Aditzak_eman (Nor_Nori_OA)_1

33 %
67 %
Information about Aditzak_eman (Nor_Nori_OA)_1
Education

Published on February 14, 2014

Author: Riezu

Source: authorstream.com

Aditzak eman (Nor-Nori_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori_OA ) Zuek neskei loreak eskaintzen ari … zatzaizkiete Gu umeei hurbildu ... gatzaizkie Zu jabeei lan eske joan … zatzaizkie Zuek guri galdezka ari ... zatzaizkigute Ni haurrei negar eragiten ari ... natzaie 1 1 Aditzak eman (Nor-Nori_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori_OA ) Ni zuri hizketan ari … natzaizu Zu futbolariei deiadarka ari ... zatzaizkie Miren zuei adarra jotzen ari ... dut Zuek niri hona etorri ... zatzaizkidate Gu zuei urrundu … gatzaizkizue 1 2 Aditzak eman (Nor-Nori_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori_OA ) Joni lau hagin falta … zaizkio Hori niri aldendu ... zait Gu haiei hurbildu … gatzaizkie Zuek umeari oihuka ari ... zatzaizkiote Gu Joni galdezka ari … gatzaizkio 1 3 Aditzak eman (Nor-Nori_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori_OA ) Zuek niri gezurretan ari … zatzaizkidate Zu niri diru eske ari ... zatzaizkit Gu zuri zarataka ari ... gatzaizkizu Zuek guri berbetan ari ... ditugu Ni zuei barre eragiten ari … natzaizue 1 4 Aditzak eman (Nor-Nori_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori_OA ) Kepa Joni beldurra sartzen ari … zaio Ni Mikeli dei egiten ari ... natzaio Koldo guri ziria sartzen ari ... zaigu Ni zuei etxera joan ... natzaizue Zu niri hurbildu … zatzaizkit 1 5 Aditzak eman (Nor-Nori_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori_OA ) Hura honi ahaztu … zaio Niri besoa hautsi ... zait Zuek horri hurreratu ... zatzaizkiote Ni Joni bulegoan agertu ... natzaio Zu Mireni adarra jotzen ari … zatzaizkio 1 6 Aditzak eman (Nor-Nori_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori_OA ) Ni zuri ondo etorri … natzaizu Zu niri haserretu ... zatzaizkit Gu zuei aldendu ... gatzaizkizue Ni hari nekatuta heldu ... natzaio Zuek niri azkar etorri … zatzaizkidate 1 7 Aditzak eman (Nor-Nori_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori_OA ) Zu guri atzetik hurreratu … zatzaizkigu Hori niri komeni ... zait Zuek guri presaka ihesi ... zatzaizkigute Gu haiei lasai mintzatu ... gatzaizkie Zu niri pozik alboratu … zatzaizkit 1 8

Add a comment

Related presentations