Absolutism

50 %
50 %
Information about Absolutism

Published on March 10, 2014

Author: magisterwesterstrom

Source: slideshare.net

Absolutism

Politisk utveckling I Europas starka stater samlades makten kring ledarna – centralisering.

Förutsättningar   Absolutism – en idé om att ett land behövde en stark ledare som hindrade människor från att skada varandra. För att kunna göra detta måste ledaren ensam ha makten (inspiration från Machiavelli)  Riksdagar och parlament förlorade makt  Tjänstemän – en social grupp som inte tillhörde högadeln men som tjänade kungen i att organisera och hantera staten.  Dynasti – att makten kunde ärvas

Riksdag och parlament  Parlamenten starka 1500 Parlamenten förlorar makt Parlamenten blir kungens redskap 1600 Riksdagar och parlament bestod av företrädare från samhällets grupper. I Frankrike; adel, kyrka och tredje Sverige; adel, kyrka, borgare och bönder

Byråkratisering  Kungarna behövde anställa folk som kunde hantera och organisera. Stora summor pengar skulle hanteras. Effektiv organisation = stark stat Anställde folk från städerna och inte adelsmän. På så sätt fick kungen bättre kontroll. Universiteten började fokusera på att utbilda statstjänstemän

FRANKRIKE Skapandet av en absolutistisk stormakt

Frankrike 1500   Uppror mellan staten och de nya protestanterna (hugenotterna). Adelsmännen har stor makt.  En av kungens rådgivare Kardinal Richelieu börjar sakta men säkert organisera landet så att all makt i landet ska tillhöra kungen. Adeln förlorar makt till bönder och lågadel som beskyddades av kungen.  Ludvig XIV blir kung och skapar ett eget maktcentrum – Versailles. Adeln tvingas att flytta dit om de vill ha något inflytande.  Adeln tvingas befinna sig vid hovet medan mer makt övergår till nyadlade tjänstemän, direkt underställda kungen.

Versailles 

LUDVIG XIV Frankrikes maktcentrum; omgiven av ceremonier som skulle visa hans makt.

Stormaktsproblem   Staten har enorma utgifter – nästan bankrutt  Krig kostar mest, därefter lyx, men också adelsmän  Statskassan i kris  Colbert blir finansminister      Om våra köpmän blir rika blir staten rik Egen produktion Höga tullar på utländska varor Subventioner självförsörjning

Religiös kontroll   Ludvig ville precis som de protestantiska ledarna ha kontroll över kyrkan  Alla fransmän skulle ha samma religion  Hugenotter tvångkonverteras eller flyr  Frankrike förlorar köpmän och hantverkare

Krig   Ludvig för ständigt krig  Först framgångsrikt men när Frankrike blir för mäktig enar sig motståndarna  Spanska tronföljdskriget  Nederlag – Frankrike utmattat av krig

Spanien En stormakt i kris

Spanien blir till 

Reconquista   Medeltiden, en medelklass av judar och muslimer  1400-tal det sista muslimska fästet faller  Judar och muslimer drivs ut eller konverterar  Föreställning att det muslimska och judiska blodet är farligtförföljelse  Spanska inkvisitionen rasism

Spaniens kris   Rikedomar från kolonierna 1500-talet  Spanien i flera krig som kostade pengar – statskassan tömd  Liten egen produktion, kronan och adeln inga ambitioner att driva den spanska marknaden.  Spaniens enda lösning – låna pengar  Spanien i konkurs

Add a comment

Related pages

Absolutismus – Wikipedia

Mit Absolutismus (auch absolute Monarchie genannt; lat. absolutus: „losgelöst“, „befreit“, im Sinne von legibus absolutus = von den Gesetzen ...
Read more

Absolutism - Wikipedia, the free encyclopedia

The term absolutism may refer to: Absolute monarchy, a form of government where the monarch has the power to rule their land freely, with no laws or ...
Read more

Absolutism - definition of absolutism by The Free Dictionary

ab·so·lut·ism (ăb′sə-lo͞o′tĭz′əm) n. 1. a. A political theory holding that all power should be vested in one ruler or other authority. b. A ...
Read more

absolutism | political system | Britannica.com

Absolutism, Le Brun, Charles: Portrait of King Louis XIV Photos.com/Jupiterimages the political doctrine and practice of unlimited, centralized authority ...
Read more

Absolutism | Definition of Absolutism by Merriam-Webster

Seen and Heard. What made you want to look up absolutism? Please tell us where you read or heard it (including the quote, if possible).
Read more

Moral absolutism - Wikipedia, the free encyclopedia

Moral absolutism is an ethical view that particular actions are intrinsically right or wrong. Stealing, for instance, might be considered to be always ...
Read more

Absolutism - New World Encyclopedia - Info:Main Page - New ...

The term ‘absolutism’ has both a moral and political connotation. In terms of morality, ‘absolutism’ refers to at least two distinct doctrines.
Read more

HanisauLand - Lexikon - Absolutismus

Hallo Anna, der Absolutismus war eine historische Herrschafts- und Gesellschaftsform, an die viele Menschen - nicht nur die Mächtigen - glaubten und die ...
Read more

Absolutism | Define Absolutism at Dictionary.com

noun 1. the principle or the exercise of complete and unrestricted power in government. 2. any theory holding that values, principles, etc., are absolute ...
Read more

Absolutism | Article about absolutism by The Free Dictionary

absolutism 1. Philosophy a. any theory which holds that truth or moral or aesthetic value is absolute and universal and not relative to individual or ...
Read more