Aistit ja oppiminen

100 %
0 %
Information about Aistit ja oppiminen
Education

Published on February 5, 2014

Author: riortamm

Source: slideshare.net

Description

Oppimistyylit

Ritva Tammi 2010 Oppiminen ja aistit

Perusaistit Näkö visuaalinen aistijärjestelmä Kuulo auditiivinen aistijärjestelmä Tunto  kinesteettinen aistijärjestelmä Haju olfaktorinen aistijärjestelmä Maku gustatorinen aistijärjestelmä.

Kolme pääaistijärjestelmää, jotka vastaanottavat tietoa. Visuaalinen perustuu kuvallisiin näköhavaintoihin Auditiivinen pohjautuu korvan kautta tuleviin Kinesteettinen kuulohavaintoihin pohjautuu tunteisiin ja tuntemuksiin

Kaikki oppimistyylit ovat yhtä hyviä!

Oman oppimistyylin tunnistaminen Millaista opetusta seuraat mieluiten?  Onko opettajan näkeminen sinulle tärkeää?  Tarvitsetko paljon havaintomateriaalia?  Katseletko mieluummin opettajaa kuin kirjoitat muistiinpanoja?   Tällöin oppimistyylisi on todennäköisesti visuaalinen, opit näköaistin avulla parhaiten. Pidätkö siitä, että opettaja selittää asiaa perusteellisesti ja elävällä äänellä?   Kirjoitat ehkä muistiinpanoja, mutta haluat keskittyä myös opettajan puheeseen ja kuuntelemiseen? Silloin edustat auditiivista oppimistyyliä eli opit parhaiten kuuloaistin avulla.  Kiinnitätkö huomiota puhujan ilmeisiin, liikkeisiin ja eleisiin?    Opiskeluympäristön täytyy tuntua hyvältä, jotta pystyt keskittymään. Opiskelussa pitää olla hyvä fiilis., mieleesi jää parhaiten yleisvaikutelma asioista. Jos tunnistat itsesi, opit parhaiten tuntoaistin avulla eli olet kinesteettinen oppija.

Miten opit parhaiten? Visuaalinen oppija omaksuu tietoa havainnoimalla ympäristön tapahtumia  monisteista, kuvista, kalvoista, malleista ja julisteista Auditiivinen henkilö oppii pääasiassa kuulonsa avulla   muistaa helposti tiedon, jonka on kuullut ymmärtää hyvin suullisia ohjeita Kinesteettisen oppijan pitää kokea asiat    tarvitse liikkumista oppii tekemällä esimerkkejä ja mielikuvaharjoituksia Taktillinen oppija oppii vuorovaikutuksessa esineiden ja ihmisten kanssa  Koskettaminen, käsin tekeminen ja kokeileminen tärkeää

Muistaa hyvin mitä on kuullut Sopii luennot ja suulliset ohjeet Oppii kuulemalla Auditiivinen oppija Ihmisistä 25% on auditiivisia Ääneen lukeminen auttaa muistamaan Keskittyy opetukseen, työrauha puhe ja luennot ovat tärkeitä Haluaa paneutua asioihin eikä edetä nopeasti (Lehtelä 2003, Ahola 2004)

Käytännön soveltaminen ja tekeminen ovat tärkeitä Oppii tekemällä Ei jaksa istua pitkään paikoillaan, alkaa kiemurrella tuolilla ja korjailee asentoa Ihmisistä 40% on kinesteettis iä Oppii ”jaloillaan”, tuntee kropassaan Kinesteettinen oppija Fyysinen tekeminen tärkeää Kaipaa vuorovaikutusta Pitää väittelystä, aktiviteetistä ja kilpailusta Tarvitsee opitun aineksen yhdistämistä henkilökohtaisiin kokemuksiin Tarvitsee itse osallistumista (Lehtelä 2003, Ahola 2004)

Muistaa kuvat ja tekstin, missä kohdassa kirjaa se on esiintynyt Oppii näkemällä: kuvat tärkeitä Luo mielikuvia ja muistikarttoja Visuaalinen oppija Sopii kirjallinen materiaali ja graafiset esitykset Ihmisistä 35 % on visuaalisia Ei malta paneutua yksityiskohtiin Suorittaa ja haluaa siirtyä nopeasti tehtävästä toiseen (Lehtelä 2003, Ahola 2004)

Muistuttaa kinesteettisiä oppijoita Taktillinen oppija Ottaa kynän käteen ja leikittelee sillä, jotta voisi keskittyä Tekee mielellään muistiinpanoja, alleviivaa ja piirtelee kuvia (Lehtelä 2003, Ahola 2004)

Käytä useita kanavia! Oppimistulokset paranevat havainnollistamiseen käytettävien aistien määrän mukaan: …jos kuulet -> muistiin jää 20 % …jos näet -> muistiin jää 30 % …jos sekä kuulet että näet ->muistiin jää 50 % …jos saat lisäksi puhua ->muistiin jää 70 % …jos saat lisäksi tehdä itse ->muistiin jää 90 %.

