Accions Tic

47 %
53 %
Information about Accions Tic
Technology

Published on April 7, 2009

Author: fiastic

Source: slideshare.net

Fundació Innovació per l’Acció Social Accions tic als Punt TIC Òmnia dels Centres Penitenciaris de Catalunya CP Brians 1 Dones CP Brians 1 Homes CP de Figueres CP de Girona CP d'Homes de Barcelona -La Model- CP de Joves de Barcelona CP Dones de Barcelona -WadRas- CP Ponent CP Quatre Camins CP Tarragona Activitats destacades 2007 Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60

Fundació Innovació per l’Acció Social Programació de les activitats Al llarg de l'any 2007 les activitats han estat dissenyades des del treball en equip amb professionals dels programes i serveis de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Citem algunes i ampliem informació sobre les més destacades . ◊ ◊ Ajudem a aprendre Lo mejor de lo nuestro ◊ ◊ Aula cultural Maquilla-tic ◊ ◊ Autonomia digital MCH: Música, Cine i Història ◊ ◊ Bloggers desde prisión Mi presupuesto en el super ◊ ◊ Calendari 2008: Personatges del mon MR-5 MAGAZINE ◊ ◊ Calendari personal MUKADOR ◊ ◊ Canta la tuya Mutacions ◊ ◊ Carnestol-tics NO TE LA JUEGUES ◊ ◊ Casa meva Òmnia mòbil ◊ ◊ Construcció de jocs OPINA + ◊ ◊ Creem la nostra música PEATONES ◊ ◊ Crí-TIC-a diària Per què la festa de la Mercé? ◊ ◊ Cultura de taula Presento mis intereses ◊ ◊ Dia de la dona 2007 Què, qui, on, com, quan, per què?: ◊ Dibuixa-tic fem de periodistes ◊ ◊ Distribucions Linux (Fedora): Quiosc interactiu ◊ una alternativa a windows Ràdio Paca ◊ ◊ Dj Lulú Recull de receptes ◊ ◊ Duro con el castellano Rèplica de còmics ◊ ◊ El nostre Nadal Reportatges interessants ◊ ◊ Els curtmetratges del punt Revista RECUENTO ◊ ◊ EME-PE-TRES (MP3) Somnis en imatges ◊ ◊ Escriptors al punt: poesia i narrativa That’s easy! ◊ ◊ Escriptura creativa Taller de webs ◊ ◊ Espai GAIA TIC- tecleja ◊ ◊ Festa de la música Tradicions catalanes ◊ ◊ Full de ruta Treball Intergeneracional ◊ ◊ Geometria UTOPIA ◊ ◊ Gimcama Òmnia Video-cd del centenari del CP ◊ Històries de vida: la meva biografia Figueres ◊ ◊ La botica de la iaia Visita virtual als museus del món ◊ ◊ La Finestra 0º0 Sense Alcohol ◊ ◊ Les mil i una cares 20 Anys de Marraco Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60

Fundació Innovació per l’Acció Social Punt TIC Òmnia del Centre Penitenciari Brians 1 Dones TIC-TECLEJA Objectius: Iniciar-se en la utilització del PC. • Aconseguir independència a l’hora de treballar amb l’ordenador. • Adquirir confiança en un mateix per aprendre i assolir autonomia en la feina. • Assolir hàbits de treball en equip. • Aplicar els coneixements apresos. • Potenciar la participació comunitària. • Resultats: Assoliment de dinàmiques tic com a element de millora dels processos cognitius d’aprenentatge de les internes. ESCRIPTURA CREATIVA Objectius: Confeccionar un recull de relats, pensaments, imatges fetes per les pròpies • usuàries. Assolir habilitats per a la construcció del missatge escrit. • Despertar l’interès per a l’escriptura i la inquietud de conèixer, a través • d’una selecció de textos de diferents escriptors i de diverses temàtiques. Desenvolupar la capacitat creativa i d’expressió entre les internes, a través • de les seves pròpies idees i aportacions, tant orals com escrites. Desenvolupar la capacitat d’escoltar el que els altres escriuen, d’alliberar la • imaginació. Desinhibir els sentiments i les emocions, expressant tot allò que desperti • inquietuds, convidant a la reflexió mitjançant les eines tic del Punt Òmnia. Treballar amb respecte envers les opinions i els sentiments dels demés. • Resultats: Millora de la formació integral de les internes i aportació de materials visuals al mòdul i al Punt Òmnia cpbriansdones@xarxa-omnia.org Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60

