Aditzak_eman (Nor_Nori_Nork_OA)_1

56 %
44 %
Information about Aditzak_eman (Nor_Nori_Nork_OA)_1
Education

Published on March 12, 2014

Author: Riezu

Source: authorstream.com

Aditzak eman (Nor-Nori-Nork_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori-Nork_OA ) Guk txakurrari janaria eman … diogu Neskak tabernariari kafesnea eskatu ... dio Arrantzaleek niri arrainak eman … dizkidate Jokalariak atezainari gola sartu ... dio Dendariek neskei belarritakoak eskaini ... dizkiete 1 1 Aditzak eman (Nor-Nori-Nork_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori-Nork_OA ) Nik zuri liburuak ekarri … dizkizut Zuek niri jostailuak emango ... dizkidazue Nik lagunari eskutitza idatzi … diot Zuk niri arropa zikindu ... didazu Guk dendariari gailetak erosi … dizkiogu 1 2 Aditzak eman (Nor-Nori-Nork_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori-Nork_OA ) Mutil honek niri pena ematen … dit Nik lagunei diskoak uzten ... dizkiet Txominek guri pianoa jotzen … digu Anttonek etxekoei bisiguak erre ... dizkie Nik Anari musika irakasten … diot 1 3 Aditzak eman (Nor-Nori-Nork_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori-Nork_OA ) Zuek langileei lan gehiago emango … diezue Zuk aitari prakak josi ... dizkiozu Guk lagunei kanpindenda eskaini ... diegu Zuk Patxiri mailua utzi beharko ... diozu Nik neska honi koadernoa utzi … diot 1 4 Aditzak eman (Nor-Nori-Nork_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori-Nork_OA ) Lagunek Begori kantatzen irakatsi … diote Nik gurasoei 200 euro eman ... dizkiet Zuek osabari dirua eskatu ... diozue Mirenek bere ahizpei dena kontatzen ... die Irakasleek umeei ariketak eman … dizkiete 1 5 Aditzak eman (Nor-Nori-Nork_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori-Nork_OA ) Zuk Kepari lanak egin … dizkiozu Guk artistei kasu egiten ... diegu Gurasoek seme-alabei bideoa erosi ... diete Nik neska bati oina zapaldu ... diot Zuek Andoniri astoa lapurtu … diozue 1 6 Aditzak eman (Nor-Nori-Nork_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori-Nork_OA ) Zuk neba-arrebei arropak garbitu … dizkiezu Guk lagun bati anonimoak bidaltzen ... dizkiogu Nik zuei gezurrak esaten ... dizkizuet Ilobek amonari txakurrak lotzen ... dizkiote Zuek guri hiztegia eskatu … diguzue 1 7 Aditzak eman (Nor-Nori-Nork_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori-Nork_OA ) Zuk niri argazkia erakutsi … didazu Xabierrek gizon honi egunkaria ekarri ... dio Guk lagunei atea ireki... diegu Zuek aitonari tabako a ekarri ... diozue Nik zuri berri onak eman … dizkizut 1 8 Aditzak eman (Nor-Nori-Nork_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori-Nork_OA ) Guk zakurrari hezurrak eman … dizkiogu Z u k ni ri txiste onak kontat zen ... dizkidazu Zuek Karmeleri telefonoz deitu ... diozue Nik arrainei ura aldatu ... diet Guk tabernariari bazkaria ordaindu … diogu 1 9 Aditzak eman (Nor-Nori-Nork_OA): Aditzak eman ( Nor-Nori-Nork_OA ) Nik zakurrari hezurrak eman … dizkiot Zuk neska hari egia esan ... diozu Zuek adi skideei patata tortillak egin ... dizkiezue Emakumeek dendariari udar eak erosi ... dizkiote Guk zuri bi eskutitz idatzi … dizkizugu 1 10

Add a comment

Related presentations