ALLAH Là Ai ? (Light background)

50 %
50 %
Information about ALLAH Là Ai ? (Light background)
Education

Published on March 2, 2014

Author: muslimat_vn

Source: slideshare.net

Description

Với tầm hiểu biết có giới hạn về ALLAH (سبحانه و تعالى) (subhannahu wa ta'ala, Quang Vinh thay Thượng Đế, Đấng Tối Cao), chúng ta chỉ có thể trả lời một phần nào đó của những câu hỏi trên.
ALLAH (سبحانه و تعالى) vĩ đại đến nỗi Ngài vượt xa ngoài sự hình dung của chúng ta. Ngài tuyệt vời hơn bất kỳ điều gì mà tâm trí con người có thể đạt đến. Ngài phi thường và trên cả mọi thứ. Ngài là Đấng Tạo Hóa Đầy Quyền Uy Tối Thượng....

Allah là ai ? Với tầm hiểu biết có giới hạn về ALLAH (‫)سبحانه و تعالى‬ (subhannahu wa ta'ala, Quang Vinh thay Thượng Đế, Đấng Tối Cao), chúng ta chỉ có thể trả lời một phần nào đó của những câu hỏi trên. ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬vĩ đại đến nỗi Ngài vượt xa ngoài sự hình dung của chúng ta. Ngài tuyệt vời hơn bất kỳ điều gì mà tâm trí con người có thể đạt đến. Ngài phi thường và trên cả mọi thứ. Ngài là Đấng Tạo Hóa Đầy Quyền Uy Tối Thượng. ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬là Đấng Thượng Đế duy nhất của vạn vật, bao gồm cả những gì chúng ta được biết và những gì chúng ta không hề biết đến. ALLAH không hề có danh xưng như là một "ông" hay "bà". ALLAH không phải loài người. Ngài vượt trội hơn thế nữa; Ngài là Đấng tồn tại, hiện hữu và có quyền lực vô biên; Đấng mà chúng ta không tài nào thấu hiểu hết được. Ngài chi phối tất cả những sự việc xảy ra. Không có gì là trùng hợp ngẫu nhiên cả; tất cả điều là một phần ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬sắp đặt. Sinh mệnh của chúng ta nằm trong tay Ngài, và chỉ duy nhất Ngài thấu hiểu điều gì tốt nhất cho chúng ta. Tất cả mọi thứ tồn tại trên đời này đều hướng về một Đấng Tạo Hóa, cũng là Đấng hoạch định và kiểm soát; Ngài chính là ALLAH (‫.)سبحانه و تعالى‬

Có quá nhiều hiện tượng mà con người đơn thuần không thể giải thích được, và có rất nhiều sự tồn tại mà ta không hề biết đến; Vi thế, chắc chắn phải có Đấng nào đó có thể diễn giải và tạo hóa ra chúng. Nếu ta suy ngẫm về những điều tuyệt diệu trong vũ trụ này, từ những dải ngân hà lớn nhất cho đến những hạt nguyên tử vô cùng nhỏ bé; rồi lại tin rằng chúng không đến từ đâu cả, không hề có một Đấng Tạo Hóa, vậy thì ta đã xem nhẹ tính luân lý học (logic). Tất cả mọi tạo vật đều theo một sắp xếp rất hoàn hảo còn được gọi là quy luật tự nhiên. Sự hoàn hảo này không thể ngẫu nhiên mà có được. Chúng ta hãy tưởng tượng xem nếu một con tàu vượt qua đại dương mà không có thuyền trưởng; liệu nó có thể nào đến được điểm dừng? Thế thì làm sao trái đất nơi ta đang sống lại có thể quay quanh mặt trời, và các hành tinh khác thì lại đi theo sụ chuyển động sẵn có, trong khi không có một ai điều khiển? Bởi thế, ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬là Đấng điều khiển, Đấng đảm đương trọng trách cho toàn bộ tạo vật, Đấng Tạo Nên Hình Thể, kiểm soát và trông coi vạn vật. Ngài là Đấng Duy Nhất, Đấng Phi Thường và không gi chúng ta biết có thể so sánh với Ngài đặng. ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬chỉ mặc khải một phần nhỏ so với kiến thức vĩ đại nơi Ngài, thế nhưng cũng đã đủ cho chúng ta biết đến Ngài, tôn thờ và yêu kính Ngài. Và với những kiến thức ấy, chúng ta có thể trả lời những khúc mắc đã đưa ra trong chương đầu. Nếu không có sự mặc khải ấy, chúng ta có lẽ đã lạc rất xa khỏi Đấng Tạo Hóa, quên mất sự hiện hữu của Ngài, và thật buồn thay, nhiều người trong số chúng ta đã làm như vậy. Thế nhưng, chúng ta vẫn còn có một nguồn kiến thức xác thật duy nhất đến từ chính ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬để giúp chúng ta biết đến Ngài, và nó được tiết lộ trong Qur'an,

