Adolesan Gebelikte Yaklaşım - www.jinekolojivegebelik.com

67 %
33 %
Information about Adolesan Gebelikte Yaklaşım - www.jinekolojivegebelik.com

Published on March 9, 2008

Author: jinekolojivegebelik

Source: slideshare.net

Description

Adolesan Gebelikte Yaklaşım - www.jinekolojivegebelik.com

Adolesan Gebelikte Yaklaşım

Konusma PLANI Adolesan gebeliklerde riskler Bizde durum ne Prenatal bakim nasil olmali Gebelikteki tarama testleri

Adolesan gebeliklerde riskler

Bizde durum ne

Prenatal bakim nasil olmali

Gebelikteki tarama testleri

Adolesan Gebeliklerde Arttığı Bildirilen Problemler Bircok ulkede 10-20 yas arasi olumler arasinda adolesant gebelikler ilk uc sirada

Bircok ulkede 10-20 yas arasi olumler arasinda adolesant gebelikler ilk uc sirada

Adolesan Gebeliklerde Arttığı Bildirilen Problemler Preeklampsi Prematürite Preterm prematür membran ruptürü Düşük doğum ağırlığı

Preeklampsi

Prematürite

Preterm prematür membran ruptürü

Düşük doğum ağırlığı

Pelv ik Yeterlilik ? Menarştan hemen sonra gebe kalanlarda pelvik yetersizlik söz konusu olabilir Puberte öncesi her iki cinsde pelvik girim benzerdir. Pubertede pelvis transverse çapı büyür. Pelvis büyümeye ve şekil almaya 16 yaşına kadar devam eder. Ancak CPD için C/S hızlarında, aynı doğum ağırlıklarında farklılık izlenmemiş

Menarştan hemen sonra gebe kalanlarda pelvik yetersizlik söz konusu olabilir

Puberte öncesi her iki cinsde pelvik girim benzerdir.

Pubertede pelvis transverse çapı büyür.

Pelvis büyümeye ve şekil almaya 16 yaşına kadar devam eder.

Ancak CPD için C/S hızlarında, aynı doğum ağırlıklarında farklılık izlenmemiş

Biyolojik vs Sosyal Nedenler Gerçek obstetrik risk 15 yaş ve altindakilerde mevcut olabilir 16-19 yaş arası biyolojik bir sorun olmayabilir Sadece maternal genç yaşa bağlı gebelik komplikasyonları artabilir

Gerçek obstetrik risk 15 yaş ve altindakilerde mevcut olabilir

16-19 yaş arası biyolojik bir sorun olmayabilir

Sadece maternal genç yaşa bağlı gebelik komplikasyonları artabilir

Turkiyede Durum Ne?

Retrospektif Olgu-Kontrollu Çalışma Ocak 1990 - Ocak 1998 HU Hastanesinde tek bebek doğuran hastalar Hepsi evli ve sosyal güvencesi olan hastalar 1490 ardısıra doğuran adolesan gebe (15-19 yaş) 2980 ardısıra doğurmuş kontrol gebe (20-34 yaş)

Ocak 1990 - Ocak 1998

HU Hastanesinde

tek bebek doğuran hastalar

Hepsi evli ve sosyal güvencesi olan hastalar

1490 ardısıra doğuran adolesan gebe (15-19 yaş)

2980 ardısıra doğurmuş kontrol gebe (20-34 yaş)

Hariç Bırakma Kriterleri Karyotipik anomali Fetus/Yenidoğanda anatomik defekt Maternal tıbbi problemlerin varlığı

Karyotipik anomali

Fetus/Yenidoğanda anatomik defekt

Maternal tıbbi problemlerin varlığı

Yaş dağılımı Yaş No. % 15 8 0.5 16 68 4.6 17 241 16.2 18 546 36.6 19 627 42.1

Yaş No. %

15 8 0.5

16 68 4.6

17 241 16.2

18 546 36.6

19 627 42.1

Öyküdeki risk faktörleri Prematürite IU ya da intrapartum exitus Postpartum/neonatal exitus Tekrar eden gebelik kaybı (>=3) PIH <10th persentil bebek doğurmak

