Allesbegintbijjezelfwork2007

57 %
43 %
Information about Allesbegintbijjezelfwork2007
Education

Published on October 19, 2008

Author: giewyckmans

Source: slideshare.net

Description

Alles begint bij jezelf
tips voor de verbetering en het onderhoud van onze leefwereld - hints for a better environment

Alles Begint bij JEZELF ! Een presentatie over het ons omringende milieu Door Gie Wyckmans ©2007 … hoe we het kunnen BEWAREN… … hoe we het kunnen VERBETEREN… … hoe we het kunnen BEHOUDEN…!!!

Wij hebben onze wereld slechts in pacht… Welke erfenis laten wij onze kinderen na?

DIT?????

Of een aangename leefbare wereld… Deze voorstelling drukt U met de neus op de feiten… Maar heeft geenszins de bedoeling U te ontmoedigen … te deprimeren of wat dan ook… … want naast de feiten reiken wij U ook OPLOSSINGEN aan… … die, wanneer we ze toepassen, ..onze kinderen een aangename en leefbare wereld garanderen… ALLES BEGINT IMMERS BIJ JEZELF!!!

OPTIMISME IS EEN MORELE VERPLICHTING…

Het milieu kan opgesplitst worden in 3 grote delen: Land Water Lucht

Vormen van Vervuiling: Energieproductie Industriële Luchtvervuiling Transport Water Bodem Landbouw Grondwater Zure Regen

De verantwoordelijkheid voor de vervuiling berust niet uitsluitend bij de grote industriële verenigingen! Het zijn de huishoudens die de vraag naar hun producten handhaven en die daardoor een gelijkwaardige verantwoordelijkheid voor de vervuiling die onze planeet dreigt te vernietigen, dragen. Alles begint bij ONSZELF!

Wij kunnen onszelf verantwoordelijk achten voor: Mobiele Vervuiling De Dorst naar ENERGIE De Zuiverheidsobsessie Tuinieren met Chemicaliën Het Conservendieet Het Apothekerskastje Chemische Gevaren Vlees van Fabrieksboerderijen Waterverspilling Huishoudelijk Afval

Wat gaan WIJ hieraan doen? WAT kunnen wij hieraan doen? Wat WILLEN wij hieraan doen? Hier volgen een aantal stappen die we kunnen ondernemen...

= 4 punten ter verbetering van het leefmilieu

AHA!!!

We belichten: Water

De Waterkringloop Waar komt ons water vandaan? Alle kraantjeswater begint zijn leven als regen, druppelt naar stromen, vandaar in rivieren. Hoewel dit water zuiver lijkt, bestaat er nauwelijks zoiets als zuiver water. Van het ogenblik af dat het regen vormt, totdat het zijn tocht naar de zee voltooid heeft, wordt water door tal van menselijke activiteiten vervuild.

De Waterkringloop HOE water gebruikt en vervuild wordt: Verborgen waterverbruik Fabrieken verbruiken enorme hoeveelheden water voor de productie van gebruiks- of verbruiksgoederen Vervuiling van de ondergrond Begraven industriële metalen en solventen kunnen doorheen de grondlagen sijpelen en zo stromen en rivieren bereiken. Niemand weet welke langetermijneffecten dit kan hebben! Wegzout Elke winter worden miljoenen tonnen zout op wegen gestrooid; dit zout wordt wegspoeld naar stromen en rivieren waar het planten en dieren schaadt… Chemisch storten Zowel vloeibaar industrieel afval als vloeibaar chemisch en organisch huishoudafval vervuilen de waterlopen… Onze dorstige huishouding Huishoudelijk verbruik neemt ongeveer tussen de 10 à 40% van al het gezuiverde water voor haar rekening. Hiervan wordt slechts een klein gedelte voor onze biologische behoeften benut; de rest verdwijnt in huishoudapparatuur en wassen… Wat nu met dit vervuilde water???

De Waterkringloop Wat gebeurt er met ons afvalwater? Na het water gebruikt en vervuild te hebben, gooien we het weg. Het is makkelijk een toilet door te spoelen of een stop uit te trekken; het zuiveren van het hierdoor vervuilde water is heel wat moeilijker… Alle water stroomt naar...

