaptam, melynek a cikkei a feladatnak megfelelő találatokat adták. A keresési stratégiát ezzel sikeresnek ítéltem meg. A találati halmazt mappába mentettem, majd ezután e-mailban elküldtem a saját címemre, ugyanis sem az „export”, sem a „mentés” nem működött. Kétféle fájlformátum közül választhattam, a „Rich Text” forma mellett döntöttem. A találati eredmény szinte azonnal meg is érkezett a postaládámba, azonban nem a választott formátumban, hanem ömlesztett „Text” formában, ami a további munkát kissé kényelmetlenné tette. Mivel a keresést az otthonomból végeztem, ezért másnap a PTE Egyetemi Könyvtárában megismételtem azt. A találati listát ott exportálni is és menteni is lehetett, ezért az előző napi korlátozottságot annak tudtam be, hogy a magánhálózatos bejelentkezési rendszer (a PTE tartományába a LIB proxyn keresztül) nem működik még megfelelően. 4

Keresés az EISZ felületen (http://www.eisz.hu) Mivel előzőleg már regisztráltam az EISZ-ben, így a weblapra lépve, a belépési kódokat megadva, beléptem a szolgáltatói felületre. Az EISZ felületről a keresési témámnak megfelelő adatbázist kiválasztottam (Science Direct), majd azon belül az „Advanced Search” keresési lehetőséget választottam. A keresési forrásokat a rendszerben szűkíteni lehet (Újságok, Könyvek). Én elsőnek a Minden forrást („All Sources”-t) választottam. A felajánlott időintervallumot átállítottam, hogy 1980-tól napjainkig keressen találatot a rendszer. A keresési kifejezésekhez AND operátor használatával beírtam az "AIDS" és az "abortion" kifejezéseket. A keresési mezőt „Full Text”-re állítottam mindkét kifejezésnél. Ezzel a találatok száma 4000 felett volt. Mivel az EBSCOhost keresőfelületétől eltérően itt nem lehetett új keresési sort és mezőt hozzáadni, ezért az Advanced Search-ről átváltottam az Expert Search módba, itt lehetőség van a kézzel beírt parancssorral való keresésre. A keresést végrehajtottam az alábbi sor beírásával: "Aids" and "abortion" and "woman" and "complication". A rendszer visszajelezte, hogy hibás a keresési parancssor. Ezért megpróbálkoztam azzal, hogy az „and” operátort nagybetűsre átírjam. A keresés így már sikeresen végrehajtódott. A találatok száma még mindig 2000 felett volt. További szűkítéseket használtam: "AIDS" AND "abortion" AND "complication" AND "pregnancy" AND "examination" AND "terminate the pregnancy" AND "prenatal". Ezzel a találatok száma 9-re csökkent. Ez túl erős szűrés volt részemről. A találatok egyike sem volt megfelelő, így a szűrési metóduson változtatnom kellett: "AIDS" AND "abortion" AND "complication" AND "pregnancy" AND "examination". Ezzel a találatok száma 1000 felettire ugrott. Ez pedig túl sok volt. A baloldali menüsávban meg tudtam tekinteni a találati lista forrásanyagát, melyből láthattam, hogy a találatok 90 százaléka folyóiratokból származott. A keresőkifejezéseket nem állítottam át, azonban a találati forrásban kezdtem a 5

