Adizkiak (Nor_Nork_OA)_Eus-Gaz_1

60 %
40 %
Information about Adizkiak (Nor_Nork_OA)_Eus-Gaz_1
Education

Published on February 14, 2014

Author: Riezu

Source: authorstream.com

Adizkiak (Nor-Nork_OA): Adizkiak ( Nor-Nork_OA ) nos habéis gaitu – zue dut le he 1 1 zaituztegu os hemos nau me ha dituzue les habéis gaituzte nos han nauzu me has zaituzte os ha Adizkiak (Nor-Nork_OA): Adizkiak ( Nor-Nork_OA ) dituzu les has 1 2 gaitu nos ha dugu le hemos gaituzue nos habéis dituzu les has zaitugu te hemos zaituztete os han zaitut te he gaitu nos ha Adizkiak (Nor-Nork_OA): Adizkiak ( Nor-Nork_OA ) ditu les ha 1 3 duzu le has zaituztete os han gaituzue nos habéis nau me ha zaituztet os he dugu le hemos nauzue me habéis gaituzu nos has Adizkiak (Nor-Nork_OA): Adizkiak ( Nor-Nork_OA ) nauzue me habéis 1 4 zaituztegu os hemos zaituzte te han gaituzu nos has naute me han duzu le has nau me ha zaitu te ha zaituztet os he Adizkiak (Nor-Nork_OA): Adizkiak ( Nor-Nork_OA ) dugu le hemos 1 5 zaituztete os han gaituzue nos habéis dut le he nauzu me has zaitut te he zaituzte os ha zaituzte te han dugu le hemos Adizkiak (Nor-Nork_OA): Adizkiak ( Nor-Nork_OA ) gaituzue nos habéis 1 6 dituzu les has zaitugu te hemos nauzue me habéis zaituzte os ha gaituzu nos has dituzte les han naute me han zaituztet os he Adizkiak (Nor-Nork_OA): Adizkiak ( Nor-Nork_OA ) gaituzte nos han 1 7 ditugu les hemos du le ha gaituzue nos habéis ditut les he gaitu nos ha zaituztegu os hemos duzue le habéis zaituzte te han Adizkiak (Nor-Nork_OA): Adizkiak ( Nor-Nork_OA ) nauzu me has 1 8 zaituztete os han zaitut te he duzue le habéis gaituzte nos han dituzu les has zaituztet os he dituzue les habéis naute me han Adizkiak (Nor-Nork_OA): Adizkiak ( Nor-Nork_OA ) zaituzte os ha 1 9 gaituzue nos habéis duzu le has zaituztete os han ditugu les hemos gaitu nos ha dut le he zaitugu te hemos zaituzte te han

Add a comment

Related presentations