Akupunktio 2006

60 %
40 %
Information about Akupunktio 2006
Health & Medicine

Published on February 3, 2014

Author: eostman

Source: slideshare.net

AKUPUNKTIO Agneta Westerlund Länsi Uudenmaan sairaala synnytysosasto

MIKSI AKUPUNKTIO? KIVUNLIEVITYS ilman lääkkeitä, kemikaaleja ei sivuvaikutuksia ei häiritse muita kivunlievitysmenetelmiä EI SIVUVAIKUTUKSIA ÄIDIN OMA ENDORFIINITUOTANTO NOUSEE ALLERGIA

INDIKAATIOT KIVUNLIEVITYS hyvä vaihtoehto, voi hyvin yhdistää toisiin kivunlievityksiin. RAUHOITTAVA jos kipeät supistukset synnytyksen alkuvaiheessa, supistusheikkoutta, korkea verenpaine, kireä kohdunsuu

Indikaatiot Pahoinvointiin, suonenvetoon Istukan irrotukseen Maidon eritykseen Peräpukamiin Jälkisupistuksiin Perätilan kääntämiseen

KOMPLIKAATIOT neula tarttuu kiinni neula taipuu neula katkeaa haematooma pyörtyminen liian syvään pistetty neula

KONTRAINDIKAATIOT paikallinen infektio vuotohäiriö neulakammo-pistospelko psykoosi huumausaineiden käyttäjät

Perinteinen kiinalainen lääketiede perustuu kolmeen asiaan: meridiaaneihin, kahdeksaan pääperiaatteeseen joiden perusteella sairauden laatu kartoitetaan ja oppiin sisäelimistä ja niiden toiminnasta.

Meridiaanit Meridiaanit eli akupunktiokanavat ovat energian kulkuteitä ihmiskehossa. Energia eli qi kiertää ihmiskehossa raviten, lämmittäen, puolustaen ja edesauttaen toimintaa. Meridiaaneilla on kohtia, joissa energia tiivistyy tietynlaatuiseksi ja joissa siihen on helppo vaikuttaa, akupisteitä.

Kahdeksan pääperiaatetta Kahdeksan pääperiaatteen mukaan tutkitaan, missä ihmisen sairaus sijaitsee (pinnallinen-sisäinen), mikä on sen peruslaatu (kuuma-kylmä), mikä on sairautta aiheuttavien ja terveyttä edesauttavien energioiden suhde (liiallisuus-vajavuus) ja mikä on sairauden yleisluonne kiinalaisen filosofian mukaan (yang-yin).

Oppi sisäelimistä Oppi sisäelimistä eli zang-fu -oppi tarkastelee ihmisen sisäelimien tehtäviä energeettisinä ja toiminnallisina kokonaisuuksina. Sisäelimiin liittyvät elimellisesti päämeridiaanit, eri kudokset, aistielimet, psyyke ja muut ihmisen osa-alueet (esim. munuaisiin liittyy munuaismeridiaani, luut, korvat ja kuulo, pelko jne., munuaisten tehtävänä on olla ihmisen perustavanlaatuisen energian säilytyspaikka ja toisaalta kontrolloida vesiaineenvaihduntaa).

YIN & YANG Perinteinen kiinalainen lääketiede pohjautuu vanhaan kiinalaiseen maailmankuvaan, jossa kaikki maailmankaikkeudessa koostuu kahdesta keskenään harmoniassa olevasta voimasta, yinistä ja yangista. Ihminen on terve silloin, kun nämä voimat ovat hänessä tasapainossa.

VIISI ELEMENTTIÄ Yin ja yang muuttuvat jatkuvasti ja vaihtuvat toisikseen. Niiden muutoksissa voidaan erottaa laadultaan erilaisia vaiheita, joita kutsutaan viideksi elementiksi (vaiheiden symboleina ovat vesi - puu - tuli - maa -metalli). Näillä vaiheilla on omat yhteytensä sekä maailmankaikkeuden että ihmisen rakenteisiin ja tapahtumiin

Kokonaisvaltainen hoitomuoto Perinteinen kiinalainen lääketiede on hyvin kokonaisvaltainen hoitomuoto. Sekä yin-yang -filosofia, elementtioppi että oppi sisäelimistä korostavat osien välistä yhteyttä ja keskinäisiä vaikutuksia kokonaisuudessa. Meridiaanien verkosto peittää koko kehon yhdistäen sen osia toisiinsa. Kahdeksan pääperiaatteen avulla kartoitetaan nimenomaan ihmisen kokonaistila, ei vain yhtä oiretta.

