AGİLE PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMALARI & ACP SERTİFİKASI HAZIRLIK

53 %
47 %
Information about AGİLE PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMALARI & ACP SERTİFİKASI HAZIRLIK
Education

Published on February 16, 2014

Author: Projearge

Source: slideshare.net

Description

Bu dinamizme uyum çerçevesinde, proje yönetimi süreçlerinde; KISA VE BASİT DÖNGÜLER HALİNDE, KULLANILABİLİR ve KARLILIĞI YÜKSEK ürün ve/veya sonuçların HIZLI VE SÜREKLİ OLARAK ORTAYA ÇIKMASINI sağlayan AGİLE PROJE YÖNETİM metodolojileri değişen iş ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılamaktadır.

Pitchbook

Neden Proje Yönetimi ve Neden Profesyonel Proje Yöneticisi ? Organizasyonlar artan taahhütleri gerçekleştirecek iş sonuçlarını proje çıktıları ile elde eder. Artık iş sonuçlarımızın başarısı, yürüttüğümüz projelerin başarısı ile gerçekleşiyor. Artan taahhütler nedeniyle projelerdeki aktiviteler de artıyor ve artan aktiviteler bütçe, zaman, kapsam ve kalite başarısını karmaşıklığa sürükleyebiliyor. Geleneksel yönetimde “Proje (iş) Başarısı” zaman ve maliyet ile ölçülürken, başarılı iş sonuçları için kapsam ve kalite açısından da projelerin başarılı olması zorunluluk. Bugün, projenin seçiminden itibaren Proje Yönetimi uygulamalarını bilen/uygulayan ekiplere, PMP® sertifikalı Proje Yöneticilerine, üst yönetimin desteklediği Proje Yönetim Sistemlerine (Proje, Program, Portföy Yönetimi) daha çok ihtiyacımız var. Proje Yöneticiliğinin günümüzde uluslararası normları belirlenmiş bir meslek olarak, Dünya’da kabul görmüş olması, en çok kazanan meslekler sıralamasında Avukatlıktan sonra 2. Sırada (PWC’nin çalışması) olması, bu ihtiyacın en belirgin göstergesidir. A G I L E Proje Yönetimi ve uygulamaları, taahhüt ve beklentiler arttıkça, kaynaklara ulaşım zorlaştıkça önemi artan bir alan olarak ilerliyor. E Ğ İ T İ M İ

Neden PEM – Proje Eğitim Merkezi ? Başarılı projeler ve iş sonuçları için yapmanız gereken, bizimle başlamak… PEM İstanbul Proje Yönetim A.Ş.; • PMI Standartlarıyla bir projenin 5 sürecinde (Başlatma, Planlama, Uygulama, İzleme-Kontrol, Tamamlama) 10 Fonksiyonun (Entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, insan kaynağı, iletişim, risk, tedarik yönetimleri) başarılı bir şekilde uygulanmasını öğreten/sağlayan eğitimler veren • Uluslararası sertifikalı (PMP®) Proje Yöneticileri yetiştiren bir eğitim merkezi, • 3P ile (proje, program, portföy) aynı işlerde farklı projeleri program yönetimiyle, farklı programları portföy yönetimiyle yönetecek sistemler kurgulayan ve hayata geçiren Proje Yönetimi çözüm ortağıdır. • Tüm bunları yaparken düşündüğümüz 3 şey vardır; • Başarılı Proje Yöneticileri ve ekipleri ile kolektif bir başarı, • Başarılı projeler ile memnun müşteriler, • Başarılı projeler sayesinde kazançlı işler. • PEM Proje Eğitim Merkezi PMI’ın Global Provider’ıdır. Eğitim ve hizmet kalitesini uluslararası olarak kanıtlamış bir organizasyondur. (PMI ID 3812) PEM'in vizyonu, değişim yönetiminin Türkiye ve bölge ülkelerinde dünya standartlarında uygulanabilmesi için öncü bir kuruluş olmayı da içermektedir. PEM, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde her türlü değişim yönetimi ihtiyacını hizmetleri ile en kaliteli şekilde karşılamak misyonunu başarı ile sürdürmektedir. Vizyonumuz; Proje Yönetiminde ve Proje Yönetim Ofisi kurulmasında kurumların ilk tercih ettiği çözüm ortağı, Proje Yöneticisi eğitimlerinde bireylerin ilk tercih ettiği eğitim merkezi, Proje Yönetimi alanında lider bir organizasyon olmak. Değerlerimiz; Tüm paydaşlarına aynı özeni ve kaliteyi sunan, şeffaf ve güvenilir bir şirket olarak, ETİK, Yaptığı işin sosyal boyutunu göz ardı etmeden çalışarak, TOPLUMSAL DEĞER ÜRETEN, Her projede başarıya ve kaliteye odaklanan, SONUÇ ODAKLI, İç ve dış paydaşlarının görüşlerini dikkate alarak planlama yapan, hizmet ve ürünler geliştiren ve sunan PAYDAŞ ODAKLI, Akla, mantığa ve bilime dayalı yöntemlerle çalışan AKILCI ve BİLİMSEL, Müşteri ihtiyaçları ve gizliliğine önem veren, müşterileri gözünde güvenilir, SAYGIN, Geleceğe yönelik öngörülebilir gelişme, risk ve stratejilerini bu günden belirleyerek gerekli adımları atan, STRATEJİK BAKIŞ AÇISINA SAHİP, Faaliyet alanında öncü ve yönlendirici olmayı hedefleyen ve bu doğrultuda uzmanlık geliştiren, ÖNCÜ ve YÖNLENDİRİCİ, Mevcut başarısının yanısıra farklılaşarak, yeni değerler üretip FARKLILIK YARATAN, Hizmet ve süreçlerinde; çalışanlar arası birbirine destek ve güvenin artırılması ve tek ekip olarak yüksek performansa dayalı hareket edilen TAKIM ÇALIŞMASI ODAKLI, Sadece kendi içerisinde değil, tüm paydaşlarıyla açık iletişimi benimsemiş UYUMLU BİR ORGANİZASYONDUR. N E D E N P E M