De Waterkringloop Vervuild water bevat: * Geen of weinig zuurstof * Residu's van geneesmiddelen * Allerhande industriële en huishoudelijke chemicaliën * enz… Het zuiveren van water kost heel wat geld; het is dus best afvalwater van niet vervuild hemelwater te scheiden!!

De Waterkringloop Helaas brengt het zuiveren van afvalwater enkele problemen mee: Wat doen we met het zwaar vervuilde slib???? Wat doen we aan de bestaande slibvervuiling van onze rivieren? Hoe vermijden we afvalstoffen in onze voedselketen???

Zoals we al eerder melden: ALLES BEGINT BIJ JEZELF! Nemen we even een kijkje naar ons gemiddelde waterverbruik: Had je dit gedacht of verwacht???

Nemen we nu een kijkje naar de verborgen watergebruikers... Dit zijn de gebruikers die dagelijks voor onze materiele behoeften zorgen en waar het gebruik van water ons ontgaat… Benzine (22 liter per week) Plastics (1 Kg per week) Drankblikjes (1 per dag) Banden (4 per jaar) Kranten (1 per dag) Fabrikant verbruikt jaarlijks 22.500 liter Auto (1 per jaar) Fabrikant verbruikt jaarlijks 85.000 liter Fabrikant verbruikt jaarlijks 110.000 liter Fabrikant verbruikt jaarlijks 160.000 liter Fabrikant verbruikt jaarlijks 250.000 liter Fabrikant verbruikt jaarlijks 450.000 liter

Hmmmmm...... Moeten we even bij nadenken...

 

... en wat gaan we er nu aan doen???

 

Watervervuiling begint THUIS Wasmachine/waspoeders Toilet Bad en Douche Auto wassen Vaatwasmachine Gootsteen Tuin

 

 

We belichten Land

De klemtoon van de landbouw ligt op productie: hoge investeringen in ruil voor hoge winsten. Twee belangrijke beschouwingen worden vergeten: Wat er met de BODEM en het VOEDSEL gebeurt!

De Bodem

De Bodem Gronduitputting Biocide sproeistoffen Landbouwbrandstof Meststoffen Bodemerosie Wegvloeien van nitraten Vervuiling door dierlijke afvalstoffen

De Bodem Gevolg: Vervuild voedsel

De Bodem Wat zijn biociden??? Fungiciden Insecticiden Herbiciden

De Bodem Fungiciden Alle verbruiken in MILJOEN TON op Jaarbasis Insecticiden Herbiciden =

De Bodem De Chemische Tijdbom

De Bodem

De Bodem

De Bodem Een gezonde landbouw levert gezond en goed voedsel

De Bodem

De Bodem

De Bodem

De Bodem

De Bodem

De Bodem Ontbossing en fastfood De Hamburgerconnectie

De Bodem

De Bodem AFVAL...

De Bodem

De Bodem

De Bodem

De Bodem

De Bodem

De Bodem Beter VOORKOMEN dan GENEZEN! Gouden regel voor preventief afvalbeleid:

We belichten: Lucht

Lucht Vervuilingsfactoren

Lucht Vervuilingsfactoren

Lucht Gevolgen:

Lucht

Lucht Gevolgen: Zure Regen

Lucht Gevolgen:

Lucht Bewijs van globale opwarming:

Lucht Oké…. Dit was een flauw grapje… Vergeet echter niet: OPTIMISM IS A MORAL DUTY!!! Wij moeten positief blijven denken en aan oplossingen, Te beginnen bij onszelf, blijven sleutelen…

Lucht Even ons jaarlijks energieberbruik onder de loupe nemen??? En dan hebben we nog GEEN rekening gehouden met het stijgende verbruik in aziatische landen als China en India

Lucht Wat kunnen we doen??? Maak uw woning energievriendelijker!!!

Lucht Zonne energie Warmte recyclerende pompen Windgedreven generatoren

Lucht

Lucht Meest vervuilende vervoermiddelen

Lucht

Lucht

Lucht

Lucht

Lucht

Lucht

Lucht

Lucht Meest efficiënte vervoermiddel

Lucht

Onze kinderen hebben recht op een leefbare wereld en geen STORT!

... en onze moeder Aarde zal ons ook dankbaar zijn...

Dank U voor uw aandacht Door Gie Wyckmans ©2007

VRAGEN?????

Add a comment

Related presentations