Energeettisen tilan analyysi Perinteisen kiinalaisen lääketieteen analyysimenetelmiä (siis menetelmiä tehdä "diagnoosi", mutta ei länsimaisen tautiluokituksen mukainen diagnoosi vaan ihmisen energeettisen tilan analyysi) ovat Neljä tutkimusta

Neljä tutkimusta Neljä tutkimusta (katselu, kuuntelu ja haistelu, kysely ja koskettelu), joista tärkeimpiä ovat kysely (mitä moninaisimpia seikkoja kysellään, tärkeimpinä ruokahalu ja nukkuminen), pulssin koettaminen kiinalaisella tavalla (kummastakin ranteesta kolmesta eri kohtaa eri syvyyksistä, tunnustellaan erityisesti pulssin laatua) ja kielen katsominen.

Energiatilanteen kokonaiskuva Monia muitakin ihmisen osia tunnustellaan tai katsotaan. Näin kerätty tieto järjestetään kahdeksan pääperiaatteen ja sisäelinopin mukaan, jolloin saadaan selville ihmisen energiatilanteen kokonaiskuva, hänen syndroomansa. Tätä syndroomaa lähdetään sitten hoitamaan (eli energiatilannetta tasapainottamaan) meridiaanien kautta

AKUPUNKTIO Akupunktio on vain yksi perinteisen kiinalaisen lääketieteen käyttämistä hoitomuodoista, joskin länsimaissa tunnetuin. Kiinassa käytetään hyvin paljon perinteisen kiinalaisen lääketieteen teoriaan perustuvaa yrttilääkintää. Muita menetelmiä ovat mm. moksibustiolämmityshoito, akupainallus ja meridiaanihieronta, kiinalainen kuivakuppaus, mikroverenpäästö, akuvasara, erilaiset mielikuva- ja voimisteluharjoitukset (qigong) ym.

Perinteinen kiinalainen lääketiede Perinteinen kiinalainen lääketiede eroaa jo perusfilosofialtaan radikaalisti modernista länsimaisesta koululääketieteestä. Se ei hoida sairauksia länsimaisessa mielessä, vaan korjaa ihmisen energian häiriötiloja..

Länsimainen Akupunktio Levisi laajemmin 1800-luvalla Länsimaihin 1970-luvulla Suomessa lääkärikunnan käyttöön. 1975 lääkintöhallitus hyväksyi akupunktion lääketieteelliseksi hoitomenetelmäksi (lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit ) 1995 akupunktiohoitoa saa antaa myös akupunktiokoulutuksen saanut hoitohenkilökunta

Länsimainen akupunktio Käytetty Länsimaissa lähinnä kivunhoidossa Neurofysiologia tukee käsitystä että akupunktio vaikuttaa hermojärjestelmän kautta. Voimakas perifeerinen ärsyke estää kipuviestin kulun aivoihin. Endorfiini, noradrenaliini, serotoniini, enkefaliini ja dynorfiini vapautuvat ja saavat aikaan miellyttävän, pehmeän, kevyen ja kivuttoman olon.

Akupunktio Akupunktio tarkoittaa kiinalaisen lääketieteen mukaan ihmisen energeettisen kokonaistilanteen säätelemistä pistämällä akupunktioneuloja meridiaaneilla sijaitseviin akupunktiopisteisiin..

Neulat Neulat ovat tavallisesti tehty ruostumattomasta teräksestä (kahva mahdollisesti kuparista) ja ne ovat ohuita ja teräviä. Ne eivät ole onttoja ja leikkaavia kuten injektioruiskuissa tai verikoetta otettaessa. Siksi niiden terävä kärki tavallisesti työntää sivuun verisuonet yms., eikä akupunktioneula taitavasti pistettynä tavallisesti juurikaan satu itse pisto.

Qi-tunne Pistolla tavoitetaan kuitenkin yhteyttä ihmisen energiaan (ns. "qi -tunne") ja pyritään vaikuttamaan tähän energiaan jotenkin (vahvistamaan tai vähentämään). Jos neulalla saadaan energia liikkumaan, voi se herättää erilaisia tuntemuksia, toisinaan epämiellyttäviäkin. Tämä kipu ei ole kuitenkaan samalla tavalla "fyysistä" kipua kuin neulanpisto, ja se on tavallisesti hoidon tehoamisen merkki. Tuntemukset voivat olla myös miellyttäviä

Moksibustio Kiinalaisten käyttämä termi akupunktiolle kuuluu kokonaisuudessaan "akupunktio ja moksibustio". Moksibustiolla tarkoitetaan akupisteiden lämmittämistä moksasikareiden avulla. Tämä lämmityshoito on useissa tapauksissa erittäin tehokasta, etenkin täällä Suomessa, missä monet vaivat johtuvat kylmästä.

