Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov

100 %
0 %
Information about Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov
Education

Published on December 17, 2008

Author: Martinaky

Source: slideshare.net

Description

idetikit DEVELOR trenera, nastavenie mysle, postojov a hodnôt, prístupu k účastníkom

Ako Develor tréneri prekračujú očakávania účastníkov Momenty pravdy Remata , niekedy v lete roku 2008

Študuj a uč sa!!! “ Develor tréning neostáva na úrovni vedomostí, ale posilňuje zručnosti. Nie je to len to, čomu rozumieš, ale aj to, čo si schopný urobiť ” Performance of People

Aha

I. Skupina si myslí, že 70-80 % úspechu je v príprave

Príprava (70-80%) Know How (+poznanie firmy) Vzbudenie záujmu Pozor na prvý dojem Analýza očakávaní Definovanie očakávaní Prezentácia cieľov Prezentácia Interakcia Situačné cvičenia Spätná väzba Uzavretie Zhrnutie Sumarizácia Up sell

Príprava (70-80%)

Know How (+poznanie firmy)

Vzbudenie záujmu

Pozor na prvý dojem

Analýza očakávaní

Definovanie očakávaní

Prezentácia cieľov

Prezentácia

Interakcia

Situačné cvičenia

Spätná väzba

Uzavretie

Zhrnutie

Sumarizácia

Up sell

Čože? Také ľahké?

II. Skupina si myslí, že Develor tréner musí byť hlavne Profesionál

..príprava je zbytočná, aj tak je to všetko potom úplne inak

P ripravený R ešpektovaný O tvorený F erový E mpatický S trukturovaný I novatívny/inšpiratívny O bjektívny N áročný A sertívny L udksý PROFESIONÁL

P ripravený

R ešpektovaný

O tvorený

F erový

E mpatický

S trukturovaný

I novatívny/inšpiratívny

O bjektívny

N áročný

A sertívny

L udksý

III. Skupina si myslí, že to chce mať dve tváre: Ľudskú a Odbornú

 

ĽUDSKÁ STRÁNKA ODBORNÁ STRÁNKA Prispôsobenie sa skupine (dynamika) Dôveryhodnosť (skúsenosti s praxe) Autorita (prirodzená) Zameranie na cieľ Schopnosť zaujať Systematickosť Empatia Pozorovacie schopnosti (spätná väzba) Prirodzenosť / ľudskosť Znalosti pracovného prostredia účastníkov

IV. Skupina si toho myslí príliš veľa

Dobrý Develor tréner Data harmonogram PPT, manuály Data vyspi sa Aktívne počúvaj podporuj komunikáciu podporuj vzťahy podporuj výkon Vizualizuj príklady podporuj tvorivosť podporuj fantáziu podporuj spontánnosť buď dynamický nastav pravidlá podporuj aktivitu Veď Zapoj energie INSIGHTS

...tak si to zhrňme

„ Čo má robiť Develor tréner aby bol úspešný???“

V rámci PRÍPRAVY

Tvoje osobné problémy nikdy nesmú ovplyvniť priebeh tréningu Vziať si tabletku ak ho bolí hlava

Vziať si za hrsť úsmevov a pozitívnej nálady

Vypnúť tlačítko „Pomóc som v tom sám“

Case studies Obuť si topánky zamestnanca firmy ktorú trénuješ a Napísať si vlastné situačné cvičenia!

Nezabúdať na Insight

Premyslieť si cieľ tréningu, cestu, ktorou ich chceš viesť a miesto, kde ich chceš dostať Niekedy je cieľom tréningu mind shift /nie vždy sa dá dosiahnuť posun zručností

Priniesť si čistú a otvorenú myseľ (nie v liehu, nie predprogramovanú, nebuť klonovaný robot)

V rámci OTVORENIA TRÉNINGU

Dynamický a kreatívny nástup, ktorý prinúti účastníkov zabudnúť na realitu tam a vnímať len tu a teraz. Nástup, ktorý povie mini príbehom : Prečo sú tam (ciele) Prečo si tam práve Ty Prečo práve Develor Prečo práve oni

Dynamický a kreatívny nástup, ktorý prinúti účastníkov zabudnúť na realitu tam a vnímať len tu a teraz.

