Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU), 1971

53 %
47 %
Information about Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU), 1971

Published on July 21, 2008

Author: myPajamanation

Source: slideshare.net

030b.fm Page 1 Tuesday, March 28, 2006 9:13 AM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 30 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG - UNDANG , MALAYSIA DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG - UNDANG 1968 SECARA USAHA SAMA DENGAN MALAYAN LAW JOURNAL SDN BHD DAN PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BHD 20

Add a comment

Related pages

Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 - Wikipedia ...

Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (AUKU 1971) merupakan satu akta yang digubal oleh kerajaan Malaysia yang diperkenankan oleh raja pada 27 April 1971.
Read more

Tentang AUKU | Mansuhkan AUKU!!

PENGENALAN Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) ... Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 1971 telah dikemukakan oleh Menteri Pendidikan, ...
Read more

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 - ftk.uthm.edu.my

akta universiti dan kolej universiti 1971 & akta 1342 akta universiti dan kolej universiti (pindaan) 2009
Read more

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 ... - uthm.edu.my

akta universiti dan kolej universiti 1971 (akta 30) dipinda melalui akta pindaan 2009 maklumat disediakan oleh : jawatankuasa penggubal akta universiti dan
Read more

Kaedah-Kaedah UKM 1999 (Tatatertib Pelajar- AUKU 1971 ...

Kaedah-Kaedah UKM 1999 (Tatatertib Pelajar- AUKU 1971) Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 1971 Kaedah-Kaedah Universiti Kebangsaan Malaysia
Read more

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - ums.edu.my

3 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 30 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN SEKSYEN 1971 BAHAGIAN I PERMULAAN Seksyen 1. Tajuk ringkas 2. Tafsiran ...
Read more

M A L A Y S I A Warta Kerajaan - moe.gov.my

Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 [Akta 30], yang disebut “Akta ibu” dalam Akta ini, dipinda dalam seksyen 2 ...
Read more