2013'DE PMI GLOBAL PROJE YÖNETIM KONGRESINE SPONSOR OLAN TÜRKIYE'NIN ILK VE TEK PROJE YÖNETIMI EĞITIM VE DANIŞMANLIK ORGANIZASYONU PEM PEM’I Tercih Edenler Ne Düşünüyor ? • Eğitimlerimize katılanların görüşleri için lütfen tıklayın • Kurumsal referanslarımız için lütfen tıklayın 2 yılda 200’den fazla firmada, 2.000 üzeri katılımcıda %89 ortalama memnuniyet sağladık… A G I L E E Ğ İ T İ M İ

AGİLE METODOLOJİSİ İLE PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMALARI EĞİTİMİ Günümüz iş dünyasında rekabet koşulları, pazar dinamikleri hızla değişmekte ve doğal bir sonuç olarak karlılık ve verimlilik ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Bu durum, adaptif bir şekilde hızlı ürün ortaya çıkartma ihtiyacı ve ürün odaklı yaklaşımları ön plana çıkartmaktadır. Buna bağlı olarak tüm iş süreçlerinin bu dinamizme ayak uydurma ihtiyacı artık her zamandan daha fazla hissedilmektedir. Bu dinamizme uyum çerçevesinde, proje yönetimi süreçlerinde; KISA VE BASİT DÖNGÜLER HALİNDE, KULLANILABİLİR ve KARLILIĞI YÜKSEK ürün ve/veya sonuçların HIZLI VE SÜREKLİ OLARAK ORTAYA ÇIKMASINI sağlayan AGİLE PROJE YÖNETİM metodolojileri değişen iş ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılamaktadır. Kimler Katılmalı:  Organizasyonların operasyonel karlılığı ve verimliliğini arttırmaya yönelik kısa süreli ve ürün odaklı proje süreçlerinin tümünde yer alan  Fonksiyonel yöneticiler,  Uzman lar,  Proje takım üyeleri,  Orta seviye yöneticiler  Proje süreçlerinde sürekli ortaya çıkan değişiklileri uyumlu bir şekilde yöneterek hızlı, karlı ürün ve sonuçlar ortaya çıkartılmasını sağlayan Agile proje yönetimi metodolojilerini organizasyonlarına adapte etmeyi hedefleyen tüm çalışan ve yöneticiler için ideal bir eğitimdir. Günümüzün iş ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına; kısa döngüler çerçevesinde, hızlı ve sürekli olarak ürünler (ve/veya sonuçlar) ortaya çıkartma gerekliliği olan, ister ve gereksinimlerinin dinamik olarak sürekli değişikliğe uğradığı projelerin; etkin, çevik, karlılığı temel alan ve ürün odaklı yönetimini sağlayan Agile proje yönetimi metodolojileri; uygulamalar, workshoplar ve dünyadaki en iyi örnekleri ile interaktif bir formatta aktarılmaktadır. A G I L E E Ğ İ T İ M İ

