Alkeny - nenasycené uhlovodíky

100 %
0 %
Information about Alkeny - nenasycené uhlovodíky
Education

Published on March 1, 2014

Author: kylianek

Source: slideshare.net

Description

Alkeny - nenasycené uhlovodíky (základní charakteristika)

Alkany – nasycené uhlovodíky Základní škola Čelákovice

Alkeny – nenasycené uhlovodíky Alkeny jsou uhlovodíky obsahující v otevřeném řetězci pouze jednu dvojnou vazbu. Obr. 1

Hlavní představitelé Ethen (starší názvy: ethylen, etylén) je nejjednodušším zástupcem uhlovodíků ze skupiny alkenů. Je to bezbarvý hořlavý plyn nasládlé vůně. Se vzduchem tvoří výbušnou směs.

Hlavní představitelé Příprava – dehydratací alkoholu kyselinou sírovou. Dehydratace je založena na odštěpení molekuly vody z molekuly sloučeniny. C2H5OH + H2SO4 → C2H5OSO2OH + H2O C2H5OSO2OH → H2C=CH2 + H2SO4

Hlavní představitelé Využití: Patří mezi základní suroviny v chemickém průmyslu. Používá se k výrobě ethylenoxidu, polyethylenu, styrenu aj. Odštěpením jednoho atomu vodíku vzniká funkční skupina ethenyl (triviálním názvem vinyl), která se může dále vázat na jiné sloučeniny.

Další představitelé Obr. 2 Obr. 3 PROPEN BUTEN

Další představitelé Propen: Používá se jako základní surovina pro výrobu polypropylenu a acetonu. Buten: Nachází se ve čtyřech izomerech. Všechny jsou za normálních podmínek bezbarvé plyny, snadno zkapalnitelné. Buten se používá pro výrobu butadiénu.

Zajímavost 1,3-butadien (buta-1,3-dien, but-1,3-dien) je uhlovodík se dvěma konjugovanými dvojnými vazbami v molekule. Tato látka se v průmyslu používá jako výchozí surovina pro výrobu polymerů, zejména styren-butadienového kaučuku a polybutadienu. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) ho zařadila mezi karcinogeny. Uniká do ovzduší ze spalovacích motorů automobilů a jeho zvýšené koncentrace byly naměřeny zejména ve velkých městech s vysokou intenzitou dopravy. Je významná pro fotochemické reakce vedoucí ke vzniku fotochemického smogu.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kategorie:Alifatické uhlovodíky – Wikipedie

Alifatické uhlovodíky jsou alifatické sloučeniny tvořené pouze atomy uhlíku a vodíku. Mohou být nasycené i nenasycené (alkeny, alkyny).
Read more

Alkeny – Wikipedie

Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C=C. Patří mezi alifatické ...
Read more

Nasycené a nenasycené uhlovodíky - chemie online

Nasycené a nenasycené uhlovodíky - chemie online ... Alkeny. nenasycené uhlovodíky s 1 dvojnou vazbou v molekule; C n H 2n; fyzikální vlastnosti ...
Read more

Alkeny (olefiny) - Zprávy, Finance, Sport, Počasí ...

Alkeny (olefiny) Charakteristika: Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky obsahující v uhlíkatém řetězci jednu dvojnou vazbu –C=C–. Podobně jako ...
Read more

Alkeny :: O CHEMII

Alkeny. Jsou nenasycené uhlovodíky, obsahující alespoň jednu dvojnou vazbu. Obecný vzorec: C n H 2n. Koncovka: -en. Molekuly jsou nepolární. Hoří ...
Read more

názvosloví nenasycených uhlovodíků test

Uhlovodíky . Alkeny neboli olefiny, jsou nenasycené uhlovodíky, které mají alespoň jednu dvojnou vazbu mezi atomy uhlíku. Tvoří základní ...
Read more

Nenasycené uhlovodíky - Gymnázium Cheb

Uhlovodíky s dvojnými vazbami. Mezi uhlovodíky s dvojnými vazbami se řadí alkeny, cykloalkeny a polyeny. Alkeny jsou uhlovodíky s jednou dvojnou ...
Read more

Alkeny, alkadieny a cykloalkeny - Labweb

Alkeny a alkadieny. Charakteristika: nenasycené uhlovodíky – obsahují dvojné vazby, tudíž mají menší počet atomů vodíku než alkany.
Read more