Nástup, ktorý povie mini príbehom :

Prečo sú tam (ciele)

Prečo si tam práve Ty

Prečo práve Develor

Prečo práve oni

Zóna záujmu Zóna vplyvu Máme širokú škálu záujmov, ale nie všetky spadajú pod naše zóny kontroly a vplyvu Používaj zóny vplyvu

“ Proaktívny ľudia zameriavajú svoje úsilie na svoju zónu vplyvu, čo zapríčiňuje, že táto zóna sa im potom zväčšuje- Reaktívny ľudia sa zameriavajú na oblasť záujmu. Negatívna energia vygenerovaná týmto záujmom zapríčiňuje, že zóna vplyvu sa zmenšuje. Maj jasno, kde zameriaš svoj/ich FOKUS

Reaktívny : Ja musím Iba ak Oni to zapríčinili Oni ma prinútili Ak by som mal Proaktívny : Ja preferujem Ja urobím Ja som sa rozhodol Ja som si vybral Môžem byť Môžeš si vybrať/dať im vybrať svoj jazyk

Zabudni na seba. Tréning nie je o Tebe !!!

.... je o nich

Najskôr si nalaď publikum na počúvanie. Darmo budeš aj kričať ak nebudú chcieť počuť – nevypočujú ťa !

Snaž sa počúvať, čo skupina chce a reaguj na to. Hľadaj prieniky medzi tým, čo máš pripravené a tým čo potrebuje skupina. Ich skutočná tréningová potreba je prioritná.

Povedz im, že sú na tréningu Nesľubujem realitu, ale posun vo vašom výkone áno (ak budete makať)

V rámci PRIEBEHU TRÉNINGU

Teória je len na ilustrovanie niečoho z reality, čo chceš posilňovať, preto ju používaj vo forme simple and stupid ! Pozornosť účastníkov je obmedzená, preto ich nezaťažuj zbytočnými a komplikovanými modelmi. Nehraj sa na vysokoškolského profesora plného suchej komplikovanej a nepoužiteľnej teórie

Skutočné poznanie je v srdci . Know-how v notebooku ti nepomôže. Ak nevieš niečo vysvetliť formou „rozhovor vo výťahu“ skutočne tomu nerozumieš!

Udržuj balans medzi témou , p oslucháčmi a tvojimi schopnosťami/možnosťami! (TAP model)

Nenálepkuj účastníkov tréningu. Každý účastník je ‘ jedinečný ’ každý tréning je jedinečný a neopakovateľný. Vždy záleží na konkrétnych ľuďoch a konkrétnej téme a tvojej momentálnej konkrétnej dispozícií ako bude tréning prebiehať

Zapoj všetkých! Identifikuj kde sú (postoj/prístup) pozitívne nalaď a aktivizu j!

Myseľ je ako pa dák Funguje len keď je otvorená

Nastav si v sebe čas Cítiš dynamiku skupiny ? LimeJam – brand communication

Nastav si v sebe čas Cítiš dynamiku

skupiny ?

Pozornosť poslucháčov je nestála . V minulosti platila táto krivka:

Odkedy však máme ovládač

Krivka pozornosti vyzerá asi takto: Meň aktivity, hlas, postoj, pohyb v priestore

Nenechaj ich zaspať. Poznaj a používaj energizers .

Kľúč k tvojmu timemanažmentu nie je prioritizovať čo je v tvojom rozpise, ale rozpísať čo sú tvoje priority.

Všetko čo sa týka ľudskej psyché je nutné vysvetľovať na príkladoch. Hovor čo to znamená, ako sa to správa a aký to má dopad. Používaj čo najviac príkladov !

Ak Ty do toho nedáš svoje srdce / nedotkneš sa toho ich

Tam kde je predpoklad, že poslucháči poznajú odpovede – facilituj (pýtaj sa, pýtaj sa pýtaj sa). Tam, kde je predpoklad, že odpovede nemajú – prezentuj .

Vieš, že v myslení existujú 3 kategórie ľudí?

Chodci Priprav sa na všetkých a vysvetľuj im primeraným spôsobom Bežci Skokani ...a nezabudni že sú aj taký čo stoja na mieste

Chodci Identifikuj si skupinu a trénuj im primeraným spôsobom Bežci Skokani

Chodcovi urob rukou načrtnuté základné charakteristiky na ktoré chceš upozorniť a over si ich pochopenie a schopnosť aplikovania „ Čo to je?“ Prvolínioví manažéri Viac školenie ako tréning. Viac prezentácia ako facilitácia

Bežcovi daj do rúk „technický výkres“ (ak ho vie urobiť urobte ho spolu – facilituj) ukáž mu ako sa model správa . Poukáž na zákonitosti a povedz čo to znamená. Prehlbuj v ňom vedomú zručnosť . „ Čo to znamená?“ Stredný a vyšší manažment Viac tréning. Viacej facilitácie