Fundació Innovació per l’Acció Social Punt TIC Òmnia del Centre Penitenciari Brians 1 Homes AJUDEM A APRENDRE Objectius: • Assolir hàbits de treball en equip per millorar les interrelacions. • Aprendre a posar-se en el lloc de l’altre (empatia). • Prendre consciència de les pròpies mancances. • Compartir i ajudar als altres per aprendre conjuntament. • Practicar tècniques de resolució de conflictes. • Tenir cura en la presentació dels treballs. Resultats: Millora de la convivència al mòdul. RECUENTO Objectius: • Sensibilitzar el col·lectiu d’homes sobre la problemàtica del maltractament de gènere. • Endegar dinàmiques de col·laboració entre homes i dones usuaris dels Punts Òmnia del CP Brians 1. • Desenvolupar l’esperit crític i el treball en equip. Resultats: Primer número de la revista RECUENTO amb motiu del dia Internacional de la Dona 2007. Revista RECUENTO cpbrianshomes@xarxa-omnia.org Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60

Fundació Innovació per l’Acció Social Punt TIC Òmnia del Centre Penitenciari Dones de Barcelona – WadRas MAQUILLA-TIC Objectius: • Desenvolupar i augmentar la creativitat. • Crear espais de relaxació mitjançant tasques artístiques. Resultats: Increment dels nivells de motivació i autoestima de les participants. CALENDARI PERSONAL Objectius: • Fomentar l’expressió de les circumstancies de la vida de cada participant. • Elaborar materials per a l’ús personal. • Reforçar els coneixements apresos mitjançant una activitat lúdica. Resultats: Increment de l’impacte de les tic al centre penitenciari. El nostre calendari 2008 cpdonesbcn@xarxa-omnia.org Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60

Fundació Innovació per l’Acció Social Punt TIC Òmnia del Centre Penitenciari de Figueres CASA MEVA Objectius: Integrar el col·lectiu d’estrangers a les dinàmiques del punt. • Conèixer i aprendre a utilitzar l’ordinador i els seus components; teclat, • ratolí, etc. Aprendre funcions bàsiques: tallar, copiar, enganxar... • Conèixer l’ús d’un processador de textos. • Aprendre a fer recerques d’informació a la xarxa internet. • Aprendre a gestionar els arxius; crear carpetes, desar, crear copies. • Augmentar la motivació dels usuaris estrangers. • Crear dinàmiques d’acceptació de la diferència i de convivència en la • diversitat. Resultats: Implementar dinàmiques de formació, participació i cohesió social mitjançant les tic al centre penitenciari. LA FINESTRA Objectius: Descobrir el català a internet Resultats: Amb la possibilitat d’accedir a la xarxa internet es faciliten els aprenentatges de llengües cppfigueres@xarxa-omnia-org Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60

Fundació Innovació per l’Acció Social Punt TIC Òmnia del Centre Penitenciari de Girona DISTRIBUCIONS LINUX (FEDORA): UNA ALTERNATIVA A WINDOWS Objectius: • Mostrar l’existència d’alternatives al Sistema Operatiu dominant (Microsoft Windows). • Aprendre què és el programari lliure i les distribucions Linux. Resultats: Sensibilització dels participants envers el programari lliure i el codi obert. EME-PE-TRES (MP3) Objectius: Aprendre què és un MP3 i com crear-lo a partir d’un CD d’àudio convencional. • Introduir els usuaris en un dels aspectes més coneguts de l’anomenada • revolució digital. Aprendre les característiques dels arxius en format MP3: Diferents graus de • compressió (kbps i bitrate). Comprendre les informacions incloses als arxius. • Conèixer altres formats d’àudio: ogg (també wav i wma). • Comprendre els límits legals de la música digital aprofitant la polèmica • sorgida arran d’entitats protectores de drets d’autor. Resultats: CD “La meva música”. Recull de propostes musicals individuals per a compartir. cpgirona@xarxa-omnia.org Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60

