Alis Tammur: Rahvastikuprognoos aastani 2040

40 %
60 %
Information about Alis Tammur: Rahvastikuprognoos aastani 2040
Education
mis

Published on February 28, 2014

Author: Statistikaamet

Source: slideshare.net

Rahvastikuprognoos aastani 2040 Töörühm TÜ Matemaatilise statistika instituut Mare Vähi Ene-Margit Tiit TÜ Ökoloogia ja maateaduse instituut Tiit Tammaru Kadri Leetmaa Statistikaamet Alis Tammur Ettekanne siseministeeriumi pressikonverentsil 27.02.2014

Rahvastikuprognoosi järgi aastal 2040:  Elab Eestis 1 195 000 inimest, mis on ligi kümnendiku võrra vähem praegusest  Elanikkond on keskmiselt tunduvalt vanem  Sündide arv aastas väheneb  Ülalpeetavate hulk tööealise suhtes kasvab 27.02.2014 Alis Tammur

Rahvaarv, 2000–2040 1,400,000 1,375,000 1,350,000 1,325,000 1,300,000 1,275,000 1,250,000 1,225,000 1,200,000 1,175,000 1,150,000 2000 2004 2008 2012 2016 Variant 1 27.02.2014 2020 2024 2028 2032 2036 2040 Variant 2 Alis Tammur

Rahvastikupüramiid, 2013 85+ Naised 80-84 Mehed 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -60,000 -40,000 27.02.2014 -20,000 0 20,000 40,000 60,000 Alis Tammur

Rahvastikupüramiid, 2040 85+ Naised 80-84 Mehed 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -60,000 -40,000 27.02.2014 -20,000 0 20,000 40,000 60,000 Alis Tammur

Laste ja pensioniealiste osatähtsus, 2014–2040 30% 65+ versioon 1 65+ versioon 2 25% 0-14 versioon 1 0-14 versioon 2 20% 15% 10% 5% 0% 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 27.02.2014 Alis Tammur

Ülalpeetavate määr, 2000–2040 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 2000 2004 2008 2012 2016 Ülalpeetavate määr versioon 1 27.02.2014 2020 2024 2028 2032 2036 2040 Ülalpeetavate määr versioon 2 Alis Tammur

Sündide arv aastas, 2014–2040 15000 Variant 1 Variant 2 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 27.02.2014 Alis Tammur

-5% -10% 27.02.2014 Saare maakond Põlva maakond Jõgeva maakond Ida-Viru maakond Viljandi maakond Võru maakond Tartu maakond Harju maakond Eesti kokku Rapla maakond Pärnu maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond -15% Valga maakond Hiiu maakond Järva maakond Rahvaarvu muutus, 2012–2040 10% 5% 0% -20% -25% -30% -35% Alis Tammur

Rahvaarvu muutus, 2012–2040 27.02.2014 Alis Tammur

27.02.2014 Hiiu maakond Valga maakond Ida-Viru maakond Järva maakond Saare maakond Lääne maakond Jõgeva maakond Põlva maakond Viljandi maakond Võru maakond Lääne-Viru maakond Pärnu maakond Rapla maakond Eesti kokku Harju maakond Tartu maakond 65-aastaste ja vanemate osatähtsus kogurahvastikust, 2012 ja 2040 45% 2012 40% 2040 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Alis Tammur

65-aastaste ja vanemate osatähtsus maakondades, 2012 27.02.2014 Alis Tammur

65-aastaste ja vanemate osatähtsus maakondades, 2040 27.02.2014 Alis Tammur

27.02.2014 Tartu maakond Harju maakond Eesti kokku Pärnu maakond Rapla maakond Põlva maakond Lääne-Viru maakond Lääne maakond Valga maakond Jõgeva maakond Võru maakond Viljandi maakond Järva maakond Saare maakond Ida-Viru maakond Hiiu maakond Laste (0-14-aastaste) osatähtsus kogurahvastikust, 2012 ja 2040 18% 2012 16% 2040 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Alis Tammur

Laste osatähtsus maakondades, 2012 27.02.2014 Alis Tammur

Laste osatähtsus maakondades, 2040 27.02.2014 Alis Tammur

Tartu maakond, 2013 85+ Naised 80-84 Mehed 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -8000 -6000 27.02.2014 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 Alis Tammur

Tartu maakond, 2040 85+ Naised 80-84 Mehed 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -8000 -6000 27.02.2014 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 Alis Tammur

Võru maakond, 2013 85+ Naised 80-84 Mehed 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -1500 -1000 27.02.2014 -500 0 500 1000 1500 Alis Tammur

Võru maakond, 2040 85+ Naised 80-84 Mehed 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -1500 -1000 27.02.2014 -500 0 500 1000 1500 Alis Tammur

27.02.2014 Alis Tammur

Add a comment

Related presentations

Related pages

Rahvastikuprognoos aastani 2040 (koostatud aastal 2014 ...

Alis Tammur: Rahvastikuprognoos aastani 2040. Mare Vähi: Rahvastikuprognoos 2013-2040. ... Rahvastikuprognoos aastani 2040 (koostatud aastal 2014)
Read more

Slide 1 - siseministeerium.ee

Rahvastikuprognoos aastani 2040 Töörühm. TÜ Matemaatilise statistika instituut. ... Alis Tammur. Ettekanne siseministeeriumi pressikonverentsil 27.02.2014.
Read more

Eesti rahvastikuprognoos 2040: neli positiivset ...

2014. aastal avaldas Statistikaamet rahvastikuprognoosi aastani 2040, ... Eesti rahvastikuprognoos 2040: ... Alis Tammur, Statistikaameti ...
Read more

Statistikaamet koostas uue rahvastikuprognoosi aastani 2040

Statistikaamet koostas uue rahvastikuprognoosi aastani 2040 ... Rahvastikuprognoos valmis koostöös Tartu Ülikooli teadlastega. ... Alis Tammur ...
Read more

rahvastikuprognoos | Statistikablogi

Eesti rahvastikuprognoos 2040: ... 2014. aastal avaldas Statistikaamet rahvastikuprognoosi aastani 2040, ... Alis Tammur, Statistikaameti ...
Read more

Üheskoos - southestonia.ee

http://www.slideshare.net/Statistikaamet/alis-tammur-rahvastikuprognoos-aastani-2040. RIIK? LINNAD? ETTEVÕTTED? …? RAHA(STUS) AEG. TEEME KOOS. ... -2040 ...
Read more

vt slaidid 13 ja 16 - naistekas.delfi.ee

http://www.slideshare.net/Statistikaamet/alis-tammur-rahvastikuprognoos-aastani-2040 Selle järgi on meil vaja kiiremas korras importida 200tuhat last, ...
Read more