szűkítéseket végrehajtani, majd a találati listát fontossági sorrendbe (Relevance) állítottam. A találati lista még mindig 500 feletti volt, azonban a lista elején már kezdtek feltűnni azok a cikkek és tanulmányok, melyek a keresési témába vágtak. Próbálkoztam még kulcsszavas kereséssel (Advanced Search) is, de a találati lista vagy túl szűk lett, vagy túlságosan általános. Végül a „cím/abstract/kulcsszó” keresésnél maradtam és megadtam az alábbi kifejezést: TITLE-ABSTR-KEY("HIV" OR "AIDS" AND "Pregnancy") AND TITLE-ABSTR-KEY(abortion). Ezzel a találatok száma 66 lett. A találatok eloszlása szerint a folyóiratok cikkei szinte száz százalékosan domináltak. Tapasztalataim szerint a téma konkrét irodalma nem túlságosan bőséges, ezért is volt eléggé nehézkes a keresése. A találati listát e-mailben elküldtem magamnak a Plain text (ASCII) féle txt-s fájlformátumban. Igy a továbbiakban a találati lista már offline is böngészhetővé/ellenőrízhetővé vált. Az EISZ adatbázisok közül még a SpringerLink jöhetett szóba a témakeresést illetően. Belépés után az összetett keresést („More options”-t) választottam, majd az „All Text” opciónál beírtam a következő keresőszavakat operátorok nélkül: "Pregnancy" "HIV-Infected" "Prevention" "Mother-to-Child" "Women" "abortion". A találati lista 33 tételből állt. A jobb oldali menüsorban további szűkítéseket végezhettem tudományágak szerint. Mivel az adatbázisban több kombinált keresési lehetőséget már nem találtam, ezért úgy ítéltem meg, hogy a témakeresést illetően érdemesebb más, specifikusabb adatbázisban tovább próbálkozni. Az EBSCOhost keresési kombinációs lehetősége tűnt a legfelhasználóbarátabbnak. Orvosi témában úgy ítéltem meg, hogy a Science Direct és az EBSCO-s lehetőségek mellett a PubMed adatbázist célszerű használni. Főleg azért, mert ez utóbbi adatbázis találati listái sok esetben az EBSCO-s találatokat is listázzák, ráadásul nagyon egyszerű a keresési felületen eligazodni, és sok a választható opció, mely nagymértékben megkönnyíti a keresést. Mivel ez utóbbi adatbázis különálló az EBSCO-tól és az EISZ-től, így az ebben való keresésre külön nem térek ki. 6

II. téma: A nemek közötti különbözőségek kutatása az orvostudományban Dolgozatomban a továbbiakban nem térnék ki a részletezett keresési metódusokra, hiszen ezt az előző kereséshez hasonlóan végeztem el. Csupán annyit szeretnék megjegyezni, hogy a megfelelő kulcsszavak kivlasztásához ismét magyar nyelvű munkákat is használtam, például Simon Baron-Cohen: Elemi különbség. Férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy (Osiris, Budapest, 2006.) című könyvét, amelynek tudományos szempontból kiváló és igen részletes angol nyelvű irodalomjegyzéke van. Keresés az EBSCOhost felületen (http://web.ebscohost.com) A nemek közti különbségre koncentrálva a "difference between genders"; a "disparity between genders" és a "variance between genders" kifejezésekkel próbálkoztam. Használtam még ezenkívül a kutatási terület ("field of research") kifejezést is, és az orvostudományban ("in medical science") kulcsszavakat is. Végül a „SmartText keresés”-sel próbálkoztam. A címet lefordítva beirtam: "The research of the distinctnesses between the genders in the medical science", majd az AND operátort használva kiegészítettem a keresést a "Gender differences" kifejezéssel, és újabb AND operátort hozzáadva a "sex" kulcsszót adtam meg. Így a találati lista egyre jobban szűkült. Hozzáadtam egy újabb AND operátort és a "medical" keresőszót és újabbakkal is próbálkoztam: "medicine"; "research"; "disparities" stb. A találati lista egyre jobban kezdett hasonlítani ahhoz, ami a kezelhetőség és a relevancia szempontjából sikeres keresésnek volt megítélhető. A különböző találati források és keresési variációkból a találati listát 47 dokumentumra szűkítettem, ehhez újból a mappamentést alkalmaztam. 7

Keresés az EISZ felületen (http://www.eisz.hu) Ismételten a Science Direct-et és a SpringerLink-et használtam, de a Web of Science általános adatbázissal is próbálkoztam. Ez utóbbinál nem túl sok keresési lehetőség van, ugyanis keresési szempontjaink szerint csak a publikációk címei között lehet keresgélni. Itt a "Topic=(differences genders medical)" metódust használtam, amivel 148 találatot listázhattam ki, melyeket átnézve csak kevés releváns találatot sikerült kinyernem. Az adatbázis hátránya, hogy a dokumentumoknak sok esetben csak az abstractjait lehet elolvasni. Mivel a WoS bölcsészettudományi-, műszaki- és társadalomtudományi területeket indexel, ezért a témát illetően végrehajtott keresés eredményén nem csodálkoztam. A találatokat a baloldali menüsorban felkínált orvosi jellegre szűkítettem [Topic=(differences genders medical) Refined by: Subject Areas=(MEDICINE, GENERAL & INTERNAL) Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI]. A találatok száma így 15-re csökkent ugyan, de értékelhető eredményt nem sikerült produkálnom. A ScienceDirect adatbázisban az „Expert Search”-al próbálkoztam, és a különböző keresési kifejezéseket variáltam. Végül a "gender differences" AND "medical science" AND "variance" AND "research" keresési kulcsszó hozott pár százas találati lista-eredményt. Sajnos, a találatok többségének a keresési témával nem volt összefüggése. Így visszatértem az „Advanced Search”-höz. Ekkor többek közt a TITLE-ABSTR-KEY ("gender" AND "differences" AND "medic*" AND "research") kifejezéseket alkalmaztam. Próbáltam csillaggal (*) csonkolásokat is végrehajtani az egyes keresőkifejezések szótöveinél. 200 alatti találati listákat sikerült elérni, de a találatok nem feleltek meg a keresési elvárásoknak. A 200 feletti találatoknál próbáltam alkalmazni a „relevancia” kiválasztást, de az eredmény eléggé labilis lett a találatokat és a keresési témát illetően. A SpringerLink-be való belépés után az összetett keresést („More options”-t) választottam, majd az „All Text” opciónál beírtam a következő 8

