Akcija “Tebi za 8. Mart”

57 %
43 %
Information about Akcija “Tebi za 8. Mart”
Education

Published on February 16, 2014

Author: AnaRasic2

Source: slideshare.net

Description

Na blogu Dečiji kutak otvorena je
Akcija “Tebi za 8. Marrt"

Akcija “Tebi za 8. Mart” Draga deco, Dan ţena, 8. Mart, se slavi kao dan borbe za ekonomska, politička i socijalna ravnopravnost. U Vikipediji više o tome: Međunarodni dan ţena

Koleginica Maja se raduje 8. Mart Ţiveo 8. Mart Koleginica Svijetlana je izdvojila recitacije, pesme, dramske tekstove namenjene ovom danu: Školici Ideja za izradu lutke Baba Marta Draga deco, nastavnici, učitelji! Dosta je ideja koje mogu posluţiti za vaš sastav, crteţ, origami… Dozvoljeni su svi vidovi izraţavanja nema tuţakanja, samo maštu i kreativnost uključiti i zadovoljni ćemo biti! Radove slati do 7. marta 2014. na adresu: ankarasic4@gmail.com

Add a comment

Related presentations