Agile Metodolojisi ile Proje Yönetimi Ve Uygulamalari (3 Gün 21 Saat) 1.Gün Agile Proseslerine Giriş: • Agile Manifestosu • Adaptive Spectrum • Uygun metodoloji için karar ağacı • Agile Planlama • Agile için Progressive Elaboration • Epicycling Agile Proje Yönetim Konseptleri: • Agile Standartları • Agile Uygulamalari (Practices) • Definition of Done • Swarming ve İşbirliği kavramları • Agile Performans Ölçümleme Uygulamaları Agile Proje Rolleri-Takım İşbirliği • Agile Takım Tanımı ve Collaboration • Agile Rol Dağılımları • Anchoring • Agile Takım İletişimi ve İşbirliği Prensipleri ve Yöntemleri 2.Gün Agile Proje Yönetim Süreçleri- Başlangıç (Inception) • Inception-Hazırlık aşaması • Iteration Zero (Sprint 0) Agile için Vizyon, Misyon ve Başarı Kriteri Ürün Yönetimi ve Ürün Vizyonu (Product Vision) Agile Proje Yönetim Süreçleri – Yol Haritası (Roadmap) • Gereksinimler ve Story Mapping • Grup Önceliklendirme Teknikleri • Roadmap Planlama • Mimariside Just-In-Time Uygulamaları 3.Gün Agile Proje Yönetim Süreçleri- Iterasyon (Iteration-Sprint) • Agile Zaman Kutucukları ( Agile Timeboxing) • Agile Analizi ve Araçları • Iterasyon Süreci ve Iterasyon Zaman Kutucukları • Task Breakdown (Görev Kırılımları) • Kapasite Analizi ve Velocity Kavramları • Iterasyon Tasarımı A G I L E Agile İzleme ve KontrolPerformans Ölçümleme • Task durumlarının toplanması • Information Radiators • BVC (Big Visible Charts) • Burnup ve Burndown Tabloları • Kümüle Akış Diyagramları • Agile Parametreleri • Agile Takım Liderliği Tipleri • En iyi Agile Takım Performansına Ulaşma Yöntemleri E Ğ İ T İ M İ Agile Proje Yönetim Süreçleri – Release (Proje) ve Agile Tahminleme (Agile Estimation) • Product Backlog • Product Backlog Items • Gereksinim Ölçeklendirme • Personas • INVEST Stratejisi • Release Planı Oluşturma • Triangulation WORKSHOP ÇALIŞMASI • KesinTahminleme ve Göreli Tahminleme Yöntemleri

Agile – ACP Sınavına Hazırlık Eğitimi (2 Gün 14 Saat) MERKEZİ ABD DE BULUNAN PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTİTUTE) NİN SAĞLADIĞI DÜNYANIN EN PRESTİJLİ AGİLE PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKASYONU PMI-ACP ® Kimler Katılmalı :  Agile proje yönetimindeki bilgi seviyesini uluslararası boyutta ispatlamak isteyen proje yönetimi profesyonelleri. Direkt sınavda başarıya yönelik olarak; Agile metodlarındaki öne çıkan ana konular,sınav kapsamında ağırlıklı sorulan soru tiplerinin genel yapısı, çözümü ve eğitmen ile birlikte değerlendirilmesi, deneme sınavlarının çözümü ve potansiyel sınav başarı değerlendirilmesi.yapılmaktadır. 1.Gün Agile Proje Yonetim KonseptleriAgile standartları, uygulamaları ve agile konseptleri ve konu ile ilgili soruların çözümü. Agile Proje Rolleri-Takım İşbirliğiAgile rolleri, swarming kavramı, agile collaboratıon kavramı ve konu ile ilgili soruların çözümü. 2.Gün Agile Proje Yönetim Süreçleri – Release (Proje) ve Agile Tahminleme (Agile Estimation): Agile projelerinde Release/Proje (Release/Project) kavramı, agile için estimation teknikleri konu ile ilgili soruların çözümü. Agile Proje Yönetim Süreçleri- Iterasyon Agile Proje Yönetim Süreçleri- Başlangıç (Inception): (Iteration-Sprint) Agile projelerınde Başlangıç (Inception) Agile projelerinde Iterasyon (Iteration) kavramı, Charter, product vision kavramları ve kavramı, timeboxing ve değer tabanlıkonu ile ilgili soruların çözümü. önceliklendirme teknikleri ve konu ile ilgili soruların çözümü. Agile Proje Yönetim Süreçleri – Yol Haritası (Roadmap): Agile projelerınde Yol Haritası (Roadmap) Agile İzleme ve Kontrol- Performans kavramı, Roadmap planning kavramları ve Ölçümleme konu ile ilgili soruların çözümü. Agile projelerinde performans, kazanılmış değer teknikleri, kontrol süreçleri ve liderlik teknikleri ve konu ile ilgili soruların çözümü. DENEME SINAVLARI DENEME SINAVLARI P M I A C P ® S I N A V I N A H A Z I R L I K

