Aldatu_aldia (Zer-Nork_trinkoak)_2

50 %
50 %
Information about Aldatu_aldia (Zer-Nork_trinkoak)_2
Education

Published on March 12, 2014

Author: Riezu

Source: authorstream.com

Aldatu aldia (Zer-Nork_Trinkoak): Aldatu aldia ( Zer-Nork_Trinkoak ) Gaztak hozkailuan geneuzkan Gaztak hozkailuan dauzkagu Diru gutxi neraman karteran Diru gutxi daramat karteran Astoak belarra zekarren gainean Astoak belarra dakar gainean Jostailuak armairuan zeneuzkaten Jostailuak armairuan dauzkazue Honek bazekien gauzak esaten Honek badaki gauzak esaten 1 Aldatu aldia (Zer-Nork_Trinkoak): Aldatu aldia ( Zer-Nork_Trinkoak ) Txoriak sukaldean zeuzkan Txoriak sukaldean dauzka Anek ederki zekien gitarra jotzen Anek ederki daki gitarra jotzen Mutikoek zikin zekarten aurpegia Mutikoek zikin dakarte aurpegia Ogi biguna generaman etxera Ogi biguna daramagu etxera Gauza horiek oso ondo zenekizkiten Gauza horiek oso ondo dakizkizue 2 Aldatu aldia (Zer-Nork_Trinkoak): Aldatu aldia ( Zer-Nork_Trinkoak ) Esne botila zenekarren eskuan Esne botila dakarzu eskuan Makila luzeak zeneramatzaten Makila luzeak daramatzazue Formulak ondo zenekizkien Formulak ondo dakizkizu Loreak leihoan geneuzkan Loreak leihoan dauzkagu Ardo beltza neraman afarira Ardo beltza daramat afarira 3 Aldatu aldia (Zer-Nork_Trinkoak): Aldatu aldia ( Zer-Nork_Trinkoak ) Aldizkariak irudi ederrak zekartzan Aldizkariak irudi ederrak dakartza Bankuan milioiak zeuzkaten Bankuan milioiak dauzkate Bagenekizkien txiste horiek Badakizkigu txiste horiek Mutikoak ahoan zekarren gozokia Mutikoak ahoan dakar gozokia Konpontzera neraman kotxea Konpontzera daramat kotxea 4 Aldatu aldia (Zer-Nork_Trinkoak): Aldatu aldia ( Zer-Nork_Trinkoak ) Jendeak bazekien hori gezurra zela Jendeak badaki hori gezurra dela Gona motza zeneramaten jaira Gona motza daramazue jaira Bonbonak etxera zenekartan Bonbonak etxera dakartzazu Anek bazekien bizikletaz ibiltzen Anek badaki bizikletaz ibiltzen Garajean neukan kotxea Garajean daukat kotxea 5 Aldatu aldia (Zer-Nork_Trinkoak): Aldatu aldia ( Zer-Nork_Trinkoak ) Argazki politak zenekartzan Argazki politak dakartzazu Osabaren eskutitza neraman Osabaren eskutitza daramat Hori ez zekien inork Hori ez daki inork Aulkian zeneuzkan prakak Aulkian dauzkazu prakak Haizeak paperak zeramatzan Haizeak paperak daramatza 6 Aldatu aldia (Zer-Nork_Trinkoak): Aldatu aldia ( Zer-Nork_Trinkoak ) Sagarrak poltsan neuzkan Sagarrak poltsan dauzkat Zer zenekien egiten ? Zer dakizu egiten ? Haizeak euria zekarren Haizeak euria dakar Arrantzaleek arrainak zeramatzaten Arrantzaleek arrainak daramatzate Ez nekien hau erabiltzen Ez dakit hau erabiltzen 1 7 Aldatu aldia (Zer-Nork_Trinkoak): Aldatu aldia ( Zer-Nork_Trinkoak ) Buruz zenekizkien ikasgaiak Buruz dakizkizu ikasgaiak Ez geneukan dirurik Ez daukagu dirurik Oso alkandora txukuna zeneraman Oso alkandora txukuna daramazu Egunkariak berri onak zekartzan Egunkariak berri onak dakartza Bulegoan zeuzkaten paper horiek Bulegoan dauzkate paper horiek 8 Aldatu aldia (Zer-Nork_Trinkoak): Aldatu aldia ( Zer-Nork_Trinkoak ) Umeek panpinak zekartzaten Umeek panpinak dakartzate Nik banekien zure izena Nik badakit zure izena Bonbonak balkoian zeneuzkaten Bonbonak balkoian dauzkazue Autobusak jende gehiegi zekarren Autobusak jende gehiegi dakar Zer zeneraman txangora ? Zer daramazu txangora ? 9 Aldatu aldia (Zer-Nork_Trinkoak): Aldatu aldia ( Zer-Nork_Trinkoak ) Kotxeko gurpilak zulatuta neuzkan Kotxeko gurpilak zulatuta dauzkat Baserritarrak behiak zeramatzan Baserritarrak behiak daramatza Ur freskoa nekarren iturritik Ur freskoa dakart iturritik Gasolina gutxi zeneukaten autoan Gasolina gutxi daukazue autoan Aspalditik genekien hori Aspalditik dakigu hori 10

Add a comment

Related presentations