Agentul bujduveanu, sendviş între fbi şi cia

50 %
50 %
Information about Agentul bujduveanu, sendviş între fbi şi cia
News & Politics

Published on March 6, 2014

Author: cocoselulinaripat

Source: slideshare.net

Description

US Government Fabrications

Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National m.jurnalul.ro 03/07/2013 18:49 Articole preferate Arhiva Conecta"i-v! Cauta! Special. Sâmb!t!, 26 noiembrie 2011 $tiri Special Jurnalul Bani&afaceri Via"! s!n!toas! Cultur! Timp liber Fun Agentul Bujduveanu, sendvi! între FBI !i CIA? Autor: ANDREI BADIN Sport IT Multimedia Twitter Facebook Email Imprim! Îmi place Fii primul dintre prietenii tăi căruia să-i placă asta. 0 9 octombrie 2008 EXCLUSIV: Român prins în scandalul "arme pentru Iran" Cet!"eanul american de origine român! Traian Bujduveanu a fost arestat recent în Florida, pentru c! ar fi furnizat "materiale militare" Iranului. Bujduveanu este un personaj cu o biografie extrem de interesant!. În anii ’80 era v!zut cu #eful serviciilor secrete din Panama, cu dou! s!pt!mâni înainte de 21 decembrie 1989 se întâlnea cu Nicolae Ceau#escu la Palatul acestuia din Cartierul Prim!verii din Bucure#ti. Mai apoi era v!zut în Ambasada Coreii de Nord de la Bucure#ti. Dosarul s!u din Statele Unite con"ine date explozive. Jurnalul Na"ional a ini"iat o investiga"ie pe acest subiect #i a dialogat cu Bujduveanu prin intermediul logodnicei sale, Nicoleta Mircea. Un adev!rat roman de spionaj. Unul exploziv. EXCLUSIV: Român prins în scandalul "arme pentru Iran" Cet!"eanul american de origine român! Traian Bujduveanu a fost arestat recent în Florida, pentru c! ar fi furnizat "materiale militare" Iranului. Bujduveanu este un personaj cu o biografie extrem de interesant!. În anii ’80 era v!zut cu #eful serviciilor secrete din Panama, cu dou! s!pt!mâni înainte de 21 decembrie 1989 se întâlnea cu Nicolae Ceau#escu la Palatul acestuia din Cartierul Prim!verii din Bucure#ti. Mai apoi era v!zut în Ambasada Coreii de Nord de la Bucure#ti. Dosarul s!u din Statele Unite con"ine date explozive. Jurnalul Na"ional a ini"iat o investiga"ie pe acest subiect #i a dialogat cu Bujduveanu prin intermediul logodnicei sale, Nicoleta Mircea. Un adev!rat roman de spionaj. Unul exploziv. Jurnalul Na"ional a intrat în culisele unui dosar exploziv. Cet!"eanul american de origine român! Traian Bujduveanu, în vârst! de 53 de ani, a fost recent arestat în Florida, pentru c! ar fi furnizat "materiale militare" Iranului. Bujduveanu este un personaj cu o biografie extrem de interesant!. În anii ’80 era v!zut cu #eful serviciilor secrete din Panama, cu dou! s!pt!mâni înainte de 21 decembrie 1989 se întâlnea cu Nicolae Ceau#escu la palatul acestuia din Cartierul Prim!verii din Bucure#ti. Mai apoi, era v!zut în Ambasada Coreei de Nord de la Bucure#ti. Dosarul s!u din Statele Unite con"ine date explozive. Jurnalul Na"ional a ini"iat o investiga"ie pe acest subiect #i a dialogat cu Bujduveanu prin intermediul logodnicei sale, Nicoleta Mircea. Un adev!rat roman de spionaj. Unul exploziv. Decembrie 1989. Cu dou! s!pt!mâni înainte de Revolu"ia român!, Traian Bujduveanu se întâlne#te la Bucure#ti cu dictatorul Nicolae Ceau#escu la resedin"a acestuia din cartierul Prim!verii. Era împreun! cu mai mul"i oameni de afaceri americani. Se punea la cale o afacere în domeniul lui Bujduveanu: industria aviatic!. 19 ani mai târziu, la 21 iunie anul curent, file:///Users/Traian/Desktop/Agentul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F%20%7C%20Jurnalul%20National.webarchive Page 1 of 9

Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National 03/07/2013 18:49 Bujduveanu este arestat într-o opera"iune special! a FBI. Este acuzat c! ar fi comercializat materiale militare pentru regimul islamic de la Teheran. În for"# Logodnica sa, Nicoleta Mircea, spune c! a fost opera"iune ie#it! din comun. Casa lui Traian Bujduveanu din Florida a fost luat! cu asalt la 6 diminea"a de foarte mul"i agen"i. "Au spart u#a de la camera mamei lui. Am poze. $i pe acolo au intrat. Eu am crezut c! este o bomb!. Asta m-a trezit din somn. Eram împreun! în dormitor. Dup! care au intrat #i am v!zut masca"i. Eram sigur! c! sunt terori#ti... Ne-au întrebat despre arme, droguri #i ne-au spus s! st!m cu mâinile sus. Vedeam doar armele lor. Am crezut c! ne vor banii #i apoi ne omoar!", poveste#te Nicoleta. "Ne-au zis s! ne d!m jos din pat. Fiecare pe partea sa de pat #i s! ne întindem pe jos cu fa"a în jos #i, din nou, ne-au întrebat de arme #i de droguri... Apoi ne-au legat cu ni#te c!tu#e din plastic. Eu o mai am pe a mea, pentru c! m-au strâns foarte tare cu ea #i când mi-au dat-o jos m-au t!iat la mân!. Iar dup! aceea pe mine m-au ajutat s! m! ridic #i m-au întors cu fa"a c!tre ei. Abia atunci am v!zut: pe masca"i scria FBI. $i am fost fericit! c! nu m! omoar!. Iar din camera mamei – o auzeam cum îl strig! pe Traian. Mama lui nu #tie engleze#te, e oarb!. Nu ne-au dat voie la început s! mergem la ea. Neau spus c! au mandat de arestare pe numele lui. $i c! au #i mandat de perchezi"ie. $i Traian le-a zis s! ia tot, c! nu are nimic de ascuns. Dar de ce nebunia asta? Puteau s! vin! #i s! bat! la u#!. Era acela#i lucru. Ni s-a spus c! a#a vor s! ne protejeze", mai poveste#te Nicoleta. Ea spune c! nu a aflat nici pân! în ziua de azi de cine a vrut s! îi protejeze FBI-ul. Câteva zile, Nicoleta nu a #tiut nimic despre logodnicul ei. A aflat c! Traian fusese dus la închisoarea federal! din Miami. Dar nu i s-a permis accesul. I s-a spus doar c! poate veni la tribunal, unde s! afle acuza"iile. Acuza"iile Pe scurt, Traian Bujduveanu este acuzat c! ar fi vândut unui cet!"ean american de origine iranian!, Saied Keshari, mai multe piese de avion care ar fi considerate militare. Logodnica sa sus"ine c! procurorii nu au demonstrat c! produsele pe care autorit!"ile americane cred c! le-a vândut Bujduveanu au fost #i vândute. Ea spune c! în acest moment probele prezentate sunt doar e-mail-uri, concret, coresponden"a dintre cei doi. Bujduveanu ne-a transmis, îns! prin logodnica sa, c! acuza"iile ar fi false #i c! nu i-a vândut lui Saied piesele reclamate. "Sunt piese f!r! valoare. Cost! 10 de dolari bucata", spune Nicoleta Mircea. Mai mult, piesele enumerate de acuzare, 7 la num!r, sunt produse în anii 1950-1960 #i nu se mai fabric! în prezent. Mai mult, Traian Bujduveanu spune c! produsele respective se folosesc în prezent ca material didactic, deci nu se mai pot monta pe nici un avion, în nici un caz pe unul militar, a#a cum spun autorit!"ile americane. Bujduveanu mai spune c!, oricum, piesele nu sunt arme. De exemplu, o pies! este un #urub (bolt), alta este o garnitur! (diaphragm) care, de fapt, este o bucat! de cauciuc, alta este un întrerup!tor (switch assembly) care are aproximativ 2 cm, alta este format! din ni#te fire care fac leg!tur! între ni#te piese (harness assembly) etc. De asemenea, Bujduveanu sus"ine c! nu îl cunoa#te pe americanul de origine iranian!, prima dat! cunoscândul la proces, #i c! a discutat cu acesta doar prin e-mail. Mai mult, Bujduveanu sus"ine c! i-ar fi dat iranianului ni#te pre"uri foarte mari. Keshari locuie#te în California, în Novado. Venise în Miami împreun! cu so"ia #i cei doi copii deoarece so"ia sa trebuia s! fac! ni#te investiga"ii medicale. A fost arestat pe aeroportul din Miami în prezen"a familiei. Keshari a cerut ca s! fie judecat în California, dar nu s-a acceptat. De asemenea, instan"a nu a acceptat nici fixarea unei cau"iuni pentru Bujduveanu. În m!rturia f!cut! în fa"a procurorilor, Bujduveanu spune c! "în fiecare an, Guvernul american vinde prin licita"ii publice tone de p!r"i de piese de schimb pentru avioane, vânz!ri efectuate atât în SUA, cât #i în str!in!tate. Aceste piese au tehnologie învechit! #i nu mai sunt folosite de Guvern. Clien"ii care particip! la aceste licita"ii sunt în general revânz!tori de avioane, dealeri de file:///Users/Traian/Desktop/Agentul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F%20%7C%20Jurnalul%20National.webarchive Page 2 of 9

Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National 03/07/2013 18:49 componente de avioane, revânz!tori de componente electronice. Dac! aceste piese ar fi avut un impact atât de sever pentru securitatea na"ional!, atunci de ce Guvernul este angajat în astfel de vânz!ri?". El explic! #i despre e vorba. "Expandabil – este o pies! de avion care poate fi folosit! O SINGUR% DAT%, dup! care trebuie înlocuit! #i distrus!. Dup! folosire, piesa este denumit! SCRAP (pies! veche, uzat!). O pies! expandabil! uzat! NU POATE fi folosit! sub nici o form! ca pies! pentru avioane militare. Aceasta poate cauza perfor!ri, ceea ce poate duce la pr!bu#irea unui avion", spune Bujduveanu.. Scenariu la Serviciilor Secrete În m!rturia sa, Traian Bujduveanu a spus c! totul ar fi o înscenare f!cut! de unele servicii secrete americane. "Procurorul a dorit s! v! fac! s! crede"i c! ei nu #tiu cine sunt #i m-au descris drept «cet!"ean n!scut în România #i naturalizat cet!"ean american, locuind cu mama sa în vârst! #i fiul s!u, pe Broward»... (...) L!sa"i-m! s! reamintesc Cur"ii c! va fi destul de dificil s! uite un bun valoros al SUA atunci când nu avea nici un agent important în Coreea de Nord #i când singurele informa"ii pe care se bazau erau declara"ii #i rapoarte ale celor care fugeau din Coreea de Nord #i a observa"iilor sateli"ilor de urm!rire. Partea important! aici este c! procurorul l-a min"it f!r! menajamente pe judec!torul federal O’Sullivan. Nu conteaz! dac! este o minciun! mare sau o minciun! mic!, este totu#i o minciun!. Ar trebui s!-mi fie team! de sistem? Ar trebui s! ne fie team! de sistem?", a spus Bujduveanu în fa"a Cur"ii din Miami. El l-a acuzat pe procuror c! l-a min"it cu bun! #tiin"! pe judec!torul O’Sullivan. Printre altele, în privin"a cau"iunii. El spune c! procurorul a spus c! dac! va fi eliberat pe cau"iune "ar fi fugit imediat în alt! "ar!". "Oricum, ceea ce procurorul nu a men"ionat Cur"ii este c! multe dintre aceste "!ri #i-ar dori s! m! vad! mort, în timp ce altele #i-ar dori s! m! întorc sub un acord bilateral", a spus Bujduveanu. FBI versus CIA&NSA Logodnica sa, Nicoleta Mircea, a precizat pentru Jurnalul Na"ional c! întreaga afacere ar fi un nou episod al luptelor dintre serviciile secrete americane. "Mi-a zis c! sunt mul"i ca el închi#i. Dar nu numai CIA, pentru c! #tiu c! peste CIA mai este o agen"ie, NSA. Iar el de aia îmi vorbe#te", spune Nicoleta. Mai mult, ea spune c! afacerile logodnicului s!u, inclusiv firma acuzat! de vânzarea de piese militare Iranului, sunt, de fapt, o acoperire a CIA. Firm# CIA sub acoperire în România În m!rturia f!cut! în fa"a Cur"ii din Miami, Bujdeveanu a spus: "Orion Aviation Corp (n.red. – firma sa) a fost o companie de acoperire a opera"iilor clandestine din Europa #i din întreaga lume, iar Guvernul SUA a #tiut pe deplin de existen"a sa. Compania a fost folosit! intens în perioada regimului comunist din România, iar dup! c!derea comunismului a fost folosit! ca s! racoleze agen"i din Coreea de Nord, cât #i oficiali nord-coreeni din România, Ungaria #i Austria. Orion Aviation a fost, de asemenea, antrenat! în alte opera"iuni din România, cât #i din alte "!ri. Tot timpul «Guvernul SUA a #tiut de acest lucru»". Otravit în Ambasada Coreii de Nord la Bucure!ti "Motivul pentru care sunt atât de bolnav este faptul c! am fost otr!vit în Ambasada Coreii de Nord din Bucure#ti în timp ce participam la o cin! de protocol. Persoana care a fost cu mine a murit în mai pu"in de un an", este m!rturia f!cut! în fa"a Cur"ii din Miami de Traian Bujduveanu. Logodnica sa, Nicoleta Mircea, sus"ine c! otr!virea lui Traian Bujduveanu ar fi avut loc în 1992. "Mereu a lucrat pentru SUA. Vânzând coreenilor, ajungea s! se infiltreze. Dorea s! se infiltreze. Astfel afla exact ce dot!ri au, ce avioane au. De la ambasada Coreei de Nord primea liste «shopping list», iar din aceste liste î#i putea da seama de dot!rile pe care le avea Guvernul de la Phenian, iar astfel putea s! #tie de ceea ce au nevoie #i putea s! îi controleze prin produsele pe care le furniza", poveste#te ea. De asemenea, ea spune c! serviciile secrete române#ti l-ar fi urm!rit pe Bujduveanu înainte de 1989, cât #i dup!. Serviciile secrete de la Bucure#ti i-au informat pe omologii s!i americani c! ar fi asociat file:///Users/Traian/Desktop/Agentul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F%20%7C%20Jurnalul%20National.webarchive Page 3 of 9

Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National 03/07/2013 18:49 serviciilor secrete nord-coreene #i a livrat Washingtonului inform!ri despre vizitele acestuia în ambasada lui Kim Ir Sen de la Bucure#ti. Americanii nu au reac"ionat. Serviciile secrete de la Bucure#ti au revenit. Împreun! cu agen"i sud-coreeni, l-au fotografiat pe Bujduveanu la Budapesta #i Viena, unde s-a întâlnit cu agen"i nord-coreeni. Americanii nu l-au arestat. Pe urmele agen"ilor româniDespre activit!"ile sale în România, Traian Bujduveanu ne-a comunicat prin intermediul logodnicei sale: "În leg!tur! cu ceea ce f!cea în România pe timpul lui Ceau#escu, misiunea lui era s! monitorizeze eventualii spioni care încercau s! se infiltreze în SUA, în general persoane care lucrau pentru companii de import-export. Încerca s! identifice aceste persoane, pentru ca mai apoi s! se încerce transformarea lor din spioni pentru România în spioni pentru Statele Unite". Bujduveanu a înt!rit cu acest prilej declara"iile anteriroare, conform c!rora a lucrat pentru CIA, dar #i pentru NSA. Biografie zbuciumat# Anii ’80 îl prind pe Traian Bujduveanu în Panama, în a#a-numita "Base Aerea Tocumeni" – care se afl! pe Aeroportul Interna"ional Tocumen din Panama City, în prezen"a maiorului Espinosa, #eful serviciilor secrete ale Republicii Panama. Anii ’90 îl g!sesc pe Traian Bujduveanu în Ambasada Republicii Democrate Congo, în Washington DC, în prezen"a ambasadorului Republicii Congo #i a altor personalit!"i politice congoleze. Este fotografiat în hotel când era în prezen"a delega"iei Republicii Congo. Delega"ie compus! printre al"ii din ministrul Justi"iei Congoleze – Teo Mwamba, doctorul privat al pre#edintelui Laurent Kabila #i de Celestin – agent la securitatea na"ional! a Republicii Congo. În depozi"ia sa olograf!, Traian Bujduveanu sus"ine c!, în ciuda accentului s!u care tr!deaz! faptul c! nu s-a n!scut în America, el se consider! "un produs american" #i a#teapt! s! se fac! dreptate în ceea ce-l prive#te Twitter Facebook Email Imprim! Îmi place Fii primul dintre prietenii tăi căruia să-i placă asta. 0 Taguri asociate: bujduveanu | traian | nicoleta | bucure#ti | secrete | romania | nord | piese | ambasada | ne-au | Nicoleta Mircea | special Comentarii Agentul Bujduveanu, sendvi! între FBI !i CIA? file:///Users/Traian/Desktop/Agentul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F%20%7C%20Jurnalul%20National.webarchive 10 comentarii Page 4 of 9

Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National 03/07/2013 18:49 Mr. Joan Mare e prostia romanaeasca. Doaaaamneeeee. Dar cate aberatii. Domnisoara Inteligenta desavarsita, i-a mai posteaza matale inca un material de genu, dar de data asta ca sa-i aperi pe deplin reputatia valorosului tau cetatean al US; i-a baga si tu niste poze din perioada cand a tot fost vazut el in prezenta maiorului Espinosa, #eful serviciilor secrete ale Republicii Panama si in prezenta lui ... Cite#te întreg comentariul 16/10/2008 00:40:52 | Îmi place (0) | Raporteaz! limbaj indecent R!spunde Realistul Tanti Nicoleta Mircea Tinara esti, frumosa ca o rominca esti, ai demonstrat cit de desteapta esti. Da nu pricep de unde sti dumneatale asa de bine numele pieselor de avion ne inportante ? Zau ca te banuiesc -desanta- bagata in problema de baieti SRI. Ca la praduit acum la batrinete nu ma mira.Dupa ce l-ea facut mina buna pe la pretini si dujmani.Meseria de Agent bratara de otel.Oricind ... Cite#te întreg comentariul 09/10/2008 21:03:08 | Îmi place (0) | Raporteaz! limbaj indecent R!spunde miki pentru elena popescu DOOM citire: sendvi# sau sandvici 09/10/2008 11:47:27 | Îmi place (0) | Raporteaz! limbaj indecent R!spunde gigi De ce promovati toti tradatorii si toate gunoaiele care si-ar vinde-o si pe masa??? Acesti oameni vor vesnic niste nimicuri cu niste caractere infecte. daca il luati la scuturat pun pariu ca a vandut secrete SUA KGB-ului si in ca o face...pe principiul nu am onoare cae da mai mult. O scursura 09/10/2008 11:45:19 | Îmi place (0) | Raporteaz! limbaj indecent R!spunde cesare borgia FRATILOR , SINTETI DE ACORD CA DIN BUZUNARELE VOASTRE ,DIN MuNCA VOASTRA SA FIE PLATITE DESPAGUBIRILE ADEVARATILOR PROPRIETARI DE IMOBILE NATIONALIZATE, DOAR PENTRU CA POLITICIENI CA dan voiculescu si altii ca el ,nu vor sa'si scoata cu....le imputite din casele CARE NU LE'AU APARTINUT NICIODATA ? DACA NU,ATUNCI LA ALEGERILE DIN NOIEMBRIE PARTICIPATI IN NUMAR CIT MAI MARE LA VOT SI DEMONSTRATI CA ... Cite#te întreg comentariul 09/10/2008 11:32:37 | Îmi place (0) | Raporteaz! limbaj indecent R!spunde Vezi toate comentariile Comentariul t!u 50 lei pentru un album fotocarte de 100 de fotografii de la Unik-At. DISCOUNT 64% 50 lei 50 lei pentru un album fotocarte de 100 de fotografii de la Unik-At. DISCOUNT 64% 50 lei Esen"ial $TIRI SPORT FUN Colec"ii neobi!nuite de parfumuri... Când eram copil, eram fermecat! de parfumurile mamei. De la cele fresh, cu tente florale #i citrice, la nelipsita sticlu"! de Dune, toate m! atr!geau ca un magnet. A#a c! nu de multe ori hainele mele erau cufundate într-un amestec neinteligibil de arome iar aerul din baie r!mânea de nerespirat în urma mea. Scuze, mama! Cred... Leafblade live în România - Concerte de chitar# acustic# Semne !i istorii ale românilor din Valea Timocului Video Germania în stare de !oc: nou# crime cu ... Galerie Foto 3 noiembrie 2011. Imaginile zilei Galerie Foto 1 noiembrie 2011. Imaginile zilei file:///Users/Traian/Desktop/Agentul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F%20%7C%20Jurnalul%20National.webarchive Page 5 of 9

Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National 03/07/2013 18:49 Multimedia Galerie Foto 25 noiembrie 2011. Imaginile zilei Galerie Foto 24 noiembrie 2011. Imaginile zilei Galerie Foto 23 noiembrie 2011. Imaginile zilei Top 5 titluri 24 ore 1 3 zile Like A murit Ioana P#unescu, fiica cea mare a poetului Adrian P#unescu 21018 vizite 2 Nebunie general#: Românii au golit magazinele de electronice. Flanco !i-a închis site-ul, eMAG: stoc epuizat (VIDEO) 18716 vizite 3 Râzi cu lacrimi! Cerb încercând s# se împerecheze cu o blond# (VIDEO) 8666 vizite 4 AUDIO EXCLUSIV Prima dovad# audio c# DNA fabric# dosare. Ascult# cum doi procurori anticorup"ie amenin"# un denun"#tor 5935 vizite 5 Apelul telefonic al asasinului norvegian Breivik c#tre poli"ie, difuzat în premier# (AUDIO) 3202 vizite Recomand#ri Cl#direa ce ne invit# la o plimbare pe acoperi! De#i a fost dat! în folosin"! acum trei ani, Opera din Oslo este deja un simbol al ora#ului. ... Cite$te articolul Colec"ii neobi!nuite de parfumuri... Când eram copil, eram fermecat! de parfumurile mamei. De la cele fresh, cu tente florale #i ... Cite$te articolul Chevrolet Camaro, eternul rebel Aproape c! nu exist! film american cu o urm!&rire adev!rat! f!r! ca Chevrolet Camaro s! nu ... Cite$te articolul De ce trebuie s# fie muncitorii ferici"i file:///Users/Traian/Desktop/Agentul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F%20%7C%20Jurnalul%20National.webarchive Page 6 of 9

Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National 03/07/2013 18:49 Fie c! lucr!m la birou sau pe #antier, în spa"ii închise sau în aer liber, ... Cite$te articolul Nokia N9 - smartphone-ul care putea fi Cu N9, Nokia reu#e#te s! fie altceva: nici copie de iPhone, nici de Android #i nici nu ne lipse#te ... Cite$te articolul Welcome to Facebook — Log in, sign up or learn more 2,313,346 people recommend this. Băsescu: O şansă pentru tineri este învăţământul profesional. A avea o meserie e garanţia unui trai decent One person recommends this. Perle BAC 2013: "Pe lângă plopii fără solzi" şi "dragostea-i ajunge până-n fund". Ce-au scris elevii 282 people recommend this. Facebook social plugin PUBLICITATE file:///Users/Traian/Desktop/Agentul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F%20%7C%20Jurnalul%20National.webarchive Page 7 of 9

Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National 03/07/2013 18:49 PUBLICITATE PUBLICITATE PUBLICITATE Categorii: Jurnalul $tiri Special Jurnalul s!n!toas! Cultur! Timp liber Multimedia Webcams Bani&afaceri Fun Sport Via"! C!utare în jurnalul.ro IT jurnalul.ro pe mobil © 2011 jurnalul.ro Abonare flux RSS jurnalul.ro pe twitter Abonare Edi"ie tip!rit! jurnalul.ro pe facebook Termeni #i condi"ii Site map Tehnologie Contact Redac"ie Shop Jurnalul Concept TELEVIZIUNE ZIARE REVISTE RADIO CSR BUSINESS EDUCATIE Antena 1 Saptamana financiara TopGear RadioZU Fundatia Mereu Tipografia INTACT Intact Media Academy Oportunitati in cadrul CARIERE file:///Users/Traian/Desktop/Agentul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F%20%7C%20Jurnalul%20National.webarchive Page 8 of 9

Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National Antena 2 Antena 3 Antena International Jurnalul National Gazeta Sporturilor EuforiaTV GSP TV GoodFood ScienceFocus Felicia Romantic FM 03/07/2013 18:49 Aproape FUDV The Industry Fin.ro Magazin INTACT Production Open Media Network INTACT Interactive INTACT Euroexpo Trade Fairs LogiCons Seed Consultants Intact Images INTERNET NEWS ENTERTAINMENT FINANCE WOMEN SPORT MOBILE AUTO SERVICII a1.ro antena3.ro antena2.ro vdtonline.ro euforia.tv revistafelicia.ro gsp.ro gsptv.ro m.antena3.ro m.gsp.ro topgear.ro totulredus.ro vulping.ro goodfood.ro mysport.ro m.antena1.ro pariori.ro m.fin.ro ygsp.ro echipafantastica.gsp.ro sfin.ro fin.ro jurnalul.ro videonews.ro intactnews.ro ghimpele.ro meteoplus.ro sciencefocus.ro © Acest site este parte a INTACT MEDIA GROUP file:///Users/Traian/Desktop/Agentul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F%20%7C%20Jurnalul%20National.webarchive Page 9 of 9

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA?

EXCLUSIV: Român prins în scandalul "arme pentru Iran" Cetăţeanul american de origine română Traian Bujduveanu a fost arestat recent în Florida ...
Read more

Agentul Bujduveanu, intre CIA si terenul de la Mihai Viteazu

Agentul Bujduveanu, intre CIA si ... serviciilor CIA şi FBI. ... are o suprafaţă de zece hectare şi a aparţinut tatălui lui Bujduveanu. ...
Read more

cinaripat 936 uploads | Scribd

cinaripat (cinaripat) has uploaded 936 documents on Scribd.
Read more

Asemănări între religia romană şi religiile antice ...

Agentul bujduveanu, sendviş între fbi şi cia ... Agentul bujduveanu, sendviş între fbi şi cia United States of America v. Traian Bujduveanu
Read more

Diferenţe Şi Asemănări Între SRL Şi SA - Documents

Agentul bujduveanu, sendviş între fbi şi cia ... Agentul bujduveanu, sendviş între fbi şi cia United States of America v. Traian Bujduveanu
Read more

CIA şi FBI: Eternul război între oamenii preşedintelui ...

CIA şi FBI: Eternul război între oamenii preşedintelui ... care a provocat mai multe daune securităţii naţionale până când agentul FBI, ...
Read more