Fundació Innovació per l’Acció Social Punt TIC Òmnia del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona TALLER PÀGINA WEB PUNT ÒMNIA LA MODEL Objectius: • Aprendre a dissenyar, estructurar, mantenir i actualitzar pàgines web. • Establir relacions de col·laboració entre els usuaris. • Desenvolupar la creativitat individual. • Difondre els continguts treballats al Punt. • Potenciar l’autonomia de l'individu davant d’un ordinador. • Diagnosticar grups per continuar amb el manteniment de la web. Resultats: La nostra plana web MUKADOR BUTLLETÍ DE DIFUSIÓ Objectius: Difondre per tot el centre mitjançant un format agradable els continguts que • es treballen al Punt Òmnia. Adquirir hàbits de disciplina amb els treballs que s’estan realitzant. • Aprendre a utilitzar programari d’edició digital amb un nivell més alt de • professionalitat. Divertir-nos i divertir. • Crear vincles de treball entre interns. • • Resultats: Edició del primer número del butlletí MUKADOR. cphomesbarcelona@xarxa-omnia.org Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60

Fundació Innovació per l’Acció Social Punt TIC Òmnia del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona TALLER DE BLOCS. EINA D’INCLUSIÓ SOCIAL I DIGITAL Objectius: • Crear eines per sensibilitzar els joves respecte a temàtiques actuals, mitjançant la xarxa. • Potenciar el sentit positiu i educatiu que poden tenir els llocs webs a Internet. • Conèixer el programari necessari per fer blocs. • Aprendre a sintetitzar tota la informació que volem que aparegui en el nostre bloc. • Redactar i donar forma a textos personals. • Aprendre a utilitzar els processadors de textos. • Aprendre a utilitzar els programes de tractament d’imatge. • Aprendre a fer recerques guiades per Internet. • Fomentar el treball individual i en parella, i la cooperació amb els altres membres del grup. Resultats: Bloggers desde prisión Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60

Fundació Innovació per l’Acció Social NO TE LA JUEGUES Objectius: Oferir el suport de les TIC al programa “0’0 sense alcohol”. • Utilitzar les noves tecnologies per minimitzar les diferències formatives dels usuaris de diverses procedències, costums, llengües i estereotips envers l’altre. • Aprofitar l’espai de l’Òmnia com a punt de trobada i bon ambient. • Aprendre a compartir reflexions i pensaments en grup. • Oferir conceptes bàsics sobre l’AIDS. • Aprendre formes de prevenció de la Sida. • Informar la resta d’interns mitjançant un tríptic informatiu sobre la transmissió del virus i les diferents formes de prevenció. • Conèixer les eines bàsiques dels programes de tractament de textos. • Donar a conèixer les possibilitats del Fireworks, que permeten la creació i la modificació d’imatges. • Aprendre a utilitzar plantilles per a millorar la presentació dels treballs. Resultats: Elaboració de tríptic informatiu: cpjoves@xarxa-omnia.org Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60

Fundació Innovació per l’Acció Social Punt TIC Òmnia del Centre Penitenciari Ponent LES MIL I UNA CARES Objectius: • Aprendre a retocar imatges : retallar, copiar, enganxar, clonar, realitzar efectes, etc. • Treballar en equip. • Participar en Xarxa: sentir-se partícip de la Xarxa Òmnia, obrir-se tot responent una petita entrevista. • Aprendre a penjar documents a Internet. • Conèixer l’ús dels blogs. • Motivar els usuaris en dinàmiques de participació a la xarxa. Resultats: Las mil y una caras… de Ponent UTOPIA 12 i 13 Objectius: Editar els números 12 i 13 de la Revista UTOPIA. • Recollir les dinàmiques amb les Tic al mòdul 5 del Centre Penitenciari de • Ponent. Consolidar el Grup Creatiu del Punt Òmnia com a referent de participació • amb les tic al mòdul 5 del centre. Mantenir les dinàmiques de treball col·laboratiu i cooperatiu. • Fomentar dinàmiques de col·laboració amb els professionals del l’àrea de • tractament (Biblioteca i Escola d’adults). Resultats: Revista UTOPIA on line cpponent@xarxa-omnia.org Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60

