Alcohol En Uitgaansgeweld 1 BaO C

50 %
50 %
Information about Alcohol En Uitgaansgeweld 1 BaO C

Published on December 27, 2008

Author: Djowlyn

Source: slideshare.net

Alcohol en uitgaansgeweld Door: Jolien Hoebeke 1 BaO C

O God, that men should put an enemy in their mouths to steal away their brains! That we should, with joy, pleasance revel and applaus, transform ourselves into beasts! -Cassio in William Shakespeare, Othello-

O God, that men should put an enemy in their mouths to steal away their brains!

That we should, with joy, pleasance revel and applaus, transform ourselves into beasts!

-Cassio in William Shakespeare, Othello-

Inleiding Op 13 september 1997 werd Meindert Tjoelker dood getrapt door een groepje van 4 jongeren omdat hij hen tot orde had geroepen; Deze man groeide uit tot het symbool van de strijd tegen zinloos geweld; De jongste (17) werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Twee verdachten kregen zestien maanden onvoorwaardelijk wegens openbare geweldpleging. De vierde kreeg zes maanden onvoorwaardelijk voor openlijke geweldpleging tegen een van Tjoelkers vrienden en tegen een fiets.

Op 13 september 1997 werd Meindert Tjoelker dood getrapt door een groepje van 4 jongeren omdat hij hen tot orde had geroepen;

Deze man groeide uit tot het symbool van de strijd tegen zinloos geweld;

De jongste (17) werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Twee verdachten kregen zestien maanden onvoorwaardelijk wegens openbare geweldpleging. De vierde kreeg zes maanden onvoorwaardelijk voor openlijke geweldpleging tegen een van Tjoelkers vrienden en tegen een fiets.

Beide partijen waren duidelijk aangeschoten In deze voorstelling gaan we na hoe alcohol aan de basis kan liggen van zinloos geweld.

Beide partijen waren duidelijk aangeschoten

In deze voorstelling gaan we na hoe alcohol aan de basis kan liggen van zinloos geweld.

Zinloos geweld Kenmerken Het vindt plaatst in een publieke ruimte Daders zijn vaak jonge mannen Slachtoffer(s) heeft geen relatie tot de dader(s) Groepsprocessen spelen belangrijke rol (hier is vrijwel altijd alcohol in het spel) 3 vragen Welke factoren zijn van invloed op uitgaansgeweld Welke rol speelt alcohol bij uitgaansgeweld Welke rol kan alcoholpreventie spelen bij de beheersing of preventie van uitgaansgeweld?

Kenmerken

Het vindt plaatst in een publieke ruimte

Daders zijn vaak jonge mannen

Slachtoffer(s) heeft geen relatie tot de dader(s)

Groepsprocessen spelen belangrijke rol (hier is vrijwel altijd alcohol in het spel)

3 vragen

Welke factoren zijn van invloed op uitgaansgeweld

Welke rol speelt alcohol bij uitgaansgeweld

Welke rol kan alcoholpreventie spelen bij de beheersing of preventie van uitgaansgeweld?

“ Iedere vorm van gedrag die erop is gericht om schade toe te brengen aan een ander levend wezen, die gemotiveerd is deze te vermijden.” Aspecten: Actie is gericht tot persoon/ levend wezen Intentionele handeling (men wilt de ander schaden) Slachtoffer ervaart dit als weerzinwekkend en ongewenst Geen antwoord op de vraag: “Waarom?” Zowel verbaal als fysiek Wat is agressie?

“ Iedere vorm van gedrag die erop is gericht om schade toe te brengen aan een ander levend wezen, die gemotiveerd is deze te vermijden.”

Aspecten:

Actie is gericht tot persoon/ levend wezen

Intentionele handeling (men wilt de ander schaden)

Slachtoffer ervaart dit als weerzinwekkend en ongewenst

Geen antwoord op de vraag: “Waarom?”

Zowel verbaal als fysiek

Schematiche voorstelling van Berkowitz’s model van affectieve agressie Onplezierige gebeurtenis Negatief affect Onmiddellijk primaire respons Fight response flight response Aandrang tot agressie geen aandrang tot agressie Hogere orde Cognietieve processen Openlijke agressie

Onplezierige gebeurtenis

Negatief affect

Onmiddellijk primaire respons

Fight response flight response

Aandrang tot agressie geen aandrang tot agressie

Hogere orde

Cognietieve

processen

Openlijke agressie

Alcohol en agressie Feiten Individuen onder invloed van alcohol zijn agressiever dan als ze nuchter zijn Helft van gewelddadige misdaden wordt onmiddellijk voorafgegaan door consumptie van alcohol door geweldpleger Meer kans op agressie in huiselijke kring als echtgenoten dronken zijn Alcohol verhoogt de kans op agressief gedrag

Feiten

Individuen onder invloed van alcohol zijn agressiever dan als ze nuchter zijn

Helft van gewelddadige misdaden wordt onmiddellijk voorafgegaan door consumptie van alcohol door geweldpleger