Prematürite

IU ya da intrapartum exitus

Postpartum/neonatal exitus

Tekrar eden gebelik kaybı (>=3)

PIH

<10th persentil bebek doğurmak

Kötü Perinatal Sonuç Tanımlaması Perinatal Komp. Şiddetli Perinatal Komp. Doğum hft <37 <32 Doğum Ağ. <2500 g <1500g Doğ. Ağ. <10th persentil Fetal ölüm Fetal ölüm Neonatal ölüm PIH PPROM Abruptio

Perinatal Komp. Şiddetli Perinatal Komp.

Doğum hft <37 <32

Doğum Ağ. <2500 g <1500g

Doğ. Ağ. <10th persentil Fetal ölüm

Fetal ölüm Neonatal ölüm

PIH

PPROM

Abruptio

SONU Ç Adolesan gebelerde daha yüksek perinatal komplikasyonların görülmesi doğrudan biyolojik bir faktöre bağlı değildir . Sosyo-ekonomik faktörler ön plandadır.

Adolesan gebelerde daha yüksek perinatal komplikasyonların görülmesi doğrudan biyolojik bir faktöre bağlı değildir .

Sosyo-ekonomik faktörler ön plandadır.

SONU Ç Bir şekilde prenatal bakım alan adolesanlarda artmış risk mevcut değildir .

Bir şekilde prenatal bakım alan adolesanlarda artmış risk mevcut değildir .

Perinatal Bakım Optimum zamanlama ve sayı? Prospektif randomize çalışma yok 28. Haftaya kadar 4 hft da 36. Haftaya kadar 2 hft da Sonra haftalık Kessner Index? Antenatal visit 2 ve daha fazla olması şiddetli perinatal komplikasyonların öngörümündeki faktörlerden biridir

Optimum zamanlama ve sayı?

Prospektif randomize çalışma yok

28. Haftaya kadar 4 hft da

36. Haftaya kadar 2 hft da

Sonra haftalık

Kessner Index?

Antenatal visit 2 ve daha fazla olması şiddetli perinatal komplikasyonların öngörümündeki faktörlerden biridir

İki veya Daha Fazla Antenatal Vizit İlk değerlendirme sonrası hastaların risk gruplarına göre kategorize edilmesi İlk vizitte sağlanan eğitim İkinci bir klinik vizitin yapılması ilk vizitte aldığı mesajları iyi bir şekilde algıladığı takibinde sağlık ekibi ile birlikte çalışmak istediğinin bir göstergesi olabilir

İlk değerlendirme sonrası

hastaların risk gruplarına göre kategorize edilmesi

İlk vizitte sağlanan eğitim

İkinci bir klinik vizitin yapılması

ilk vizitte aldığı mesajları iyi bir şekilde algıladığı

takibinde sağlık ekibi ile birlikte çalışmak istediğinin bir göstergesi olabilir

İdeal Takip Nasil Olmali Prekonsepsiyonel danisma Antenatal takip

Prekonsepsiyonel danisma

Antenatal takip

Prekonsepsiyonel Bakım-1 Reprodüktif, aile, medikal, beslenme, ilaç kullanma öyküsü ile risklerin saptanması Risklere bağlı olarak gerekli eğitim Gebeliğin varolan bir medikal problem üzerindeki etkisinin açıklanması

Reprodüktif, aile, medikal, beslenme, ilaç kullanma öyküsü ile risklerin saptanması

Risklere bağlı olarak gerekli eğitim

Gebeliğin varolan bir medikal problem üzerindeki etkisinin açıklanması

Prekonsepsiyonel Bakım-2 Genetik açıdan potansiyel problemlerin saptanması Rubella immunitesinin konfirmasyonu

Genetik açıdan potansiyel problemlerin saptanması

Rubella immunitesinin konfirmasyonu

Prekonsepsiyonel Bakım-3 Hepatit B immün durumun belirlenmesi Folik asit 400 mikrogram- 4.0 mg/gün Sosyal, finansal ve psikolojik konuların gözden geçirilmesi Erken perinatal bakım planlanması Sonrası kontrasepsiyon