Fundació Innovació per l’Acció Social Punt TIC Òmnia del Centre Penitenciari Quatre Camins PEATONES Objectius: • Integrar els interns del mòdul de psiquiatria a les activitats del punt des d’una perspectiva normalitzadora. • Aprendre a navegar i buscar recursos en Internet. • Practicar la recerca d’imatges. • Practicar el tractament de textos propis i copiats. • Aprendre a utilitzar l’escàner. • Fomentar la participació en equip amb un objectiu comú. • Millorar l’expressió de sentiments i idees. • Reflexionar sobre la importància de la propietat intel·lectual i la recerca d’imatges Creative Commons. Resultats: Edició del primer número de la revista PEATONES del mòdul de Psiquiatria CALENDARI 2008. PERSONATGES DEL MON Objectius: • Participar en l’activitat de la xarxa Òmnia. • Aprendre a treballar amb Open Office. • Donar a conèixer el concepte Creative Commons. • Millorar estratègies de recerca i aprenentatge: imatges i personatges destacats de la història universal. Resultats: El nostre calendari 2008 cp4camins@xarxa-omnia.org Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60

Fundació Innovació per l’Acció Social Punt TIC Òmnia del Centre Penitenciari de Tarragona MUTACIONS Objectius: • Aportar metodologies tic a l’exposició Mutacions: treballs que porten a terme des dels tallers artístics els interns del Centre Penitenciari de Tarragona, usuaris del punt Òmnia. • Promoure la participació en activitats fora de la presó que millorin la cohesió social. • Desenvolupar accions transversals amb la resta de professionals de l’àrea de tractament. Resultats: Difusió al Diari de Tarragona Difusió en la xarxa ciutadana Tinet HISTÒRIES DE VIDA: LA MEVA BIOGRAFIA Objectius: Escriure la història personal els interns amb llargs historials delictius i • llargues condemnes. Aprendre a empatitzar • Practicar la organització del pensament • Resultats: Es troba en impremta el primer llibre d’històries de vida escrit íntegrament des del punt. Està prevista la presentació el dia de Sant Jordi 2008 cptarragona@xarxa-omnia.org Fundació FIAS - Travessera de les Corts 39-43 lateral esq. - 08028 Barcelona - Telf 93.448.98.30 - Fax: 93.440.45.60

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Accions TIC Grup CIREM by Linia TIC PC on Prezi

Accions TIC GRUP CIREM Ara mos anem a Google Això ens dóna noves característiques,podeu accedir el correu des de el mòbil Presència al WEB Nova imatge ...
Read more

Descriptor dels Serveis TIC — UPC. Universitat ...

Accions del document. Benvingut al descriptor dels Serveis TIC ... És un sistema d'informació de referència per als serveis TIC de la UPC.
Read more

Subvenció per a entitats en accions formatives en ...

La Generalitat de Catalunya ha obert una línia de subvenció en accions formatives en llengües estrangeres i TIC. El plaç per presentar la sol·licitud ...
Read more

Estratègies, accions i fases dels processos d'integració ...

Estratègies, accions i fases dels processos d'integració de les TIC en la innovació docent universitària
Read more

Estratègies, accions i fases dels processos d ...

292 Estratègies, accions i fases dels processos d’integració de les TIC en la innovació docent universitària Introducció L’educació superior ha ...
Read more

IMATGES D’ACCIONS | RECURSOS PER A L'EDUCACIÓ ESPECIAL

ACCIONS. Accions. Publish at ... Tots els recursos persegueixen l'objectiu de fomentar la integració de les TIC en els processos d'ensenyament i ...
Read more

Pla + TIC: noves accions formatives - Apunt Menorca: l ...

Torna el Pla + TIC Menorca, un programa amb el qual el Consell de Menorca pretén fomentar la innovació en el teixit empresarial de l’illa.
Read more

Accions formatives 2008 — Espai TIC — UPC. Universitat ...

El termini per a rebre les sol·licitud d'accions formatives per a l'any 2008 finalitza el 15 d'abril.
Read more

TIC Sector COMFIA Catalunya

Es el Web de la Agrupación TIC de COMFIA Catalunya. TIC Sector COMFIA Catalunya. Inici; Coneix-nos; Notícies; Conveni TIC ... Accions TIC Catalunya.
Read more

TIC-TAC | Llengües Curriculars. Accions d' impuls

Llengües Curriculars. Accions d' impuls Les llengües són el patrimoni cultural més valuós per a entendre la complexitat del món i reflectir la seva ...
Read more