keresőszavakat: "research distinctnesses between genders medical science". A találati lista 55 volt. A jobb oldali menüsorban további szűkítéseket végezhettem tudományágak szerint. A találati lista témáinak sokszínűsége továbbra is zavart, de releváns találatokat is sikerült kigyűjtenem. III. téma: Elektronikus könyvek használata az oktatásban Keresés az EBSCOhost felületen (http://web.ebscohost.com) Első lépésként a témához illeszkedő adatbázisokat választottam ki: Academic Search Complete, ERIC, MasterFILE Premier, Library, Information Science & Technology Abstracts, majd különböző próbálkozások után a „Smart text”-es keresési felületet nyitottam meg. Beírtam: "The usage of electronic books in the education" és a további keresőszavakat AND operátorral cím (title) kategóriában: "education", "electronic book", "usage", "book*" (itt csonkolást is használtam), majd az alábbi kombinált keresést is beállítottam: "AND (electronic OR digital*)". A keresési időintervallumot 1960-tól napjainkig állítottam be, de az adatbázis ezt automatikusan felülbírálta, és az 1982-től napjainkig terjedő tartományban listázta ki. A találati lista 32 elemes volt. Az eredménnyel elégedett voltam, ugyanis a relevancia alapján való listázás után a találati lista a témámba vágó volt. Keresés az EISZ felületen (http://www.eisz.hu) A Science Direct „Advanced Search” felületén az „All Fields” opcióval beírtam: "electronic book" AND "usage" AND "education". Kiválasztottam az összes forrást (All sources) és a Computer Sciences valamint a Social Sciences tudományágakat. A keresés eredménye 121 találat volt. Relevancia szerint listáztam, majd a bal oldali függőleges menüsorban tételesen is megvizsgálhattam a találatok folyóiratonkénti listáját. Mivel kielégítőnek ítéltem meg a találati lstát, így az „Open All Previews” funkcióval a teljes találati lista 9

absztraktjait megnyithattam, és a dokumentumok legfontosabb ismérveit megtekinthettem (Abstract és Tartalomjegyzékek). Szükség esetén további szűkítéseket is végezhettem volna, ha csak a „Full Text”-es találatokra lettem volna kíváncsi. A SpringerLink adatbázis összetett keresőjében több próbálkozás után az "electronic book" AND "usage" AND "education" keresőkifejezések vezettek eredményre. A találati lista 31 volt. A baloldali függőleges információs menüben megtekinthettem a dokumentumok adatbázisba kerülési idejét (elmúlt félév és elmúlt egy év), megnézhettem a találati lista könyv/folyóirat arányszámait, a tudományágankénti eloszlásait és a 10 évenkénti szakaszokra bontott publikációs idők arányszámait. Ennek az információs menüsávnak a segítségével további szűkítéseket is végezhettem, akár a dokumentumlista legteljesebb szűkítéséig. A „Computer Science” tudományterületre való szűkítéssel (REMOVE > Subject > Computer Science) 17 dokumentumhoz jutottam, azonban ezek a találatok nem fedték le a keresési témát, illetve úgy ítéltem meg, hogy a lista igencsak „higított” volt. Mivel a találati lista melletti oldalsáv még mindig tartalmazta a további szűkítési lehetőségeket, ezért az „Education (general)”- ra is megcsináltam a szűkítést (REMOVE Subject > Education (general)). Így már csak 5 dokumentum maradt a listában. Továbbí szűkítéseket is végezhettem volna, de ez a találati lista már elegendőnek bizonyult. Végül 3 dokumentumot ítéltem meg relevánsnak. Természetesen a keresést más keresőszavakkal kiegészítve vagy felcserélve munkám további találatokhoz is elvezetett volna. Összegzésképpen: a vállalt feladat tanulságaként úgy ítéltem meg, hogy az EISZ-es adatbázisok (Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink) és az EBSCOhost adatbáziscsomagjai nagymértékben segíthetik a tudományos szaktájékoztatást, azonban nem mehetünk el a hagyományos keresőmotorok mellett sem szó nélkül. A Google új fejlesztései (Scholar, Squared) nagyon ígéretesnek mutatkoznak, és ami a fő: ingyenesek. Kiemelném az újonnan 10