bản thiên kinh được mặc khải đến cho vị thiên sứ cuối cùng, Muhammad (‫صلى هللا عليه وسلم‬‎ (Sallallahu Alaihi Wasallam, Cầu xin Thượng Đế Ban Hồng ) Phúc và Bình An đến Người)..... Cách để chúng ta nhận biết được ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬chính là thông qua các danh xưng và thuộc tính của Ngài. Mỗi một danh xưng thuộc về ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬thể hiện và mô tả một thuộc tính hoàn hảo. Điều này không thể đúng với loài người, ví dụ như trường hợp một người có tên Kareem (hào phóng), thế nhưng anh ta lại không hề có tính hào phóng. Với ALLAH ( ‫ ,)سبحانه و تعالى‬Ngài có được một cách hoàn hảo các thuộc tính mà các danh xưng bộc lộ ra. Chính những danh xưng và thuộc tính cao cả ấy đã giúp chúng ta biết đến ALLAH - biết được Ngài như thế nào, Ngài làm những gì và Ngài yêu thích điều gì. Và chắc chắn ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬đã chỉ định kiến thức chính là điều kiện tiên quyết cho tất cả mọi hành động, việc làm của chúng ta. Imam Bukhari đã phát biểu rằng: "Kiến thức hay sự hiểu biết đi trước biểu cảm và hành động." Điều này đã được xác nhận qua câu kinh: "Bởi thế, nên biết rằng quả thật, không có Thượng Đế nào khác duy chỉ ALLAH thôi. Và hãy xin (Ngài) tha thứ tội lỗi của Ngươi (Muhammad) và tha thứ cho các tín đồ nam và nữ. Và ALLAH biết rõ việc các người di chuyển và nơi chốn nghỉ ngơi của các người" [Thiên Kinh Qur'an, Surah 47 Muhammad, ayat 19]

Làm thế nào để chúng ta nhận biết được ALLAH (‫?)سبحانه و تعالى‬ Một cách đơn giản nhất để có được kiến thức về ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬chính là đọc kinh Qur'an, bởi vì mỗi câu kinh trong Qur'an thật sự có thể giúp chúng ta biết đến ALLAH. Tất cả những câu kinh trong Qur'an có thể được xếp theo 5 thể loại như sau: 1. Những câu kinh trực tiếp nhắc đến ALLAH ( ‫ ,)سبحانه و تعالى‬cùng với Danh xưng và Thuộc tính của Ngài. Những câu kinh ấy trả lời cho những câu hỏi: ........."ALLAH là ai?" ..........."Trông Ngài như thế nào?" ............."Ngài làm những gì?" Điển hình như ayat (câu kinh) số 1, thuộc Surah (chương kinh) 34 Saba' trong Thiên kinh Qur'an: "Mọi lời ca tụng đều thuộc về ALLAH, Đấng mà mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài và cũng thuộc về Ngài mọi lời ca tụng ở Đời sau; và Ngài là Đấng Rất Mực Sáng Suốt, Đấng Am Tường (mọi việc)" [Qur'an 34:1] Qua câu kinh trên, chúng ta biết được rằng ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬rất mực sáng suốt và am tường tất cả mọi thứ, và Ngài chính là Đấng Chủ Tể của vạn vật.

