ADDIE MODELİ

52 %
48 %
Information about ADDIE MODELİ
Education

Published on March 8, 2014

Author: ayseperimutlu

Source: slideshare.net

Description

ADDIE - Analiz Tasarım Geliştirme Uygulama ve Değerlendirme

ADDIE ÖĞRETİM TASARIM MODELİ Ayşe PERİ MUTLU 7 Mart 2014

ADDIE MODELININ AŞAMALARI • • • • • Analiz (Analysis) Tasarım (Design) Geliştirme (Development) Uygulama (Implementation) Değerlendirme (Evaluation) ADDIE modeli ismini aşamalarının İngilizce isimlerinin baş harflerinden almıştır. Bu aşamaları kısaca özetleyelim.

ANALIZ Analiz aşamasında, eğitimin gereksinimleri belirlenmekte, öğrenci niteliklerinin/özelliklerinin analizi yapılmakta ve eğitim hedefleri saptanıp, ne öğretileceği belirlenmektedir.

• İhtiyaç Analizi: İhtiyaç analizi, genel üst düzey hedeflerimizin belirlenmesini sağlar. • Hedef Kitle Analizi: Hedef kitle analizi bir başka önemli adımdır. E-öğrenme tasarımı ve öğrencilerin temel özelliklerinden etkilenir. (Örneğin öğrencilerin bilgi ve becerileri, coğrafi kökenleri, teknolojiye erişimi.) • Görev Analizi: Görev analizi öğrencilerin öğrenme veya geliştirmesi gereken iş görevlerini ile geliştirilen veya takviye edilmesi gereken bilgi ve becerileri tanımlar. • Konu Analizi: Konu analizi ders içeriğini belirlemek ve sınıflandırmak için yapılır.

TASARIM Tasarım aşaması aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır. • Genel, üst düzey ders hedefine ulaşmak için bir dizi öğrenme hedefini formüle etmeye ihtiyaç vardır. • Hedeflerin sırasının belirlenmesi gerekir. (Sıralamak) Tasarım aşamasının sonucu, dersi geliştirmek için referans olarak kullanılacak olan bir plandır. Bu plan müfredat yapısını göstermektedir.

GELİŞTİRME Bu aşamada, e-öğrenme içeriği üretilmektedir. İçerik, mevcut kaynaklara bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Örneğin; e-öğrenme içeriği sadece basit materyallerden (PDF belgeleri gibi), diğer kombine edilmiş malzemelerden (örneğin ses veya video dosyaları), ödevler ve testlerden oluşabilir. Bu durumda, resimli taslak geliştirme ve media, eloktronik etkileşimin gerçekleştirilmesi yönetilemez.

İnteraktif multimedya içerik geliştirilmesi üç ana aşamadan oluşur: 1. İçerik geliştirme: yazı veya tüm gerekli haber ve bilgiyi toplamak 2. Resimli taslak geliştirme: Öğretim yöntemlerini ve medya elemanlarını entegre etmek. Bu, resimli taslak geliştirilerek yapılır. 3. Ders yazılımı geliştirme: Medya ve interaktif bileşenleri geliştirmek. CD-Rom ve Web anlatım için farklı biçimlerde ders üretmek ve bu içerik öğelerini öğrencilerin erişebileceği bir öğrenme platformuna entegre etmek.

UYGULAMA Uygulamaya koyma aşamasında ders öğrencilere teslim edilir. Ders bir sunucuda yüklüdür ve öğrenciler için ulaşılabilir hale gelir. Yani e-öğrenme malzemesini kullanma sürecidir. Bu aşama aynı zamanda yönetme ve öğrencilerin faaliyetlerini kolaylaştırmayı kapsar.

DEĞERLENDİRME Bir e-öğrenme projesi spesifik(özgül) değerlendirme amaçlı değerlendirilebilir. Siz, öğrenenlerin tepkileri, öğrenme hedefleri başarısını, iş ile ilgili bilgi ve beceri aktarımını ve organizasyon üzerindeki projenin etkisini değerlendirmek isteyebilirsiniz.

KAYNAK E-learning methodologies - A guide for designing and developing e-learning courses, Part I – Introduction, Sayfa: 21-22

Add a comment

Related presentations

Related pages

Addie-Modell-Webshop

ADDIE-MODELL Herstellung und Vertrieb von Modelleisenbahnen und Zubehör
Read more

ADDIE Model - Instructional Design

ADDIE Model. The ADDIE model is the generic process traditionally used by instructional designers and training developers. The five phases—Analysis ...
Read more

ADDIE Model - Learning Theories

Summary: The ADDIE model is a systematic instructional design model consisting of five phases: (1) Analysis, (2) Design, (3) Development, (4) Implementatio
Read more

ADDIE Model | Training Industry

The ADDIE Model is an approach used by instructional designers and content developers to create instructional course materials. The model has been adopted ...
Read more

Instructional Design: The ADDIE Model

Understanding the ADDIE Model will help you create better training materials. While there are various instructional design models, most have the key ...
Read more

ADDIE-Instruktionsdesign-Modell – Wikipedia

Das ADDIE-Instruktionsdesign-Modell ist ein Modell zur Entwicklung eines Instruktionssystems (Instructional Systems Design, ISD). Es dient zur Auswahl und ...
Read more

History of the ADDIE Model - nwlink.com

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implement, Evaluate) is a model of the ISD family (Instructional System Design). It has evolved several times over ...
Read more

Institut für Erziehungswissenschaft , Dr. Michael Fischer ...

Institut für Erziehungswissenschaft , Dr. Michael Fischer, Dr. Patrick Blumschein Markt der Möglichkeiten Oktober 2005 Mit dem ADDIE Modell stellen wir ...
Read more

ADDİE MODELİ

ADDIE herhangi bir alanda yapılacak yenilik ve buluşları sistamatize eden beş aşamalı bir süreçtir. ADDIE "bireylerin neyi öğrenmeye ...
Read more