Kuinka opin… Kaikki oppiminen vaatii ponnistelua …

Auditiivinen oppija Keskity kuuntelemaan  Älä tee tarpeettomia muistiinpanoja, se saattaa häiritä kuuntelemista.  Sanele itse nauhalle opiskeltavat asiat. • • • Jo nauhoittaessasi opit asioita (kuunnellessasi omaa ääntäsi) Kuuntele nauhoitustasi Tee vielä lyhyt yhteenveto kirjallisesti  Keskustele hankalista kohdista opiskelukavereiden ja opettajan kanssa.  Minimoi muu melu ja häiritsevät äänet.

Kinesteettinen oppija Tee muistiinpanoja      Post It –lapuille tabletilla sivujen marginaaliin vihkoon opit kirjoittaessasi (kirjoittaminen on liikettä) Hyödynnä havaintoesityksiä  verkosta (esim. YouTube) Vältä istumasta liikaa paikoillasi opiskellessasi uutta asiaa    kävele, kun luet käy välillä lenkillä kudo sukkaa, kun kuuntelet

Visuaalinen oppija Käytä apuna      kaavioita, alleviivauksia itse piirtämiäsi kuvia merkintöjä, jotka helpottavat mielleyhtymien syntymistä ja mieleen palauttamista mind mappeja värejä, muotoja • luokittele värit (esim. ympyröi prepositiot kielissä keltaisella; tee samoin kaikissa kielissä) Käytä suuria paperiarkkeja (A3-kokoisia) tai osta kotiin fläppitaulu      kiinnitä tekemiäsi muistiinpanoja ympäri työtilaasi tai kotiasi, jolloin ne ovat aina näkyvillä! koeta nimenomaan lukea uutta informaatiota kuunnellessasi suullista esitystä keskity asiaan tiukasti ja piirrä kuulemastasi oma hahmotelmasi Llo mielessäsi kuvia muistin tueksi luo mielessäsi ’videoita’, joilla havainnollistat asioita

Motivaatio on oppimisen parasta polttoainetta. Lue lisää: Aulanko, M. 1999. Minä osaan. Anna aivojesi toimia. Juva: WSOY. Laine (ym.) 1999. Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla. WSOY. Lehtelä 2003, Ahola 2004. Vakkuri, K. 1998. Opi tehokkaammin - opi oppimaan!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Aistit | Ihminen | Oppiminen | yle.fi

Aistien avulla ihminen saa tietoa ympäristöstään ja kehon sisällä tapahtuvista muutoksissta. Aistinsolut reagoivat ärsykkeisiin ja muuttavat ne ...
Read more

Näköaisti | Ihminen | Oppiminen | yle.fi

Alkeellisimpia silmän esiasteita lienevät yksisoluisten alkueliöiden valoa aistivat pigmentit, jotka vaikuttavat niiden käyttäytymiseen ja ...
Read more

AISTIT OPPIMISESSA - JY Kielikeskus - Opi oppimaan

AISTIT OPPIMISESSA. ... Aiheesta puhuminen toisen kanssa auttaa minua ymmärtämään ja jäsentämään paremmin omia ajatuksiani. 13.
Read more

Miellejärjestelmät

Aistit ja oppiminen Ihmisellä on viisi perusaistia näköaisti eli visuaalinen aistijärjestelmä kuuloaisti eli auditiivinen aistijärjestelmä ...
Read more

Aistit ja oppiminen. Ihmisellä on viisi perusaistia ...

Aistit ja oppiminen. Ihmisellä on viisi perusaistia näköaisti eli visuaalinen aistijärjestelmä kuuloaisti eli auditiivinen aistijärjestelmä ...
Read more

PPT - Aistit ja oppiminen PowerPoint Presentation

Aistit ja oppiminen. Ihmisellä on viisi perusaistia. näköaisti eli visuaalinen aistijärjestelmä kuuloaisti eli auditiivinen aistijärjestelmä ...
Read more

Säätely ja reagoint: aistit, hermosto ja hormonit ...

YLE Oppiminen Nenä ja hajuaisti Video 2 min ja faktaa. How do we smell? Hajuaisti ... YLE Oppiminen Ihon aistit faktaa. Hermosto. YLE Oppiminen Aivojen ...
Read more

Oppimistyylit

Sisältö. 1. Aistit ja oppiminen. 2. Oppimistyylit. 3. Analyyttinen vai holistinen oppija? Ehdotus aiheen käsittelemiseksi: Aistit ja oppiminen; Ø ...
Read more

AISTIT AVOINNA OPPIMAAN

AISTIT AVOINNA OPPIMAAN Opettajaopiskelijoiden oppimistyylit ja havainnollistaminen Työn ohjaaja Sirpa Levo-Aaltonen ... 2 Oppiminen ja oppimistyylit ...
Read more