Hepatit B immün durumun belirlenmesi

Folik asit 400 mikrogram- 4.0 mg/gün

Sosyal, finansal ve psikolojik konuların gözden geçirilmesi

Erken perinatal bakım planlanması

Sonrası kontrasepsiyon

İlk Prenatal Vizit Ne Zaman Yapılmalı ? Gebe olduğu anlaşılır anlaşılmaz. En geç ikinci adet rötarından önce

Gebe olduğu anlaşılır anlaşılmaz.

En geç ikinci adet rötarından önce

Perinatal Bakımda Maternal Değerlendirme Kan basıncı Kilo alımı Sistemlerin sogulanması Baş ağrısı, görme bozukluğu, karın ağrısı, disuri, kanama, Fundus yüksekliği Vajinal muayene Önde gelen kısım ve seviyesi (doğuma yakın)

Kan basıncı

Kilo alımı

Sistemlerin sogulanması

Baş ağrısı, görme bozukluğu, karın ağrısı,

disuri,

kanama,

Fundus yüksekliği

Vajinal muayene

Önde gelen kısım ve seviyesi (doğuma yakın)

Perinatal Bakımda Fetal Değerlendirme Fetal kalp atım hızı Fetus büyüklüğü (fundus yüksekliği) Fetal aktivite Önde gelen kısım ve seviyesi (doğuma yakın)

Fetal kalp atım hızı

Fetus büyüklüğü (fundus yüksekliği)

Fetal aktivite

Önde gelen kısım ve seviyesi (doğuma yakın)

Perinatal Bakım Fundus Yuksekligi Symfizden fundusa kadar mesafe cm. Mesane boşken 18 - 34 haftada fundal yükseklik gestasyonel hft kadar 30 hft = 30 cm 4 cm > diskordans  USG

Symfizden fundusa kadar mesafe cm.

Mesane boşken

18 - 34 haftada fundal yükseklik gestasyonel hft kadar

30 hft = 30 cm

4 cm > diskordans  USG

Kilo Alımı BMI <19.8 kg/m2 12.5 - 18.0 kg 19.8-25 kg/m2 11.5-16.0 kg >=26 kg/m2 7.0-11.5 kg

BMI

<19.8 kg/m2 12.5 - 18.0 kg

19.8-25 kg/m2 11.5-16.0 kg

>=26 kg/m2 7.0-11.5 kg

Beslenme Daha fazla kaloriye ihtiyaçları vardır 2500 kalori/gün Kalsiyıım ve Vitamin D ihtiyaçları Kilo alımı boylarına göre öngörülen 50 persentile göre %20 daha fazla olmalı

Daha fazla kaloriye ihtiyaçları vardır 2500 kalori/gün

Kalsiyıım ve Vitamin D ihtiyaçları

Kilo alımı boylarına göre öngörülen 50 persentile göre %20 daha fazla olmalı

Ozel Durumlar Aile İçi Şiddet fiziksel ya da sözel şiddet antenatal komplikasyon hızlarını artırmaktadır . Preterm doğum insidansı Normal: 6.9-10.0% Şiddet varlığında: 15.4-17.2 % Sözel ve fiziksel şiddet preterm doğum insidansını 4.1 kat artırmakta

fiziksel ya da sözel şiddet antenatal komplikasyon hızlarını artırmaktadır .

