ซ่อนสูตรและซ่อนค่าในเซลล์แบบ Advanced

50 %
50 %
Information about ซ่อนสูตรและซ่อนค่าในเซลล์แบบ Advanced

Published on March 16, 2014

Author: Songsak1

Source: slideshare.net

ซ่อนสูตรและซ่อนค่าในเซลล์แบบ Advanced บางสูตรอาจจาเป็นต้องปกปิดไม่ให้เห็นถึงการคานวณก็สามารถซ่อนสูตรไว้ได้ครับ ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นสูตรได้ สามารถเห็นได้แค่เพียงผลลัพธ์ของสูตรในเซลล์เท่านั้น หรือจะซ่อนไม่ให้เห็นทั้งสูตรทั้งค่าในเซลล์ก็สามารถทาได้เช่นกัน ซึ่งเป็นซ่อนแบบVery Hidden A. การซ่อนสูตรสามารถทาได้ดังนี้ 1. คลุมพื้นที่ที่เป็นสูตร 2. คลิกขวาแล้วเลือก Format Cells 3. เลือกแถบ Protection แล้วทาเครื่องหมายตรง Hidden 4. เข้าเมนู Tools เลือก Protection แล้วเลือก Protect Sheet จากนั้นกรอกหรือไม่กรอก Password แล้วแต่ความต้องการ แล้วคลิก OK ผลของการทาตามข้างบนจะเป็นการซ่อนค่าในบรรทัดFormula bar ซึ่งเป็นการซ่อนสูตรไปในตัว แต่ยังสามารถ เห็นค่าในเซลล์ได้ แต่ถ้าหากต้องการซ่อนแบบไม่ให้เห็นทั้งค่าในเซลล์และค่าบนบรรทัดFormula ให้ทาการซ่อนแบบ Very Hidden ตามด้านล่าง B. การซ่อนแบบ Very Hidden 1. คลุมข้อมูลที่ต้องการซ่อนค่า 2. คลิกขวาแล้วเลือก Format Cells 3. คลิกแถบ Number เลือก Custom 4. ที่ช่อง Type: คีย์ ;;; 5. ทาข้อ 3 และ 4 ในหัวข้อ A อ้างอิง http://snasui.blogspot.com/2009/03/advanced.html

Add a comment

Related pages

Microsoft Excel Tips and Tricks ...

ซ่อนสูตรและซ่อนค่าในเซลล์แบบ Advanced บาง ...
Read more

Welcome To My World ...

ซ่อนสูตรและซ่อนค่าในเซลล์แบบ Advanced (Excel2010) ตุลาคม (1) ...
Read more

Microsoft Excel Tips and Tricks: มีนาคม 2009

ซ่อนสูตรและซ่อนค่าในเซลล์แบบ Advanced. ...
Read more

Office56-2 - krusongsak

ผลงานนักเรียน เทอม 1 ปี 2556 เทอม 2 ปี 2555 เทอม 1 ปี 2555 เทอม 2 ปี 2554
Read more

รวมสุดยอดเทคนิค ...

การซ่อนสูตรและซ่อนค่าในเซลล์แบบ Advance; ...
Read more

Welcome To My World < < <: พฤศจิกายน 2012

แสดงหรือซ่อนค่าศูนย์ทั้งหมดบนแผ่นงาน. คลิกที่แท็บ ...
Read more