2. Những câu kinh kêu gọi mọi người hãy thờ phụng duy nhất chỉ ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬mà thôi. Chúng trả lời cho câu hỏi: • "ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬yêu thích điều gì?" ⇒ Câu trả lời chính là: hãy thờ phụng duy nhất chỉ mỗi ALLAH (‫)سبحانه و تعالى‬ "ALLAH, Rabb của các người là như thế. Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế), Đấng Tạo Hóa vạn vật. Bởi thế, hãy thờ phụng Ngài. Và Ngài là Đấng Thọ-lãnh về tất cả mọi việc." [Qur'an 6:102] Ở đây, với ayat (câu kinh) số 102, surah (chương kinh) 6 Al-An'aam, chúng ta được mách bảo một cách trực tiếp rằng hãy thờ phụng duy nhất mỗi ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬mà thôi, bởi vì Ngài là Đấng Duy nhất có quyền và xứng đáng được tôn thờ. 3. Những câu kinh trình bày về mệnh lệnh của ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬và những điều Ngài ngăn cấm. Những câu kinh ấy trả lời cho câu hỏi: • "ALLAH yêu thích điều gì?" ⇒ Trả lời: hãy tuân theo mệnh lệnh của Ngài • "ALLAH không thích điều gì?" ⇒ Trả lời: Sự bất tuân đối với Ngài

Tiêu biểu như ayat số 130, Surah 3 Al-'Imran trong Thiên Kinh Qur'an: "Hỡi những ai có niềm tin! Chớ cho vay lấy lãi (Ribaa) gấp đôi hoặc nhiều hơn; ngược lại hãy sợ ALLAH để may ra các người được thịnh vượng." [Qur’an 3:130] Trong câu kinh này, một mệnh lệnh rõ ràng đã được ban xuống, đó chính là cấm cho vay nặng lãi. Qua những câu kinh tương tự như vậy, chúng ta được cho biết về những mệnh lệnh và điều cấm, cũng như những gì ALLAH ( ‫سبحانه و‬ ‫)تعالى‬ yêu thích và những gì Ngài không hài lòng. 4. Câu kinh khen ngợi những ai tin tưởng nơi ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬và nói về phần thưởng cho sự tin tưởng ấy. Những câu kinh này trả lời cho những câu hỏi: • "ALLAH yêu thích điều gì?" ⇒ Trả lời: Sự Tin tưởng nơi Ngài • "Ngài thực hiện điều gì?" ⇒ Trả lời: Ban phần thưởng cho những người tin tưởng Chúng ta hãy tìm hiểu ayat số 42, Surah 3 Al-'Imran trong Thiên Kinh Qur'an: "Và (hãy nhớ) khi các thiên thần bảo (Nàng Maryam): "Hỡi Maryam! Quả thật, ALLAH đã chọn Nàng, và tẩy sạch Nàng và chọn Nàng (để phụng sự Ngài) hơn những phụ nữ khác trong thiên hạ." [Qur'an 3:42]

Ở câu kinh này, ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬đã vinh danh Mary, mẹ của Jesus, bằng cách kể về bà và thuật lại câu chuyện của bà. Câu chuyện của bà là một ví dụ tiêu biểu về lòng thành kính thờ phụng duy nhất mỗi ALLAH, và sự thờ phụng hết mình vì ALLAH sẽ mang đến cho chúng ta vinh dự ở đời này và đời sau. Qua câu chuyện của Mary, chúng ta biết được điều gì làm hài lòng ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬và Ngài ân thưởng như thế nào cho những ai cố gắng làm Ngài hài lòng. 5. Những câu kinh nói sự không tin nơi ALLAH (‫ )سبحانه و تعالى‬và sự trừng phạt cho những ai không tin tưởng. Chúng trả lời cho các câu hỏi: • "ALLAH không thích điều gì?" ⇒ Trả lời: Sự không tin tưởng vào Ngài • "Vậy ALLAH thực hiện điều gí?" ⇒ Trả lời: Trừng phạt những kẻ không tin tưởng "Và nếu chúng (những người Quraish tại Makkah) cho Ngươi nói dối thì chắc chắn trước chúng đám dân của Nuh và của 'Ad và của Thamud cũng đã cho (các Nabi của họ) nói dối (giống như thế)." "Và đám dân của Ibrahim và đám dân của Lut (cũng thế)." "Và người dân của Madyan (cũng vậy); và Musa cũng đã bị cáo buộc đã nói dối. Bởi thế, TA (ALLAH) đã thả lỏng cho những kẻ không tin, rồi (sau đó) TA đã bắt phạt chúng. Bởi thế, (hãy xem) sự trừng phạt của TA đã xảy ra khủng khiếp như thế nào!" [Qur'an 22:42-44]