Preterm doğum insidansı

Normal: 6.9-10.0% Şiddet varlığında: 15.4-17.2 %

Sözel ve fiziksel şiddet preterm doğum insidansını 4.1 kat artırmakta

Rutin Prenatal Testler İlk gelindiğinde Hb/Htc, İT, İK, KG, Ab scr, Rubella IgG, Syphilis, Cx Smear, HBV 8-18 haftalar USG, AS 16-18 haftalar MSAFP/Triple test 26-28 haftalar Diabet taraması 28. Hafta Rh/rh için IDC tekrarı ve RhoGAM 32-36. Hafta Gerekirse USG, STD, Hb/Htc

İlk gelindiğinde

Hb/Htc, İT, İK, KG, Ab scr, Rubella IgG, Syphilis, Cx Smear, HBV

8-18 haftalar

USG, AS

16-18 haftalar

MSAFP/Triple test

26-28 haftalar

Diabet taraması

28. Hafta

Rh/rh için IDC tekrarı ve RhoGAM

32-36. Hafta

Gerekirse USG, STD, Hb/Htc

Rutin Prenatal Testler Tam kan biokimyasi Elektrolit ler TOXO CMV Herpes

Tam kan biokimyasi

Elektrolit ler

TOXO

CMV

Herpes

Gebelikte kullanılan onemli tarama testleri Down sendromu: uclu test NTD: AFP Gestasyonel Diabet: 50 gr yukleme

Down sendromu: uclu test

NTD: AFP

Gestasyonel Diabet: 50 gr yukleme

Neden Taranmalı? Down sendromu 1:700-800 NTD 1:200 Kardiak anomlilerden sonra görülen en ciddi fetal malformasyon Gestasyonel diabet Fetal ve maternal morbidite nedeni

Down sendromu 1:700-800

NTD 1:200

Kardiak anomlilerden sonra görülen en ciddi fetal malformasyon

Gestasyonel diabet

Fetal ve maternal morbidite nedeni

Nöral tüp defekti (NTD) taraması MS AFP (Maternal serum alfa feto protein) 1980 lerde NTD  Gestasyonel yaşa bağımlı, nanogram düzeyinde MoM (Multiple of Median), ortancanın katı olarak ifade ediliyor

MS AFP (Maternal serum alfa feto protein) 1980 lerde NTD 

Gestasyonel yaşa bağımlı,

nanogram düzeyinde

MoM (Multiple of Median), ortancanın katı olarak ifade ediliyor

NTD taramasında MS AFP -I- Sensitif bir testdir Spina bifida’da %80 , anensefali için %90 Ciltle kapalı NTDlerinde kullanışsız (örneğin ensefalosel) Down sendromu taramasını kabul etmeyende tek başına MS AFP 15 22 16 – 18 hafta

Sensitif bir testdir

Spina bifida’da %80 , anensefali için %90

Ciltle kapalı NTDlerinde kullanışsız (örneğin ensefalosel)

Down sendromu taramasını kabul etmeyende tek başına MS AFP

NTD taramasında MS AFP -II- Cut off 2.0-2.5 MOM %3-4 yanlış pozitif, Açık NTD’de %85 sensitivite

Cut off 2.0-2.5 MOM

%3-4 yanlış pozitif,

Açık NTD’de %85 sensitivite

NTD taramasında hasta danışma MS AFP -II- 2.0-3.0 MOM ( Sınırda pozitifler) TEKRAR EDİLEBİLİR ! En sık yanlış pozitif sebebi gestasyonel yaşın yanlış bilinmesidir USG ile gestasyonel yaş hesaplanırken FL, HL tercih edilmelidir

2.0-3.0 MOM ( Sınırda pozitifler)

TEKRAR EDİLEBİLİR !

En sık yanlış pozitif sebebi gestasyonel yaşın yanlış bilinmesidir

USG ile gestasyonel yaş hesaplanırken FL, HL tercih edilmelidir

MS AFP artışına yol açan durumlar -III- Çoğul gebelikler Fetal Kanama Gastrochisis Omfalosel

Çoğul gebelikler

Fetal Kanama

Gastrochisis

Omfalosel

Yüksek MS AFPde NTD İçin Diagnostik testler Amniosentez AFP (amniotik) N- Asetil kolinesteraz (amniotik) % 99 USG Sensitivite %90-95  amnio sorgulanıyor

Amniosentez

AFP (amniotik)