Meer kans op agressie in huiselijke kring als echtgenoten dronken zijn

Alcohol verhoogt de kans op agressief gedrag

Agressie en uitgaan Beïnvloedende factoren van uitgaansgeweld Omgevingsfactoren Uitgaansomgeving als omgevingsstressor (vb/ temperatuur) Uitgaansomgeving als anonieme publieke ruimte (wel of geen sociale controle) Uitgaansomgeving als complexe sociale omgeving (vb/ verkeerd geïnterpreteerd gedrag van de ander) Individuele factoren Provocaties en frustraties Vermoeidheid Time out Ruzie zoeken

Beïnvloedende factoren van uitgaansgeweld

Omgevingsfactoren

Uitgaansomgeving als omgevingsstressor (vb/ temperatuur)

Uitgaansomgeving als anonieme publieke ruimte (wel of geen sociale controle)

Uitgaansomgeving als complexe sociale omgeving (vb/ verkeerd geïnterpreteerd gedrag van de ander)

Individuele factoren

Provocaties en frustraties

Vermoeidheid

Time out

Ruzie zoeken

Alcohol, agressie en uitgaan Alcohol kan via een verstoring van gedragsregulerende cognitieve processen leiden tot agressief gedrag. Uitwerking processen Dosis – responsrelatie = de kans dat iemand agressief reageert wordt groter als hij veel alcohol heeft gedronken Ongeremd en vrijer gedrag = onder invloed van alcohol is men ongeremd en vrijer waardoor men andere kan provoceren Verminderde impulsencontrole = kleine aanleiding brengt een heftige impulsieve reactie teweeg Slechte ontvangst van sociale informatie = interne attributie (iemand reageert agressief wanneer hij denkt dat de ander dat ook doet) externe attributie (andere factoren die buiten persoon liggen Stereotiepen en groepsgedrag = door het gebruik van alcohol gaan mensen meer stereotiep beoordeeld Verantwoordelijkheid eigen gedrag = alcohol als rede om zo straf te vermijden

Alcohol kan via een verstoring van gedragsregulerende cognitieve processen leiden tot agressief gedrag.

Uitwerking processen

Dosis – responsrelatie = de kans dat iemand agressief reageert wordt groter als hij veel alcohol heeft gedronken

Ongeremd en vrijer gedrag = onder invloed van alcohol is men ongeremd en vrijer waardoor men andere kan provoceren

Verminderde impulsencontrole = kleine aanleiding brengt een heftige impulsieve reactie teweeg

Slechte ontvangst van sociale informatie = interne attributie (iemand reageert agressief wanneer hij denkt dat de ander dat ook doet) externe attributie (andere factoren die buiten persoon liggen

Stereotiepen en groepsgedrag = door het gebruik van alcohol gaan mensen meer stereotiep beoordeeld

Verantwoordelijkheid eigen gedrag = alcohol als rede om zo straf te vermijden

Preventie van uitgaansgeweld Effectieve preventie richt zich op Individu Uitgaansomgeving Alcoholgebruik Beïnvloeden van groepsnormen Opleiden van horecapersoneel Afschaffen van piekuren en ‘happy hours’ Promotie alternatieven Tussendoor meer eten Goede naleving van de alcoholwet door horeca Uitgaanders moeten meer verantwoordelijkheid opnemen

Effectieve preventie richt zich op

Individu

Uitgaansomgeving

Alcoholgebruik

Beïnvloeden van groepsnormen

Opleiden van horecapersoneel

Afschaffen van piekuren en ‘happy hours’

Promotie alternatieven

Tussendoor meer eten

Goede naleving van de alcoholwet door horeca

Uitgaanders moeten meer verantwoordelijkheid opnemen

Add a comment

Related pages

Alcohol En Uitgaansgeweld 1 BaO C - Travel

1.Alcohol en uitgaansgeweld Door: Jolien Hoebeke 1 BaO C 2. O God, that men should put an enemy in their mouths to steal away their brains! That we should ...
Read more

ALCOHOL. > 10 litres 5 - 9.9 litres 2 - 4.9 litres 1 - 1.9 ...

Alcohol En Uitgaansgeweld 1 BaO C 1.Alcohol en uitgaansgeweld Door: Jolien Hoebeke 1 BaO C 2. O God, ...
Read more

Verbeteren van het bereik van ouders voor alcoholpreventie ...

Theoretische toetsing maatregelen tegen alcohol gerelateerd uitgaansgeweld ... Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07 ... en Preventie. (naam bao ...
Read more

wij waren het eerst - Gratis bloggen en weblogs ...

Sigaretten en alcohol zijn verboden, net als foto's en films. ... Zijn opvolger Abbas kan er ook wat van, en heeft al minstens $ 1,5 miljard ...
Read more

Schaapskooi week 28 2015 by schaapskooi - issuu

... ouder, wegens het uitgaansgeweld, het comazuipen en de ... (en) Adres 1 Adres 2 Adres 3 ... de 200 meter en wist Léon Mak, C ...
Read more

Brandweer Kennemerland - heemstede.nl

... (BAO), de implementatie van ... (c): besparing 1 haakarmvoertuig ... 10, 14, 15, 18 en 25 tot en met 31) met bijbehorende besluiten (artikelen 4.1 en 4 ...
Read more