A G I L E EĞİTMEN BİLGİLERİ BATTAL CENK COŞKUN, PMP®,PMI-ACP®,PSM®, REP, M.Sc. Tam Burslu olarak eğitim gördüğü Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2002 yılında mezun olması ardından, Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalındaki yüksek lisans eğitimini, “Yapay Sinir Ağları altyapısı ile finansal öngörü teknikleri” üzerine yaptığı bitirme çalışması ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Stratejik Planlama ve Proje Yönetimi alanlarına odaklandı ve çeşitli çalışmalarda bulundu. Koç grubunda Stratejik Planlama Uzmanı, ardından AVEA’da Stratejik İş Planlama Uzmanı olarak görev aldı. Bu görevinde; Proje Seçimi, Proje Fizibilite çalışmalarının yürütülmesi, Stratejik alternatiflerinin değerlendirilmesi ve şirketin finansal larına etkilerinin analiz edilmesi, ilgili finansal iş planlarının hazırlanmasının görevlerinin yanısıra; görev aldığı Network optimizasyon, MNP, 3G, Roaming, VAS projelerinin planlama ve uygulama aşamalarında görev aldı ve Proje Maliyet Yönetimi, Risk Yönetimi (Risk tanımlama, Nicel ve Nitel Risk Analizi, Risk Yanıt Planlama) ve Zaman Yönetimi alanlarında uzmanlaştı. Doğan grubunda Stratejik Planlama departmanında, TV grubunun özellikle yurtdışı stratejik projelerinden sorumlu olarak sürdürdüğü görevinde, yurtdışı regulasyon süreçleri, proje maliyetlemesi, risk yönetimi ve finansal planlama konularında ağırlıklı olarak çalışmıştır. DIGITURK’te Uluslararası Projeler Yöneticisi olarak görev yapan COŞKUN, sorumluluğu üstlendiği yurtdışı yatırım projelerinin fizibilite çalışması seviyesinden, Proje Risk, Maliyet, Zaman, İnsan Kaynakları Yönetimi süreçleri seviyesine kadar idaresi ve koordinasyonunun sağlanmasından sorumlu olarak görev yapmıştır. COŞKUN, merkezi ABD’de bulunan Project Management Institute® PMI®’dan PMP® (Project Management Professional®) ve PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner®) ve scrum.org dan PSM (Professional Scrum Master®) derecelerine sahiptir. E Ğ İ T İ M İ

EĞİTİM TAKVİMİ & FİYAT BİLGİLERİ EĞİTİM Tarih & Yer Fiyat Agile Metodolojisi ile Proje Yönetimi & Uygulamaları (3 gün 21 Saat) İstanbul: Ankara: 900,00 TL Agile – ACP Sınavına Hazırlık Eğitimi (2 Gün 14 Saat) İstanbul: Ankara: 600,00 TL Agile Metodolojisi ile Proje Yönetimi & Uygulamaları + Agile – ACP Sınavına Hazırlık Eğitimi ( 5gün 35 Saat) İstanbul: Ankara: A G I L E 1.350,00 TL (%10 Paket İndirimi) E Ğ İ T İ M İ

Add a comment

Related presentations

Related pages

AGİLE PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMALARI & ACP ...

share agİle proje yÖnetİmİ ve uygulamalari & acp sertİfİkasi hazirlik. ... agİle proje yÖnetİmİ ve uygulamalari & acp sertİfİkasi hazirlik.
Read more

Agile Proje Yönetimi Metodolojisi | PEM

AGİLE PROJE YÖNETİMİ ve UYGULAMALARI & ACP SERTİFİKASI HAZIRLIK from PEM Proje Eğitim Merkezi . Sosyal Medyada Payla ...
Read more

PMI – ACP SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ

... ACP SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ ile Agile ... Risk Yönetimi Eğitimi; Stratejik Proje Seçimi ve ... Agile Standartları; Agile Uygulamalari ...
Read more

Eğitim | All4agile

Agile Proje Yönetimi Profesyonel Scrum Temelleri Eğitimi,Profesyonel Scrum ... PMI STANDARTLARIYLA AGILE VE ACP SERTİFİKA SINAVI HAZIRLIK ...
Read more

Proje Yönetimi

Agile Eğitimleri; İş Analizi Eğitimleri; Risk Yönetimi - RMP® Eğitimleri; Scrum Eğitimleri; ... Proje Yönetimi ve Futbol. Gönenç ŞENER, PMP®, REP.
Read more

8085 Mikroislemciler ve uygulamalari - Documents

... GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ... ve UYGULAMALARI & ACP SERTİFİKASI HAZIRLIK ... proje yönetimi süreçlerinde; KISA VE BASİT ...
Read more

404

PMI® Registered Education Provider logosu Project Management Institute, Inc.® tescilli markasıdır PMBOK® Proje Yönetimi Enstitüsü, Inc.®'in ...
Read more

Hoş geldiniz | Proje Yönetimi

Proje Yönetimi Sertifika Programı' nın 195. Tekrarı Başladı. Mayıs 2016
Read more