N- Asetil kolinesteraz (amniotik) % 99

USG

Sensitivite %90-95  amnio sorgulanıyor

Down sendromu taraması 1984 merkartz Tek Başına MS AFP %20-25 sensitif

1984 merkartz

Tek Başına MS AFP %20-25 sensitif

Down sendromu taraması -I- Serum belirteçleri (markerları) 2, 3 lü test, 4 lü test Usg kombine edilmeğe çalışılıyor Nuchal skinfold thickness ve diğer belirteçler Nuchal translucency

Serum belirteçleri (markerları)

2, 3 lü test,

4 lü test

Usg kombine edilmeğe çalışılıyor

Nuchal skinfold thickness ve diğer belirteçler

Nuchal translucency

Down sendromu taramasında en sık üçlü test -III- Anne yaşı MS AFP hCG E 3 +

MS AFP

hCG

E 3

Amniosentez sırasında en az bir kromozomal anomali bulunma riski 1/12 1/21 45 1/40 1/69 40 1/135 1/237 35 1/280 1/481 32 1/455 1/641 30 1/1533 1/885 25 Tüm kromozomal anöploidiler Down Sendromu Maternal Yaş

Yaş ile gelen pretest ve test sonrası risk Test sonrası risk 1/481x2= 1/240 Test sonrası risk 1/885x2= 1/442 Test öncesi risk 1/481 Test öncesi risk 1/885 32 yaşında anne 25 yaşında anne

Down sendromu taraması -IV- Cut off değeri 1/270 Sensitivite %60 yalancı pozitiflik %5 Test TEKRAR EDİLMEMELİ ! En sık yanlış pozitif sebebi gestasyonel yaşın yanlış bilinmesidir USG ile gestasyonel yaş hesaplanırken BPD tercih edilmelidir

Cut off değeri 1/270

Sensitivite %60 yalancı pozitiflik %5

Test TEKRAR EDİLMEMELİ !

En sık yanlış pozitif sebebi gestasyonel yaşın yanlış bilinmesidir

USG ile gestasyonel yaş hesaplanırken BPD tercih edilmelidir

Down sendromu taraması dikkat edilmesi gerekenler Hasta konsulte edilirken yönlendirici olmamalı Hastaya test öncesi bilgi verilmeli 55-60 test (+) de 1 DS Amniosentez 1:250 fetal kayıp riski

Hasta konsulte edilirken yönlendirici olmamalı

Hastaya test öncesi bilgi verilmeli

55-60 test (+) de 1 DS

Amniosentez 1:250 fetal kayıp riski

Gestasyonel Diabet Taraması Ilk prenatal muayenede risk degerlendirilmeli A) Yuksek risk grubu taranmali B) Dusuk risk grubu gerek yok

Ilk prenatal muayenede risk degerlendirilmeli

A) Yuksek risk grubu taranmali

B) Dusuk risk grubu gerek yok

Yüksek risk grubu Belirgin obezite veya Ailede tip 2 diabet öyküsünün bulunması veya Bir onceki gebelikte gestasyonel diyabet veya Glukoz intoleransı hikayesinin olması, veya glukozürinin bulunması veya 30 yasin uzerinde olmasi

Belirgin obezite veya

Ailede tip 2 diabet öyküsünün bulunması veya

Bir onceki gebelikte gestasyonel diyabet veya

Glukoz intoleransı hikayesinin olması, veya glukozürinin bulunması veya

30 yasin uzerinde olmasi

Düşük risk grubu < 25 yaş ve Gebelik öncesi normal vücut ağırlığında olmak ve Aile hikayesinde (1. derece akrabalarda) diyabet olmaması ve Diyabetin yüksek olduğu bir ırka mensub olmamak (Hispanik , Asya kökenli ) ve Kötü obstetrik hikayeye sahip olmamak ve Anormal glukoz metabolizması hikayesi olmamak.

< 25 yaş ve

Gebelik öncesi normal vücut ağırlığında olmak ve

Aile hikayesinde (1. derece akrabalarda) diyabet olmaması ve

Diyabetin yüksek olduğu bir ırka mensub olmamak (Hispanik , Asya kökenli ) ve

Kötü obstetrik hikayeye sahip olmamak ve

Anormal glukoz metabolizması hikayesi olmamak.

