Alkeny - názvosloví

50 %
50 %
Information about Alkeny - názvosloví
Education

Published on March 1, 2014

Author: kylianek

Source: slideshare.net

Description

Alkeny - názvosloví

Základní škola Čelákovice Kostelní 457 250 88 Čelákovice

Alkeny jsou uhlovodíky obsahující v otevřeném řetězci pouze jednu dvojnou vazbu. Obr. 1 H2C=CH2 Dvojná vazba

Uhlovodíkový zbytek vznikne odštěpením jednoho atomu vodíku ze základního uhlovodíku. Název tvoříme záměnou koncovky „-an“ za „-yl“. Methan – Methyl Ethan – Ethyl Propan – Propyl Atd. - CH3 - CH2 – CH3 - CH2 – CH2 – CH3 Uhlovodíkový zbytek nemůže existovat samostatně, vždy je navázán na některou organickou sloučeninu na jejím základním uhlovodíkovém řetězci.

Je podobné jako u alkanů, názvy alkenů (jedna dvojná vazba) jsou zakončeny na -en, obecný vzorec pro alkeny je CnH2n. Kde „n“ znamená počet uhlíku v uhlovodíkovém řetězci. Methyl Ethyl - CH3 - CH2 – CH3

1. Pojmenujeme nejdelší uhlovodíkový řetězec 2. Očíslujeme jednotlivé uhlíky, tak aby dvojná vazba měla co nejmenší číslo 3. Zvýrazníme si na kterém uhlíku je navázán uhlovodíkový zbytek 4. Vytvoříme a sestavíme název sloučeniny Důležité: POZOR ODKUD ČÍSLUJETE UHLÍKY

4 3 2 1 CH2 - CH2 – CH = CH2 CH3 1. 2. 3. 4. BUTEN Dvojná vazba je na prvním uhlíku Uhlovodíkový zbytek je na třetím uhlíku (methyl) Název vzorce 3-methyl but-1-en

Add a comment

Related presentations

Related pages

Alkeny – Wikipedie

Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C=C. Patří mezi alifatické ...
Read more

Alkeny - Xantina

Alkeny DEFINICE Alkeny jsou uhlovodíky, které v otevřeném uhlíkatém řetězci mají mezi atomy uhlíku jednu dvojnou vazbu. NÁZVOSLOVÍ
Read more

Alkany – Wikipedie

Názvosloví alkanů je základem systematického názvosloví všech organických sloučenin, proto má mimořádný význam. Kořen názvu je tvořen ...
Read more

Alkeny (olefiny) - Zprávy, Finance, Sport, Počasí ...

Alkeny (olefiny) Charakteristika: ... Názvosloví: Názvy alkenů se tvoří podobně jako u alkanů, s tím rozdílem, že alkeny mají koncovku –en, ...
Read more

Alkeny - Referáty-seminárky.cz - maturitní otázky a ...

Alkeny. Alkeny jsou ... Názvosloví alkenů je podobně jako názvosloví všech organických sloučenin odvozeno na základě názvosloví alkanů.
Read more

Organická Chemie:Nearomatické uhlovodíky – MojeChemie

Názvosloví alkanů . Názvosloví alkanů je jednoduché. Tvoří ho koncovka –an. ... Alkeny jsou alifatické uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou, ...
Read more

ALKENY - Ing. Lubor Hajducha

Alkeny neboli olefiny jsou nenasycené uhlovodíky. ... Názvosloví alkenů je odvozeno od základní homologické řady alkanů.
Read more

ALKENY

2 ALKENY -mají ve svých molekulách alespo ň jednu dvojnou vazbu- C=C homologický vzorec : CnH2n názvy od alkan ůzakon čeny koncovkou – en
Read more

Organické názvosloví - alkany - Fakulta agrobiologie ...

Charakteristika alkylů - vzniknou odtržením jednoho či více vodíkových atomů uhlovodíku, - v názvech změna zakončení na - yl.
Read more