Algúns usos das TIC

45 %
55 %
Information about Algúns usos das TIC

Published on March 10, 2009

Author: xanocebreiro

Source: slideshare.net

Algúns usos das ferramentas TIC por parte do alumnado en lingua e literatura IES da Pobra do Caramiñal

algúns usos de ferramentas TIC en lingua I nteracción colaborativa e publicación de producións. Para o intercambio comunicativo, o traballo cos textos, a disposición de creacións: Redes sociais en Ning Blogues: Blogaliza ... Obradoiro na rede

algúns usos de ferramentas TIC en lingua Procesos de i nvestiga ción sobre feitos, situacións, contexto s... recollendo datos de maneira sintética e ordenada nun diagrama ou nun mapa conceptual. Marcadores sociais (consulta, escolla e partilla de información): Delicious ... Mapas conceptuais (integración, reorganización e presentación): Gliffy , Mindomo ...

algúns usos de ferramentas TIC en lingua Exposición de relaci óns, sínteses, escolmas, conclusións, etc. empregando presentacións con imaxe e texto. Diaporamas: Zohoshow ... Dis ti!

algúns usos de ferramentas TIC en lingua Integración de información na creación do produto final dunha tarefa. Videocreacións: Mixmoov ... Banda deseñada: Toondoo ... Mapas: Tagzania ... Podcast enriquecido: Showbeyond . .. ... A Tabarra Dixital

Add a comment

Related pages

Algúns usos das TIC - Documents

1. Algúns usos das ferramentas TIC por parte do alumnado en lingua e literatura IES da Pobra do Caramiñal. 2. algúns usosde ferramentas TIC en lingua I ...
Read more

Usos formatius de les tic 2010 - Education - documents.tips

Usos formatius de les tic 2010; Download. of 22
Read more

Educación Social e TICs - afundacion.org

BLOQUE II: Aplicabilidade das TIC na intervención social ⇒ Algunhas Ideas. ⇒ Exemplos de algúns usos das TIC nos nosos ámbitos: • Traballo en Rede.
Read more

Educación Social e TICs - Ceesg.org

BLOQUE II: Aplicabilidade das TIC na intervención social ⇒ Algunhas Ideas. ⇒ Exemplos de algúns usos das TIC nos nosos ámbitos: • Traballo en Rede.
Read more

As TIC en centros de Educación Infantil

As TIC en centros de Educación Infantil ... Algúns usos do ordenador na nosa aula-Xa vos ensinei o ordenador de aula do que dispoñemos no noso centro, ...
Read more

Práctica 2 "Procesos de mejora en el uso de las TICS"

Este blog pertenece a la materia "Procesos de mejora y usos de las ... uso algúns programas e recursos TIC como medio de reexpresión persoal e con unha ...
Read more

Informe sobre as TIC e os alumnos da ESO | CPI Antonio ...

Preme en adxunto para descargar o informe sobre algúns usos das Tecnoloxías da comunicación e Información (TICs) por parte do alumnado de secundaria do ...
Read more