Agile Mindset - Duong Trong Tan 2014/09 @septeni technology

57 %
43 %
Information about Agile Mindset - Duong Trong Tan 2014/09 @septeni technology
Technology

Published on September 25, 2014

Author: vuhung16plus

Source: slideshare.net

Description

Duong Trong Tan talks about Agile mindset at Septeni Technology.

Đôi điều từ tác giả:

-------------------------------------
Trong buổi nói chuyện này, em sẽ tập trung thảo luận các phương diện triết học của Agile/Lean.

Đi từ khám phá đương đại của nhà khoa học của Stanford về fixed mindset vs growth mindset.

Đến quan niệm về mindset và tầm quan trọng của tư duy trong công việc.

Khảo sát các cách thức tư duy của những người hành dụng (Pragmatist), Lí thuyết về thực nghiệm (empiricism) vốn là triết lí đứng sau Scrum.

Cho đến diễn giải các tình huống phức hợp thông qua lăng kính của lý thuyết về hệ thống và hỗn độn (complex system).

Và quan điểm về Phronesis của Nonaka vốn là ông nội của Scrum.

Cuối cùng, sẽ dừng lại ở quan điểm về Kiến tạo tri thức (constructivism) để có thể trang bị một vài thứ cho mindset sắp đón nhận các đợt thay đổi tới đây.

Bài nói chuyện có thể sẽ hơi khó hiểu vì trình độ có hạn của diễn giả, nhưng chắc chắn là sẽ khác so với những buổi trò chuyện trong giới phần mềm trước đó.
-------------------------------------

AGILE MINDSET /duongtrongtan @Septeni Technolgy 2014/09/19 http://septeni-technology.jp/ https://www.facebook.com/SepteniTechnology

There is no country for old men Photo: Luom.tv

Mindset .. • Determines goals • Reactions to failure • Belief about effort and strategies • Attitudes toward others’ successes

Empiricism

Empirical Processes Scrum Lean Startup

Mechanism & Rationalism Photo:wallshark

‘Mechanical’ Process SWEDEN, 1940S, TELEFONPLAN PLANT Ericson Waterfall model

Age of “small” apps Weekly/monthly release?

The world is flat complex In-understandable/Unpredictable/Invisible/Un-controlable

Cynefin framework Learning Image: wikipedia

Agile - Adaptation - Learning Deliver>Feedback>Adapt update Inspect & Adapt Refinement: adapt Adaptive Plan

How learning works? Do It What? So What? Now What?

Validated Learning ~ Experimental Learning

How organizations learn? Nonaka’s SECI model

Agile Person: Pragmatist

Agile Leader: Idealistic Pragmatist 17 I. Nonaka, Wise Leader: Building Communities of Sustainable innovation

What is phronesis? “Phronesis is a practical wisdom to make a best judgment with common good in a particular context” Diagram by Nonaka

Thanh kiu!

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Agile Mindset | LinkedIn

Principal Consultant and Agile Coach at QAAgility Technologies, ... Agile and the Agile mindset is about ... Agile Mindset - Duong Trong Tan 2014/09 @ ...
Read more

Chirbit

Record. Record your audio with our iOS/Android app or via the chirbit web based recorder. Upload. Upload your audio files of up to 120mb each. Chirbit ...
Read more

Download - UpdateStar - UpdateStar.com

No more missed important software updates! UpdateStar 11 lets you stay up to date and secure with the software on your computer.
Read more

MP3 Musiqi ve Yeni Mahnıları Pulsuz Yükle

MP3 axtarış saytları ile istediyimiz mp3leri axtarıb pulsuz yükleye bilirik. Bu kimi saytların sayı her gün artmaqdadır. Ancaq bunlardan bezileri ...
Read more

the of and to a in - Microsoft Research_馆档网

... info april 99 right education comment net national co real could access related value review forum technology made address united off ...
Read more