Alte Cuvinte Intelepte

44 %
56 %
Information about Alte Cuvinte Intelepte

Published on February 11, 2008

Author: jtudor

Source: slideshare.net

Cuvinte î n ţ elepte

Cuvintele falsit ăţ ii sunt ca mierea ş i faptele ca tă i ş urile. Proverb arab

Unii oameni sunt ca orologiile care arat ă o or ă ş i sun ă alta . Proverb danez

Cei mai mincino ş i sunt acei care nu mai au nici pentru ei adev ă r. N. Iorga

Cine minte, nu numai c ă se face vrednic de dispre ţ , îş i face ş i via ţ a grea, complicat ă ş i obositoare peste fire. Ca s ă acopere o prim ă minciun ă , mincinosul trebuie s ă potriveasc ă altele, apoi altele ca s ă le acopere pe acestea. Cu c â t î nainteaz ă cu at â t se î nfund ă î n neadev ă r. Paul Doumer

Mincino ş ii nu c âş tig ă alt lucru, dec â t acela de a nu fi crezu ţ i c â nd spun adev ă rul. Esop.

Este cu neputin ţă s ă fi sincer cu ceilal ţ i p â n ă nu ai î nv ăţ at s ă fi sincer cu tine î nsu ţ i. M.Maeterlinck

Caracterul nostru este reprezentat de ceea ce facem c â nd credem c ă nu ne vede nimeni . H. Jackson Brown Jr.

Caracterul f ă r ă inteligen ţă poate multe, î ns ă inteligen ţ a f ă r ă caracter nu valoreaz ă nimic . Cicero

Dintre toate jignirile, batjocura este cea care se iart ă cel mai putin; ea este graiul dispre ţ ului. La Bruyere

C ă m ă dispre ţ uie ş te cineva? Este treaba lui. Datoria mea este doar s ă nu fac ori s ă zic ceva, ce merit ă dispre ţ . Marc Antoniu

Cel ce r â de nu e î ntotdeauna supe rior celui de care r â de. N. Iorga

Stim c ă , pentru a fi ferici ţ i ş i a face pe al ţ ii ferici ţ i, trebuie s ă ne iubim aproapele nostru ca pe noi înşine ş i, dac ă nu e cu putin ţă s ă -i facem cele ce am dori ca s ă ni se fac ă nou ă , cel pu ţ in s ă nu-i facem ceea ce nu ne-ar place s ă ne fac ă nou ă altul. L.Tolstoi

Amuz â nd o companie se poate s ă distrugem o inima, poate ş i viitorul unui om. Vai de cel care cade î n ghiarele unui astfel de flecar. Fr.W Forster Obiceiul de a flecari, dorin ţ a de a distra pe al ţ ii, ne î ndeamn ă prea adeseori s ă dezv ă luim lucruri ce niciodat ă n-ar trebui s ă ias ă din gura noastr ă .

Trebuie s ă ne d ă m seama c ă î ncrederea nu se poate î ntemeia dec ă t pe o sinceritate f ă r ă excep ţ ie . . Fr.W. Forster

Nu î n ş eal ă nimeni de dragul de a face un bine cuiva; î n ş el ă toria î i adaug ă minciunii r ă utatea . La Bruyere

Nu exist ă nici un viciu care s ă acopere pe un om cu at â ta ru ş ine ca acela de a fi f ăţ arnic ş i perfid. Francis Bacon

Faptele bune ale tale vor fi pornirile bune ale fiilor t ă i. M ă car at â t ar trebui s ă te î ndemne a le face. N. Iorga

Nicioda tă un om cinstit nu se poate ap ă ra cu at â ta î nver ş unare ca mincinosul care a fost prins. N. Iorga

Omul cinstit spune totdeauna de ce s-a schimbat, cel ă lalt t ă g ă duie ş te orice schimbare. N. Iorga

Dac ă vrei s ă treci drept om de caracter ş i curaj î n ochii altora, ajunge s ă nu faci concesii î n lucrurile mici, zilnice. G. Ibraileanu

Î n lucrurile cele mai mici, unde omul nu are timp s ă se prefac ă , se arat ă caracterul lui. Schopenhauer

Ajungem prietenii unui om c â nd lu ă m seama la î nsu ş irile lui bune, dar î n acela ş i timp î ntrevedem ş i pe cele rele. N. Velimirovici

Cu o singura minciun ă , cineva îş i poate pierde toat ă reputa ţ ia de om integru. Baltasar Gracian

Se minte nu numai î n cuvinte, ci ş i cu fapte ş i asemenea fel de a î n ş ela e ş i mai periculos. Baltasar Gracian

Munce ş te pentru familia ta. Asigur ă - i o via ţă material ă c â t vei putea mai placut ă , dar mai ales o via ţă moral ă , nobil ă ş i frumoas ă , pe care s ă n-o ating ă niciodat ă nimic î njositor sau nes ă n ă tos. Paul Doumer

Julieta, 25.01.2008

Add a comment

Related pages

Cuvinte înţelepte adunate din lume“ | EPOCA

ALTE ARTICOLE AICI : ~N.D. Rusu: „Să reînviem Oina, precursoarea base-ball-ului american?" ~Oina - Jocul care ne uneşte ... CUVINTE ÎNŢELEPTE ~Al.
Read more

E Iubire - Blog-ul Indragostit: Alte cuvinte intelepte ...

"Nu putem merge departe in prietenie daca nu suntem dispusi sa ne iertam unii altora micile defecte." (La Bruyere) "Intre prieteni nu trebuie sa existe ...
Read more

'Citate din Buddha si Dalai Lama si ALTE CUVINTE INTELEPTE ...

marţi, 14 septembrie 2010 la 12:16 . CITATE scrise de Buddha, Dalai Lama,si altii ,PRIMAVARA in suflete si poze si TOAMNA in realitate si in filme.
Read more

E Iubire - Blog-ul Indragostit: Cuvinte intelepte - despre ...

Alte cuvinte intelepte despre prietenie; Dragostea... Nu e timp doar pentru putina tandrete; Cuvinte intelepte - despre iubire 2; Cuvinte intelepte ...
Read more

GANDURI INTELEPTE | Relaxare's Weblog

Articole despre GANDURI INTELEPTE scrise de relaxare. ... Cu alte cuvinte, bunatatea inimii noastre se va cupla la Succesul rezervat pentru noi si nu la ...
Read more

Cuvinte intelepte | Romania Libera

Romania libera - stiri iesite din tipar - actualitate, investigatii, politica, cultura, diaspora, video..Iata alte cuvinte intelepte ale lui Heraclit din ...
Read more

Oscar Wilde - Cuvinte intelepte

Lui Rareș îi plac foarte mult supele cremă, dar despre supa cremă de praz se exprimă și în cuvinte, dar și cu ochii: Îmmm, delicious!
Read more

P. D. James - Cuvinte intelepte - jurnaluluneimame.ro

Lui Rareș îi plac foarte mult supele cremă, dar despre supa cremă de praz se exprimă și în cuvinte, dar și cu ochii: Îmmm, delicious!
Read more

Cuvinte de folos şi poveţe – SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR

Cu alte cuvinte, pentru că răutatea l-a făcut pe om să-şi piardă trăsăturile sale specifice, ... Acolo unde aceste cuvinte nu există, ...
Read more