indított Squared-et, mely „nem egyszerűen honlapok listáját adja meg, mint ahogy azt a hagyományos Google-keresés eredményeinél tapasztalhatjuk, hanem olyan tényszerű információkat tálal, amelyek ez eredeti kereséshez kötődnek, és arra próbálnak intelligensen válaszolni. (...) A Squared ezeket az adatokat táblázat formájában jeleníti meg. A Google szerint az új szolgáltatást arra az esetre hozták létre, amikor a felhasználó csak több kereséssel tudja kielégíteni igényét egy adott témában.” (Részlet a PC Pro internetes magazin cikkéből.) Az „elektronikus szaktájékoztatás” mellett természetesen továbbra is helyet kell szorítanunk a hagyományos papíralapú lexikonoknak/enciklopédiáknak és a hosszú évek alatt nagy gyakorlatot szerzett idősebb tájékoztató kollégák ötleteinek, tanácsainak. Az újonnan munkába álló fiatal generációnak fontos, hogy a már meglevő tudást megtanulják és átvegyék azoktól a szakemberektől, akik még a fáradtságos „ujjnyálazós”-technikával dolgoztak hosszú-hosszú évekig. Nem feledhetjük, hogy élet a számítógépes világ előtt is volt, manapság azonban a megnövekedett információs áradat és -éhség miatt bizonyos tudományágak szaktájékoztatásában elengedhetetlen erény a pontosság, a gyorsaság és a megfelelő keresési stratégia. Ennek lehetőségét a számítógépes világhálózat és az egyre szaporodó adatbázis-csomagok megpróbálják megteremteni. Nekünk csak élnünk kell ezzel a lehetőséggel. 11

Add a comment

Related presentations

Related pages

Záróvizsga | Ambrus Attila József

Ambrus Attila József. EKTF tanfolyami oldal. ... a relációs adatmodell ismertetése ... A Moodle elektronikus taneszközei, ...
Read more

Ambrus Attila József | EKTF tanfolyami oldal

Ambrus Attila József. EKTF tanfolyami oldal. Tartalomhoz. Kezdőlap; ... Digitália (A PTE Elektronikus könyvei) Tudásközpont honlapja ...
Read more

Bánfai József: "A tehetség-probléma hazai ...

© Bánfai József, 2007 () Az elektronikus változatot készítette: Ambrus Attila József () ... leírása és a kapcsolatos mozgalmak ismertetése.
Read more

KOOPERATÍV PEDAGÓGIAI STRATÉGIÁK AZ ISKOLÁBAN II.

AMBRUS ATTILA JÓZSEF ... egy kisközség tantervkészítő team-munkájának ismertetése, és néhány ... A céltudatos stratégia-építés ...
Read more

Bessenyei György – Wikipédia

Főv. Lapok 1882. 9. sz. 2. kiadás. Attila s Buda trag. U. ott, 1787.) ... Waldapfel József: ... Bessenyei György művei a Magyar Elektronikus ...
Read more

"Anatólia varázsa" - Mánfai György fotóművész ...

Stratégia, küldetés, jövőkép; ... Tóth József Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari ... Elektronikus külföldi és magyar ...
Read more

Közel jön a Távol-Kelet! 21/11 - A Pécsi Spartacus ...

Stratégia, küldetés, jövőkép; ... Tóth József Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari ... Elektronikus külföldi és magyar ...
Read more

Wikipédia:Irodalmi műhelyek – Wikipédia

Tárgyalásuk nélkül a korszak ismertetése ... Bajza József Dsida Jenő Fáy András Ambrus ... feladat: József Attila élete még 30 ezer ...
Read more