About Feide

59 %
41 %
Information about About Feide

Published on November 12, 2007

Author: erlang

Source: slideshare.net

Om Feide Oslo, 2007-06-12 Andreas Åkre Solberg andreas@uninett.no

Hva er Feide Feide hjelper skolene å få orden på sin  identitetsforvaltning, og setter krav før de kan delta i Feides operative 2 tjeneste. Feide har en web single-sign on  tjeneste basert på SAML 2.0, der brukere har ett brukernavn og passord for å logge inn på alle Feide- tjenester.

Standardisering av attributter Samme LDAP skjema  Definerer semantikk og syntaks for  3 attributter knytta til personer og organisasjoner. Følger og er med å definerer  standarder som: eduPerson, eduOrg, norEduPerson, norEduOrg, norEduOrgunit.

Antall brukere: høyere utdanning 140 000+ brukere i høyere utdanning.  Omtrent 75% av høyskoler  4 Omtrent 89% av universitetene 

Utrulling av Feide i grunnopplæringa 5 UNINETT ABC arbeider med denne utrullinga. Vil  inkludere alle elever mellom 6 og 18 år, samt lærere og andre ansatte. Videregående skoler: 3 klare til å kobles til; Østfold, Rogaland,  Hedmark. 7 nye fylker innen ett år: Finmark, Oslo, Sør-Trøndelag, Nord-  Trøndelag, Sogn og Fjordande, Vest-Agder, Buskerud og Opplad.

Arkitetur for Feides innlogginstjeneste 6

Add a comment