Accesul apicultorilor din Republica Moldova la fondurile de subvenţionare - 2014

50 %
50 %
Information about Accesul apicultorilor din Republica Moldova la fondurile de...
Business & Mgmt

Published on March 19, 2014

Author: ANA_RM

Source: slideshare.net

Description

Accesul apicultorilor din Republica Moldova la fondurile de subvenţionare - 2014

Extras din HG Nr. 135 din 24.02.2014 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (Publicat : 28.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 49-52,art Nr : 151)

Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova _____________________________________________________________________________________ str. Vasile Alecsandri, 74, of. 5, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD-2012 tel/fax: +373 22 21 32 29 • mob. +373 69166504 • apicultura.moldova@gmail.com • www.apicultura.md ACCESUL APICULTORILOR LA FONDUL DE SUBVENŢIONARE – 2014 Extras din HG Nr. 135 din 24.02.2014 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (Publicat : 28.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 49-52,art Nr : 151) Măsura 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare, inclusiv de către asociaţiile de economii şi împrumut 18. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat producătorilor agricoli, care au obţinut credite, începînd cu anul 2010, de la băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare şi asociaţii de economii şi împrumut, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova pentru achiziţionarea următoarelor bunuri şi servicii: 11) procurarea utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, în scopul utilării şi renovării fermelor zootehnice; 14) achitarea creditelor pentru destinaţiile prevăzute la subpunctele 1) - 13), accesate de la o altă instituţie financiară. 19. Mărimea sprijinului acordat se calculează, aplicînd formula: S = rm : r × d, unde: S – suma subvenţiei, în lei; rm – rata medie a dobînzii, care constituie 14%; r – rata dobînzii conform contractului de credit; d – suma dobînzii în lei, efectiv achitată în perioada 1 noiembrie 2013 – 31 octombrie 2014 pentru creditele accesate începînd cu anul 2010, pentru care este prezentată şi confirmarea achitării creditului aferent acesteia. Măsura 2. Stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură 24. Mijloacele financiare prevăzute pentru prezenta măsură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare a producătorilor agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, care pot fi produse în anul 2014, în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură şi în baza Listei riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2014 primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie (anexa nr.2 la prezenta hotărîre) …

Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 135 din 24 februarie 2014 LISTA riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2014, primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie 1. Secetă excesivă (care a provocat o scădere a recoltei de peste 30%). 2. Grindină. 3. Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor. 4. Furtuni. 5. Inundaţii. 6. Pieirea animalelor, păsărilor, familiilor de albine din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire excesivă, traume. 7. Sacrificarea forţată, în caz de necesitate, a animalelor, conform indicaţiilor Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. Măsura 6. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice 61. Mărimea subvenţiei acordate se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou, achiziţionat începînd cu anul 2013, iar pentru fermele zootehnice de bovine şi a materialelor de construcţie, inclusiv lucrări de proiectare, achiziţionate după 1 noiembrie 2012, conform facturilor, după caz invoice-urilor şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.), după cum urmează: 3) pentru fermele zootehnice de alte specii – 30% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 5,0 mil.lei pentru unul şi acelaşi beneficiar. 63. Lista utilajului tehnologic şi a materialelor de construcţie care sînt eligibile în cadrul prezentei măsuri de sprijin se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare. 64. Pentru tinerii fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 10% din valoarea investiţiei eligibile. Măsura 7. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora 71. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitatea de greutate, dar nu mai mult decît valoarea investiţiei, conform facturilor, după caz, invoice-urilor şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, cheltuielilor vamale etc.) după cum urmează: 8) mătci de albine cu vîrsta de cel mult 3 luni – 100 lei per unitate; 72. În cadrul prezentei măsuri se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurările unui efectiv de cel puţin: 5) 10 mătci de albine la stupine; SURSA: HG Nr. 135 din 24.02.2014 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (Publicat : 28.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 49-52, art Nr : 151) www.aipa.md

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Asociația Națională a Apicultorilor din Republica ...

... Apicultorilor din Republica Moldova ... Accesul apicultorilor din Republica Moldova la fondurile de subvenţ... Accesul apicultorilor din Republica ...
Read more

Vinurile din Republica Moldova – acces liber pe piața ...

"Mă bucur că propunerea Comisiei Europene de a acorda acces neîngrădit pe piața UE pentru vinurile din Republica Moldova va deveni realitate de la 1 ...
Read more

Moldova 2015

... la reforma educației din Republica Moldova. ... „Riscul cel mai mare e că nu vor putea utiliza la maxim fondurile structurale ... 2014 to the album ...
Read more

Nuca si Mierea - YouTube

Nuca si Mierea 1 mai 2014, ... presedentele Asociatiei Apicultorilor din Moldova in ospetie la Nikolae kiktenko, ... Republica Moldova. ...
Read more

Lansarea Hărții digitale a apicultorilor din Republica ...

Lansarea Hărții digitale a apicultorilor din Republica Moldova ... 30 la sută din numărul de albine ... Fabricat în Moldova 2014 ...
Read more

Ghidul Fonduri Europene 2015-2020 | Fonduri Europene

Citește acest articol doar dacă dorești să construiești propria afacere din fonduri europene nerambursabile și ești dispus să muncești pentru asta.
Read more

Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova

Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova. ro. ru ... ANARM acordă suportul necesar tinerilor apicultori privind accesul la resurse ...
Read more