Gestasyonel Diabet Taramasi 50 gr 15 %85 140 25 %100 130 False (+) oran Sensitivite Esik deger

Gestasyonel Diabet Taramasi OGTT uygulanır T+

OGTT uygulanır

Rubellada Tarama 0 16< 24 15-16 11 13-14 33 11-12 90 <11 Konjenital defek riski % Gestasyonel Yaş

Rubellada Yeni Enfeksiyon Total Ab veya Ig G de artis Ig M (+) 4 hafta yuksek kalir Yuksek Ig G %15 populasyonda 2-3 hf kontrol

Total Ab veya Ig G de artis

Ig M (+) 4 hafta yuksek kalir

Yuksek Ig G %15 populasyonda

2-3 hf kontrol

Rubellada Tarama Tum cocuk dogurma yasinda olan kadinlar asilanmali Seronegatif Gebeler dogum sonrasi asilanmalidir

Tum cocuk dogurma yasinda olan kadinlar asilanmali

Seronegatif Gebeler dogum sonrasi asilanmalidir

Tarama testi olarak NST Amac fetal asidozu (olum) ongorme. Yalanci pozitiflik % 40-60

Amac fetal asidozu (olum) ongorme.

Yalanci pozitiflik % 40-60

Tarama testi olarak NST Prevalansi cok dusuk (normal gebeler) bir gruba uygulandigi zaman Pozitif prediktif deger dusuk olacaktir

Prevalansi cok dusuk (normal gebeler) bir gruba uygulandigi zaman Pozitif prediktif deger dusuk olacaktir

Tarama testi olarak NST Iatrojenik prematurite Maternal anksiyete ve zarar Maliyet artısı

Iatrojenik prematurite

Maternal anksiyete ve zarar

Maliyet artısı

Evli Adolesan Bayanda Temel Yaklaşım Aile hayatı eğitimi Kontrasepsiyon Danışmanlık hizmetleri Erken evlilik ile ilgili gerekli destek ve eğitim Aile içi şiddetin ortaya konması

Aile hayatı eğitimi

Kontrasepsiyon

Danışmanlık hizmetleri

Erken evlilik ile ilgili gerekli destek ve eğitim

Aile içi şiddetin ortaya konması

Gereksiz ve endikasyonsuz testler neden ö nemli ? İ atrojenik ö l ü m Ciddi morbidite (invaziv prosed ü rler) Hasta anksiyetesi Maliyet art ışı

İ atrojenik ö l ü m

Ciddi morbidite

(invaziv prosed ü rler)

Hasta anksiyetesi

Maliyet art ışı

NE YAZIK KI ….! Ç ok nadiren muayene sonras ı tetkik istenmez “ Hasta gelmi ş ken” test yap ılı r

Ç ok nadiren muayene sonras ı tetkik istenmez

“ Hasta gelmi ş ken” test yap ılı r

Test basitse de mi riskli? Olay ı tetikleyen Doktor muayenesi İ stenen tetkiklerin yorumlanmas ı d ı r

Olay ı tetikleyen

Doktor muayenesi

İ stenen tetkiklerin yorumlanmas ı d ı r

Add a comment

Related pages

Adolesan Beslenme - VidInfo

Adolesan Gebelikte Yaklaşım - www.jinekolojivegebelik.com. Mar 09, 2008 · Adolesan Gebelikte Yaklaşım - www.jinekolojivegebelik.com. ...
Read more

Gebelik ve Anemi - www.jinekolojivegebelik.com

... www.jinekolojivegebelik.com ...
Read more

Kontrasepsiyon Yöntemleri - www.jinekolojivegebelik.com

... www.jinekolojivegebelik.com. Tweet. 15. 03. 2008 0 views Postpartum Complications - www.jinekolojivegebelik.com . Tweet. 15. 03. 2008 0 ...
Read more

Hamile Kalmanın Yolları: İKİZ GEBELİK (İKİZ HAMİLELİK)

İkİz gebelİk (İkİz hamİlelİk) İkİz gebelİk (İkİz hamİlelİk) İkİz bebekler
Read more