Câu kinh số 42, 43, 44 thuộc Surah 22 Al-Hajj trong Thiên Kinh Qur'an là điển hình rõ ràng về những gì sẽ xảy đến cho những ai không tin tưởng nơi ALLAH ( ‫ .)سبحانه و تعالى‬Đó chính là sự trừng phạt rất dữ dội, và hình phạt ấy là cảnh cáo để chúng ta biết giữ lấy niềm tin của mình. Chúng ta biết những gì khiến ALLAH ( ‫ )سبحانه و تعالى‬không hài lòng và Ngài sẽ làm gì đối với những kẻ Ngài không hài lòng. Những ai chịu suy ngẫm về những câu kinh cao quý trong Qur'an sẽ có thể có được kiến thức cần thiết về ALLAH. Họ sẽ biết được Rabb (Thượng Đế, Đấng Chúa Tể) của họ là ai, trông Ngài như thế nào, Rabb của họ yêu thích điều gì, Ngài không thích điều gì và Ngài thực hiện điều gì. Qua việc không ngừng đọc Qur'an, kiến thức ấy sẽ có thể thấm sâu vào tâm trí chúng ta, để rồi giúp chúng ta gia tăng niềm tin và mang lại hạnh phúc. Đó là lý do nên coi trọng vấn đề đọc Qur'an - đọc và cố gằng hiểu nghĩa bằng ngôn ngữ của mình - dù chỉ được vài câu mỗi ngày. Việc tạo dựng thói quen này có thể mang lại lợi ích rất lớn cho tâm hồn, và với thói quen này, chúng ra có thể đến gần ALLAH ( ‫إن شاء هللا‬ ‫)سبحانه و تعالى‬ hơn và hiểu về Ngài nhiều hơn. In shaa Allah (Nếu ALLAH muốn). Biên Dịch: Muslimat Việt Nam Nguồn: Được trích ra từ sách "Who is ALLAH? - His Names and Attributes and their Significance to the Individual" biên soạn bởi Umm Abdurrahman Sakina Hirschfelder. International Islamic Publishing House (2010)

Add a comment

Related presentations

Related pages

God Allah - Does It Mean God?

Does it Mean God? The word "Allah" is the perfect description of the "One God" of monotheism for Jews, Christians and Muslims!
Read more

Ya Allah Le silence Des Mosquées - YouTube

Ya Allah Le silence Des Mosquées. Skip navigation Upload. Sign in. Search. Loading... Close. Yeah, keep it Undo Close. ... La Ilaha Ila Lah ...
Read more

Shahada - Wikipedia, the free encyclopedia

Ibn 'Ata' Allah of Alexandria; ... la ilaha illa'llah ... The chanting of the shahada sometimes provides a rhythmic background for singing.
Read more

allah muslim music - YouTube

allah muslim music wisal wisal. Subscribe Subscribed Unsubscribe 2,077 2K. Loading... Loading... Working... Add to. Want to watch this again ...
Read more

Qur'an (Koran) and Scientific Knowledge - Islamic Civilization

35 Allah is the Light of the heavens and the earth. ... le Coran et la Science)," The Holy Scriptures Examined in the Light of Modern Knowledge, ...
Read more

Change background color – Photoshop, Illustrator ...

Change background color ... and it will appear as a colored background. ... choose the color of your preference for both the light and the ...
Read more

Ayat al Kursi: the Verse of the Throne - Islam Awareness

... Ayat al-Kursi, 'Allah! La ilaha illa Huwa' [an-Nasa'i] When you lie down in your bed, recite ayat al-Kursi, Allah! La ilaha illa Huwa (none has the ...
Read more

Color - Style - Google design guidelines

Dark text on light backgrounds. For dark text on light backgrounds, ... 1.23 MB (.ai) Light theme. 1. Status bar 2. App bar 3. Background 4. Cards/Dialogs.
Read more

Alpha Blondy - Wikipedia, the free encyclopedia

His new album Revolution had a lighter, ... "La Guerre (d'après "War" de ... "J'ai Tué Le Commissaire" "Seydou" "Crime Spirituel"
Read more

Free Vectors, Stock Vector Images, Art and Graphics ...

... the best place to download original and exclusive free vector graphics, illustrations, backgrounds, ... FACE OF THE CLOWN.ai. Added: 12/27/2015.
Read more