Acentuación galego

43 %
57 %
Information about Acentuación galego

Published on September 28, 2015

Author: charlottegl77

Source: slideshare.net

1.     http://prohibidononfalar.blogspot.com.es/       ÚLTIMA Cando rematan en N, S ou VOGAL. Exemplos: Mazá, café, corazón, irmáns, algúns, rexión, ventá, compás, cadrís, tirizó, latíns, camión, canción, alí, Andrés... Cando son monosílabos. Cando acaban en ditongo decrecente. Cando acaban NOUTRA CONSOANTE QUE NON SEXA N e S. Exemplos: Xa, fe, la, si, can, len, fun, tres, españois, azuis, papel, nariz, recibiu, actor, chegou, despois... PENÚLTIMA Cando rematan en consoante que NON SEXA N, S, VOGAL ou NOUTRA CONSOANTE + S. Cando levan ditongo decrecente na última sílaba. Exemplos: Móbil, carácter, alférez, Félix, fórceps, bíceps,fácil, cáliz... Cando rematan en N, S ou VOGAL. Exemplo: Mozo, dolmen, tenis, cantas, lapis, canons, colons, vermello, paxaro, historia, maxia... ANTEPENÚLTIMA TODAS! Exemplos: Número, técnica, bárbaro, tónico, tépedo, túnica, mínimo, parásito, mágoa, teléfono... ACENTÚANSE SEMPRE!  

Add a comment

Related pages

Browse subject: Spanish language -- Orthography and ...

Tratado de puntuación y acentuación castellanas, ... (Sevilla, Tarascó, 1874), by Juan Antonio Gallego y Vazquez (page images at HathiTrust)
Read more