„ Čo sa s tým dá robiť?“ Skokanovi krátko pripomeň alebo upozorni na to čo chceš a podporuj myslenie vhodnými otázkami smerujúcemu k tomu, aby sami pomenovali svoje skúsenosti a pochopili ďalšie možnosti použitia. Skokan má v sebe odpovede. Skokana len pošteklíš a on vie. Skokan je schopný ďalej rozvíjať tvoje myšlienky. Okamžite ich aplikovať. Top manažment Work shop

Používaj S-prime , ak nevieš čo to je, čítaj dole poznámky Sloveso "byť tvorí jazykovú pascu Používanie " byť " mimoriadne skresľuje realitu. Sloveso " byť " nebezpečne predpokladá, že veci, udalosti, procesy zostávajú rovnaké. Nie je to tak. Sloveso „ by ť“ odkazuje na konštrukt v našej mysli Mapa nie je teritórium

Rozmýšľaj w in/win spôsobom

Maj na pamäti svoj cieľ.

Spätnú väzbu zameraj na posilnenie lepšieho výkonu

Dodrž vopred dohodnutý čas začatia a ukončenia tréningu.

A ešte niečo o Tebe Develor TRÉNIEROVI

Flipchard je tvoj najlepší kamarát, ale nikdy sa zaňho neschováš

Develor má len mužov trénerov?

no snáď nie?!

Ovládaj Sells Manadala a Ledership. Sme víťazný tím!!!

Buď autentický Všetky príklady čo použiješ majú vyzerať dôveryhodne. Buď sám príkladom toho čo hovoríš.

Všetky príklady čo použiješ majú vyzerať dôveryhodne.

Buď sám príkladom toho čo hovoríš.

Ovládaj a používaj INSIGHTS.

... A nauč sa žonglovať

A na záver pár myšlienok o firemnej kultúre Develoru

Zapoj sa. Nečakaj na všetko. Uvažuj čím a ako prispeješ.

Nezabudni si svoju Develor vizitku a rob „promo“ firme kedykoľvek to je vhodné. Up sell/ cros sell zabezpečí aj Tebe dostatok práce.

Dodrž follow ups (vyhodnotenie spätných väzieb a pod.)

Recykluj svoje skúsenosti Si členom veľkého tímu, podeľ sa aby si mohol prijať

Recykluj svoje skúsenosti

Si členom veľkého tímu, podeľ sa aby si mohol prijať

Máš work/life balance trvalo udržateľný?

Čítaj, píš, relaxuj, cvič, hraj sa, miluj, zapoj sa, medituj... Robíš rozvoj ľudských zdrojov, tak nezabudni aj svoj rozvoj...

Add a comment

Related presentations

Related pages

Insights® Discovery osobná správa | Develor.sk

Na tréningoch sa pani Georgievovej podarilo dosiahnuť u účastníkov ... tréneri, ktorí poskytujú ... a očakávania. Vždy vedia čo, kedy a ako.
Read more

Manažér ako kouč | Develor.sk

... ktorý dokázal splniť naše očakávania. ... pre účastníkov. ... nám spoločnosť Develor vychádzala v ústrety, ako v rámci ...
Read more

Efektivní vedení týmu | Develor.cz

"So spoločnosťou Develor ... Vo všetkých oblastiach hodnotíme spoluprácu ako vysoko kvalitnú a efektívnu. Develor dokáže plne ...
Read more

Transakční Cross-Selling | Develor.cz

"Komplexný rozvojový program od spoločnosti Develor Slovakia ... počtu účastníkov a ... ktorých sme chceli posilniť v zručnostiach ako ...
Read more

Bežecké kempy - Run For Fun.sk

Zloženie účastníkov ... Ako bonus sme mali objednané nádherné ... ako bežeckého začiatočníka. Tréneri a spolukempujúci ...
Read more

Vodné pólo nás baví

Naozaj, treba vidieť ! Páni tréneri, nájdite si, prosím, ... Kapošvár je predposledný v tej istej skupine ako Seman so Szegedom, ...
Read more

Peter Sasín, NLP Tréner - vzdelávajte sa u najlepších ...

... firemné akcie a podujatia ako motivátor ... Ľudia prídu na náš seminár alebo koučing a majú určité očakávania. ... Tréneri NLP Akadémie ...
Read more

Tréning trénerov AKO Uèi­

Cieľová skupina: učitelia (stredné odborné školy, vysoké školy), tréneri, lektori. ... Tréning „ Ako u čiť“ ČASOVÝ HARMONOGRAM
Read more