Alfabetització digital

67 %
33 %
Information about Alfabetització digital
Education

Published on March 4, 2014

Author: lluis09

Source: slideshare.net

Description

Variant de la presentació matemàtiques amb mitjans digitals

Lluís Mora Alfabetització digital Alfabetització i Mitjans digitals Doble grau: Infantil i Primària Curs 2013-14

Pel que fa als coneixements... a) Quins volem treballar? b) Com els volem treballar? c) Com els volem avaluar?

Pel que fa al currículum Estem davant d'un currículum orientat a processos • Els objectius són flexibles • Model de descobriment. Mètode Científic. • Participació activa de professors i estudiants. • Es valora el procés d'adquisició de coneixements. Autoavaluació En front d'un currículum per objectius • Objectius generals formulats amb precisió • Es transmeten fonamentalment idees al voltant de tècniques. Activitats tancades i repetitives. • Importància de les destresses • Produir resultats de coneixement quantificables i normalitzables.

b) Com els volem treballar? Metodologia d'aula-taller (Puig Adam (1958) i Polya (1967) a) Una introducció al tema, els objectius b) Presentar les investigacions, problemes, projectes. c) Treball en petit grup d) Discussió i contrast en gran grup e) Si s'escau, realització d'altres activitats relacionades Alsina C., Burgués C, Fortuny JM (1988)

EL JOC DEL SENET 1.- Presentem les normes del joc 2.- Presentem les possibles investigacions a realitzar. 1) És possible un partida on ambdós jugadors aconsegueixen treure del tauler les 10 peces? Si fos possible, quina seria la seqüència de moviments més breu que ens permetria fer-ho. 2) Quantes posicions possibles hi ha després de 2 moviments? I després de 3 moviments? 3) Considerem un tauler amb menys fitxes o menys posicions, i estudiem les qüestions anteriors en aquesta nova situació. 4) Estudia el seu sistema de tirades, quin et sembla que és el valor que pot aparèixer més sovint? Fes un estudi de les diverses situacions que poden donar-se. 3.- Treball en grup: Elaboració d'informes 2.- Discussió en gran grup

c) Com volem avaluar-les? ➔ Totes les activitats que realitzem han de ser avaluables ➔ Cal treballar diversos tipus d'activitats: orals, escrites, individuals en grup, pràctiques, teòriques. ➔ Els estudiants han de poder disposar de tota aquesta informació. ➔ Cal establir mecanismes d'autoavaluació

Pel que fa als mitjans digitals... 1.- De suport als continguts 2.- De suport a la organització i presentació

Pel que fa als mitjans digitals... 1.- De suport als continguts 2.- De suport a la organització i presentació Què volem d'aquests mitjans digitals? Volem que permetin als estudiants:      Demostrar creativitat i innovació Comunicar i col·laborar Dur a terme investigacions i utilitzar informació Pensar críticament, resoldre problemes i prendre decisions Utilitzar la tecnologia de manera eficaç i productiva

Pel que fa als mitjans digitals... 1.- De suport als continguts 2.- De suport a la organització i presentació Què volem d'aquests mitjans digitals? Volem que permetin als professors:     Disposar de materials per facilitar l'aprenentatge dels estudiants. Facilitat d'integració amb altres eines. Recollir informació dels treballs realitzats pels estudiants. Compartir informació amb els estudiants i amb altres professors

Pel que fa als mitjans digitals... 1.- De suport als continguts Font de coneixements diversos Creació de widgets Font de recursos diversos Lliçons, activitats digitals Font de problemes, alguns amb recursos Digitals, des de p3 fins a 18 anys GEOGEBRA

Pel que fa als mitjans digitals... 1.- De suport als continguts DESCARTES Projecte EDAD Proyecto Canals Estadística para todos WEBQUEST EDUTEKA

Pel que fa als mitjans digitals... 2.- De suport a la organització GOOGLE DOCS Documents Full de càlcul Presentacions Formularis Col·leccions Col·lecció de recursos web 2.0 EXELearning Creador de pàgines web FLASH ALTRES: BLOGS, WIKIS, CMS (MOODLE, JOOMLA)

Reflexió final El dilema del professor: cada quan m'haig d'actualitzar? Cal estar connectats i compartir No cal conèixer el funcionament de tots els programes Hi ha prou eines per col·locar-nos en el nivell que vulguem Diversificar

Add a comment

Related presentations

Related pages

Alfabetització digital - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

L'alfabetització digital és l'acció organitzada, infraestructuralment i metodològica, que pretén incorporar persones, sigui quin sigui el seu punt de ...
Read more

Alfabetitzacio Digital a l'Educació Infantil

Hi ha diferents softwares gratuïts que ens permeten treballar amb qualsevol Pissarra Digital Interactiva (PDI) o tauleta digital. Un exemple molt ...
Read more

Alfabetisme - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

L'alfabetització digital amb un doble objectiu: superar la bretxa digital i fomentar la integració, ocupabilitat i socialització d'aquestes persones ...
Read more

| Alfabetització digital

Per començar dir que mai ens havíem trobat en aquesta situació, curta però instructiva. En aquestes tres setmanes ha donat temps per a moltes coses:
Read more

alfabetització digital | AlfaDigital: TIC i presó

Posts about alfabetització digital written by XarxaDigital ... Fieles a nuestra cita de mediados de mes, y sin cerrar por vacaciones en agosto, os damos ...
Read more

Alfabetització Digital a l'Educació Infantil

Ha arribat l'hora de demostrar tots els conceptes i continguts apresos al llarg del semestre en l'assignatura d'alfabetització digital, i l'única manera ...
Read more

Calendari - Alfabetització Digital

Portafoli de l'assignatura d'Alfabetització Digital de la UB.
Read more

Alfabetització digital

Aquest bloc gira entorn de l'assignatura d'Alfabetització digital, que es cursa durant el 2n any del grau d'Educació Infantil de la Universitat de Barcelona.
Read more

Alfabetització digital: entrevista a Alexandra Lizana ...

Arran dels cursos d'alfabetització digital per persones amb discapacitat organitzats per la Fundació iBit amb col·laboració d'ABDEM i ASPAYM ...
Read more

Alfabetització digital — UOCOpenCourseWare

Aquest nivell d'Alfabetització digital va adreçat a totes les persones que, a causa de barreres de tipus formatiu o generacional, no han tingut accés a ...
Read more