Harvat pisteet Perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaan hoito on aina parempi, mitä harvempia pisteitä käyttämällä ihmisen energiatilanne kyetään korjaamaan. Keskivertohoidossa käytetään noin viittä pistettä, eli kymmentä neulaa (suurin osa pisteistä ovat symmetrisesti parillisia kehon kummallakin puolella).

Akupainallus Akupainallus on periaatteessa aivan sama asia kuin akupunktio, neulojen sijasta terapeutti käyttää vain sormiaan.

Akupainallus Joitakin akupisteitä voidaan painaa napakasti useiden minuuttien ajan, tai sitten edetä pitkin meridiaaneja painellen lyhyesti useampia pisteitä. Myös akupainalluksessa pyritään "qi -tunteen" saavuttamiseen. Akupainallusmenetelmiä on useita, napakasta painamistyylistä kevyeen kosketukseen, sekä erilaisia naputus, sively ym. tekniikoita.

Akupunktio raskauden aikana alkuraskauden pahoinvointiin symfysiolyysikipu ischias

Akupunktio synnytyksen aikana rauhoittavat pisteet GV20 LU 7 supistusheikkous BL 60 BL 67 LR5 Weimo LR1, SP1, LI4, ST 36, SP6

Avautumisvaiheen alussa selkäkipuun BL24,25,26 Extra 19 alavatsakipuun GB25,26,27 CV 3,4 yleisesti kipuun LI4,st36,LR3 rauhoittavat pisteet GV20,LU7 kireä kohdunsuu BL60,GV20

Avautumisvaiheen lopussa selkäkipu Bl 27,28,29 tai Bl 31,32,33 alavatsakipuun CV2,3 SP9,GB28 PONNISTUSVAIHEESSA selkäkipu BL30,34,35,36 alavatsakipuun CV2, SP9,Chiaoling OMPELUVAIHEESSA CV2,KI 11,CV1

Istukan irrotus SP1, LR1, LR5, Weimo ST25,29 Suonenvetoon piste:Neimaidan

Jälkisupistukset & maidontuotanto jälkisupistuksiin CV6, SP9,LI4 Maidontuotanto mastiitti CV17,ST18, LR3, GV20 maitomäärän nostaminen CV17, SI1, ST36,SP6, LR3, GV20

Add a comment

Related presentations

Related pages

Akupunktio – Wikipedia

Akupunktio (myös akupunktuuri, neulahoito, pistelyhoito; lat. acus 'neula' + lat. pungere pistää; kiin. 針灸, zhēn jǐu) on uskomuslääkintää ...
Read more

Akupunktio - IMDb

Akupunktio. Soundtrack: Punk - Tauti joka ei tapa. self: Punk - Tauti joka ei tapa.
Read more

Akupunktio - Pallontallaajat.net - Omatoimimatkaajien ja ...

Akupunktio on ihmeellistä ja olin kovin skeptinen sen suhteen ennen. Nyt suosittelen sitä kaikille. ... « Vastaus #2 : 24.08.2006, 19:57:01 ...
Read more

Nivelklubi - akupunktio

akupunktio 13.12.2006 klo 08:40:51 Tulosta viesti : Onko kukaan kokeillut polven kipuiluun akupunktiota? Kiinnostaisi tietää onko kyseisestä ...
Read more

Akupunktio - Yleistä koirista - Suomi24 Keskustelut

Auttaako akupunktio 10 v Belggarin nivelrikko ongelmiin?Aika on varattu, ... 17.5.2006 10:27. Auttaako akupunktio 10 v Belggarin nivelrikko ongelmiin?
Read more

Kiinalainen akupunktio - Akupunktio - Suomi24 Keskustelut

wwww.akupunktio.fi tai www.akupunktio.net. Tavataan siellä ! Jatkan kommentointia vielä vähän. ... 25.9.2006 21:04...palaa vielä hetkeksi kirjoitti:
Read more

Fysioterapia Jyväskylä - Killerin fysiopiste

Fysioterapia Jyväskylä, Killerin Fysiopiste, Fysikaalinen hoito, Fysioterapia Jyväskylä, Akupunktio, Kivunhoito, ... vuonna 2006 - Akupunktio v. 2007
Read more

Akupunktio - Perinteinen kiinalainen lääketiede ja ...

Akupunktio, joka on vain yksi ... Number 80, February 2006; Miriam Lee, Master Tong's Acupuncture - an ancient alternative style in modern clinical ...
Read more

Akupunktio ja diabetes

“Every cloud has a silver lining” Nainen D1 vuodesta 1991 Pumppu 10/2006 - Veo 04/2011 - MiniMed 640G 10/2015 KHH - Humalog
Read more